Ab ovo usque ad mala
НазваAb ovo usque ad mala
Дата канвертавання09.11.2012
Памер39.75 Kb.
ТыпЗакон

 1. Ab ovo usque ad mala (Гарацый). Ад яйка да яблыкаў; ад па­чат­ку да канца (у рымлянаў абед пачынаўся з яек, а заканчваўся яб­лыкамі).

 2. Ab urbe condĭta. Ад заснавання горада (г. зн. Рыма).

 3. Ad Kalendas Graecas. Да грэчаскіх календаў; на невядомы тэр­мін, ніколі (календамі ў рымлянаў называўся першы дзень месяца; у грэкаў календаў не існавала).

 4. Alea jacta est (Юлій Цэзар). Жэрабя кінута; выбар зроблены, ра­шэн­не прынятае.

 5. Alma mater. Кормячая маці (аб навучальнай установе).

 6. Alter ego. Іншы; мой двайнік, аднадумец.

 7. Amīcus certus in re incerta cernĭtur. Надзейны сябар па­зна­ец­ца ў ры­зы­коў­най справе.

 8. Amīcus Plato, sed magis amīca verĭtas (Арыстоцель). Платон – ся­бар, але праўда большая сяброўка; праўда па-над усім.

 9. Ars longa, vita brevis (Гіпакрат). Навука бязмежная, а жыццё ка­рот­кае.

 10. Audiātur et altĕra pars. Варта паслухаць і супрацьлеглы бок.

 11. Aut Сaesаr, aut nihil. Або Цэзар, або нішто; усё або нічога.

 12. Cogĭto, ergo sum (Дэкарт). Я разважаю, такім чынам, я існую.

 13. Cognosce te ipsum. Спазнай самога сябе.

 14. Curricŭlum vitae. Бег жыцьця; жыццяпіс, кароткія звесткі аб жыц­ці, біяграфія.

 15. Debesergo potes. Павінен — значыць, можаш.

 16. De gustĭbus et colorĭbus non est disputandum. Аб густах і ко­ле­рах не варта спрачацца.

 17. Dulce et decōrum est pro patria mori (Гарацый). Прыемна і па­чэс­на памерці за бацькаўшчыну.

 18. Dum spiro, spero. Пакуль дыхаю, спадзяюся.

 19. Dura lex, sed lex. Закон суровы, але гэта закон; закон ёсць закон.

 20. Epistŭla nоn erubescit (Цыцэрон). Папера не чырванее; папера ўсё трывае.

 21. Errāre humānum est. Чалавеку ўласціва памыляцца.

 22. Est modus in rebus (Гарацый). Ёсць мера ў рэчах; усяму ёсць мя­жа, усё мае сваю меру.

 23. Exempli gratia (е. g.). Напрыклад.

 24. Ех libris. З (чыіхсьці) кніг.

 25. Feci, quod potui, faciant meliōra potentes. Я зрабіў усё, што мог, хай, хто можа, зробіць лепей.

 26. Homo homĭni lupus est. Чалавек чалавеку воўк.

 27. Homo sum et nihil humāni a me aliēnum puto (Тэрэнцый). Я ча­ла­век, і нішто чалавечае мне не чужое.

 28. Ignorantia nоn est argumentum. Няведанне – гэта не доказ.

 29. Memento mori. Памятай пра смерць.

 30. Mens sana in соrрŏrе sano (Ювэнал). У здаровым целе – зда­ро­вы дух.

 31. Mors omnia solvit. Смерць вырашае ўсе пытанні.

 32. Omnia mea mecum porto. Усё сваё нашу з сабою.

 33. Per aspĕra ad astra. Праз церні да зорак.

 34. Per fas et nefas. Праўдамі і няпраўдамі.

 35. Plenus venter nоn studet libenter. Поўны жывот не вучыцца ах­вот­на; поўнае пуза да навукі глуxа.

 36. Pocŭlum, mane haustum, restaurat natūram exhaustam. Келіх, вы­пі­ты з раніцы, аднаўляе моц.

 37. Pro et contra. За і супраць.

 38. Quilĭbet fortūnae suae faber. Кожны сам каваль свайго шчасця.

 39. Quod licet Jovi, nоn licet bovi. Што дазволена Юпітэру, тое не даз­во­ле­на быку.

 40. Quot homĭnes, tot sententiae. Колькі людзей, столькі ж і пог­лядаў.

 41. Repetitio est mater studiōrum. Паўтарэнне – маці навучання.

 42. Salus popŭli suprēma lex. Дабрабыт народа – найвышэйшы закон.

 43. Sapienti sat. Разумнаму досыць (таго, што было сказана); ра­зум­ны зразумее.

 44. Scientia potentia est. Веды – моц.

 45. Sic transit gloria mundi. Так мінае зямная слава.

 46. Sine ira et studio (Тацыт). Без гневу і прадузятасці; абек­тыўна.

 47. Sit tibi terra levis. Хай будзе табе зямля лёгкай (прамова ня­бож­чы­кам, эпітафія).

 48. Suum cuīque. Кожнаму сваё.

 49. Tempŏra mutāntur et nos mutantur in illis (Авідзій). Часы змя­няюцца і мы змяняемся разам з імі.

 50. Veni, vidi, vici (Юлій Цэзар). Прыйшоў, убачыў, перамог.

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Ab ovo usque ad mala iconOvo, and 3 remixes by german artists Breger

Ab ovo usque ad mala iconOvo je prica jednog prosjecnog covjeka koji se nije drzao Allahovih naredbi

Ab ovo usque ad mala iconInventarium de operibus litterariis ad res Hungaricas pertinentibus ab initiis usque ad annum 1700 – a magyar történeti irodalom lelőhelyjegyzéke a kezdetektől 1700-ig

Ab ovo usque ad mala iconАб ово (от лат ab ovo букв.: от яйца, начни сначала, начни с нуля; в Древнем Риме было правило: любую трапезу начинать с яйца) выражение, свидетельствующее
Аб ово (от лат ab ovo букв.: от яйца, начни сначала, начни с нуля; в Древнем Риме было правило: любую трапезу начинать с яйца) выражение,...

Ab ovo usque ad mala iconKada je vreme pocelo ? Odakle smo mi došli ? Koja je naša sudbina ? -ovo su tri temeljna pitanja ljudskih bica

Ab ovo usque ad mala iconIbis Praha Mala Strana (ex. Ibis Smichov) 3*

Ab ovo usque ad mala iconZaujímavosti z bieloruska zdenko Dzurjanin
Дзiцячая чыгунка К. С. Заслонова je jednou z mála zachovaných detských železníc na území bývalého zssr. Otvorili ju júla 1955

Ab ovo usque ad mala iconAutorski komad po F. S. Ficdžeraldu
То је tа vila, gospodine Karavej. Sagrađena je još u prošlom veku, ali ima sve: gas, kanalizaciju, struju Čak I telefon radi. Mala...

Ab ovo usque ad mala iconVue générale depuis Strahov colline qui prolonge celle du château et s’articule à celle de Petrin (tour «Eiffel»). On voit l’ensemble de la ville : en
«Eiffel»). On voit l’ensemble de la ville : en face Stare et Nove Mesto et au-delà la ville moderne. A gauche le château avec la...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка