Тема розвиток сільського господарства та аграрних відносин у І половині ХІХ ст
НазваТема розвиток сільського господарства та аграрних відносин у І половині ХІХ ст
старонка7/7
Дата канвертавання14.11.2012
Памер0.94 Mb.
ТыпДокументы
1   2   3   4   5   6   7

Висновки.dramamsk

Піднесення національного руху в Західній Україні відбувалося в період європейських революцій 1848 р. Одним з найважливіших результатів революції 1848— 1849 рр. було скасування кріпосництва. Це сталося 23 квітня 1848 р., тобто на п'ять місяців раніше скасування панщини в усій імперії.

2 травня 1848 р. у Львові українське духовенство створило «Головну руську раду» на чолі з єпископом Г. Яхимовичем. Рада займалася освітою, фінансами, селянськими справами. Свої відділки вона мала по всій Східній Галичині. 15 травня 1848 р. вперше вийшов український тижневик «Зоря Галицька». Влітку 1848 р. вперше проводилися вибори до австрійського парламенту, в якому українцям удалося здобути 39 депутатських місць.

Найбільші досягнення в 1848—1849 рр. український національний рух мав на ниві культури та освіти. Було засновано українську культурно-освітню організацію «Галицько-руська матиця», яка займалася видавничою справою, впровадженням у школах української мови. При Львівському університеті відкрилася кафедра української мови. В Галичині вперше почали перевидаватися твори українських письменників.

У найбільш гострій формі національний рух спротиву виявився в селянських виступах. Яскравою сторінкою в історії українського народу було повстання в Північній Буковині під проводом Л. Кобилиці, який на той час був депутатом парламенту. Загін під проводом Л. Кобилиці до літа 1849 р. вів боротьбу з урядовими військами. Відважного ватажка повсталих було схоплено в 1850 р.

Після придушення національних рухів австрійська монархія влітку 1851 р. ліквідувала «Головну Руську Раду».

Загалом 1848 рік був переломним в історії західних українців. Вони дедалі активніше заявляли про свої права та виборювали їх. Антикріпосницький рух поступово набирав загальноукраїнського масштабу.
Документи та матеріали.

З першої відозви Головної руської ради від 10 травня 1848 р.

Ми, галицькі українці, належимо до великого українського народу, що одною мовою говорить… Наш народ був колись самостійний, рівнявся в славі з наймогутнішими народами Європи, мав свою літературну мову, свої власні закони, своїх власних володарів, одним словом: був у добробуті і силі. Через непривітні умови й політичні нещастя, розпався наш великий народ, стратив свою самостійність і прийшов під чужу владу…

Але тепер, коли для всіх блиснуло сонце волі, «пробудився і наш український лев і гарне нам ворожить майбутнє. Встаньте, браття, але не до звади й негоди! Будьмо тим, чим бути можемо, будьмо – Народом!»

… Ми зібралися й працюватимемо у такий спосіб:

1. Першим нашим завданням буде зберегти віру й поставити наш обряд і права наших священиків і церкви нарівні з правами інших обрядів.

2. Розвивати нашу національність у всіх напрямках: досконаленням нашої мови, зведенням її у школах вищих і низших, видаванням часописів…, поширенням добрих та корисних книжок в українській мові та прагненням завести нашу мову в усіх публічних установах і т.п.

3. Будемо берегти наших конституційних прав, пізнавати проблеми нашого народу й шукати способів на поправу його життя на конституційному шляху.


Завдання:

1) Прочитайте документ.

2) Чи відомо, хто є його автором?

3) Чи має документ конкретного адресата?

4) З якими подіями пов’язана поява цього документа?

5) До чого закликають автори документа, та яку мету ставлять перед собою?

6) Що із того, що планувалося, вдалося втілити в життя?


hh00625_


Питання для самоконтролю

1) Охарактеризуйте революційні події в Австрійській імперії.

2) Коли була скасована панщина в Галичині?

3) Як називався австрійський парламент?

4) Заповніть таблицю:

Дата

Наслідки селянської реформи5) В чиїх інтересах проводилась селянська реформа?

6) Як називалася перша українська газета в Галичині?

7) Закінчить речення:

«Головна руська рада була створена у …»

8) Коли і де була створена Центральна рада народова?

9) Скільки існувало осередків Руської ради на місцях?

10) Скільки місць здобули українці в австрійському парламенті за наслідками перших виборів?

11) В наслідок яких подій відбулося повстання у Львові? Коли саме?

12) Заповніть схему: «Рух за національно-територіальну автономію у Східній Галичині»


?

Українці

?13)Опрацюйте карту № 6 та визначте, в яких містах були створені українські загони національної гвардії? Покажіть їх на карті

ph02736g


Словник термінів.

Меморандум – документ, пам’ятна записка з викладом поглядів з того чи іншого питання.

Рейхстаг – назва австрійського парламенту.


an00790_


Віконце допитливих.

Визволення селянства Галичини.

Селяни прийняли визволення з різними почуттями – з радістю, з недовір’ям, з острахом. У деяких околицях почали продавати свої землі за безцінь – не вірили, що воля утримається. У «Зорі Галицькій» читаємо: «Доходять до нас вісті, що є такі люди, що звільнення від панщини до злого надуживають, от, наприклад, що сидять днями цілими в корчмах і напиваються та й занедбують і марнують господарство і заробіток».

Інтелігенція старалася освідомити селян, повчала їх про нові громадянські права, про способи, як радити собі в новім становищі, де шукати підмоги, як вести господарство. В одній статті в «Зорі» подано таку картину майбутнього села: «Наші хати мають бути білі, та красні, та чисті, та просторі; одіж вигідна й показна; худобина кріпка, так до ярма, як і на м’ясо здатна; наша страва добре помащена, часто-густо печеня, ба у свято курка або гуска, при тім склянка доброго квасу, вару або пива; стодоли мають бути повні, від хліба до хліба; скриня повно наладована, а в ній грошей й одежі багато!..»


c:\documents and settings\admin\мои документы\заставки к учебнику\j0241037.wmf


УЗАГАЛЬНЕННЯ ДО РОЗДІЛУ: СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЖИТТЯ НАРОДУ ТА УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ РУХ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТОЛІТТЯ.

І. Історичний тренінг.

1. Коли виникло Кирило-Мефодіївське братство?

2. Впізнайте, про кого з братчиків йдеться: «Письменник, історик, громадсько-політичний діяч. Здобув освіту у Харківському університеті. З 1846 р. – професор кафедри російської історії Київського університету».

3. Назвіть основні форми протесту українського селянства.

4. Що таке військові поселення?

5. У придушенні якого повстання на українських землях брав участь граф О.Аракчеєв?

6. Скільки років тривав повстанський рух під проводом Устима Кармелюка?

7. Які із західноукраїнських земель охопив селянський рух під проводом Лук’яна Кобилиці?

8. Що слугувало приводом до спалаху «холерних бунтів» на Закарпатті?

9. Яку назву мала перша газета, друкована українською народною мовою, що почала виходити у 1848 р.?

10. Закінчить речення: «Під тиском українських національних сил у Львівському університеті було відкрито кафедру … »

11. Коли було скасовано панщину в Галичині?

12. Чим завершилося Львівське збройне повстання?

ІІ. Відгадай загадки.

1) Щось міняють, нове вводять,

Зміни якісні проходять

У суспільстві, у державі.

Як ці зміни називають?

2) Україну «розірвали»,

Її цілісність зламали

Розділили по Дніпру…

І ділили, роздавали

Дві держави ту одну,

Що плекала добрі мрії;

І як мати сина жде

Виглядала …

не діждала

Тої волі… де там … де?

Тої волі не діжде… (назвати держави)


3) Був повстанцем на Поділлі,

Знав Сибір і канчуки,

Виступав проти свавілля,

Що проводили пани.

ІІІ. Яке із наведених визначень помилкове?

1. Пропінація – примусовий продаж горілки поміщиками своїм селянам.

2. Промисловий переворот – це економічні відносини у сфері обміну, які забезпечують продаж товарів на основі попиту та пропозиції, свободи господарської діяльності.

3. Товарне виробництво – це таке виробництво, коли продукція виробляється не для власного споживання, а на продаж.

4. Морг – контроль офіційної влади за змістом, випуском творів і розповсюдженням друкованої продукції, змістом сценічних творів, приватного листування і т.п.

5. Цензура – одна з форм феодальної експлуатації селян у Російській імперії та України, яка полягала в тому, що кріпаки позбавлялися поміщиком своїх наділів і працювали на панщині, отримуючи за це місячний пайок.

6. Ярмарок – ринок, який регулярно, періодично організовується, знаходиться в традиційно визначеному місті.

IV. Так чи ні.

1) Порто- франко – це порт або частина приморської території, у межах якої забороняється ввезення і вивезення товарів без погодження з найвищим фінансовим органом держави.

2) 2 травня 1848 р. українська інтелігенція заснувала у Львові Головну руську раду, котру очолив колишній діяч «Руської трійці» Яків Головацький.

3) Революція 1848-1849 рр. дала поштовх для впровадження української національної символіки.

4) Національне відродження – це процес пробудження і формування самосвідомості народу, що проявляється у розвитку його духовної культури, прагненні відтворити власне історичне минуле, захисті мови та своєї самобутності.

5) Значним досягненням революції 1848-1849 рр. в Австрійській імперії було скасування панщини на території Галичини та Буковини.

6) Програмові засади Кирило-Мефодіївського товариства викладені у «Книзі буття українського народу» і «Статуті слов’янського братства Св. Кирила і Мефодія».


V. Термінологічна розминка.

1. Позначте термін, що означає цілеспрямовану політику російського царського уряду в національних окраїнах, спрямовану на витіснення їх мови, культури, самосвідомості та заміну відповідно імперською мовою, культурою та самосвідомістю:

а) уніфікація, б) денаціоналізація, в) інтеграція, г) русифікація, д) полонізація.

2. Позначте історичний термін, що його зміст розкриває цей опис: «Відбувається різке збільшення міського населення України – у період 1811-1858 рр. – з 513 тис. чол. до 1,5 млн. чол. У містах Лівобережжя кількість мешканців зросла у 2 рази, на Правобережжі – у 2,7 рази, на Півдні – в 4,5 рази …»:

а) індустріалізація, б) еміграція, в) імміграція, г) депопуляція, д) урбанізація.

3. Установіть відповідності між назвами категорій селян та визначеннями ступеня їх особистої залежності:

а) кріпаки 1) селяни, звільнені від державних і земських податків, що зобов’язані були

утримувати на постої одного-двох солдатів;

б) оброчні 2) селяни, що їхня праця використовувалася здебільшого на мануфактурах;

в) місячники 3) селяни, які обробляли угіддя релігійних інституцій, задля чого

були прикріплені до монастирів чи церков;

г) монастирські 4) селяни, які не мали наділів і перебували на утриманні поміщиків;

д) державні 5) селяни, які регулярно сплачували поміщикові грошовий податок і мали

право на поселення в обраному місці;

6) селяни, які були особисто, соціально й економічно залежними від своїх

Поміщиків.

4. Позначте назву масових виступів селян Закарпаття проти існуючої системи земельних відносин у І половині ХІХ ст.:

а) «чумні бунти», б) «соляні бунти», в) «мідні бунти», г) «холерні бунти», д) «залізні бунти».

5. Позначте назву органу, що йому належить звернення: «Але тепер, коли для всіх блиснуло сонце волі, пробудився і наш український лев і гарне нам ворожить майбутнє. Встаньте, браття, але не до звади й негоди! Будьмо тим, чим бути можемо, будьмо – Народом!»:

а) Центральна рада народова, б) Головна руська рада, в) «Руський собор»,

г) Собор руських учених, д) Слов’янський з’їзд.

6. Позначте назву першої україномовної газети, що почала виходити у Львові з ініціативи Головної руської ради:

а) «Слово перестороги», б) «Зоря Галицька», в) «Дневник руський»,

г) «Русалка Дністрова», д) «Зоря».

7. Установіть відповідності між термінами та їх визначеннями:

а) «весна народів» 1) форма правління, при якій влада монарха обмежена;

б) автономія 2) частина соціально-етнічної спільноти, яка становить

меншість щодо головної (панівної) нації (народності);

в) інтелігенція 3) насильницьке втручання однієї або кількох держав у

внутрішні справи іншої держави;

г) національна меншина 4) сукупність революцій, що прокотилася в країнах Європи

навесні 1848 р.;

д) конституційна монархія 5) принцип самоуправління, право населення тієї чи іншої

території самостійно вирішувати справи внутрішнього

життя;

6) соціальний прошарок людей, професійно занятих

розумовою працею, розвитком та поширенням культури у

суспільстві.


VІ. Заповніть таблицю «Соціально-економічне становище західноукраїнських земель у І половині ХІХ ст.»

Наведені положення розташуйте відповідно до указаних у таблиці наслідків.

Занепад сільського господарства
Повільний розвиток сільського господарства1) Часті селянські заворушення.

2) Відсутність капіталовкладень.

3) Вузький внутрішній ринок.

4) Відмова від реформ Марії-Терезії та Йосифа ІІ.

5) Розташування обабіч головних торгових шляхів.

6) Відсутність корисних копалин.

7) Гірські рельєфи місцевості й примітивна техніка для обробки землі.

8) Занепад міст.

9) Відсутність земель, придатних для колонізації й будівництва.

10) Відсталі форми господарювання.

11) Мала кількість землі в руках селян.

12) Великі селянські повинності й податки.
1   2   3   4   5   6   7

Падобныя:

Тема розвиток сільського господарства та аграрних відносин у І половині ХІХ ст iconТема розвиток освіти та науки на українських землях
Тема традиційно-побутова культура та церковне життя в україні другої половини ХІХ ст

Тема розвиток сільського господарства та аграрних відносин у І половині ХІХ ст iconТема наддніпрянська укр аїна напередодні реформи 1861 року
Розділ модернізація українського суспільства в середині – у другій половині ХІХ століття

Тема розвиток сільського господарства та аграрних відносин у І половині ХІХ ст iconМетодичні рекомендації з дисципліни «Українська література» Відповідно до вимог програми з дисципліни „Українська література
Відповідно до вимог програми з дисципліни „Українська література” студенти вивчають оглядово тему: „Розвиток драматургії І театру...

Тема розвиток сільського господарства та аграрних відносин у І половині ХІХ ст iconОбласна відеоселекторна нарада
...

Тема розвиток сільського господарства та аграрних відносин у І половині ХІХ ст iconПрограма розвитку та промислового освоєння
Рівненщини мінеральними ресурсами та інноваційними проектами щодо їх використання. Розроблено план дій, спрямованих на задоволення...

Тема розвиток сільського господарства та аграрних відносин у І половині ХІХ ст iconЕкологічна проблема як наслідок економічної діяльності
Хімізація сільського господарства породила проблеми, пов'язані з адаптацією бур'янів І сільськогосподарських шкідників до певних...

Тема розвиток сільського господарства та аграрних відносин у І половині ХІХ ст iconВ. Г. Боронос Методологічні засади управління
З. О. Луцишин – доктор економічних наук, професор кафедри світового господарства І міжнародних відносин Київського національного...

Тема розвиток сільського господарства та аграрних відносин у І половині ХІХ ст iconЕпохи в історії Японії
Введеннясільського господарства(рисові культури) викликало розвиток соціальної ієрархії, І сотні маленькихплемен почалипоєднуватисяв...

Тема розвиток сільського господарства та аграрних відносин у І половині ХІХ ст iconМета, предмет, підстава та терміни Мета та предмет стаття 1
Стаття 2 – (1) Ця інструкція підготована відповідно до Закону про захист сільського господарства та сільськогосподарський карантин...

Тема розвиток сільського господарства та аграрних відносин у І половині ХІХ ст iconУрок роздум. Тема уроку: Ембріональний розвиток людини. Функції плаценти
Освітня: продовжити формувати знання учнів про ембріональний розвиток організмів на прикладі розвитку людини; розкрити особливості...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка