Паглыбленне паняцця пра разважанне. Напiсанне нататкi каго можна назваць сапраудным сябрам
НазваПаглыбленне паняцця пра разважанне. Напiсанне нататкi каго можна назваць сапраудным сябрам
Дата канвертавання13.11.2012
Памер46.41 Kb.
ТыпДокументы

powerpluswatermarkobject11688720
ПЛАН-КАНСПЕКТ УРОКА ПА БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ У 8 КЛАСЕ НА ТЭМУ: «ПАГЛЫБЛЕННЕ ПАНЯЦЦЯ ПРА РАЗВАЖАННЕ. НАПIСАННЕ НАТАТКI «КАГО МОЖНА НАЗВАЦЬ САПРАУДНЫМ СЯБРАМ»»


РАСПРАЦАВАЛА НАСТАУНIЦА Г.К. СТАХОРНАЯ

Мэты урока: садзейнiчаць паглыбленню ведау вучняу пра разважанне як тып тэксту, нагадаць пра асаблiвасцi яго будовы; пазнаемiць школьнiкау з асаблiвасцямi публiцыстычнага жанру нататкi; фармiраваць уменне будаваць уласнае выказванне – разважанне публiцыстычнага характару у жанры нататкi; працягваць развiваць мауленчыя здольнасцi вучняу; выхоуваць лепшыя якасцi сябра.


Абсталяванне: нататкi з газет у навуковым мастацкiм, публiцыстычным стылi; нататка з газеты «Мозырская неделя» Стахорнай Г.К.; модуль «будова тыпау тэкстау»; верш П.Макаля «Есць словы, што прасцей, чым двойчы два».

Ход урока.

Настаунiк. Я ведаю: прытамiлi вас крыху урокi. Сядайце зручней i паслухаем разам, як прыгожа пра наша Палессе напiсау вядомы майстра беларускага слова Я.Колас: «Спакойна i павольна, як у зачарованным сне, утулiушыся у балоты, нясе Прыпяць сухадоламу Дняпру сваю багатую данiну. Не спяшаецца Яна выносiць дабро палескiх балот. А яго так многа, што усе роуна, спяшайся, не спяшайся, а гэтай работы ей хопiць на доугiя гады. Можа, i надзею страцiла яна вынесцi хоць калi-небудзь гэтае мора цемна-ружовай вады з неабсяжных балот Палесся. I з гэтай прычыны яна такая павольная i флегматычная…

Эх, i пагодка ж стаiць на Палессi!...Цеплыня, цiшыня, яснасць. У сiняй смузе песцяцца далi. Залатая чырвань лiстоу нерухлiва звiсае з галiн вязау… А цемныя ночы тояць нейкi урачысты спакой, i неба нiжэй нахiляецца да зямлi, каб падслухаць яе спрадвечную скаргу. А квяцiстыя зоры, бы дыяменты, усыпаюць усе неба, дрыжаць, пералiваюцца, аб чымся бязмежна вялiкiм гавораць тваей душы…»

Сярод гэтай прыгажосцi жывем мы з вамi. Цi спадабалася вам апiсанне нашага краю? Цi спадабауся вам стыль тэксту? У якiм стылi напiсаны гэты тэкст?

Нагадайце класу моуныя стылi (мастацкi, гутарковы, навуковы, афiцыйна-дзелавы, публiцыстычны).

Амаль з усiмi моунымi стылямi у нас не узнiкае праблем, акрамя публiцыстычнага. Давайце пауторым, чым адрознiваюцца тэксты публiцыстычнага стылю. Што у гэтых тэкстах есць такое, чаго няма у iншых? Якiя моуныя асаблiвасцi гэтых тэкстау? (есць заклiкi, звароты, агiтацыя).

Якiя тыпы маулення мы ведаем? (апавяданне, апiсанне, разважанне). Да гэтага часу мы вывучалi тэксты – разважаннi навуковага цi мастацкага стылю. Сення мы паглыбляем свае веды: будзем даследаваць тэксты – разважаннi, напiсаныя у публiцыстычным стылi. Паслухайце нататкi з газет, якiя да урока падрыхтавалi вучнi i вызначце стыль i тып нататкi.

Вучань нагадвае класу, што такое нататка.

Вучнi чытаюць тэксты, напiсаныя у навуковым i публiцыстычным стылi.

Разгледзiм модуль, вызначыце, якая схема модуля адпавядае разважанню. Абгрунтуйце свой адказ (тэзiс – доказы - вывад).

Разгледзiм нататку, якую напiсала у газету я. Цi адпавядае мая нататка кампазiцыйнай схеме?

Прачытайце верш Петруся Макаля «Есць словы, што прасцей, чым двойчы два», падзялiце яго на кампазiцыйныя часткi, вызначце тып тэксту.

Вывад: пры напiсаннi нататкi тыпу разважання можна iсцi двума шляхамi: так лiрычна, як у вершы П.Макаля, або можна выкарыстоуваць выразы тыпу:

па-першае,…

па-другое,…

па-трэцяе,…

па-мойму,…

на мой погляд,…

на маю думку,…

на мае меркаванне,…

Цяпер, калi мы прааналiзавалi тэксты розных тыпау, паспрабуем скласцi нататку – разважанне у публiцыстычным стылi на тэму: «Каго можна назваць сапраудным сябрам»

Вучнi чытаюць тыя нататкi, якiя яны падрыхтавалi дома. Настаунiк i астатнiя вучнi слухаюць, даюць парады: у пачтку нататкi неабходна вылучыць тэзiс, трэба даказаць яго, зрабiць вывад.

Настаунiк. Паслухайце частку нататкi, вылучыце тэзiс.


Сярод мноства людзей можна сустрэць розных: добрых i не вельмi, шчырых i спагадлiвых…А бывае сустракаем зайздрослiвых i злых. Але мы усе да аднаго прагнем мець побач з сабою толькi сапрауднага сябра. Каго ж можна назваць сапраудным сябрам?


Вядомая паэтка Я.Янiшчыц пiсала так:

Сумуем па сябрах, як па надвор`i,

Асвойваем спрадвечныя iльды,

I адкрываем новыя сузор`i,

I пад зямлей знаходзiм гарады.


Але куды ты, думка-непаседа?

Чаму крычыш, спакойная душа?

Далека як – да блiзкага суседа

I да клапот ляснога мураша.


Настаунiк. Мне больш да душы выказванне Н.Гiлевiча «Сябры мае…»

Сябры мае, - любога узросту,

Любых заслуг, любых рэклам!

Я вам нiколi не зайздрошчу.

Я толькi радуюся вам.


Калi ж было – зайздросцiу трохi,

Дык толькi тым, хто больш, чым я,

У майскiх зараслях чаромхi

Начамi слухау салауя.


Настаунiк. Гiсторыя ведае шмат прыкладау сапрауднага сяброуства, якое дало добры плен. Гэта усiм вам вядомыя майстры слова: Я.Купала, Я.Колас. Пасябраваушы у маладосцi, яны пранеслi свае адносiны праз усе жыцце.

Рыгор Барадулiн у вершы «Мы – беларусы» пра нас сказау так:

Мы усiм сваей гасцiннасцю вядомы,

Надзейныя сябры i дружбакi.

I госць, i падарожны у нас,

Як дома.

А злым i травы колюцца у бакi.


Настаунiк. Якiя словы могуць быць вывадам у вашай нататцы?

Вучнi прапаноуваюць свае варыянты вываду.

Настаунiк. А я для сябе зрабiла такi вывад: сяброуствам трэба даражыць.

Жадаю вам маць сапраудных сяброу i быць iмi.

Каменцiраванне адзнак за урок.

Д/з. Напiсаць нататку на тэму «Каго можна назваць сапрудным сябрам».

Автор: Стахорная Анна Константиновна

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Паглыбленне паняцця пра разважанне. Напiсанне нататкi каго можна назваць сапраудным сябрам iconТэма: Каго можна назваць сапраўдным сябрам?
Мэты: арганізаваць абмеркаванне вучнямі маральных якасцей асобы (сяброўкасці, адданасці І спаагадлівасці ); садзейнічаць развіццю...

Паглыбленне паняцця пра разважанне. Напiсанне нататкi каго можна назваць сапраудным сябрам iconЛ. Я. Землякоў, М. С. Шчокін рэлігія І адукацыя ў рэспубліцы беларусь: палітыка-прававыя аспекты
Акрамя таго, адбываецца пераасэнсаванне канстытуцыйнага права на рэлігійную адукацыю, з’яўляюцца дадатковыя магчымасці для яго рэалізацыі....

Паглыбленне паняцця пра разважанне. Напiсанне нататкi каго можна назваць сапраудным сябрам iconЧалавекачасткі І чалавекарэчы
Яго так можна І назваць – чалавек Па-за, каб ведаць, што ён не пакрыўдзіцца, каб ня ведаць, што такіх Па-за даволі шмат, бо пасьля...

Паглыбленне паняцця пра разважанне. Напiсанне нататкi каго можна назваць сапраудным сябрам iconЧалавекачасткі І чалавекарэчы
Яго так можна І назваць – чалавек Па-за, каб ведаць, што ён не пакрыўдзіцца, каб ня ведаць, што такіх Па-за даволі шмат, бо пасьля...

Паглыбленне паняцця пра разважанне. Напiсанне нататкi каго можна назваць сапраудным сябрам iconЮрась Барысевіч цела І тэкст
Паводле Мераба Мамардашвілі, “такія душы можна было б назваць пакутнікамі думкі ці пакутнікамі духа. У ХХ стагодздзі было некалькі...

Паглыбленне паняцця пра разважанне. Напiсанне нататкi каго можна назваць сапраудным сябрам iconСудовая рэформа XVI ст. У вялікім княстве літоўскім, рускім І жамойцкім
Але будаваць трэба на нейкім падмурку, прычым падмурку значным І трывалым. І наша краіна такі падмурак бясспрэчна мае. Гэтым падмуркам...

Паглыбленне паняцця пра разважанне. Напiсанне нататкi каго можна назваць сапраудным сябрам iconФункцыі актыўнай ацэнкі І адзнакі. Ці можна спалучаць ІХ абедзве?
Ацэнка ў школе атаясняецца з баламі. Пры гэтым можна казаць пра два віды ацэнкі

Паглыбленне паняцця пра разважанне. Напiсанне нататкi каго можна назваць сапраудным сябрам iconЗаўвагі у тэксьце. Падкрэсьленае можна аўт. Адзінае толькі, што яны ні слова не сказалі пра свайго прэзыдэнта усё больш пра ўкраінскага. Можа, засталіся
Заўвагі – у тэксьце. Падкрэсьленае – можна аўт. Адзінае толькі, што яны ні слова не сказалі пра свайго прэзыдэнта – усё больш пра...

Паглыбленне паняцця пра разважанне. Напiсанне нататкi каго можна назваць сапраудным сябрам iconК ласік. Р амантык. К азачнік
Майстра каторы ўжо раз І знаходзіць у ІХ пацвярджэнне сваім высновам пра сутнасць чалавечага існавання, бо класік — той, каго чытаюць...

Паглыбленне паняцця пра разважанне. Напiсанне нататкi каго можна назваць сапраудным сябрам iconЛидия Евгеньевна Кулажанко
Алелькавічаў І астрожскіх, якіх можна назваць сімваламі нацыі, носьбітамі нацыянальнага духу. Дзякуючы свайму сацыяльнаму статусу...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка