616. 073. 12Б35 Виявлення злоякісних новоутворень
Назва616. 073. 12Б35 Виявлення злоякісних новоутворень
Бебешко В Г
Дата канвертавання12.11.2012
Памер101.95 Kb.
ТыпДокументыВінницька обласна наукова

медична бібліотека

Відділ науково-медичної

інформації та бібліографії


(Бібліографічний список)


Вінниця, 2011

Чорнобильська аварія належить до глобальних техногенних катастроф. Це пов'язано з масштабами наслідків - радіоактивне забруднення майже 5% території України, нанесення значної шкоди здоров’ю постраждалих. Динаміка змін у стані здоров'я людей, постраждалих внаслідок Чорнобильської аварії характеризується стійкими негативними тенденціями: збільшується захворюваність, знижується число практично здорових людей, зростає інвалідність. Тому Міністерству охорони здоров’я необхідно продовжувати вдосконалення системи медико-санітарного забезпечення та соціального захисту населення, постраждалого внаслідок Чорнобильської аварії, пріоритетом повинні бути заходи медичного та протирадіаційного захисту населення.

Список підготовлений для ознайомлення широкого кола лікарів з останніми надходженнями книг ( з 2006 по 2009 рік ) та публікацій в наукових журналах ( 2008-2010 року) , що надійшли у фонд ОНМБ .

Матеріал у списку систематизовано за 4 - ма розділами в межах яких він розміщений в алфавітному порядку авторів або назв .

Бебешко В. Г. Гострий радіаційний синдром і його наслідки: (за матеріалами 15-річного спостереження за станом здоров'я осіб, потерпілих у зв'язку з Чорнобильською катастрофою) : монографія / В. Г. Бебешко, О. М. Коваленко, Д. О. Білий . - Тернопіль : ТДМУ, Укрмедкнига , 2006. – 424 с. 616.073.12Б35Виявлення злоякісних новоутворень та удосконалення обліку у системі диспансеризації ліквідаторів та евакуйованих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС : метод. рекомендації / А.Є. Присяжнюк, В.Г. Грищенко, З.П. Федоренко и др. ; Наук. центр радіац. медицини АМН України. - К. , 2005. - 24 с. 616.006.01 В 55


Медичні наслідки аварії на Чорнобильській атомній електростанції : монография / ред. О. Ф. Возіанов, В. Г. Бебешко, Д. А. Базика. - К. : ДІА, 2007. - 814 с. 616.073.12 М 42


Методологія встановлення причинного зв"язку хронічних захворювань бронхолегеневої та травної систем з дією чорнобильських факторів у віддалений період після опромінення : метод.рекомендації / Д.А. Базика, В.О. Сушко, В.П. Терещенко и др. ; Наук. центр радіац. медицини АМН України. - К., 2005. - 21 с.

    1. М 54


Оптимізація медичної допомоги дітям і підліткам у віддалений період після аварії : метод. рекомендації / Н.О., Т.В. Трескунова, Т.А. Духота и др. ; Наук. центр радіац. медицини АМН України. - К. , 2005. - 16 с. 618.9-08 О-62


Пропозиції щодо вдосконалення заходів медичного, соціального та протирадіаційного захисту жителів радіоактивно забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи територій (за наслідками моніторингу медико-демографічної ситуації) : методичні рекомендації / М. І. Омельянець, Н. В. Гунько, Н. Ф. Дубова ; МОЗ України, АМН України, Укр. центр наук.-мед. інформ. і патентно-ліцензійної роботи. - К., 2009. - 23 с. 616.073.1 П 81


Стан здоров'я потерпілого населення України через 20 років після Чорнобильської катастрофи. Ч.2 : статист.-аналіт.довідник / Ред. Ю.О. Гайдаєв. - К. : Вид-во НДВП "Техмедекол", 2006. - 177 с. 610.6 С 28


Стандарти діагностики та лікування хронічної серцевої недостатності, що обумовлена ішемічною хворобою серця, у постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи : метод.рекомендації / І.М. Хомазюк, О.С. Ковальов, Ж.М. Златогорська и др. ; Наук. центр радіац. медицини АМН України. - К., 2005. - 39 с 616.120 С 76


Урахування впливу іонізуючого опромінення і нерадіаційних чинників на розвиток непухлинних форм захворювань в учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС : метод.рекомендації / Наук. центр радіац. медицини АМН України ; В.О. Бузунов, Л.І. Краснікова, О.Я. Пирогова, В.М. Терещенко, П.А. Федірко, Н.І. Стрій, Ю.С. Войчулене, Г.І. Картушин. - К., 2005. - 14 с. 616.073.11 У 68V з'ізд Українського товариства радіаційних онкологів 21-23 червня 2010 року. Чернігів. Матеріали з'їзду // Український радіологічний журнал. - 2010. - N 2. - С. 139-231


Волочай В. Радіаційна безпека в Києві: вчора і сьогодні / В. Волочай, М. Клименко // СЕС. Профілактична медицина. - 2010. - № 4. -С.30-33


Грищук Г. Радіаційна ситуація та стан здоров'я населення Київської області / Г. Грищук // СЕС. Профілактична медицина. - 2010. - № 4. - С. 26-29


Гуськова А.К. Медицинские последствия аварии на Чернобыльской АЭС. Основные итоги и нерешенные проблемы / А. К. Гуськова // Медицинская радиология и радиационная безопасность . - М ., 2010. - Т. 55 № 4. - С. 20-30


Гуськова А.К. Медицинские последствия аварии на Чернобыльской АЭС. Основные итоги и нерешенные проблемы / А. К. Гуськова // Медицинская радиология и радиационная безопасность . - М ., 2010. - Т. 55 № 3. - С. 17-28


Кулініч Г.В. Радіологія в регіонах (Житомирська область. Вінницька область) / Г.В. Кулініч // Український радіологічний журнал. - 2008. - т.16 N1. - С. 105-108


Лушников Е.Ф. Взгляд патологоанатома на медицинские последствия Чернобыльской аварии: новообразования / Е. Ф. Лушников // Медицинская радиология и радиационная безопасность. - М ., 2008. - Т. 53 № 1. - С. 11-21


Мишковська А. Державний санепіднагляд за забезпеченням радіаційної безпеки в Україні / А. Мишковська // СЕС. Профілактична медицина. - 2010. - № 4. - С. 12-19


Нездемовська Т. Викиди в атмосферу від об'єктів Чорнобильської АЕС / Т. Нездемовська, С. Панкеєв // СЕС. Профілактична медицина. - 2010. - № 4. - С. 54-61


Організація медичного забезпечення потерпілих від аварії на Чорнобильській АЕС // Головна медична сестра. - 2008. - N10. - С. 50-51


Романчишен А.Ф. Конференция ООН "Проект Чернобыль. Жизнь в условиях радиации после Чернобыльской катастрофы: лечение больных раком щитовидной железы в эру реформ здравоохранения" / А. Ф. Романчишен // Вестник хирургии им. И.И. Грекова. - 2010. –

N 1. - С. 132-134


Сравнительный анализ риска заболеваемости радиационно-индуцированными злокачественными опухолями / И. Л. Шафранский, Л. А. Ильин, А. Р. Туков // Медицинская радиология и радиационная безопасность .- 2009. - Т. 54 № 2. - С. 32-37
Аналіз структурно-функціональних показників серця у дітей, які народилися від батьків, опромінених внаслідок Чорнобильської катастрофи, з ізольованими аномальними хордами лівого шлуночка / В. Г. Кондрашова // Лікарська справа. - 2010. - № 3/4. - С. 20-26


Вдовенко В.Ю. Фізичний розвиток підлітків, які зазнали внутрішньоутробного опромінення внаслідок аварії на ЧАЕС / В. Ю. Вдовенко // Лікарська справа. Врачебное дело. - 2008. - N 3/4. - С. 34-38


Восстановительное лечение детей с различными заболеваниями, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, на санаторно-курортном этапе/ Т.Ф. Голубова, Г.Д. Кулик, В.Н. Прочан и др. // Вестник физиотерапии и курортологии. - Євпаторія, 2010. -Том16. -N3. - C. 83-84


Интегральная оценка состояния здоровья детей, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы/ Т.Ф. Голубова, М.А. Гудзь // Вестник физиотерапии и курортологии. - Євпаторія, 2010. -Том16. -N3. - C. 83


Мойсеєнко Р.О. Стан здоров'я дитячого населення та пріоритетні напрямки подальшої мінімізації медичних наслідків Чорнобильської катастрофи / Р. О. Мойсеєнко, Д. А. Петрук, Т. Ф. Голубова // Вестник физиотерапии и курортологии : Науч.-мед. журн. - Євпаторія, 2010. - № 3. - С. 64-67


Наявність С-клітин у папілярних карциномах щитовидної залози дітей з різних регіонів України, що народилися до і після Чорнобильської катастрофи/ Л. Г. Воскобойник [и др.] // Онкология. -2010. -Том 12. -N 1. - C. 98-102


Особливості ліпідного спектру крові у нащадків ліквідаторів аварії на ЧАЕС / М. М. Коренєв // Современная педиатрия. - 2009. - N 3. - С. 56-58


Особливості розвитку на ранніх етапах дитинства нащадків батьків, які зазнали радіаційного впливу в дитячому віці внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС/ М. М. Коренєв, В. Л. Кашіна // Современная педиатрия. -К., 2010. -N 3. - C. 42-43


Оцінка вегетативного гомеостазу у дітей, які народилися від батьків, опромінених в результаті Чорнобильсткої катастрофи, з ізольованими аномальними хордами лівого шлуночка / В. Г. Кондрашова // Лікарська справа. - 2010. - № 1/2. - С. 39-43


Папиллярный рак щитовидной железы у детей и подростков после аварии на Чернобыльской АЭС: дозы облучения и морфология опухолей / А. Ю. Абросимов, Е. Ф. Лушников, В. Ф. Степаненко // Медицинская радиология и радиационная безопасность . - М., 2009. - Т. 54 № 6. - С. 49-56


Стан здоров'я дитячого населення та пріоритетни напрямки подальшої мінімізації медичних наслідків Чорнобильської катастрофи/ Р.О. Мойсеєнко, Д.А. Петрук, Т.Ф. Голубова // Вестник физиотерапии и курортологии. - Євпаторія, 2010. -Том16. -N3. - C. 64-67


Стан здоров'я нащадків ліквідаторів аварії на ЧАЕС залежно від особливостей радіаційного анамнезу / М.М. Коренєв, Г.О. Бориско, В.Л. Кашіна, Афанасьєва О.О. // Современная педиатрия. - 2008. - N3. - С. 8-10


Стан здоров'я та гормональне забезпечення організму дівчат 16-18 років - нащадків ліквідаторів аварії на ЧАЕС / С.О. Левенець, В.В. Перевозчиков, Г.О. Бориско, Костюріна Н.О. // Педіатрія, акушерство та гінекологія. - 2008. - N3. - С. 103-105


Федірко П.А. Патологія ока у нащадків радіаційно опромінених: програма і попередні результати обстеження дітей і підлітків, відібраних для когортного дослідження / П. А. Федірко, І. В. Кадошнікова // Офтальмологический журнал. - 2009. - N 6. - С. 65-68


Яковлева И.Н. Заболевания щитовидной железы у детей, подвергшихся радиационному воздействию в результате аварии на Чернобыльской АЭС / И.Н. Яковлева // Міжнародний ендокринологічний журнал. - 2008. - №6. - С. 90-105

Альтернативная трактовка результатов анализа радиационного риска онкологической заболеваемости среди ликвидаторов аварии на ЧАЭС/ В.Ф. Обеснюк // Медицинская радиология и радиационная безопасность. -2010. -Том55. -N2. - C. 60-63


Волкославська В.М. Стан захворюваності дерматозами в Україні через 20 років після аварії на ЧАЕС / В. М. Волкославська, О. Л. Гутнєв, Н. О. Чікіна // Дерматологія та венерологія. - 2009. – N 3. - С. 67-74


Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь у ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС в отдаленном периоде / С. С. Чубенко // Лікарська справа. Врачебное дело. - 2008. - N 3/4. - С. 30-33


Григорьева И.В. Качество жизни пациентов, причастных к "постчернобыльской" ситуации, оперированных по поводу рака щитовидной железы, и меры социально-психологической коррекции / И. В. Григорьева, С. А. Игумнов // Медицинская радиология и радиационная безопасность . - М . 2008. - Т. 53 № 3. - С. 5-10


Грищенко С.В. Гигиенические и социально-профессиональные аспекты инвалидности по причине цереброваскулярных заболеваний ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС, проживающих в неблагоприятных экологических условиях/ С.В. Грищенко, Ю.А. Ищейкина // Довкілля та здоров'я. -2010. -N2. - C. 43-47


Дзяк Л.А. Можливості комплексної терапії хронічної недостатності мозкового кровообігу у потерпілих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС / Л. А. Дзяк, Л. А. Терещенко, Т. І. Гайдук // Медичні перспективи. - Дніпропетровськ, 2010. - Т. 15 № 1. - С. 33-36


Дисциркуляторная энцефалопатия и ее сочетание с другими заболеваниями нервной системы у участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС (диагностические и терапевтические подходы)/ Т.В. Мироненко, В.А. Пеннер, Н.Л. Пицул и др. // Міжнародний неврологічний журнал. -Донецьк, 2010. -N4. - C. 30-40


Епідеміологічні дослідження ризиків розвитку непухлинної захворюваності дорослого населення, евакуйованого із зони відчуження Чорнобильської АЕС, та дії малих доз іонізуючого випромінювання / В. О. Бузунов, О. Я. Пирогова, В. А. Цуприков // Довкілля та здоров"я. - 2010. - № 4. - С. 33-38


Исаева Н.А. Тревожно-депрессивные расстройства у ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС в отдаленный период: лечение методом биологической обратной связи / Н. А. Исаева, Ф. С. Торубаров // Медицинская радиология и радиационная безопасность. – М., 2009. - Т. 54 № 4. - С. 42-46


Камінський О.В. Нестохастична ендокринна патологія: етапи розвитку (24 роки після аварії на ЧАЕС) / О. В. Камінський, О. М. Коваленко // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія. - 2010. - № 2. - С. 64-67


Клименко С.В. Генетичні аномалії у хворих на гостру мієлоїдну лейкемію, які зазнали дії іонізуючої радіації внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС / С. В. Клименко // Український журнал гематології та трансфузіології. - 2009. - N 2. - С. 17-20


Коржинський Ю.С.Вроджені вади розвитку в регіоні, що постраждав внаслідок Чорнобильської катастрофи/ Ю. С. Коржинський, О. З. Гнатейко // Львівський медичний часопис. -Л., 2010. -Том 16. -N 2. - C. 98-100


Латентный период индукции радиогенных солидных раков в когорте ликвидаторов / В. К. Иванов, А. И. Горский, В. В. Кащеев // Медицинская радиология и радиационная безопасность . - М ., 2010. - Т. 55 № 1. - С. 52-57


Логановський К.М. Нейропсихіатричні наслідки Чорнобильської катастрофи: сучасний стан доказів / К. М. Логановський // Український медичний часопис. - 2008. - N 6. - С. 44-51


Любченко П.Н. Динамика соматической заболеваемости участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС на протяжении 21 года послеаварийного периода / П. Н. Любченко // Здравоохранение Рос. Федерации. - 2009. - N 5. - С. 46-49


Меркулова Г.А.Принципы и методы восстановительного лечения на курорте ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС с пострадиационным синдромом полисистемной патологии/ Г. А. Меркулова // Міжнародний ендокринологічний журнал. -Донецьк, 2010. -N 4. - C. 105-116


Міщанчук Н.С. Вестибулярна дисфункція у ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС, що зазнали іонізуючого опромінення різної тривалості у малих дозах у динаміці післяаварійного періоду / Н.С. Міщанчук // Журнал вушних, носових і горлових хвороб : Наук.-практ. журн. - 2008. - N4. - С. 28-33


Особливості структури, умови і фактори, що передують розвитку порушень ритму серця, в учасників ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи / І. М. Хомазюк [и др.] // Лікарська справа. Врачебное дело. - 2008. - N 3/4. - С. 22-29


Особливості перебігу пептичної виразки шлунка та дванадцятипалої кишки у ліквідаторів аварії на ЧАЕС/ В.В. Василюк, Л.Б. Юровська, В.М. Василюк та ін. // Вісник наукових досліджень. -2010. -№ 2. - C. 12-14


Пікас О.Б. Клінічний перебіг та ефективність лікування туберкульозу легенів у ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС / О. Б. Пікас, В. І. Петренко // Львівський медичний часопис. Acta Medica Leopoliensia. Журнал. - 2010. - T. 16 № 1. - С. 25-28


Покровских Я.В. Состояние гемомикроциркуляции и некоторых компонентов иммунитета у ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС / Я. В. Покровских, Т. П. Ветлугина, Ф. Ф. Тетенев // Иммунология. - 2009. - Т. 30 № 4. - С. 227-230


Спільний науковий українсько-американський тироїдний проект. Клініко-епідеміологічна характеристика результатів першого скринінгового обстеження учасників проекту/ М.Д Тронько, І.П. Пастер, В.А. Олійник та ін. // Ендокринологія. -Киiв, 2010. -Том15.-N1. - C. 4-19


Терещенко В.М. Когортні епідеміологічні дослідження хвороб нервової системи у період спостереження протягом 1988-2007 років / В. М. Терещенко, В. О. Бузунов // Довкілля та здоров"я. - 2010. - № 4. - С. 38-42


Хазиев В.В. Распространенность рака щитовидной железы и факторы, влияющие на ее динамику / В. В. Хазиев, С. А. Штандель, Ю. И. Караченцев // Проблемы эндокринологии. - 2008. - т.54 N 4. - С. 18-21


Эпидемиология и особенности клинического течения рака щитовидной железы до и после Чернобыльской аварии / А. Ф. Романчишен // Вестник хирургии им. И.И. Грекова. - 2010. - N 1. - С. 68-72


Яргин С.В. О завышенной оценке заболеваемости раком щитовидной железы среди лиц, подвергшихся в детском возрасте радиоактивному облучению при аварии на ЧАЭС/ С.В. Яргин // Медицинская радиология и радиационная безопасность. -2010. -Том55. -N2. - C. 65-69

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

616. 073. 12Б35 Виявлення злоякісних новоутворень iconОснованием клинической медицины служит
Злоякісні новоутворен­ня різної локалізації діагностують щороку більше ніж у 10 млн лю­дей, а 6 млн людей щороку гинуть, що становить...

616. 073. 12Б35 Виявлення злоякісних новоутворень iconТема №8: доброякісні пухлини яєчників
Раннє І активне виявлення доброякісних пухлин яєчників, своєчасне та правильне їх лікування є запорукою до вирішення проблеми злоякісних...

616. 073. 12Б35 Виявлення злоякісних новоутворень iconДоклад гбоу сош №616
Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа №616 начала свою работу в 1966...

616. 073. 12Б35 Виявлення злоякісних новоутворень iconТема 2: Дизайнерський рисунок в сучасному світі
«узагальнення», абстрагування для виявлення конструктивних та структурних якостей форм

616. 073. 12Б35 Виявлення злоякісних новоутворень iconДело №1-08/11 постановление о прекращении уголовного дела
Останкинского межрайонного прокурора С., подсудимого К., защитника – адвоката К., представившей удостоверение №8709 и ордер №073/2011...

616. 073. 12Б35 Виявлення злоякісних новоутворень iconСобрание сочинений. Том Апрель октябрь 1986 / М. С. Горбачев; Сост., ред., прим., указ имен В. Т. Логинов и др. М.: Весь Мир, 2008. 616 с.: 60x90 1/16. (переплет) isbn 978-5-7777-0447-4
Собрание сочинений. Том Апрель октябрь 1986 / М. С. Горбачев; Сост., ред., прим., указ имен В. Т. Логинов и др. М.: Весь Мир, 2008....

616. 073. 12Б35 Виявлення злоякісних новоутворень iconРациональное использование природных
Высшая математика : учебник для студентов естественно-научных специальностей педагогических вузов / И. И. Баврин. 8-е изд., стер....

616. 073. 12Б35 Виявлення злоякісних новоутворень iconБиблиотека Виктор Широков Викинги в кепках и коза Нинка
Сказать своё искреннее спасибо писателю и заодно приобрести «Козу Нинку» можно по телефону (495) 616-4311

616. 073. 12Б35 Виявлення злоякісних новоутворень iconПрограмма тура
Ооо «Астория–Трэвел»: Москва, ул. Земляной вал, д. 64 стр. 2, оф. 616, тел. (495) 782-3152, 741-6157, ф. (495) 915-5061

616. 073. 12Б35 Виявлення злоякісних новоутворень iconПрограмма тура
Ооо «Астория–Трэвел»: Москва, ул. Земляной вал, д. 64 стр. 2, оф. 616, тел. (495) 782-3152, 741-6157, ф. (495) 915-5061

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка