План урока Арганізацыйны момант
НазваПлан урока Арганізацыйны момант
Дата канвертавання12.11.2012
Памер81.93 Kb.
ТыпПлан урока

___”____20 г.


Гісторыя Беларусі

6 клас

ТЭМА: Гаспадарка, рамяство і гандаль усходніх славян.

Мэта: пазнаёміць з гаспадаркай, рамяством і гандлем усходніх славян.

Задачы:

1) навучання: замацаваць веды вучняў аб розных тыпах земляробства і прычынах пераходу ад радавой да суседскай абшчыны;

2) развіцця: фарміраваць у школьнікаў уменне тлумачыць прычынна-следчыя сувязі, карыстаючыся лагічнымі ланцужкамі;

3) выхавання: садзейнічаць фарміраванню ў вучняў уяўлення пра сутнасць узаемаадносін людзей у межах суседскай абшчыны.

Абсталяванне: карта "Беларускія землі ў X-XIII стст.", атлас (6 кл.), партрэт Рагвалода з альбома "Гістарычныя асобы Беларусі" (Менск, 1995), падручнік

Асноўныя тэрміны і паняцці: суседская абшчына, рамяство, бортніцтва


План урока

 1. Арганізацыйны момант.

 2. Праверка дамашняга задання.

-“Чароўны мяч”

 1. Вывучэнне новай тэмы.

 1. Развіццё земляробства і жывёлагадоўлі

 2. Развіццё грамадства

 3. Рамёствы і промыслы

 4. Гандаль

IV . Падвядзенне вынікаў урока

. Рэфлексія.

Ход урока

 1. Арганізацыйны момант. Добры дзень. Рада вас вітаць. Спадзяюся што ў вас добры настрой. І сёння мы з вамі плённа папрацуем

Знаёмства з планам урока.Слайд 2. Ацэначны ліст.

II . Праверка дамашняга задання. Гульня “Чароўны мяч”

Пытанні.

 1. Якія прычыны прыводзілі да ўзнікнення дзяржавы?

 2. Калі на тэрыторыі Беларусі рассяляліся славяне?

 3. Як звалі племяннога правадыра ў славян.

 4. Дайце азначэнні паняццям: даніна, дружына, ваеннае апалчэнне, веча, гарадзішча.

 5. Назавіце асноўныя абавязкі князя.

 6. Якія пытанні вырашаліся на вечы?

 7. Для чаго славянам служылі ўмацаваныя паселішчы?

Вывучэнне новай тэмы.

Сённяшні ўрок будзе прысвечаны нашым самым далёкім продкам - славянам, якія пражывалі на нашай тэрыторыі яшчэ да таго, як тут з'явілася дзяржава. На Дняпры ўсходнія славяне з'явіліся ў –VII - VIII стст. Магчыма, што ў той жа час славяне прыйшлі ўздоўж паўднёвага берага Балтыйскага мора ў раён ракі Волхова і азёры Ильмень.

Вось што піша Нестар у Аповесці мінулых гадоў пра рассяленне ўсходніх славян: (слайд №2)

":і гэтыя славяне прыйшлі і селі па Дняпры і назваліся палянамі, а іншыя - драўлянамі, таму што селі ў лясах, а яшчэ іншыя селі паміж Прыпяццю і Дзвіною і назваліся дрыгавічамі, іншыя селі па Дзвіне і назваліся крывічанамі -палачанамі, па рэчцы, якая ўпадае ў Дзвіну і называецца Полота. Тыя ж славяне, якія селі каля возера Ильменя, празваліся сваім імем - славянамі, і пабудавалі горад, і назвалі яго Ноўгарадам. А іншыя селі па Дзясне, і па Сойме, і па Суле, і назваліся паўночнікамі. І так разыйшоўся славянскі народ:" [1]

Прачытайце тэкст і знайдзіце на карце абазначаныя ў ім славянскія плямёны.

Заданне №2: Размяркуеце назвы ўсходнеславянскіх плямёнаў і месцы іх пасялення, выкарыстоўваючы карту ў атласе:


Поляне р. Ловать

Ильменские словене р. Ока

Кривичи г. Киев

Уличи г. Новгород

Радимичи верховье Днепра

Вятичи низовье Днестра

Волыняне г. Полоцк

Полочане г. Берестье

Словы настаўніка: Як выглядалі ўсходнія славяне? (слайд №3) Пракопій Кесарийский пісаў пра славян, што "яны вельмі высокага росту і велізарнай сілы. Колер скуры і волас у іх вельмі белы."

Рассяліўшыся на Ўсходне-Еўрапейскай раўніне, усходнія славяне будуюць мястэчкі і гарадзішчы. (Слайд №4).

Давайце паглядзім, як яны выглядалі? (вучні адзначаюць, што жылі ў драўляных зрубленых хатах і зямлянках, агароджвалі мястэчка драўляным частаколам т.п.)

Пытанне настаўніка: Дзеці, выкажаце здагадку, якія віды заняткаў маглі быць ва ўсходніх славян, абапіраючыся на дадзены малюнак і назвы славянскіх плямёнаў? (слайд №4) (земляробства ў палян, паляванне ў драўлян, рыбалоўства, бо шмат рэк, жывёлагадоўля, рамяство)

Словы настаўніка: Малайчыны! Прыродныя багацці дазвалялі славянам развіваць мноства відаў заняткаў. Давайце праверым, ці ўсе віды заняткаў вы назвалі. (слайд №5): земляробства, жывёлагадоўля, паляванне, рыбалоўства, бортніцтва, рамяство, гандаль.

Галоўным і асноўным заняткам было земляробства (слайд №6). Выкарыстоўвалі двухполле для захавання ўрадлівасці глеб, якія апрацоўвалі сахой, бараной і плугам, сярпом, касой. Вырошчвалі жыта, ячмень, пшаніцу, авёс, проса, гарох, рэпу, рэдзьку, часнок, капусту, цыбулю, лён, каноплі.

Давайце паглядзім на каго палявалі ўсходнія славяне (слайд №7): на лася, кабана, аленя, мядзведзя, лісіцу, куніцу, вавёрку, бабра.

Каго разводзілі ўсходнія славяне (слайд №8): кароў, коз, авечак, свіей, коней.

Каго лавілі славянскія рыбаловы (слайд №9): самоў, шчупакоў, ляшчоў, язь, плотку, судака.

Ва ўсходніх славян было вельмі развіта рамяство (слайд №10), такое як кушнерская справа, цяслярства, ткацтва, ганчарная і кавальская справа.

І вядома ж ажыццяўляўся гандаль (слайд №11). Гандлявалі з варагамі, хазарами, балгарамі, арабамі і візантыйцамі.

Вывозілі (слайд №12) усходнія славяне пушніну, воск, мёд, булатныя мячы, а ўвозілі зброю, вытанчаныя тканіны, садавіну і вострыя прыправы, віны. [2]

Падчас прагляду прэзентацыі вучні запаўняюць табліцу.

ПаселішчыУсходнія славяне сяліліся ў лясах, каля балот і азёр, мястэчка было невялікі - 1-5 двароў, жывуць у жаласных халупах, далёка адзін ад аднаго.
Земляробства

Віды земляробства


Падсечна-агнявая сістэма:

1 год: высякалі лясы

2 год: спальвалі і сеялі прама ў попел.

С/х культуры

Земляробчыя: жыта, пшаніца, ячмень, проса.


Агародныя: капуста, рэпка, буракі, .морква, рэцька, часнок

Прылады працы

Сякера, матыка, саха, рала

Жывёлагадоўля

З земляробствам была цесна злучана жывёлагадоўля, Славяне разводзілі свінеў, кароў, дробнуя рагатуя жывёлуПромыслы

Бортніцтва, паляванне і рыбалоўства

Гандаль

Унутраны рынак быў развіты слаба, ў асноўным проходзіў абмен прадуктаў харчавання на рамесныя вырабы


2.Развіццё грамадства.

Настаўнік прапануе шасцікласнікам выкарыстаць гатовы лагічны ланцужок на стар. 60 навучальнага дапаможніка для тлумачэння прычын узнікнення маёмаснай няроўнасці. Пры

гэтым варта абаперціся на матэрыял п. 3 § 6.

Затым настаўнік прапануе на аснове ўжо знаёмага вучням паняцця "родавая абшчына" скласці лагічны ланцужок і растлумачыць яго.

Для ўсталявання вучнямі прычынна-следчых сувязяў ім прапануецца азнаёміцца з матэрыялам п. 2 навучальнага дапаможніка.


Суседская абшчына

Бацькоўская абшчына

(патрыярхат)

Мацярынская абшчына

(матрыярхатА)Малая сям’я

Вялікая патрыярха-

льная сям’яБ)


4.Гандаль. Для актуалізацыі ведаў школьнікаў пра развіццё гандлю ва ўсходніх славян выкарыстоўваюцца назапашаныя шасцікласнікамі ведаў пра шлях "з вараг у грэкі". Гэты картаграфічны кампанент ведаў удакладняецца вучнямі пры дапамозе атласа (з. 5).

Як вы лічыце што прываблівала замежных купцоў на нашых землях?


IV . Падвядзенне вынікаў урока

. Рэфлексія.

 • Дамашняе заданне. § 12, пыт.1-9, стар. 64

 • паўтарыць § 7

 • Індывідуальнае: падрыхтаваць паведамленне “Міфы ўсходніх славянГаспадарка, рамяство і гандаль усходніх славян.

Запоўніць табліцу

ПаселішчыЗемляробства

Віды земляробстваС/х культуры
Прылады працы
ЖывёлагадоўляПромыслы
Гандаль
Гаспадарка, рамяство і гандаль усходніх славян.

Запоўніць табліцу

ПаселішчыЗемляробства

Віды земляробстваС/х культуры
Прылады працы
ЖывёлагадоўляПромыслы
Гандаль


Мацярынская абшчына

(матрыярхат
Бацькоўская абшчына

(патрыярхат)
Суседская абшчына
Вялікая патрыярха-

льная сям’я


Малая сям’я

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

План урока Арганізацыйны момант iconПлан урока Арганізацыйны момант
Сказы з пабочнымі І ўстаўнымі словамі, словазлучэннямі І сказамі. Функцыя пабочных слоў

План урока Арганізацыйны момант iconПлан урока. Арганізацыйны момант
Эканамічнае становішча рэспублікі ў другой палове 1960х-першай палове 1980х гадоў

План урока Арганізацыйны момант iconПлан урока Арганізацыйны момант (2 хв.)
Мэта: паказаць цесную ўзаемасувязь памiж прыродным асяроддзем роднага краю I яго адлюстраваннем у творчасцi беларускiх пiсьменнiкаў...

План урока Арганізацыйны момант iconПлан урока Арганізацыйны момант
Плануецца, што ў канцы ўрока вучні паспяхова змогуць вышыць адну літару манаграмы на насоўцы тамбурным швом ( мяркуецца, што да канца...

План урока Арганізацыйны момант iconУрока. Арганізацыйны момант
Сёння мы павандруем па вясновым лесе. А дапамагаць нам будзе прыгажуня-вясна

План урока Арганізацыйны момант iconПлан урока: Арганізацыйны момант, эмацыянальная падрыхтоўка вучняў да новай тэмы
Пазнаёміць вучняў з асаблівасцямі жыцця сярэдневяковага чалавека, умовамі жыцця. Разгледзець становішча гараджан І іх правы. Паказаць...

План урока Арганізацыйны момант iconХод урока I. Арганізацыйны момант
Знайдзіце заканамернасць размяшчэння літар. Што павінна быць замест пытальніка? (Літара П.)

План урока Арганізацыйны момант iconХод урока І. Арганізацыйны момант ІІ. Падрыхтоўка вучняў да эмацыянальнага ўспрымання ўрока
Настаўнік-метадыст вышэйшай катэгорыі Цяхцінскага навучальна-педаггаічнага комплексу дзіцячы сад-школа Бялыніцкага раёна, кіраўнік...

План урока Арганізацыйны момант iconУрока Арганізацыйны момант
Мэты: фарміраванне паняцця аб прычынах барацьбы магнацкіх груповак; развіццё інтарэсу да гісторыі сваёй краіны, кругагляду, культуры...

План урока Арганізацыйны момант iconI. Арганізацыйны момант. Знаёмства вучняў з планам урока, стварэнне псіхаэмацыянальнай атмасферы
Мэта: спрыяць фарміраванню ў вучняў цэласнага ўяўлення пра тэрыторыю рассялення ўсходніх славян, пра этапы фарміравання ў ІХ дзяржаўнасці...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка