Тема розвиток сільського господарства та аграрних відносин у І половині ХІХ ст
НазваТема розвиток сільського господарства та аграрних відносин у І половині ХІХ ст
старонка2/7
Дата канвертавання14.11.2012
Памер0.94 Mb.
ТыпДокументы
1   2   3   4   5   6   7
Тема 2. Початок промислового перевороту.

book1


1. Занепад кріпосницьких і зародження ринкових відносин в Україні.

Уже наприкінці ХVІІІ ст. починається занепад поміщицьких господарств. Дворяни брали від селян максимум того, що вони могли дати. Розміри панщини досягали 5-6 днів на тиждень. При цьому більшість поміщиків зберігала старі способи ведення господарства і прагнула розширювати виробництво екстенсивним шляхом, збільшуючи розміри ріллі та розміри панщини. Нових знарядь праці майже не було, неефективно використовувалася робоча сила. Селяни працювали погано, оскільки не були зацікавлені в результаті праці. У своїх господарствах вони також не застосовували нової техніки через відсутність грошей на її придбання. Поміщики часто витрачали отриманні кошти не на розвиток виробництва, а на особисте споживання.

Виник економічний глухий кут, зростання виробництва припинилося. Але участь у торгівлі хлібом і худобою штовхала частину поміщиків і багатьох селян до пошуку виходу зі скрутної ситуації. Частина поміщиків починає застосовувати молотарки і косарки на кінній тязі, використовує найману робочу силу. Цією силою були селяни, які йшли на заробітки. Найбільш активно застосовувалася наймана праця в Південній Україні. Наймані робітники працювали краще, оскільки їхня праця оплачувалася. Багато українців стають чумаками, займаються перевезенням товарів на великі відстані. Частина чумаків багатіє і перетворюється на підприємців. Масовим явищем стає виготовлення селянами ремісничих виробів на продаж. Таким чином з’являються купці, предками яких були кріпаки.

Отже, в Україні відбувалося формування ринкових відносин, але кріпосне право серйозно заважало цьому процесу, оскільки був відсутній ринок вільної робочої сили, а експлуатація селян поміщиками спричинила занепад і поміщицьких, і селянських господарств.book1


2. Початок промислового перевороту в Україні.

На початку ХІХ ст. основними формами розвитку промисловості на території Російської Імперії було дрібне, здебільшого селянське, виробництво та мануфактури. У 1818 р. підтверджено дозвіл усіх станів засновувати промислові підприємства, що сприяло зростанню приватного підприємства й виробництва, заснованого на вільнонайманій праці. Таким чином, на тлі сільського господарства, що невпинно деградувало, у І половині ХІХ ст. в економіці Наддніпрянської України поступово розпочався процес промислового перевороту.

Промисловим переворотом називають процес заміни ручної праці на працю з використанням машин.

Промисловий переворот дозволяє значно збільшити обсяги виробництва продукції при значному зниженні її собівартості. Виробництво за допомогою машин здійснюється на фабриках, ручна праця на мануфактурах і ремісничих майстернях поступово витісняється.

На території України промисловий переворот починається в 30-х рр. ХІХ ст., коли починають застосовувати у промисловості парові машини.Промисловий переворот в Україні

(30-70 – ті роки ХІХ ст.)Причини


Криза феодальних відносин
Формування в рамках феодалізму товарного виробництва (ринкових відносин)Загострення соціальних суперечностей між ними

Формування нових соціальних верств населення (підприємці, наймані робітники)

Розвиток внутрішньої і зовнішньої торгівлі

Зростання міст в Україні

Впровадження фабрично-заводського виробництва
НаслідкиПрацюємо зі схемами

Схема – це креслення, що відображає суттєві ознаки, зв’язки і відносини історичних явищ.

Використовуються для наочного порівняння явищ, що вивчаються, показу тенденцій їхнього розвитку, а також для узагальнення і систематизації історичних знань.

Графічні схеми відбивають процес дії, містять його складові, що випливають одне з іншого, наприклад причинно-наслідкові або інші зв’язки між подіями, явищами чи поняттями.

Схеми можуть використовуватись у заповненому вигляді, наприклад для систематизації, узагальнення чи повторення інформації, або для самостійного заповнення.


Конкретним виявом промислового перевороту стало зведення машинобудівних заводів, застосування в промисловості нових механізмів, наприклад, парових двигунів тощо. Якщо в 1825 р. в підросійській Україні було лише 650 фабрик і заводів, то в 1860 р. – понад 2 тис.

book1


3. Утвердження фабрично-заводського виробництва.

У І половині ХІХ ст. в Україні відбувається становлення цукрової промисловості. Поступово провідні позиції тут завойовують підприємці – вихідці з колишніх кріпаків і козаків. Вони активно впроваджують нові методи виробництва, успішно конкуруючи з цукрозаводчиками-дворянами.

Перший цукровий завод в Україні був побудований в 1824 р. в селі Трощино Канівського повіту Київської губернії польським магнатом І.Понятовським. Збудована братами Яхненками та чоловіком їхньої сестри Ф.Симиренком цукроварня першою застосувала 1843 р. парову технологію виробництва цукру. У 1857 р. в Україні було вже 218 цукрових заводів.

Швидкими темпами розвивалася також суконна промисловість. У 1805 р. існувало 27 підприємств, а в 1824 р. їх кількість зросла до 99. У трьох українських губерніях – Київській, Волинській, Чернігівській – вироблялося понад 65% сукна. У 1859 р. на 160 суконних фабриках України працювало вже 10 тис. робітників.

Організовувалися також купецькі промислові підприємства. Купці-промисловці вже в 40-х рр.. ХІХ ст. посідали провідне місце в суконній промисловості. Вони зосередили в своїх руках виробництво тютюну, канатів, їм належала також значна частина млинів, олійниць тощо.

Поряд з поміщицькою та купецькою розвивалася й державна промисловість. У І половині ХІХ ст. вже працювали Луганський ливарний завод, де у 1800 р. була запущена перша доменна піч, Шосткінський пороховий завод, Катеринославська суконна мануфактура, Київський завод «Арсенал», Києво-Межигірська фаянсова фабрика тощо. У 20-х рр. інтенсивно почала розвиватись кам’яновугільна промисловість Донбасу.


Цех київського заводу

"Арсенал"

Києво-Межигірська

фаянсова фабрика
Окремі освічені поміщики намагались підняти культуру землеробства завдяки застосуванню наукових правил, машин, реманенту. Засновник Харківського університету Василь Каразін організував Філотехнічне товариство, що мало на меті використання нових технологій у хліборобстві й тваринництві. За період свого семилітнього існування товариство розробило багато корисних рекомендацій, зробило немало відкриттів.

Розвивається й судноплавство. 1823 р. кріпосні умільці з помістя графа Воронцова у містечку Мошни на Черкащині спорудили перший на Дніпрі пароплав, який назвали «Пчілка», а місцевий коваль Вернигора встановив на ньому парову машину на 6,5 кінської сили. 1828 р. почалося парове судноплавство біля берегів України на Кримсько-Кавказькій морській лінії Одеса – Ялта – Батумі. З 1835 р. на Дніпрі вже діяла акціонерна пароплавна компанія, у власності якої було кілька пароплавів.

Машинобудівельні заводи засновуються в Україні на початку ХІХ ст. 1841 р. в Конотопському повіті, на Чернігівщині, поміщик Кандиба побудував завод, який виробляв сільськогосподарські машини, парові казани, ткацькі верстати, апарати для цукроварень, машини для суконних фабрик. У 1840-их роках в Києві купець Дегтярьов збудував завод парових машин. У Млієві, в Київській губернії, вже згадувані брати Яхненки та Симиренко заснували в 1847 р. завод, на якому виробляли парові машини, гідравлічні преси і устаткування, потрібне для побудованих ними цукрового і суконного заводів.

Характерною прикметою української промисловості було те, що її опанували іноземні капіталісти. Серед них були росіяни – Дегтярьов, графи Бобринські, кн. Юсупов, євреї – Бродський, Гальперін, Марголін, поляки – графи Понятовські, князь Радзивілл, іноземці, які будували заводи Донбасу.

Розвиток промисловості та сільського господарства зумовив подальше поглиблення суспільного поділу праці. Унаслідок цього в Україні:

  • Розширився внутрішній ринок;

  • Помітно зросли обсяги як внутрішньої, так і зовнішньої торгівлі.

У Галичині промисловість розвивалась слабо, тому що Австрія намагалась тримати Галичину, як сільськогосподарську країну, постачальницю дешевого хліба. Дрібні промислові закладифабрики сукна, паперу, ливарні, соляна промисловість – здебільшого не витримували конкуренції з австрійськими. Бракувало також вугілля та залізної руди. Розвинулося лише видобування нафти, яка притягувала іноземні капітали.

На Буковині більшість людей була занята сільським господарством, скотарством, молочарством, деревообробним промислом. Велика кількість млинів (переважно водяних). Деревообробна промисловість і розвинена галузь нафтової промисловості також були в руках іноземних інвесторів.

Незважаючи на відчутні позитивні зрушення в розвитку української економіки в І половині ХІХ ст., вона все таки розвивалася повільніше порівняно з економічним зростанням Росії та Австрії. Причиною цього була колоніальна політика імперських урядів, які бачили в Україні, насамперед, ринок збуту для російської та австрійської промисловості, тому не допускав вільного інтенсивного розвитку її продуктивних сил.

e:\підручник\федір симиренко.jpge:\підручник\платон симиренко 2.jpgПлатон Симиренко


Федір Симиренко – перший цукрозаводчик
Висновки.dramamsk

Таким чином, протягом кінця ХVІІІ ст. та І половини ХІХ ст. промисловість України пережила значну еволюцію. У ХVІІІ ст. це була переважно поміщицька промисловість – головним чином для задоволення власних потреб власника; мануфактура – з працею кріпаків, які працювали тільки тоді, коли не було сільськогосподарських робіт. З 1830-х рр. поволі відбувається заміна ручної праці машинною, перетворення мануфактур на фабрики, а разом з тим заміна кріпацької, мало інтенсивної праці вільнонайманою, більш кваліфікованою. З другого боку використання машин зменшує кількість працюючих, робить невигідним для власника тримати кріпаків і підготовляє свідомість потреби в ліквідуванні кріпосництва.

hh00625_

Питання для самоконтролю

1) Розгляньте карту № 5 та визначить:

а) які галузі промисловості розвивались в Україні в І половині ХІХ ст., вкажіть місця їх розташування;

б) назвіть види мануфактурного виробництва, вкажіть місця розташування;

в) де відбувалось формування промислових центрів, яких саме?

2) Ознайомтесь із діаграмою на карті № 5, та вкажіть губернії де найбільше розвивалось цукрове виробництво? Як ви вважаєте, чи сприяло це збільшенню кількості робочих місць?

3) Заповніть схему встановивши причини, які викликали промисловий переворот в Україні:


Причина 1Наслідок промисловий переворот

Причина 2


4) Охарактеризуйте результати промислового перевороту для України.

5) Спираючись на знання отримані з цієї та попередньої теми складіть таблицю «Економічний розвиток України І половини ХІХ ст.».Які сталися зміни

Нові явища

ПромисловістьСільське господарство6) Назвіть відомих українських промисловців.

7) Чому російський та австрійський імперські уряди не були зацікавлені у швидкому економічному розвитку українських промислових регіонів?

8) Заповніть схему, встановивши наслідки промислового перевороту в Україні:


Промисловий переворот

Наслідок 2

Наслідок 1ph02736g


Словник термінів.

Промисловий переворот – це перехід у виробництві від ручної раці до машинної, від мануфактури – до фабрики (заводу), а також формування в суспільстві нових соціальних верств населення – підприємців і найманих робітників.

Ринкові відносини – це економічні відносини у сфері обміну, які забезпечують продаж товарів на основі попиту та пропозиції, свободи господарської діяльності (в Україні почали зароджуватися насамперед на селі).

Товарне виробництво – це таке виробництво, коли продукція виробляється не для власного споживання, а на продаж.

Фабрика – промислове підприємство, засноване на застосуванні системи машин, форма великого машинного виробництва. (термін «фабрика» застосовується, як правило, щодо легкої і видобувної промисловості; до підприємств важкої промисловості, що виробляють засоби виробництва, застосовується термін «завод»).


an00790_


Віконце допитливих.

Симиренки – відомий рід українських промисловців – цукроварників, меценатів української культури. Засновником роду був запорізький козак Степан Андрійович Симиренко. Понад 20 років перебував на Січі. Відмовився присягнути на вірність Катерини ІІ, позбавлений козацьких вольностей і власного маєтку. Деякий час чумакував. Його син Федір Степанович – один із перших цукрозаводчиків в Україні.

Народився на Платоновому хуторі поблизу Млієва Черкаського повіту Київської губернії. Був кріпаком князя М.Воронцова. Разом з братами дружини Терентієм, Кіндратом і Степаном Яхненками спочатку орендував, а потім і споруджував млини, торгував хлібом і худобою. Викупився з кріпацтва і став співзасновником фірми «Брати Яхненки і Симиренко», що спорудила 1843 р. перший в Україні і Російській імперії механічний цукровий завод. На ньому було побудовано і перші пароплави, що перевозили по Дніпру зерно – «Українець» і «Ярослав».

У 1859 р. цукрозавод братів Яхненків і Симиренка відвідав Т.Шевченко, який був приємно вражений порядками, турботою про людей-цукроварів на підприємствах Симиренків. При заводі були упорядковані в санітарному відношенні казарми, парові лазні, лікарня з аптекою, церква, бібліотека, училище на 150 учнів з сімома викладачами (більшість мала університетську освіту), у якому викладання велося за програмою технічних училищ. Син Федора Платон Симиренко передав Т.Шевченко 1100 карбованців на видання «Кобзаря» (1860).

Нащадки Федора Симиренка так само були відомими промисловцями конструкторами і технологами у галузі цукроваріння, займались меценатством.


1   2   3   4   5   6   7

Падобныя:

Тема розвиток сільського господарства та аграрних відносин у І половині ХІХ ст iconТема розвиток освіти та науки на українських землях
Тема традиційно-побутова культура та церковне життя в україні другої половини ХІХ ст

Тема розвиток сільського господарства та аграрних відносин у І половині ХІХ ст iconТема наддніпрянська укр аїна напередодні реформи 1861 року
Розділ модернізація українського суспільства в середині – у другій половині ХІХ століття

Тема розвиток сільського господарства та аграрних відносин у І половині ХІХ ст iconМетодичні рекомендації з дисципліни «Українська література» Відповідно до вимог програми з дисципліни „Українська література
Відповідно до вимог програми з дисципліни „Українська література” студенти вивчають оглядово тему: „Розвиток драматургії І театру...

Тема розвиток сільського господарства та аграрних відносин у І половині ХІХ ст iconОбласна відеоселекторна нарада
...

Тема розвиток сільського господарства та аграрних відносин у І половині ХІХ ст iconПрограма розвитку та промислового освоєння
Рівненщини мінеральними ресурсами та інноваційними проектами щодо їх використання. Розроблено план дій, спрямованих на задоволення...

Тема розвиток сільського господарства та аграрних відносин у І половині ХІХ ст iconЕкологічна проблема як наслідок економічної діяльності
Хімізація сільського господарства породила проблеми, пов'язані з адаптацією бур'янів І сільськогосподарських шкідників до певних...

Тема розвиток сільського господарства та аграрних відносин у І половині ХІХ ст iconВ. Г. Боронос Методологічні засади управління
З. О. Луцишин – доктор економічних наук, професор кафедри світового господарства І міжнародних відносин Київського національного...

Тема розвиток сільського господарства та аграрних відносин у І половині ХІХ ст iconЕпохи в історії Японії
Введеннясільського господарства(рисові культури) викликало розвиток соціальної ієрархії, І сотні маленькихплемен почалипоєднуватисяв...

Тема розвиток сільського господарства та аграрних відносин у І половині ХІХ ст iconМета, предмет, підстава та терміни Мета та предмет стаття 1
Стаття 2 – (1) Ця інструкція підготована відповідно до Закону про захист сільського господарства та сільськогосподарський карантин...

Тема розвиток сільського господарства та аграрних відносин у І половині ХІХ ст iconУрок роздум. Тема уроку: Ембріональний розвиток людини. Функції плаценти
Освітня: продовжити формувати знання учнів про ембріональний розвиток організмів на прикладі розвитку людини; розкрити особливості...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка