John Locke wiedza człowieka płynie z doświadczenia
НазваJohn Locke wiedza człowieka płynie z doświadczenia
Дата канвертавання11.11.2012
Памер52.4 Kb.
ТыпДокументы
OŚWIECENIE W EUROPIE

Zad 1.

John Locke - wiedza człowieka płynie z doświadczenia.

Wolter - osiągnięcia nauki oraz techniki itd.

Jean-Jacques Rousseau - człowiek jest z natury dobry itd.

Karol monteskiusz - sprawiedliwe i skuteczne rządy itd...

Zad 2.

Izaak Newton-fizyka-zasady dynamiki

Antoine Lavoisier-chemia-zbadał powietrze

Karol Linneusz-biologia-botanika

Anders Celsjusz-fizyka,astronomia-stopnie celsjusza

Zad 3.

1)Tam jest ten rysunek, to pierwsze od lewej strony na górze to E, niżej D, po środku A, dalej B , obok C i dalej F ;D

2) Maszynę parową Jamesa Watta wykorzystywano w górnictwie i hutnictwie.

Zad 4.

Pierwszy obraz z lewej strony to będzie styl klasyczny B,C,E

Drugi obraz styl rokoko A,D,F

NOWE POTĘGI EUROPEJSKIE

Zad 1.

Hiszpania i Portugalia,Fryderyk II,Anglią i Szkocją,Habsburgów,siedmioletnia

Zad 2.

Odp C 1740-1786

Odp B Śląska i Pomorza

Zad 3.

Władca: Piotr I / Frederyk II / Maria Teresa

Państwo: Rosja / Prusy / Austria

Reformy: A,D,J / E,B,H / C,G,H

Zad 4.

1) Kazał bojarom ogolić brody, ponieważ zniekształcali wizerunek armii.

2) Car podczas reformowania Rosji wzorował się na Austrii,Abgli,Holandi,Francji i Prusach

RZECZPOSPOLITA ZA PANOWANIA WETTINÓW

Zad 1.

P,F,P,F,P

Zad 2.

August III (5),August II Mocny (1),August II Mocny (3),August II Mocny (4),Stanisław Leszczyński(2

Zad 3.

A-1734 B-1709 C-1721 D-1697 hasło: 1717r-podpisano ugodę podczas tzw.sejmu niemego

1)Ponieważ głos mogli zawierać tylko posłowie uprzednio wybrani przez króla i konfederatów.

2)Ustalono,wówczas że urzędnicy sascy nie mogą decydować o sprawach polskich.

Zad 4.

x-zniszczenie miast i wsi,osłabienie pozycji...,rozłam wśród szlachty..., wzrost nietolerancji religijnej, wzrost znaczenia Prus oraz Rosji

Zad 5.

C,A,B

2) Orzeł oznaczał Polskę,pogoń litewską oznaczał Litwę,a w srodku znajdował się herb Saksonii.

OSTATNI KRÓL ELEKCYJNY

Zad 1.(będe pisał po przecinku)

Ograniczenia korupcji,Usunięcie liberum veto,Reforma finansowa i skarbowa,Większe pieniądze na uzbrojenie armii,Ograniczenie wpływów obcych mocarstw.

Zad 2.

1.PETERSBURG 2.RYNGRAF 3.INNOWIERCY 4.WOLNA ELEKCJA 5.ABDYKACJA 6.KONFEDERACJA hasło: PRAWA KARDYNALNE

Zad 3. - Mapek nie będe opisywał bo nie ma co ;d

OŚWIECENIE W RZECZYPOSPOLITEJ

Zad 1.

B-opłatami czynszowymi

D- "Monitor"

Zad 2. ...- nie będe dokańczał :D

x-manufaktury przyczyniały się do rozwoju..., cła na towary... , Zakładanie manufaktur wynikało...

Zad 3. - NIE MAM ;/

POWSTANIE STANÓW ZJEDNOCZONYCH

Zad 2.

ogłoszenie Deklaracji... - 1776 - 3 , bitwa pod Saratogą-1777-4, zawarcie pokoju...-1783-6,uchwalenie konstutucji-1787-7 , wydanie ustawy..-1765-1,"bostońskie piie herbaty"-1773-2, pierwsze wybory...- 1789-8

Zad 3.

METROPOLIA-kraj stanowiący...

KOLONIA-posiadłości kraju poza jego granicami

KONSTYTUCJA-najważniejszy akt prawny...

FEDERACJA-państwo złożone z jednostek...

Zad 4.

P,P,F,P,F

REWOLUCJA FRANCUSKA

Zad 1.

1) Podatki pośrednie

2) Obsługa długu państwowego

Zad 2.

x- zniesienie przywilejów...,podział państwa...,ujednolicenie systemu...,przejęcie dóbr...,uchwalenie konstutucji.

Zad 3.

1,4,2,5,3 hasło: Konstytuanta-zgromadzenie polityczne o charakterze przedstawicielskim,powołanie wyłączne w celu opracowania oraz uchwalania konstucji państwa.

Zad 4.

Zaczne od tego z łopatą z lewej strony xD : stan strzeci,szlachta,duchowieństwo,stan trzeci,stan trzeci.

REPUBLIKA FRANCUSKA

Zad 1.

F,P,P,F,F

Zad 2.

Claude Joseph Rouget de Lisle- autor "Pieśni wojennej armi Renu"

Georges Danton- znakomity mówca...

Jean-Paul Marat- jakobin...

Jacques Pierre Brissot- jeden z przywódców jakobinów...

Maksymilian Robespierre- najsłynniejszy kordelier...

Zad 3.

A-"Górale" B-Żyrondyści C-"Bagno"

Zad 4.

Maksymilian Robespierre

1758-1794r

średnie

praktyka adwokata

Klub jokobinów

Przewodził powołanemu przez Konwert Komitetów Ocalenia Publiczego.

SEJM WIELKI

Zad 1.

B- przywrócenie dawnego ustroju Rzeczypospolitej

D- była zajęta wojną z Francją

Zad 2.

Jan Dekert- prezydent Warszawy...

Ksawery Branicki- hetman wielki koronny...

Stanisław Małachowski- marszałek Sejmu Wielkiego...

Ignacy Potocki- przywódca stronnictwa...

Zad 3.

ustrojowe: wzniesienie zasady Liberum Veto , Wzniesienie wolnej elekcji

wojskowe: zwikszenie ilości wojsk

gospodarcze: poprawa sytuacji chłopów

dotyczące miast: zwiększenie praw mieszkańców miast królewskich

Zad 4. - mapka, to nie

UPADEK RZECZYPOSPOLITEJ

Zad 1.

D- uzbrojenia mieszczan

C- Pańszczyzna zostanie obniżona

Zad 2.

Pierwsza kropka(.)- to symbole trzech polskich zaborców(Rosji,Austro-Węgier i Prus)

Druga kropka(.)- to wszyscy uziemiężeni czekający na swego wodza który poprowadzi ich do chwały i wolności.

Trzecia kropka(.)- bicz to groza,postrach,laur roślinna zwycięzcy.

Zad 3.

1.PRUSY 2.KOSYNIERZY 3.RACŁAWICE 4.KRAKÓW 5.NACZELNIK 6.JASIŃSKI 7.SZCZEKOCICE 8.MACIEJOWICE hasło: Posłaniec

PIERWSZE KONSTYTUCJE

Zad 1.

B-inaczej interpretowana w każdym stanie.

B- republikę.

Zad 2.

x- prace nad przygotowaniem...,na mocy konstutucji ...,król Ludwik XVI...

Zad 3. (te 3 zdjęcia)

C,B,A

OD KONSULATU DO CESARSTWA

Zad 1.

B-Rosja.

A-Prusy.

Zad 2.

F,P,F,F,P

Zad 3.

wszystkie daty po kolei od góry wpisac :) :1805,1806,1807,1808,1813r

miejsca bitwy(też po kolei) : Austerblitz,Frydland,Wagram,Barodino

Przeciwnicy Francji (po kolei) : Wielka Brytania,Prusy i Rosja,Rosja,Hiszpania

Zwycięzca (od góry) : Francja,Francja,Francja,Francja i Rosja,(Austria,Prusy,Rosja,Szwecja)-to jest w jednym ^^

Zad 4.

Od samej góry(czyli od bagneta): C,D,A,B

LEGIONY I KSIĘSTWO WARSZAWSKIE

Zad 1. - sry tego zadania nie mam ;/

Zad 2.

Tylży w 1807,pruskiego,ustawodawczą,Ministerstwa Oświaty

Zad 3.

Księstwo Warszawskie.

Zad 4.

1) Ubiór,znaki wojskowe.

KONGRES WIEDEŃSKI

Zad 1.

P,P,F,P,P

Zad 2.

Zasada restauracji- odnowienie, przywrócenie dawnych granic i władców

Zasada legitymizmu- każdy bunt przeciwko władcy jest nielegalny

Zasada równowagi europejskiej- uznanie że żadne państwo europejskie nie powinno osiągnąć hegemonii.

Zad 3.

1)Królestwo Polskie,Państwo Kościelne.

2)Bawaria- Palatynat Reński i Wurzburg

Austria - Wenecja,Delmacja,Lombardia,północne włochy

Prusy - Niderlandia,Westfolia,ziemie Pomorza z wyspą Rugią

Szwecja- Dania

Zad 4.

1)(od lewej strony) B,A,C

2) Krytykowała sposób podejmowania decyzji przez władców europejskich.

EUROPA PO KONGRESIE WIEDEŃSKIM

Zad 1.

A-wzajemnej pomocy i poparcia

Zad 2.

Belgia-walka o odłączenie się od Holandii

Rosja- rewolucja lipcowa

Grecja-powstanie przeciwko panowaniu Turków

Francja-powstanie dekabrystów

Włochy- powstanie przeciwko panowaniu Turków

Sorry zad 3 i 4 nie mam ;/

REWOLUCJA PRZEMYSŁOWA

Zad 1.

x- powstanie i rozwój fabryk,wykorzystanie do produkcji na skalę masową...,rozwój przemysłu włókienniczego...,industrializacja

Zad 2.

Industrializacja-uprzemysłowienie

Urbanizacja-proces rozwoju miast i...

Metropolia- duże miasto stanowiące...

Fabryka-zakłady wykorzystujące...

Zad 3.

w Wielkiej Brytanii,przemysłowa,Belgia,szkła,Niemieckiego Związku Celnego

Zad 4.

1 obrazek z góry - maszyna parowa-1763r-James Watt-rozwój transportu

statek parowy-1807r-Robert Fulton-transport

lokomotywa Iron Duke-1769r-George Stephenson-rozwój transportu

aparat telegraficzny-1837r-Samuel Morse

aparat dagerotypowy-1835r

NOWE IDEOLOGIE (z tego działu tylko 1 zad mam)

Zad 1.

luddyzm-radykalny ruch społeczny...

strajk-zamierzone przerwanie pracy...

ruch robotniczy-zorganizowana działalność pracowników...

czartyzm-angielski ruch...

związek zawodowy-organizacja reprezentująca robotników...

EUROPA W POŁOWIE XIX WIEKU

Zad 1.

D-Józef Bem

B-Anglia,Francja,Królestwo Sardynii,Turcja.

Zad 2.

x- 1 kwadracik, potem 3,4,6,7

Zad 3.

Giuseppe Mazzini-włoski bojownik...

Iwan Paskiewicz- rosyjski feldmarszałek dowodzący...

Ludwik Bonaparte-prezydent republiki francuskiej...

Józef Bem- polski generał...

Lajos Kossuth- węgierski szlachcic...

Wiktor Emanuel II- władce Piemontu...

Zad 4.

(od samej góry) 4,2,5,1,6,3 hasło: parlament Frankwurski-były to obrady Ogólnoniemieckiego Zgromadzenia Narodowego 18 Maja 1848r.Obrady te miały na celu zdecydować o przyszłości Niemiec.

ZIEMIE POLSKIE PO KONGRESIE WIEDEŃSKIM

Zad 1.

x- 1,3,4

Zad 2.

Towarzystwo Kredytowe Ziemskie - zabór rosyjski

Bank Polski - zabór rosyjski

Biblioteka Raczyńskich- zabór pruski

Zakład Narodowy im.Ossolińskich - zabór austriacki

Zagłebie Dąbrowskie- zabór pruski

Uniwersytet Wileński-zabór rosyjski

Zagłebie Staropolskie - zabór austriacki

Zad 3.

róż- królestwo Polskie

niebieskie- Wielkie Księstwo Warszawskie

żółty- Rzeczpospolita Krakowska

Zad 4.

Józef M. Ossoliński- fundator instytutu nauki i kultury we Lwowie

Adam Jerzy Czartoryski- twórca konstytucji Królestwa Polskiego

Józef Zajączek- pierwszy namiestnik Królestwa Polskiego

Tadeusz Czacki- założyciel liceum w Krzemieńcu

POWSTANIE LISTOPADOWE

Zad 1.

Sprzysiężenie Podchorążych- 2kropka

Towarzystwo Patriotyczne- 1kropka,3,7,8,9

Towarzystwo Filomatów- 4kropka,5,6

Zad 2.

2kropka,5,6,8

Zad 3.

B-Wielkiego Księstwa Poznańskiego

C-powstrzymaniem marszu Rosjan na Warszawę

POLACY PO POWSTANIU LISTOPADOWYM

Zad 1.

D-zastąpił konstutucję

B-organicznikami

Zad 2.

Hasło: noc paskiewiczowska- to okres w historii Polski datowany 1831-1856r.

Zad 3.

Nazwy ugrupowania ( od góry): Hotel Lambert,Gromady Ludu Polskiego

Miejsce powstania ( od góry): Francja,Francja

Przywódcy: Joachim Lelelew

Cele działalności: dyplomacja mająca nakłonić mocarstwa zachodnie do pomocy Polsce, Powstanie z udziałem ludu, reformy korzystne dla biedniejszych wartsw społeczeństwa (Mały Manifest)

Zad 4.

Seweryn Goszczyński-Stowarzyszenie Ludu Polskiego-Kraków

Karol Libelt-Centralizacja Poznańska - Poznań

Henryk Kamieński-Związek Narodu Polskiego

Walenty Stefański- Związek Plebejuszy- Poznań

Zad 5.

x- 1,2,5 kratka

WIOSNA LUDÓW NA ZIEMIACH POLSKICH

Zad 1.

x-3,4,5 kratka

Zad 2.

Jakub Szela.ukraińskiej.Ludwik Mierosławski

Zad 3.

Galicja- 1kropka,5,6

Wielkopolska- reszta

Zad 4.

2,1,5,4,3

ZJEDNOCZENIE WŁOCH

Zad 1.

P,F,F,P,F

Zad 2.

D-idei odrodzenia narodowego

B-uzyskał Lombardię

Zad 3.

A-1860r,B-1860r,C-1860r,D-1859r,E-1860r,F-1814r

STANY ZJEDNOCZONE W XIX WIEKU

Zad 1.

D-generałem wojsk Północy

B-kapitulacją sił Konfederacji

Zad 2.

Miejsce bitwy( od góry): Shiloh.Chancellarville

Rok: 1861.1863.1863.

Strona zwycięska: Północ.Południe.Unia

Zad 3.

E,C,G,A,B,F,D,H

Zad 5.

powstanie narodowe.powstrzymania się od przemocy.pracy za rozsądne wynagrodzenie.armii konfederatów.

EKSPANSJA KOLONIALNA - sorry nie mam tego

WIEK WYNALAZKÓW

Zad 1.

Do tego wozu to będą 3 pierwsze lubryki. Do samolotu 3 ostatnie lubryki.

Zad 2.

Ferdynand Zeppelin-zbuowanie sterowca

Orville i Wilbur Wright-pierwszy lot samolotem

Thomas Alva Edison-wynalezienie żarówki

Emil Berlinger-skonstruowanie gramofonu

Alexander Graham Bell-wynalezienie telefonu

Guglielmo Marconi-skonstruowanie radia

Zad 3.

Dziedzina nauki: medycyna.medycyna.fizyka.

Odkrywca: Maria Skłodowska-Curie.Ludwik Pasteur.Wilhelm Roentgen.Antonio.

Kraj pochodzenia wynalazcy: Rosja.Polska.Francja.Niemcy.Niemcy.Francja.

Odkrycie: układ okresowy pierwiastków.odkrycie szczepionki przeciwko chorobom zakaźnym.teoria kwantowa.

W STRONĘ DEMOKRACJI

Zad 1.

F,P,F,P,F

Zad 2.

Ideologia marksistowska: 5,3

Ideologia socjaldemokratyczna: 1,2

Ideologia anarchistyczna: 6,4,7

POWSTANIE STYCZNIOWE

Zad 1.

Stronnictwo białych: 2,5,7

Stronnictwo Czerwonych: 1,3,4,6

Zad 2.

F,P,F,F,P

Zad 3.

D-wiosną posewastopolską

A-wybuch powstania

POLACY PO POWSTANIU STYCZNIOWYM

Zad 1.

Aleksander Apuchtin.rosyjskim.Agenor Gołuchowski.

Zad 2.

hasło : ustawa kagańcowa

Zad 3.

Popierające: postawa trójlojalistyczna.praca organiczna.

Przeciwko: reprecje.wrogość do zaborców.kulturkampf.germanizacja.rusyfikacja.

Zad 4.

1Września - miasto w którym w 1901r doszło do buntu dzieci


2. kanclerz- wysoki urzędnik państwowy odpowiedzialny za pracę kancelarii króla


3. germanizaja- narzucenie krajowi polskiemu języka oraz kultury niemieckiej


4. Drzymała- Michał, jego wóz urósł do rangi symbolu walki o polskość


5. Bismarck- Otto, kanclerz Rzeszy zwany Żelaznym Kanclerzem


6. Hakata- potoczna nazwa niemieckiej organizacji nacjonalistycznej Deutscher Ostmarkenverein

7. Kulturkampf- walka rządu pruskiego z Kościołem katolickim na gruncie politycznym i ideologicznym

8. rugi- pruskie, masowe wysiedlenia Polaków z Prus

HASŁO: warszawscy pozytywiści- prąd umysłowy oraz ruch społeczny rozwijający się w Polsce po klęsce powstania styczniowego.

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

John Locke wiedza człowieka płynie z doświadczenia iconDe Deo Uno Et Trino II. BÓG trójjedynej miłOŚci (o trójcy Świętej)
...

John Locke wiedza człowieka płynie z doświadczenia iconDoświadczenia I osiągnięcia z tytułu realizowanych projektów

John Locke wiedza człowieka płynie z doświadczenia iconForward to Alan Locke's

John Locke wiedza człowieka płynie z doświadczenia iconDrukarnia,,Wiedza Wrocław, ul. Wierzbowa 30

John Locke wiedza człowieka płynie z doświadczenia iconWiedza powszechna warszawa. 1986

John Locke wiedza człowieka płynie z doświadczenia iconArtykuł L degradacja wspóŁczesnego człowieka

John Locke wiedza człowieka płynie z doświadczenia iconJohn D. McLain was born in Harnett County, Erwin, North Carolina formerly Duke, to Caroline McLain and Parker Covington. John grew up in the Beaver Dam area and

John Locke wiedza człowieka płynie z doświadczenia iconWiedza o kulturze Program nauczania dla liceów ogólnokształcących, profilowanych I techników

John Locke wiedza człowieka płynie z doświadczenia iconJohn Zorn The Holy Visions featuring the Irish Debut of iconic composer and instrumentalist John Zorn. Thursday 4 October and Friday 5 October Dundalk, Louth Ireland

John Locke wiedza człowieka płynie z doświadczenia iconBożena Gronowska Prawo oskarżonego do milczenia oraz wolność od samooskarżenia w ocenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка