Мікола Савіцкі тлумачальны слоўнік па інфарматыцы Мінск Энцыклапедыкс 2009
НазваМікола Савіцкі тлумачальны слоўнік па інфарматыцы Мінск Энцыклапедыкс 2009
старонка23/23
Дата канвертавання12.11.2012
Памер4.03 Mb.
ТыпДокументы
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23

Ужытая літаратура
1. Беларуская энцыклапедыя ў 18 тамах. - Мн.: «БЭ».1996-2004 гг.

2. Слоўнік беларускай мовы. Арфаграфія. Арфаэпія. Акцэнтуацыя. Словазмяненне. - Мн.: «БелСЭ імя П, Броўкі”, 1987.

3. Беларуска-рускі слоўнік у трох тамах. - Мн.: “БЭ”, 2003.

4. Русско-белорусский словарь в двух томах. - Мн.: «БСЭ имя П. Броўкі”, 1982.

5. Тлумачальны слоўнік беларускай літаратурнай мовы. - Мн.: “БЭ”, 1996.

6.Толковый русско-англо-белорусский словарь по информатике. Под общей редакцией профессора М.К.Бузы. - Мн.: «Вышэйшая школа”, 1994.

7. Матэматычная энцыклапедыя. - Мн.: “Тэхналогія”, 2001.

8. Большой толковый словарь компьютерных терминов. - М.: ВЕЧЕ.АСТ, 1999.

9. В.И.Першиков, В.М.Савинков Толковый словарь по информатике. - М.: «Финансы и статистика», 1991.

10. Толковый словарь по вычислительной технике/ Пер. с англ.- М.: «Русская редакция», 1995.

11. Толковый словарь по вычислительным системам/ Пер. с англ.- М.: «Машиностроение»,1990.

12. Англо-русский словарь по программированию и информатике. - М.: «русский язык», 1990.

13. Д.Н. Колисниченко Англо-русский толковый словарь компьютерных терминов. – СПб.: Наука и техника, 2006.

14. Л.В.Коуров Словарь-справочник по информатике. - Мн.: «Амалф ея», 2000.

15. Русско-белорусский математический словарь. - Мн.: «Вышэйшая школа», 1993.

16. Мікола Савіцкі Руска-беларуска-англійскі слоўнік па інфарматыцы і вылічальнай тэхніцы. - Мн.: МП “Гаспад”, 1992.

17.. Мікола Савіцкі, Эканамічная інфарматыка і вылічальная тэхніка. Вучэбны дапаможнік. - Мн.: “Чырвоная зорка”,1996.

18. Мікола Савіцкі Тэхналогіі арганізацыі, захоўвання і апрацоўкі звестак. Вучэбны дапаможнік. - Мн.: БГЭУ, 2000.

Савіцкі Мікалай Іванавіч, беларускі вучоны ў галіне эканамічнай інфарматыкі. Канд. экан. навук (1963), дацэнт па кафедры “Механізацыя ўліку і вылічальная тэхніка” (1966), прафесар па кафедры “Вылічальныя машыны і праграмаванне на ЭВМ” (1982 г., ВАК СССР). Стваральнік і арганізатар у Беларусі першай кафедры “Механізацыя ўліку і вылічальная тэхніка” (1965), ад якой у БДЭУ адгалінаваліся іншыя кафедры інфармацыйных тэхналогій. З’яўляецца першым кандыдатам навук па машыннай апрацоўцы эканамічнай інфармацыі ў Рэспубліцы Беларусь і 22-м у былым СССР.

Падрыхтаваў чатырох кандыдатаў навук. Аўтар больш 100 навуковых прац агульным аб’ёмам 360 выд.арк. і шэраг публіцыстычных артыкулаў па пытаннях адраджэння беларускай мовы і культуры, нацыянальнай ідэі.

У сваёй галіне ведаў першым у Беларусі стварыў комплекс навукова-метадычнага забеспячэння вучэбнай дысцыпліны “Вылічальные машыны і праграмаванне” для эканамічных ВНУ. Аднайменны падручнік з грыфам міністэрства адукацыі вытрымаў два выданні (1973, 1980 гг., 29 выд.арк.). Сааўтар першага навучальнага дапаможніка з грыфам курса “Машынная апрацоўка эканамічнай інфармацыі ў галінах народнай гаспадаркі”. Выдаў падручнік для тэхнікумаў з саюзным грыфам “Техника вычислений и механизация учета”, які вытрымаў тры выданні (М.: Статистика, 1969, 1974, 1979 гг., 17 выд.арк.).

Адзін з піянераў у распрацоўцы навукова-метадычных асноў для развіцця беларускамоўнай навуковай тэрміналогіі па інфарматыцы і вылічальнай тэхніцы. Аўтар “Руска-беларуска-англійскі слоўнік па інфарматыцы і вылічальнай тэхніцы” (1992 г.), вучэбных дапаможнікаў на беларускай мове па аднайменных вучэбных прадметах: “Эканамічная інфарматыка і вылічальная тэхніка” (1996 г.), “Тэхналогіі арганізацыі, захоўвання і апрацоўкі звестак” (2000 г.). Адзін з першых ў незалежнай Беларусі ў 1989 годзе пачаў выкладаць інфарматыку і вылічальную тэхніку па-беларуску.

Пасля развітання з універсітэтам (не па сваёй волі – 2001 г.) падрыхтаваў і надрукаваў за мяжой (у Расіі) два вучэбныя дапаможнікі для студэнтаў ВНУ у поўнай адпаведнасці з тыповымі праграмамі: “Технологии организации, хранения и обработки данных» (2001 г.) і з грыфам Мінадукацыі Расіі «Экономическая информатика» (2003, 2004 г.г.).

ЗместПрадмова .............................................................

Аб аўтары і слоўніку ..........................................

Пералік умоўных скарачэнняў ..........................

Беларускі алфавіт ...............................................

Тэрміны і іх тлумачэнне (А – Я) ......................

Ужытая літаратура .............................................


3

5

7

7

8

298

Даведачная літаратура

Савіцкі Мікалай Іванавіч

Тлумачальны слоўнік па інфарматыцы

Кніга выдаецца ў аўтарскай рэдакцыі

Вокладка Наталлі Канавлавай

Падпісана ў друк 5.5.2009.

Фармат 60х84 1/16. Папера афсетная.

Гарнітура Times New Roman. Друк рызаграфічны.

Ум.-друк.арк. 15. Ул.-выд.арк. 18,75

Наклад 100 паасобнікаў. Замова ....


УП “Энцыклапедыкс”

ЛИ 02330 / 0131637 ад 09.12 2005 г.

Вул. К. Маркса 15, 203А, 220030, г. Мінск


Надрукавана ў тыпаграфіі

1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23

Падобныя:

Мікола Савіцкі тлумачальны слоўнік па інфарматыцы Мінск Энцыклапедыкс 2009 iconОбразцы оформления библиографического описания в списке источников
Котаў, А. Л. Гісторыя Беларусі І сусветная цывілізацыя / A. I. Котаў. – 2-е выд. – Мінск: Энцыклапедыкс, 2003. – 168 с

Мікола Савіцкі тлумачальны слоўнік па інфарматыцы Мінск Энцыклапедыкс 2009 iconНа кнiжную палiцу Беларускі арфаграфічны слоўнік для школьнікаў / уклад. Л. П. Кунцэвіч, І. У. Кандраценя, пад рэд. А. А. Лукашанца. — Мінск: Аверсэв, 2010
Беларускі арфаграфічны слоўнік для школьнікаў / уклад. Л. П. Кунцэвіч, І. У. Кандраценя, пад рэд. А. А. Лукашанца. — Мінск: Аверсэв,...

Мікола Савіцкі тлумачальны слоўнік па інфарматыцы Мінск Энцыклапедыкс 2009 iconТэма: Лексічнае І граматычнае значэнне слова. Тлумачальны слоўнік. Мэта
Лінгвініі. “Лінгва” – з грэчаскага – “мова”. Жыхары Лінгвініі – Гукі, Словы, Сказы – дапамаглі Пятру зразумець, што займацца беларускай...

Мікола Савіцкі тлумачальны слоўнік па інфарматыцы Мінск Энцыклапедыкс 2009 iconДзмітры Строцаў/ Дмитрий Строцев
Мінск, 1990), “Лишние сутки. Роман в стихах” (Мінск, 1999), “Остров Це” (Мінск, 2002, 2007), “Бутылки света. Книга стихотворений”...

Мікола Савіцкі тлумачальны слоўнік па інфарматыцы Мінск Энцыклапедыкс 2009 iconМікола Гусоўскі біяграфія
Мікола Гусоўскі (1470-1533?), беларускі паэт-гуманіст І асветнік эпохі Адраджэння, прадстаўнік новалацінскай усходнеэўрапейскай школы,...

Мікола Савіцкі тлумачальны слоўнік па інфарматыцы Мінск Энцыклапедыкс 2009 iconСписок литературы, поступившей в районную библиотеку сентябрь 2012г
Беларуска-рускі слоўнік=Белорусско-русский словарь: у 3 т. / Пад рэд. А. А. Лукашанца; нан беларусі, Ін-т мовы І літаратуры імя Якуба...

Мікола Савіцкі тлумачальны слоўнік па інфарматыцы Мінск Энцыклапедыкс 2009 iconАўтар-укладальнік Аляксандар Булыка Расейска-беларускі слоўнік для школьнікаў Прадмова
Гэты расейска-беларускі слоўнік прызначаны найперш для вучняў І настаўнікаў сярэдняй школы. Аднак, зразумела, карыстацца ім могуць...

Мікола Савіцкі тлумачальны слоўнік па інфарматыцы Мінск Энцыклапедыкс 2009 iconД. А. Міськевіч // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы. Выпуск Мінск: рівш, 2009. с. 112-118
Міськевіч Д. А. Роля антрапонімаў у асэнсаванні мастацкага тэксту / Д. А. Міськевіч // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы. Выпуск...

Мікола Савіцкі тлумачальны слоўнік па інфарматыцы Мінск Энцыклапедыкс 2009 iconБюллетень новых поступлений за апрель 2011 г
Лагойск, 15 кастрычніка 2009 г.) : матэрыялы чытанняў / Беларускі дзяржаўны універсітэт культуры І мастацтваў; [рэд кал.: А. І. Смолік...

Мікола Савіцкі тлумачальны слоўнік па інфарматыцы Мінск Энцыклапедыкс 2009 iconУрока І дата правядзення
Беларуская літаратура. 10 клас / Пад рэд. З. П. Мельнікавай, Г. М. Ішчанка. – Мінск: ніа, 2009

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка