Elementy składowe sylabusu
НазваElementy składowe sylabusu
Дата канвертавання28.10.2012
Памер21.71 Kb.
ТыпДокументы
SYLABUS


Elementy składowe sylabusu

Opis

Nazwa przedmiotu

PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA BIAŁORUSKIEGO

Kod przedmiotu

0400-BD-5PNB

Nazwa kierunku

Filologia, specjalność: Filologia białoruska

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek

Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej

Język przedmiotu

białoruski, polski

Charakterystyka przedmiotu

 • przedmiot realizujący treści podstawowe

 • przedmiot obowiązkowy

Rok studiów/semestr

V/IX, rok akademicki 2010 / 2011

Liczba godzin zajęć dydaktycznych oraz forma prowadzenia zajęć

60 godzin, ćwiczenia

Punkty ECTS

17 pkt.

Prowadzący

mgr Anna Grześ

Założenia i cele przedmiotu

Celem zajęć jest powtórzenie i skonsolidowanie zagadnień gramatycznych, wprowadzenie zagadnień, rozszerzanie zasobu słownictwa, wyrobienie umiejętności posługiwania się językiem w danym kontekście sytuacyjnym.

Wymagania wstępne

Uzyskanie poytywnej oceny z egzaminu z Praktycznej nauki języka białomuskiego z semestru VIII.

Treści merytoryczne przedmiotu

Tematy leksykalne:

Sytuacja kulturowa i polityczna w Polsce i na Białorusi. Język jako symbol świadomości narodowej. Rola literatury w życiu duchowym społeczeństwa. 4. Znaczenie wykształcenia w życiu człowieka. Sławni ludzie w Polsce (na Białostocczyźnie), na Białorusi. Współczesna muzyka młodzieżowa. Kultura języka.

Treści merytoryczne przedmiotu

Puszcza białowieska – rezerwat przyrody i bogactwo narodowe. Geografia i przyroda Białorusi. Współczesna literatura białoruska – analiza słownictwa.

Fonetyka, intonacja:

Transkrypcja fonetyczna i akcent w języku białoruskim – powtórzenie materiału. Spisywanie ze słuchu tekstów wiązanych (satyrycznych, literackich). Ekspresja artystyczna wybranych tekstów literatury pięknej.

Stylistyka i frazeologia:

Style funkcjonalne języka – publicystyczny, naukowy, urzędowo-kancelaryjny, artystyczny, potoczny. Mitologizmy, frazeologizmy, idiomy, przysłowia. Tłumaczenia teksów w oparciu o zasady teorii przekładu.

Pisownia:

Zasady pisowni w języku białoruskim – przypomnienie i powtórzenie materiału.

Morfologia:

Rzeczownik – powtórzenie materiału. Czasownik – powtórzenie materiału. Przymiotnik – powtórzenie materiału. Liczebnik – powtórzenie materiału. Zaimek – powtórzenie materiału. Imiełów przymiotnikiwy – powtórzenie materiału.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu

Przedmiot kończy się zaliczeniem i egzaminem po IX semestrze. Egzamin składa się z egzaminu pisemnego i ustnego. Egzamin pisemny składa się z trzech części: dyktanda, testu gramatycznego i wypracowania na jeden z trzech tematów, dotyczących zagadnień leksykalnych. Na egzaminie ustnym student odpowiada na jedno pytanie sprawdzające stopień opanowania leksyki. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich czterech części egzaminu.

Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej

І. Literatura obowiązkowa:

 1. Сямешка Л. І., Шкраба І. Р., Бадзевіч З. І., Курс беларускай мовы, Мінск 1996.

Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej

 1. Беларуская мова ў дзвюх частках, пад рэд. Л. Грыгор’евай, Мінск 1998.

 2. Капылоў І. Л., Рапацэвіч С. Я., Беларуская мова ў табліцах і схемах, Мінск 2002.

 3. Сіўковіч В. М., Сучасная беларускя мова. Даведнік, Мінск 2005.

 4. Szadyko S., Wójcik A., Mini-rozmówki białoruskie, Warszawa 1990.

 5. Беларуская мова – энцыклапедыя, пад рэд. А. Я. Міхневіча, Мінск1994.

 6. Волкава Я. В, Авілава В. Л., Польска-беларускі слоўнік, пад рэд. Г. А. Цыгуна, Мінск 2004.

 7. Лявер Н. С., Арфаграфічны слоўнік, Мінск 2002.

ІІ. Literatura pomocnicza:

 1. Плотнікаў Б. А., Антанюк Л. А., Беларускя мова. Лінгвістычны кампендыум, Мінск, 2003.

 2. Цыбульская С. І., Беларускя мова. Практычны курс падрыхтоўкі для пераказу, Мінск 2004.

 3. Sajewicz N., Materiały do praktycznej nauki języka białoruskiego, Lublin 2000.

 4. Беларуская мова. Зборнік дыктантаў, Мінск 1996.

 5. Słownik terminologii lingwistycznej (białorusko-rosyjsko-polski i polsko-rosyjsko-białoruski), pod red. Jurowiec E., Nosowicza J. F., Panfiluk L., Stecko P., Tarasiuk M., Białystok 1994.

 6. Булыка А. М., Слоўнік іншамоўных слоў у 2-х тамах, Мінск 1999.

 7. Тлумачальны слоўнік беларускай літаратурнай мовы, Мінск 2002.

 8. Русско-белорусский словарь в 3 т., пад рэд. Я. Коласа, К. Крапівы, П. Глебкі, Мінск 1994.

 9. Грабчиков С. М., Словарь белорусско- русский, русско-белорусский, Мінск 2002.
podpis osoby

sporządzającej sylabus


…………………………………………

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Elementy składowe sylabusu iconElementy składowe sylabusu

Elementy składowe sylabusu iconElementy składowe sylabusu
Гістарычная абумоўленасць І асноўныя заканамернасці станаўлення І развіцця новай беларускай літаратурнай традыцыі

Elementy składowe sylabusu iconElementy składowe sylabusu
Дзень за днём. Прыкметы надвор’я, а таксама народны каляндар-месяцаслоў, Мінск 1997

Elementy składowe sylabusu iconElementy składowe sylabusu
...

Elementy składowe sylabusu iconElementy składowe sylabusu
Сям’я – учора І сёння. Тэксты: “Сям’я І выхаванне дзяцей І феадальнай Беларусі”, “Эмансіпацыя І сям’я”, “У доме з’явіўся зяць ”,...

Elementy składowe sylabusu iconElementy składowe sylabusu
Хх wieku. Kontynuacja tradycji poprzedników. Znaczenie spuścizny F. Bahuszewicza І twórczości innych pisarzy w celu poszerzenia świadomości...

Elementy składowe sylabusu iconElementy składowe sylabusu
Першае чытанне для дзяцей беларусаў” Сiotki, “Другое чытанне для дзяцей беларусаў”, Jakuba Kołasa. Poetyzacja przyrody w twórczości...

Elementy składowe sylabusu iconElementy składowe sylabusu
Коцік, пеўнік І лісіца” – ćwiczenie intonacji w wypowiedziach. Kolendy białoruskie „Добры вечар”, „Звон звініць”, „Ціхая ноч”– nauka...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка