Формы кантроля ведаў
НазваФормы кантроля ведаў
Дата канвертавання12.11.2012
Памер56.31 Kb.
ТыпДокументы
Формы кантроля ведаў

1. Вуснае апытанне

2. Рэфераты і паведамленні

3. Тэставыя заданні

4. Аналіз сітуацыйнах задач

5. Дыскусія

6. Кантрольная работа

7. Залік

ПЕРАЛІК семінарскіх заняткаў

1. Уводзіны ў спецкурс “Вялікая Айчынная вайна ў кантэксце II сусветнай вайны”. Прычыны Другой сусветнай вайны (2 гадзіны).

 1. Гісторыяграфія Другой сусветнай і Вялікай Айчыннай войнаў. Навуковыя планы і гістарычныя школы.

 2. Абвастрэнне супярэчнасцей паміж еўрапейскімі дзяржавамі ў міжваенны перыяд.

 3. Міжнародная палітіка Савецкага Саюза ў міжваенны час (20-30я гг.ХХ ст.)

 4. Савецка-германски дагавор 1939 г. и яго рэализацыя (сакрэтныя пратаколы).

Тэмы рэфератаў і паведамленняў

 1. Беларусы – удзельнікі абароны Польскай дзяржавы ад нямецка–фашысцкай агрэсіі.

 2. Уз’яднанне беларускага народа ў 1939 годзе.

 3. Савецка-фінская вайна 1939-1940 гг.

 4. Суадносіны магутнасаці Чырвонай Арміі і Вермахта на 22 чэрвеня 1941 года.

Літаратура

 1. Самсонов А.М. Вторая мировая война. 1939-1945. М. Наука, 1985.

 2. Беларусь у гады Вялікай Айчыннай вайны, 1941-1945. Энцыклапедыя., Мн., 1990.

 3. Беларусь у гады другой сусветнай вайны; Вялікай Айчыннай вайны (верасень 1939 – верасень 1945 г.) Гісторыя Беларусі. У двух частках. Мн., 2-я ч., с. 217-279.

 4. Волков С.В. Емельянов Ю.В. «До и после секретных протоколов» М., Воениздат, 1990.

 5. Нарысы гісторыі Беларусі. А.Н. Беларусі. 2-я ч. Мн., Беларусь, с. 253-265.


2. Пачатак Другой сусветнай вайны і палітычная пазіцыя СССР. Беларусь ва ўмовах узнікшай вайны (2 гадзіны).

 1. Нападзенне фашысцкай Германіі на Польшчу і пачатак Другой сусветнай вайны. Аб’яднанне беларускага народа у складзе БССР.

 2. Палітычныя, гаспадарчыя і культырныя пераўтваранні ў Заходняй Беларусі.

 3. Палітычныя і ваенныя дзеянні Савецкага Саюза ва ўмовах пачатку другой сусветная вайны.

 4. Ваенныя і гаспадарчыя прыгатаванні СССР да вайны. Беларусь напярэдадні Вялікай Айчыннай вайны.

Тэмы рэфератаў

 1. Лен-дліз і яго значэнне для Савецкага Саюза.

 2. Польскае пытанне ў працэсе фарміравання антыфашысцкай кааліцыі.

Літаратура

 1. Самсонов А.М. Вторая Мировая война. 1939-1945. М. Наука, 1985.

 2. Хорьков А.Г. «Грозовой июнь (1941).М., воениздат, 1991

 3. Гриф секретности снят. Потери вооруженных сил СССР в войнах, боевых действиях и военных конфликтах (статистическое исследование) М., Воениздат, 1993

 4. Мюллер-Гиллебрант Б. Сухопутная армия Германии. 1933-1945 г. т.2. М., Иностр литер.., 1958.

 5. Беларусь у Вялікай Айчыннай вайне 1941 – 1945 г. Энцыклапедыя. – Мн. 1990

 6. Великая Отечественная война Советского Союза. Краткая история. Воениздат, М., 1965.

 7. Бешанов В. “Танковый погром 1941 года”. М., 2003.

 8. Гісторыя Беларусі. У двух частках. 2 т., Мн., Універсітэцкае, 1998, Раздел 8


3. Пачатак Вялікай Айчыннай вайны, яе характра і асаблівасці. Беларусь у пачатку вайны (2 гадзіны).

 1. Нападзенне фашысцкай Германііі на Савецкі Саюз. Ваенныя дзеянні на тэрыторыі Беларусі.

 2. Прычыны паражэння Чырвонай Арміі ў першы перыяд вайны.

 3. Характар і асаблівасці Вялікай Айчыннай вайны. Роль нацыянальна-патрыятычных пачуццяў савецкіх людзей у барацьбе з фашызмам.

Тэмы рэфератаў

 1. Асаблівасці быта беларускага народа на акупаваннай тэрыторыі.

 2. Гераічная абарона Брэсцкай крэпасці.

 3. Сутнасць і мэты створанай калабарантамі арганізацыі «Саюз беларускай моладзі» (СБМ).

Літаратура

 1. Беларусь у гады Вялікай Айчыннай вайны, 1941-1945. Энцыклапедыя., Мн., 1990.

 2. Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. У 6-ці тамах. Мн, 1990

 3. Раманаў В. Саўдзельнікі ў злачынствах. Мн., 1964.

 4. Туранок Ю. Беларусь пад нямецкай акупацыяй. Бел. Мн., 1993.

 5. Гісторыя Беларусі. У двух частках. 2 т., Мн., Універсітэцкае, 1998

 6. Сямашка Я. Армія Краёва на Беларусі. Мн., 1994

 7. Літвін А. Акупацыя Беларусі (1941-1944): пытанні супраціву і калабарацыі Мн., 2000.

 8. Всенародная борьба в Белоруссии против немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. В 3-х т. Мн., 1983-1985.

 9. Каваленя А. Прагерманскія саюзы моладзі на Беларусі 1941-1944. Вытокі. Структура Дзейнасць. Мн., 1999


4. Акупацыйны рэжым на Беларусі (2 гадзіны)

 1. Тэрытарыяльны падзел Беларусі і усталяванне акупацыйнага апарата кіравання.

 2. Палітыка генацыда на тэрыторыі Беларусі.

 3. Беларускі калабарацыянізм.

 4. Эканамічная сельскагаспадарчая і міжнацыянальная дзейнасць акупацыйнай улады. Ідэалагічнае забеспячэнне гэтай палітыкі.

Тэмы рэфератаў

 1. П.М. Машэраў – партызанскі камандзір.

 2. Мэты і дзейнасць «Арміі Краёвай (АК) на тэрыторыі Беларусі.

Літаратура

 1. Беларусь у гады Вялікай Айчыннай вайны, 1941-1945. Энцыклапедыя., Мн., 1990

 2. Самсонов А.М. Вторая мировая война. 1939-1945. М. Наука, 1985.

 3. История второй мировой войны. 1939-1945. в 12 т. М., 1973-1982.

 4. Лемяшонак У. “Вызваленне – без грыфа “сакрэтна” Мн., 1996

 5. Черчилль У. “Вторая мировая война. В 3 кн., Воениздат. М., 1991

 6. Долготович Б. Военачальники – сыны Беларуси на фронтах Великой Отечественной войны. М., 2003.

 7. Гриф секретности снят. Потери вооруженных сил СССР в войнах, боевых действиях и военных конфликтах М., 1993


5. Крушэнне наступальнай стратэгіі фашысцкага блоку. Антыфашысцкая кааліцыя (2 гадзіны).

  1. Першае стратэгічнае паражэнне гітлераўскай Германіі.

  2. Складванне Антыфашысцкай кааліцыі .

  3. Галоўныя бітвы (Сталінградская і на Курскай дузе), зрабіўшыя карэнны пералом у Вялікай Айчынная і Другой Сусветнай вайне.

  4. Савецкі тыл у гады вайны.

  5. Медыцына і ахова здароўя у гады вайны.

Тэмы рэфератаў

1. Эканамічны і сацыяльны стан насельніцтва вызваленай Беларусі

 1. Пачатак “халоднай вайны” і гонкі ўзбраення

Літаратура

  1. Беларусь у гады Вялікай Айчыннай вайны: Праблемы гісторыяграфіі і крыніцазнаўства. Мн., 1999.

  2. Вялікая Айчынная вайна савецкага народа (у кантэксце Другой сусветнай вайны).

  3. Мн., Выд.цэнтр БДУ, 2004.

  4. История Второй мировой войны. 1939-1945 гг в 12-ти томах., М., 1973-1982.

  5. Трагічнае лета 1941г.: Напамін гісторыі: Матэрыялы міжнароднай навукова-тэарэтычнай канферэнцыі. Мінск,22 чэрвеня 2001 г. У 2-х ч. Мн.,2001, 2003.

  6. Шомоди В.Э. Маршрутами народной славы. Мн., 2001.


6. Партызанская і падпольная барацьба на тэрыторыі Беларусі (2 гадзіны).

 1. Прычыны і характар пачатку партызанскага руху на Беларусі.

 2. Роль і значэнне штабоў партызанскага руху ў Маскве.

 3. Беларускае антыфашысцкае падполле.

 4. Армія Краёва і яе формы барацьбы.

Тэмы рэфератаў

 1. Медыцынская служба у партызанскіх атрадах Беларусі.

 2. Я. Клумаў яго ўдзел у падпольным руху.

Літаратура

  1. Беларусь у гады Вялікай Айчыннай вайны: Праблемы гісторыяграфіі і крыніцазнаўства. Мн., 1999.

  2. Вялікая Айчынная вайна савецкага народа (у кантэксце Другой сусветнай вайны).

  3. Мн., Выд.цэнтр БДУ, 2004.

  4. История Второй мировой войны. 1939-1945 гг в 12-ти томах., М., 1973-1982.

  5. Трагічнае лета 1941г.: Напамін гісторыі: Матэрыялы міжнароднай навукова-тэарэтычнай канферэнцыі. Мінск,22 чэрвеня 2001 г. У 2-х ч. Мн.,2001, 2003.

  6. Шомоди В.Э. Маршрутами народной славы. Мн., 2001.


7. Вызваленне тэрыторыі Беларусі ад нямецка-фашысцкіх акупантаў (2 гадзіны).

1. Пачатак вызвалення Беларусі.

 1. Стратэгічная ваенная аперацыя “Баграціён”.

 2. Ход баявых дзеянняў па вызваленню Беларусі. Узаемадзеянне Чырвонай Арміі і партызан.

 3. Пачатак аднаўлення народнай гаспадаркі рэспублікі.

Літаратура

  1. Беларусь у гады Вялікай Айчыннай вайны: Праблемы гісторыяграфіі і крыніцазнаўства. Мн., 1999.

  2. Вялікая Айчынная вайна савецкага народа (у кантэксце Другой сусветнай вайны).

  3. Мн., Выд.цэнтр БДУ, 2004.

  4. История Второй мировой войны. 1939-1945 гг в 12-ти томах., М., 1973-1982.

  5. Трагічнае лета 1941г.: Напамін гісторыі: Матэрыялы міжнароднай навукова-тэарэтычнай канферэнцыі. Мінск,22 чэрвеня 2001 г. У 2-х ч. Мн.,2001, 2003.

  6. Шомоди В.Э. Маршрутами народной славы. Мн., 2001.


8. Заканчэнне Вялікай Айчыннай і другой сусветнай вайны (2 гадзіны).

  1. Адкрыццё другога фронта ў Еўропе.

 1. Вызваленчыя аперацыі Чырвонай Арміі ў Еўропе.

 2. Берлінская аперацыя. Капітуляцыя Германіі.

 3. Заканчэнне другой сусветнай вайны.

 4. Вынікі і ўрокі другой сусветнай і Вялікай Айчыннай вайны.

 5. Беларусь і беларусы ў другой сусветнай і вялікай Айчыннай вайне.

Тэмы рэфератаў

  1. Нюрнбергскі працэс

  2. Стварэнне ААН.

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Формы кантроля ведаў iconУрок распрацавала І правяла
Педагагічныя тэхналогіі,формы работы: элементы тэхналогіі групавой работы,праца ў парах,кантроль ведаў

Формы кантроля ведаў iconКонкурс малюнкаў "Дзеці малююць мір"
Агульнашкольная ўрачыстая лінейка, прысвечаная Дню ведаў “Добры дзень, краіна Ведаў”

Формы кантроля ведаў iconКонкурс малюнкаў "Дзеці малююць мір"
Агульнашкольная ўрачыстая лінейка, прысвечаная Дню ведаў “Добры дзень, краіна Ведаў”

Формы кантроля ведаў iconПрайс-лист бор «Твоя Крепость»
Штукатурка стен не плоской формы (полукруглых, эллиптических и др формы) кв м 470

Формы кантроля ведаў iconЯк духоўнага пачатку ў творы, «выказвання» пісьменніка пра свет пэўнай эмацыянальнай І мысліцельнай рэакцыі на з'явы рэчаіснасці, І
Структурнасць І ўзаемападпарадкаванасць як аспекты суадносін паміж зместам І формай. Прасторавая злітнасць І непадзельнасць зместу...

Формы кантроля ведаў iconЗаседание м. А. Миндзаев
Рассматриваются вопросы формы правления, формы государственного устройства, политический режим, особенности механизма и тип современной...

Формы кантроля ведаў icon1. Літаратуразнаўства як навука
Узнікла навука. Ад уласна ведаў, якія з’яўляліся звычайным зборам разнастайных звестак, сапраўдных І ілжывых, больш ці менш важных,...

Формы кантроля ведаў iconЖанровая контаминация как двойная рама
В статье показаны разные формы контаминации сонетной формы с жанровыми структурами идиллии, песни, газеллы, с формой квадрата и их...

Формы кантроля ведаў iconВзаимосвязь форм
Поэтому ни в орфографических словарях, ни в учебниках грамматики не приводят все формы типовых слов. Более экономично и целесообразно...

Формы кантроля ведаў icon603141, г. Н. Новгород, ул. Геологов, д. 1е, 4 этаж
По умолчанию формы изготавливаются с поверхностью «глянец», просьба указывать в заказе поверхность формы: глянец или шагрень

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка