Раённы этап Прадметнага конкурсу па беларускай мове – 16 люты 2006 г
НазваРаённы этап Прадметнага конкурсу па беларускай мове – 16 люты 2006 г
Дата канвертавання14.11.2012
Памер58.03 Kb.
ТыпКонкурс

Раённы этап Прадметнага конкурсу па беларускай мове – 16 люты 2006 г.


час працы – 90 мінут


Сардэчна вітаем! Перад Вамі заданні. Чытайце ўважліва, пішыце толькі, колькі ад Вас патрабуюць.

Жадаем поспехаў!  1. Прачытайце тэкст. Замест кропак запішыце ветлівыя (grzecznościowe) ці іншыя патрэбныя словы. Вызначце асноўную тэму тэкста , запішыце.


- Паўлінака, табе падарунак!

- .....................................................................! Я вельмі люблю падарункі.

- Развязаць пакунак?

- .......................................................... ! Вельмі ж цікава.

  • Так, заўсёды трэба разгледзець падарунак, парадавацца яму.

І таму, хто купіў яго, будзе прыемна, калі падарунак спадабаўся.

  • Лялька! Гэта самая прыгожая лялька.. ........................................................................


Тэма:......................................................................................................................................

................................................................................................................................................


2.Перастаўце словы так, каб атрымаліся сказы. Памяняйце, дзе трэба форму.


Тата, на, і, прагулка, пайшлі, Мікіта

.................................................................................................................................................

На , верабейка, яны, убачылі, сцяжынцы

.................................................................................................................................................

У, кароценькі, яго, хвосцік

................................................................................................................................................. Верабейка, умеў, не, лятаць,яшчэ

.................................................................................................................................................

Мікіта, яго, прынёс, злавіў, і, дамоў

.................................................................................................................................................

Верабейка, сілы, падрастаў, набіраўся, жыў

.................................................................................................................................................

Хлопчык, акно, выпусціў, праз, птушка

.................................................................................................................................................


3.Упарадкуйце сказы так, каб атрымалася апавяданне. Перад кожным сказам пастаўце нумар.


..... І птушкі прывыклі да дзяцей, не баяцца іх.

...1.. У парку раце высокая бяроза.

..... Кожную раніцу да кармушкі прыходзіць дзяўчынка з хлопчыкам.

.... Дзеці ніколі не забываюць пакарміць птушак.

..... На бярозе вісіць кармушка для птушак.

.... Яны прыносяць птушкам зярняты.

4.Дзеясловы ў дужках пастаўце ў цяперашнім часе.


Усё ( прыгажэць) ............................................... , усё ( цвісці ) ..........................................

пчолы ( непакоіцца)................................................ , дзеці ( вучыцца).....................................

таполевы пух (кружыцца)....................................................


5.Дзеясловы пастаўце ў прошлым часе.


Капялюш (ляжаць).................................... у калідоры, трава (расці)................................. ............................................................................................................................................... ,

струмень (біцца)................................ з-пад крана, таполя (шумець) ................................

................................................................................................................................................,

заява (ляжаць ) ................................... на стале.


6.Ад дзеясловаў неазначальнай формы (bezokoliczniki) утварыце дзеясловы будучага часу 1-ай асобы адзіночнага і множнага ліку.


хадзіць- пайду, пойдзем

нагрэць - .................................... ,....................................................

саліць - ............................................, ..............................................

узяць - ............................................, ...............................................


7. Устаўце, дзе трэба бы або б.


Я быў .......... шчаслівы, калі ........ удалося мне споўніць надзеі маіх бацькоў.

Без песні жыццё было ............... шэрым.

Калі ........... адчыніць акно і зірнуць з вагона, можна ўбачыць памежныя слупы.


8.Прадоўжыце (podtrzymaj, wydłuż) тэлефонную размову.


  • Прывітанне, ................................. !

  • Дзень добры, .................................. !

  • ..............................., выйдзі на вуліцу, пойдзем назіраць за птушкамі.

  • ........................................................................... .

  • ............................................................................ .

- ............................................................................. .


9. У 5 – 6 кароткіх сказах складзіце апісанне белавежскай зімы. Выкарыстацце словы, словазлучэнні з верша. Нельга перапісываць цэлых сказаў.


Белавежская зіма

Эх , зіма белавежская, белая!

Па краіне рассыпаўся снег.

Толькі дрэвы стаяць акалелыя

І сумуюць аб цёплай вясне.


Эх, зіма белавежская, шчырая!

Напаўняе далін берагі.

Завіруха дыхнула ў шыры,

Лёг абрус на палі і лугі.


Не паспелі дубы аднаногія

Скінуць лісточкі з кароны

У шуме дрыжачай трывогі,

Заціснулі снег у далонях....

Алесь Барскі


......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................


10.Прачытайце і адкажыце на пытанні. Можна выкарыстоўваць цытаы.


На рэчцы

...Бывала, чуць толькі разднее,

Чуць толькі ў лесе пасвятлее,

Глядзіш на рэчку ён (Костусь) шыбуе

І лёд сякераю мацуе,

То падбяжыць і скаўзанецца,

І сам сабе ён засмяецца;

То спыніць крок, замрэ, застыне-

Такая радасць тут хлапчыне!

... Марозік крэпіць, лёд таўшчэе,

І рэчка вольная нямее,

Да дна вадзіца вымярзае

І ходу бедная, не мае,

І цесна там ёй, і няміла

Яе халодная магіла;...

Якуб Колас


  1. У якую пару, час,Костусь ішоў на рэчку?

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2.Чым займаўся хлопчык на рэчцы? (падайце два элементы).

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3.Чаму павадле аўтара ,, рэчка нямее’’? (назавіце два элементы)

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

11..Устаўце прапушчаныя літары.


Каляды – зімовае свята. Людзі прыбіралі ... хаце. Шмат было ... гэты час заба.... ,

гульня..... Калядоўшчыкі вадзілі з сабой ,, каз....’’ , нехта адзяваў маск.... . Віншавалі гаспадароў.


12.Складзце вядомыя Вам або прыдуманыя параўнанні.

Сінявокая як ............................................., злосны як ............................................................ ,

.............................................. як агонь, даўні як .....................................................................,

бліскучае мабыць ............................................, дарагое быццам........................................... .......................................................................................................................................................


13.Прачытайце тэтст і адкажыце на пытанні.


На месцы сённяшняга Полацка мы ўбачым на беразе Палаты зусім маленькі горад.

Ён абнесены драўлянымі сценамі, абкружаны земляным валам і глыбокім ровам.

Простыя людзі сяліліся вакол гарадскіх умацаванняў, а за моцнымі сценамі жыў князь са сваімі воінамі –дружыннікамі.

Найстаражытнейшы беларускі горад хацеў жыць вольна і незалежна. Ён стаяў на рацэ Дзвіне, па якой на караблях плылі з Чорнага мора ў Балтыйскае купцы. Яны вялі ў горадзе гандаль рознымі таварамі. Гэта дапамагала Полацку хутка багацець і рабіцца яшчэ мацнейшым. Нездарма тады казалі, што дно ў Дзвіны залатое, а берагі срэбныя.


Як выглядаў Полацк тысячу гадоў таму назад. Запішыце рысы:


а) ..........................................................................................................

б)..........................................................................................................

в)...........................................................................................................


Адкуль узялася прымаўка ,, Дно ў Дзвіны залатое, а берагі срэбныя’’? Адкажы 2-3 сказамі.

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Хто пасяліўся ў Полацку?

а)...................................................................................

б)..................................................................................

в).................................................................................... .


14 У наступным тыдні Вашу школу наведае вядомы беларускі паэт, аўтар твораў для дзяцей як і дарослых – Віктар Швед. У школьнай бібліятэцы плануецца аўтарская сустрэча. Паінфармуйце аб гэтай імпрэзе ўсіх школьнікаў – складзіце аб’яву. Лічэбнікі

пішыце цыфрамі.

..........................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................


15 Выдзяліце дзейнік і выказнік . Дапасуйце словы ,якія іх акрэсліваюць, стаўце пытанні.


Адзінокі хлопчык спакойна чакаў на бацькоў.


............................................. ............................................


...................................... ........................... ................................


Чарнавік (brudnopis- komisja nie sprawdza)


.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Раённы этап Прадметнага конкурсу па беларускай мове – 16 люты 2006 г iconКонкурс па беларускай мове раённы этап
Сардэчна вітаем на раённым этапе Прадметнага конкурсу па беларускай мове. Перад табою заданні. Чытай ІХ уважліва

Раённы этап Прадметнага конкурсу па беларускай мове – 16 люты 2006 г iconРаённыя элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для гімназіі навучальны год 2006/2007
Мы рады сустрэць Цябе на раённых элімінацыях Прадметнага конкурсу па беларускай мове. Перад Табой заданні якія патрабуюць ад Цябе...

Раённы этап Прадметнага конкурсу па беларускай мове – 16 люты 2006 г iconВаяводскія элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для гімназіі – 2005/2006. 13 сакавіка 2006 года- 10. 00 гадзін. Шаноўны Гімназіст !
Ваяводскія элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для гімназіі – 2005/2006. 13 сакавіка 2006 года- 10. 00 гадзін

Раённы этап Прадметнага конкурсу па беларускай мове – 16 люты 2006 г iconРаённыя элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для гімназіі – 2005/2006. 16 лютага 2006 года- 10. 00 гадзін. Шаноўны Гімназіст !
Раённыя элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для гімназіі – 2005/2006. 16 лютага 2006 года- 10. 00 гадзін

Раённы этап Прадметнага конкурсу па беларускай мове – 16 люты 2006 г iconРаённы этап Прадметнага Конкурсу па беларускай мове для вучняў гімназіі ў навучальным годзе 2004/2005 Шаноўны гімназіст!
Вітаем Цябе ў другім этапе конкурсу. Перад Табой заданні, якія Ты павінен выканаць на працягу 90 хвілін. Уважліва чытай І самае важнае...

Раённы этап Прадметнага конкурсу па беларускай мове – 16 люты 2006 г iconШкольныя элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для падставовых школ – 2010/2011 Шаноўны Вучань !
Бе на школьных элімінацыях Прадметнага конкурсу па беларускай мове. Перад Табой заданні якія патрабуюць ад цябе ўважлівага чытання...

Раённы этап Прадметнага конкурсу па беларускай мове – 16 люты 2006 г iconВаяводскiя элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для падставовых школ – 2011/2012 Шаноўны Вучань !
Мінацыях Прадметнага конкурсу па беларускай мове. Перад Табой заданні якія патрабуюць ад Цябе ўважлівага чытання І лагічнага думання....

Раённы этап Прадметнага конкурсу па беларускай мове – 16 люты 2006 г iconРаённыя элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для падставовых школ – 2011/2012 Шаноўны Вучань !
Ябе на раённых элімінацыях Прадметнага конкурсу па беларускай мове. Перад Табой заданні якія патрабуюць ад цябе ўважлівага чытання...

Раённы этап Прадметнага конкурсу па беларускай мове – 16 люты 2006 г iconШкольныя элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для гімназіі – 2005/2006. 19 снежня 2005 года- 00 гадзін Шаноўны Гімназіст !
Школьныя элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для гімназіі – 2005/2006. 19 снежня 2005 года- 00 гадзін

Раённы этап Прадметнага конкурсу па беларускай мове – 16 люты 2006 г iconВаяводскія элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для гімназіі – 2006/2007. 20 сакавіка 2007 года- 10. 00 гадзін. Шаноўны Гімназіст !
Ваяводскія элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для гімназіі – 2006/2007. 20 сакавіка 2007 года- 10. 00 гадзін

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка