А. Р. Яшчанка Мэта, задачы, змест курса «Гiсторыя культуры Беларусi»
НазваА. Р. Яшчанка Мэта, задачы, змест курса «Гiсторыя культуры Беларусi»
Дата канвертавання15.11.2012
Памер39.93 Kb.
ТыпДокументы
ПЫТАННI ДА ЭКЗАМЕНА ПА КУРСУ

«ГIСТОРЫЯ КУЛЬТУРЫ БЕЛАРУСI»

для студэнтаў 3 курса гiстарычнага факультэта спецыяльнасцi

«Гiсторыя айчынная i ўсеагульная»

на 2009-2010 нав. год

А.Р. Яшчанка

 1. Мэта, задачы, змест курса «Гiсторыя культуры Беларусi».

 2. Перыядызацыя курса «Гiсторыя культуры Беларуси». Гiстарычныя ўмовы развiцця культуры Беларусi ў розныя эпохi.

 3. Народная творчасць беларусаў.

 4. Народныя вераваннi i творы першабытнага мастацтва на Беларусi.

 5. Культура беларускiх земляў у IX – XIII стст.: дойлiдства, манументальны жывапiс.

 6. Культура беларускiх земляў у IX – XIII стст.: дэкаратыўна-прыкладное мастацтва.

 7. Культура беларускiх земляў у IX – XIII стст.: пiсьмовыя помнiкi.

 8. Рэлiгiйна-асветнiцкая дзейнасць Кiрылы Тураўскага, Ефрасiннi Полацкай, Клiмента Смаляцiча.

 9. Станаўленне старажытнабеларускай мовы. Развiццё беларускай мовы ў XIY – XYII стст.

 10. Свецкая i царкоўная лiтаратура на беларускiх землях у XIY – XY стст.

 11. Мастацкiя стылi ў архiтэктуры Беларусi: раманскi стыль, беларуская готыка абарончых i культавых збудаванняў.

 12. Iканапiс Беларусi.

 13. Скульптура на Беларусi (XIY – XYIII стст.).

 14. Культура эпохi Адраджэння i Беларусь.

 15. Францыск Скарына i яго дзейнасць.

 16. Выдатныя дзеячы эпохi Адраджэння на Беларусi.

 17. Статут ВКЛ i яго рэдакцыi. Рэлiгiйная i свецкая лiтаратура на беларускiх землях (XYI ст.).

 18. Узнiкненне i развiццё кнiгадрукавання на Беларусi (XYI – XYIII стст.).

 19. Замак у Мiры: гiсторыя ўзнiкнення i пераўтварэння ў княжацкую рэзiдэнцыю.

 20. Манументальны жывапic на Беларусi (XIY – XYIII стст.).

 21. Узнiкненне свецкага жывапicу. Сармацкi партрэт на Беларусi. Пахавальны i данатарскi партрэт.

 22. Развiццё мiнiяцюры i кнiжнай графiкi (па XYIII ст.). Гравюры Ф. Скарыны. Вiленская i Куцеiнская школы гравюры.

 23. Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва Беларусi (XIY – XYIII стст.): мастацкае шкло, мастацкая апрацоўка металу.

 24. Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва Беларусi (XIY – XYIII стст.): ткацтва, вышыўка, дываны, шпалеры. Слуцкiя паясы.

 25. Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва Беларусi (XIY – XYIII стст.): разьба па дрэве, выраб дэкаратыўнай кафлi.

 26. Развiццё адукацыi на беларускiх землях (XIY – сяр. XYI ст).

 27. Развiццё адукацыi на беларускiх землях у складзе Рэчы Паспалiтай. Рэформа сiстэмы адукацыi i дзейнасць адукацыйнай камicii.

 28. Гiсторыка-мемуарная, палемiчная i сатырычная лiтаратура на Беларусi (канец XYI – XYII ст.). Творчая спадчына Сiмяона Полацкага.

 29. Школьны i прыгонны тэатры на Беларусi.

 30. Барока i ракако ў архiтэктуры Беларусi.

 31. Нясвiжскi палацава-замкавы комплекс.

 32. Музычнае мастацтва Беларусi (па XYIII ст.).

 33. Класiцызм у архiтэктуры Беларусi.

 34. Развiццё сiстэмы адукацыi на Беларусi (XIX – пачатак XX ст.).

 35. Развiццё навуковага беларусазнаўства (XIX – пачатак XX ст.).

 36. Развiццё лiтаратуры на Беларусi: ад рамантызму праз сентыменталiзм да рэалiзму.

 37. Асаблiвасцi беларускай лiтаратуры нашанiваўскага перыяду. Творчасць Я. Купалы, Я. Куласа, М. Багдановiча i iнш.

 38. Музычнае мастацтва Беларусi (XIX – пачатак XX ст.).

 39. Прафесiйны тэатр на Беларусi (XIX – пачатак XX ст.).

 40. Архiтэктура Гомеля (канец XYIII – пачатку XX ст.).

 41. Перыядычны друк на Беларусi (канец XYIII – пачатак XX ст.).

 42. Эклектыка i мадэрн у архiтэктуры Беларусi.

 43. Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва Беларусi (XIX – пачатак XX ст.).

 44. Станковы жывапic Беларусi (XIX – пачатак XX ст.).

 45. Палiтыка беларусiзацыi ў культурным жыццi.

 46. Дзейнасць Инстытута беларускай культуры. Навуковае жыццё ў БССР.

 47. Беларуская лiтаратура i драматургiя ў 1920-ыя – пачатку 1940-х гг.

 48. Жывапic i графiка ў БССР (1920-ыя - пачатак 1940-х гг.).

 49. Тэатральнае жыццё у БССР (1920-ыя - пачатак 1940-х гг.).

 50. Музычная культура ў БССР (1920-ыя - пачатак 1940-х гг.).

 51. Развiццё архiтэктуры ў БССР (1920-ыя - пачатак 1940-х гг.). Канструктывiзм i функцыяналiзм.

 52. Культура Заходняй Беларусi (1921 – 1939 гг.).

 53. Зараджэнне i развiццё беларускай кiнематаграфii ў даваенны перыяд.

 54. Беларуская культура ў гады Вялiкай Айчыннай вайны i першыя пасляваенныя гады.

 55. Адукацыя ў БССР (другая палова XX – 1991 г.) i на сучасным этапе.

 56. Навуковае жыццё ў БССР (другая палова XX – пачатак XXI ст.).

 57. Архiтэктура БССР: другая палова 1940-х – 1991 г.

 58. Музычнае мастацтва БССР: другая палова 1940-х – 1991 г.

 59. Тэатральнае мастацтва БССР: другая палова 1940-х – 1991 г.

 60. Лiтаратурнае жыццё ў БССР: другая палова 1940-х – 1991 г.

 61. Развiццё кинематаграфii ў БССР: другая палова 1940-х – 1991 г.

 62. Жывапiс i графiка ў БССР: другая палова 1940-х – 1991 г.

 63. Скульптура ў БССР: другая палова 1940-х – 1991 г.

 64. Музеi Беларусi ў XX – пачатку XXI ст.

 65. Мастацтва кiно i СМI (канец XX – пачатак XXI ст.).

 66. Архiтэктура сучаснай Беларусi.

 67. Сучасная беларуская лiтаратура (канец XX – пачатак XXI ст.).

 68. Выяўленчае мастацтва Беларусi на сучасным этапе.

 69. Музычна-тэатральнае жыццё Беларусi на сучасным этапе.

 70. Культурнае жыццё Гомеля ў савецкi перыяд i на сучасным этапе.

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

А. Р. Яшчанка Мэта, задачы, змест курса «Гiсторыя культуры Беларусi» icon1. Прадмет, мэты І задачы дысцыпліны "Гiсторыя Беларусi"
Абапiраючыся на свае мiфы I легенды, старажытныя грэкi ужо ў 6 ст да н э пачалi складаць эпiчныя паэмы аб паходжаннi асобных храмаў...

А. Р. Яшчанка Мэта, задачы, змест курса «Гiсторыя культуры Беларусi» iconПытанні па курсу "Гiсторыя дзяржавы I права Беларусi" для уступных экзаменаў у аспірантуру
Прадмет, задачы, асаблівасці гiсторыi дзяржавы I права Беларусi. Гiстарыяграфiя навукi гiсторыi дзяржавы I права

А. Р. Яшчанка Мэта, задачы, змест курса «Гiсторыя культуры Беларусi» iconПытанні да экзамену па гісторыі дзяржавы І права беларусі (2011-2012 навуч. Год) для студэнтаў 1 курса до
Прадмет І задачы гісторыі дзяржавы І права Беларусi. Месца гісторыі дзяржавы І права Беларусi ў сiстэме навук. Метадалогія курса

А. Р. Яшчанка Мэта, задачы, змест курса «Гiсторыя культуры Беларусi» iconПытанні да экзамену па гісторыі дзяржавы І права беларусі (2011-2012 навуч. Год) для студэнтаў 1 курса озо
Прадмет І задачы гісторыі дзяржавы І права Беларусi. Месца гісторыі дзяржавы І права Беларусi ў сiстэме навук. Метадалогія курса

А. Р. Яшчанка Мэта, задачы, змест курса «Гiсторыя культуры Беларусi» iconЗадачы па курсе агульнай фізікі квантавая фізіка
У дапаможніку змешчаны тэматычныя фізічныя задачы для самастойнай працы студэнтаў пры вывучэнні курса агульнай фізікі (квантавая...

А. Р. Яшчанка Мэта, задачы, змест курса «Гiсторыя культуры Беларусi» iconКафедра гiсторыi Беларусi тэматыка практычных заняткаў па курсу "краязнаўства І этналогія беларусі" для студэнтаў 1 курса гiстарычнага факультэта спецыяльнасцi "Гiсторыя. Англійская мова" на 2010-2011 навучальны год Тэма Уводзіны
Класіфікацыя народаў свету (лінгвістычная, антрапалагічная, геаграфічная, рэлігійная, гаспадарча-культурная). Беларусы: этналагічная...

А. Р. Яшчанка Мэта, задачы, змест курса «Гiсторыя культуры Беларусi» icon7 клас тэма: Змены ў дзяржаўным ладзе вкл у XV сярэдзіне XVI ст. Мэта І задачы ўрока
Мэта І задачы ўрока: ахарактарызаваць праўленне вялікага князя Казіміра IV, асноўныя палажэнні прывілея Казіміра 1447 г

А. Р. Яшчанка Мэта, задачы, змест курса «Гiсторыя культуры Беларусi» icon8 клас Тэма: Беларусь у гады Паўночнай вайны Мэта І задачы ўрока
Мэта І задачы ўрока: вызначыць прычыны вайны. Ахарактыразаваць баявыя дзеянні на тэрыторыі беларускіх зямель, вынікі І наступствы...

А. Р. Яшчанка Мэта, задачы, змест курса «Гiсторыя культуры Беларусi» iconМэты прапанаванага курса: пашырыць І паглыбіць змест літаратурнага навучання на заключным этапе сярэдняй адукацыі, далучыць вучняў да беларускай пейзажнай паэзіі як мастацтва слова, што стварае аўру прыгажосці І гармоніі, уключыць ІХ у працэс духоўнай І творчай дзейнасці. Задачы
...

А. Р. Яшчанка Мэта, задачы, змест курса «Гiсторыя культуры Беларусi» iconТэма: Простыя задачы на знаходжанне рознасці (астачы). Мэта
Мэта: садзейнічаць фарміраванню навыкаў рашаць простыя задачы на знаходжанне рознасці

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка