Закон Рэспублікі Беларусь "Аб адукацыі ў Рэспубліцы Беларусь" аб задачах адукацыі І выхавання. Асабісты І сацыяльны аспекты мэты выхавання
НазваЗакон Рэспублікі Беларусь "Аб адукацыі ў Рэспубліцы Беларусь" аб задачах адукацыі І выхавання. Асабісты І сацыяльны аспекты мэты выхавання
Дата канвертавання12.11.2012
Памер36.65 Kb.
ТыпЗакон
ПРАГРАМА

ўступнага іспыту па прадмету «Педагогіка» для абітурыентаў па спецыяльнасці 1-01 02 01 «Пачатковая адукацыя (АЗН), скарочаны тэрмін навучання»


ПРАГРАМА

Раздзел 1. Гісторыя педагогікі.

 1. Францыск Скарына – выдатны дзеяч беларускай культуры.

 2. Сімяон Полацкі – прадстаўнік беларускай і рускай грамадска-палітычнай, філасофскай і педагагічнай думкі XVII ст.

 3. А.С.Пашкевіч (Цётка) – беларускі асветнік і педагог.

 4. К.М.Міцкевіч (Я.Колас) – паэт і педагог.

 5. Я.А.Каменскі – вялікі славянскі педагог, гуманіст і дэмакрат.

 6. Ж.-Ж.Русо – выдатны французскі філосаф, асветнік, пісьменнік.

 7. І.-Г.Песталоцці – чалавек, хрысціянін,грамадзянін.

 8. К.Дз.Ушынскі – стваральнік (творца) рускай прагрэсіўнай педагагічнай сістэмы.

 9. Л.М.Талстой і яго ідэі аб непрымусовай педагогіцы.

 10. А.С.Макаранка – прыхільнік жывой, “рухомай” педагогікі.

 11. В.А.Сухамлінскі – выдатны савецкі педагог.

Раздзел 2. Агульныя асновы педагогікі.

 1. Аб’ект, прадмет і задачы педагогікі. Метады навукова-педагагічных даследванняў.

 2. Мэты і задачы выхавання.

 3. Развіццё, выхаванне і фарміраванне асобы.

 4. Педагагічная характарыстыка этапаў узроставага развіцця. Ідэя ўсебаковага развіцця асобы ў педагогіцы.

 5. Закон Рэспублікі Беларусь “Аб адукацыі ў Рэспубліцы Беларусь” аб задачах адукацыі і выхавання. Асабісты і сацыяльны аспекты мэты выхавання.

 6. Сістэма адукацыі і выхавання.

 7. Характарыстыка сістэмы адукацыі краін бліжняга і дальняга замежжа.

 8. Дзяржаўна-грамадскае кіраванне сістэмай адукацыі.

Раздзел 3. Тэорыя навучання.

 1. Аб’ект, прадмет і задачы дыдактыкі.

 2. Вядучая роля адукацыі ў сістэме выхавання. Уплыў сацыяльна-гістарычных умоў і фактараў на змест школьнай адукацыі.

 3. Вучэбныя праграмы. Падручнікі і вучэбныя дапаможнікі.

 4. Навучанне як грамадская з’ява і педагагічны працэс, узаемаабумоўленая дзейнасць настаўніка і вучняў.

 5. Структура і арганізацыя працэсу навучання.

 6. Матывы вучэння школьнікаў, іх развіццё і фарміраванне.

 7. Тэарэтычныя канцэпцыі эфектыўнай арганізацыі вучэбнага працэсу.

 8. Прынцып сістэматычнасці і паслядоўнасці.

 9. Прынцып даступнасці.

 10. Прынцып сувязі навучання з жыццём, тэорыяй і практыкай грамадскага развіцця.

 11. Прынцып свядомасці і актыўнасці ў навучанні.

 12. Прынцып нагляднасці.

 13. Прынцып трываласці і грунтоўнасці.

 14. Прынцып развіваючага і выхоўваючага навучання.

 15. Прынцып індывідуалізацыі навучання.

 16. Прынцып аптымальнага спалучэння метадаў і арганізацыйных форм навучання.

 17. Классіфікацыя метадаў навучання ў сучаснай дыдактыцы.

 18. Тлумачэнне. Расказ. Гутарка. Іх месца ў розных звеннях вучэбнага працэсу.

 19. Работа з падручнікамі і кнігай.

 20. Назіранне, яго віды і арганізацыя. Дэманстрацыя і ілюстрацыя. Іх месца і значэнне ў навучанні.

 21. Тэхнічныя сродкі навучання. Педагагічныя патрабаванні да іх выкарыстання.

 22. Праблемнае навучанне. Стварэнне праблемных сітуацый і задач у пачатковай школе.

 23. Урок – асноўная форма арганізацыі навучання.

 24. Тыпы ўрокаў і іх структура.

 25. Нетрадыцыйныя формы навучання.

 26. Падрыхтоўка настаўніка да ўрока. Тэматычнае і паўрочнае планаванне вучэбнага матэрыялу.

 27. Функцыі, змест і разнастайныя віды кантралюючай дзейнасці настаўніка. Педагагічныя патрабаванні да праверкі ведаў, навыкаў і ўменняў вучняў.

 28. Характарыстыка бальнай сістэмы адзнак у школе. Індывідуальны падыход да ацэнкі і паспяховасці навучэнцаў.

Раздзед 4. Тэорыя выхавання.

 1. Сістэмна-структурная характарыстыка цэласнага педагагічнага працэсу. Важнейшыя заканамернасці выхаваўчага працэсу.

 2. Прынцыпы выхавання.

 3. Паняцце аб метадах і прыёмах выхавання. Класіфікацыя метадаў выхавання.

 4. Метады арганізацыі дзейнасці выхаванцаў.

 5. Метады стымулявання станоўчых паводзін.

 6. Метады самавыхавання.

 7. Фарміраванне дыялектыка-матэрыялістычнага светапогляду.

 8. Фарміраванне норм маралі.

 9. Працоўнае выхаванне школьнікаў.

 10. Фізічнае выхаванне вучняў.

 11. Эстэтычнае выхаванне школьнікаў.

 12. Формы работы школы з сям’ёй.

Раздзел 5. Асновы педагагічнага майстэрства.

 1. Майстэрства настаўніка і яго значэнне ў выхаванні школьнікаў.

 2. Педагагічны такт. Педагагічная творчасць.

 3. Педагагічнае наватарства – як вышэйшы ўзровень прафесіянальнай дзейнасці.

 4. Педагагічная тэхніка як форма арганізацыі дзейнасці настаўніка.

 5. Арганізацыя педагагічнага ўзаемадзеяння.

 6. Майстэрства настаўніка на ўроку і ў арганізацыі пазаўурочнай выхаваўчай дзейнасці навучэнцаў.

Праграма складзена на аснове тыпавой вучэбнай праграмы “Педагогіка” (для ўсіх спецыяльнасцей) для педагагічных каледжаў і педагагічных вучылішчаў (Мінск, 1995 г.) загадчыкам кафедры дашкольнай і пачатковай адукацыі Мінаевай В.М., прафесарам, кандыдатам педагагічных навук.

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Закон Рэспублікі Беларусь \"Аб адукацыі ў Рэспубліцы Беларусь\" аб задачах адукацыі І выхавання. Асабісты І сацыяльны аспекты мэты выхавання iconАб зацвярджэнні Інструкцыі аб парадку вывучэння беларускай І рускай моў замежнымі грамадзянамі І асобамі без грамадзянства, якія часова знаходзяцца або часова пражываюць у Рэспубліцы Беларусь, І прызнанні страціўшымі сілу некаторых пастаноў Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь
На падставе пункта 3 артыкула 90 Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб адукацыі Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь пастанаўляе

Закон Рэспублікі Беларусь \"Аб адукацыі ў Рэспубліцы Беларусь\" аб задачах адукацыі І выхавання. Асабісты І сацыяльны аспекты мэты выхавання iconШчучынскі раённы выканаўчы камітэт рашэнне 24 жніўня 2007г. №615
Кіруючыся Законам Рэспублікі Беларусь ад 29 кастрычніка 1991 года “Аб адукацыі” у рэдакцыі Закона Рэспублікі Беларусь ад 19 сакавіка...

Закон Рэспублікі Беларусь \"Аб адукацыі ў Рэспубліцы Беларусь\" аб задачах адукацыі І выхавання. Асабісты І сацыяльны аспекты мэты выхавання iconУ мерапрыемствах Акцыі ўдзельнічаюць навучэнцы, студэнты (калектывы навучэнскай моладзі) устаноў адукацыі
Рэспублікі Беларусь, 2001г., №103, 5/9279 І інструкцыяй аб парадку правядзення рэспубліканскіх мерапрыемстваў з удзелам дзяцей І...

Закон Рэспублікі Беларусь \"Аб адукацыі ў Рэспубліцы Беларусь\" аб задачах адукацыі І выхавання. Асабісты І сацыяльны аспекты мэты выхавання iconУ мерапрыемствах Акцыі ўдзельнічаюць навучэнцы, студэнты (калектывы навучэнскай моладзі) устаноў адукацыі
Рэспублікі Беларусь, 2001г., №103, 5/9279 І інструкцыяй аб парадку правядзення рэспубліканскіх мерапрыемстваў з удзелам дзяцей І...

Закон Рэспублікі Беларусь \"Аб адукацыі ў Рэспубліцы Беларусь\" аб задачах адукацыі І выхавання. Асабісты І сацыяльны аспекты мэты выхавання iconМіністэрства адукацыі рэспублікі беларусь пастанова
На падставе падпункта 6 пункта 4 Палажэння аб Міністэрстве адукацыі Рэспублікі Беларусь, зацверджанага пастановай Савета Міністраў...

Закон Рэспублікі Беларусь \"Аб адукацыі ў Рэспубліцы Беларусь\" аб задачах адукацыі І выхавання. Асабісты І сацыяльны аспекты мэты выхавання iconМіністэрства адукацыі рэспублікі беларусь
На падставе падпункта 6 пункта 4 Палажэння аб Міністэрстве адукацыі Рэспублікі Беларусь, зацверджанага пастановай Савета Міністраў...

Закон Рэспублікі Беларусь \"Аб адукацыі ў Рэспубліцы Беларусь\" аб задачах адукацыі І выхавання. Асабісты І сацыяльны аспекты мэты выхавання iconМіністэрства адукацыі рэспублікі беларусь
На падставе падпункта 6 пункта 4 Палажэння аб Міністэрстве адукацыі Рэспублікі Беларусь, зацверджанага пастановай Савета Міністраў...

Закон Рэспублікі Беларусь \"Аб адукацыі ў Рэспубліцы Беларусь\" аб задачах адукацыі І выхавання. Асабісты І сацыяльны аспекты мэты выхавання iconМіністэрства адукацыі рэспублікі беларусь
На падставе падпункта 6 пункта 4 Палажэння аб Міністэрстве адукацыі Рэспублікі Беларусь, зацверджанага пастановай Савета Міністраў...

Закон Рэспублікі Беларусь \"Аб адукацыі ў Рэспубліцы Беларусь\" аб задачах адукацыі І выхавання. Асабісты І сацыяльны аспекты мэты выхавання iconМіністэрства адукацыі рэспублікі беларусь
На падставе падпункта 6 пункта 4 Палажэння аб Міністэрстве адукацыі Рэспублікі Беларусь, зацверджанага пастановай Савета Міністраў...

Закон Рэспублікі Беларусь \"Аб адукацыі ў Рэспубліцы Беларусь\" аб задачах адукацыі І выхавання. Асабісты І сацыяльны аспекты мэты выхавання iconМіністэрства адукацыі рэспублікі беларусь
На падставе падпункта 6 пункта 4 Палажэння аб Міністэрстве адукацыі Рэспублікі Беларусь, зацверджанага пастановай Савета Міністраў...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка