Opracował juliusz wilczewski marzec 2010
НазваOpracował juliusz wilczewski marzec 2010
старонка3/13
Дата канвертавання05.11.2012
Памер1.22 Mb.
ТыпДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Pokolenie dziewiąte


84. Józef Franciszek WILCZEWSKI s. Krzysztofa Jana urodził się 3 grudnia 1781 w Werbkach Nowych - Podole. Ochrzczony 4 kwietnia 1782 w Zinkowcach - Podole. Zmarł 19 listopada 1858 w Kurzelowej Wielkiej - Podole. Pochowany w 1858 na Cmentarzu Parafialnym Minkowce - Podole.


1782 - Kamienicka kuria kościoła rzymsko-katolickiego poświadcza, że w oryginalnych księgach metrykalnych Zińkowskiego kościoła parafialnego, znajduje się i jest zapisana metryka o treści, co następuje: 4 kwietnia 1782 roku wielebny ojciec Łukasz Solski proboszcz Zińkowiecki, dokonał obrzędu chrztu dziecka imieniem Franciszek Józef, syna szlachciców Jana Krzysztofa i Anieli Agnieszki z Kuczewskich Wilczewskich, skarbników liwskich prawowitych małżonków, których syn urodzony 3 grudnia 1781 roku został ochrzczony z wody przez księdza obrządku grecko-katolickiego Pawła Baranowskiego z wioski Werbki Murowane. Chrzestnymi podczas ostatniego chrztu byli Ludwik Cieszkowski z Lucyną Majewską.

1795 - Wspominany w spisie (razem z bratem Stanisławem), jako syn szlachcica skarbnikowicza liwskiego, posesora Jana Krzysztofa syna Jakuba Wilczewskiego.

1802 - Otrzymał od swojej matki Anieli Agnieszki z Kuczewskich Wilczewskiej z tytułu aktu darowizny kwotę w wysokości 63 999 złotych i 19 groszy oraz kwotę w wysokości 10 000 złotych oraz połowę wioski Rzepińce - Podole.

1802 - Wpisany do 6-tej księgi rodów szlacheckich guberni podolskiej.

1811 - Świadectwo kamienieckiego marszałka szlachty stwierdzające, że Józef włada majątkiem Rzepińce i należy do stanu szlacheckiego.

Ok. 1811 - Ożenił się z Marianną Łążyńską.

1816 - Świadectwa uszyckiego i kamienieckiego marszałków szlachty stwierdzające, że Józef włada majątkiem Janczespol i Kutkowce i należy do stanu szlacheckiego.

1816-1835 - Sprzedał ojcowiznę i nabył od magnackiej rodziny Szydłowskich dobra pojezuickie Kurzelowa z wsiami Kurzelowa Wielka, Kurzelówka i Siniakowce.

1821 - Odznaczony medalem brązowym upamiętniającym wojnę napoleońską 1812 roku.

1835 - Sędzia uszyckiego sądu mierniczego, co potwierdza napis na pomniku grobu na cmentarzu w Minkowcach.

1835 - Wg spisu posiadał 569 chłopów płci męskiej z prawa dziedzicznego na podstawie orzeczenia Komisji Edukacyjnej. Razem z żona Marianną oraz z synami Tytusem, Leonem, Stanisławem, Kalasantym, Janem, Franciszkiem, Juliuszem i Michałem mieszkał w wiosce Kurzelowa Wielka powiatu uszyckiego guberni podolskiej.

1842 - Postanowienie Podolskiego Szlacheckiego Zgromadzenia Delegatów z dnia 2 listopada 1842 roku o wpisaniu Józefa i jego synów Tytusa, Stanisława, Leona, Kalasantego, Jana, Franciszka, Juliusza i Michała do szóstej części księgi rodowodowej (z dnia 27 lipca 1837 roku) właścicieli majątków zasiedlonych.

1858 - Zmarł w majątku Kurzelowa Wielka. Pochowany razem z żoną Marianną na cmentarzu Mińkowieckim.

1905 - Zaświadczenie z dnia 20 października 1905 roku o tym, że po śmierci szlachetnie urodzonego Franciszka Józefa s. Krzysztofa Wilczewskiego, właściciela majątków we wsiach Kurzelowa Wielka, Kurzelówka i Siniakowce (2322 dziesięcin 772 sążni) spadkobiercami zostali: po jego synie Leonie - Henryk s. Leona, Maria Aniela i Justyna oraz wnuk Leona po synie jego Józefie - Ludwik Wilczewski


Franciszek żonaty z Marianną Teresą Łążyńską córką Franciszka Łążyńskiego. Marianna urodziła się w 1788. Zmarła 25 sierpnia 1858 w Kurzelowej Wielkiej - Podole.


Potomstwo:


117 M I. Tytus Feliks Daniel WILCZEWSKI urodził się 3 stycznia 1811 w Smotryczu - Podole. Ochrzczony 5 stycznia 1811 w Czemerowcach - Podole. Zmarł po 1857.


1811 - Metryka chrztu - nr 149

W dniu 5 stycznia 1811 roku, Ja Ambroży Sasłycki kapelan kaplicy Czemerowieckiej pana starosty danczenskiego Matusewicza ochrzciłem niemowlę z parafii smotryckiej trzema imionami Tytus Feliks Daniel państwa Józefa i Teresy Wilczewskich prawnych małżonków syna urodzonego w trzeci dzień stycznia miesiąca bieżącego roku po pierwszej godzinie z rana.

Chrzestnymi byli: państwo starosta danczycki Wincenty Matusewicz z Józefą Matusewiczówną córką Tadeusza Matusewicza, asystowali państwo Wincenty Łążyński z Wincentą Matusewiczówną.

Sporządzono w Czemerowcach w dniu 10 maja 1812 roku, przez wspomnianego wyżej Ambrożego Sasłyckiego kapelana.

W dniu 28 czerwca 1813 roku niniejsza metryka chrztu przez Franciszka Łążyńskiego do Akt Podolskiego Sądu Głównego zgłoszona, na strony księgi Nr 149 wpisana.

Potwierdzam własnoręcznym podpisem regent Stansław Sadowski.

1831 - Uczestnik powstania listopadowego.

1843 - Postanowienie Podolskiego Szlacheckiego Zgromadzenia Delegatów z dnia 2 listopada 1842 roku o wpisaniu Tytusa Feliksa Daniela s. Józefa, do szóstej części księgi rodowodowej. Opublikowane w "Spisie szlachty wpisanej do księgi rodowodowej Guberni Podolskiej" wyd. w Kamieńcu Podolskim w 1897 roku.

1857 - Wystapił do Rady Miasta Kamieniec Podolski o pomiar ziemi pod budowę domu na Ruskich Folwarkach.

Po 1857 - Zmarł bezżennie.


+ 118 M II. Stanisław Jan WILCZEWSKI urodził się 12 (27) listopada 1812. Zmarł w 1871.


+ 119 M III. Leon WILCZEWSKI urodził się 4 sierpnia 1813. Zmarł w 1868.


120 F IV. Barbara WILCZEWSKA zmarła w 1898 w Kurzelowej Wielkiej - Podole. Pochowana w Mińkowce - Cmentarz Parafialny.


+ 121 M V. Józef Kalasanty Jan Duklan WILCZEWSKI ochrzczony 11 lipca 1814.


+ 122 M VI. Franciszek WILCZEWSKI urodził się w 1816. Zmarł w 1912.


+ 123 F VII. Zofia WILCZEWSKA .


+ 124 M VIII. Jan Bolesław Celestyn WILCZEWSKI urodził się w 1821.


125 M IX. Prokop Juliusz WILCZEWSKI ochrzczony 10 lipca 1827 w Kurzelowej Wielkiej - Podole. Zmarł 25 października 1849.


1827 - Metryka chrztu

W imię Pana naszego amen - ogłasza niniejszym wszystkim razem lub komu o tym wiedzieć należy - niniejszym wypisem z Ksiąg metrykalnych Mińkowieckiej kaplicy parafialnej o treści, co następuje:

W dniu 10 lipca 1827 roku w Mińkowieckiej parafialnej kaplicy rzymsko-katolickiej ksiądz Maciej Jedliński ochrzcił w ceremonii niemowlę dwoma imionami Prokop Juliusz syna pp. Józefa i Marianny z Łążyńskich Wilczewskich prawnych małżonków, urodzonego w tej samej parafii w majątku Kurzelowa, chrzestnymi byli pp. Uszycki pisarz ziemski Ignacy Radliński z Anna Łubkowską, asystentami pp. Aleksander Radliński z Franciszką Łążyńską panną oraz Jan Sadowski z Zofią Wilczewską panną.

Prawidłowość powyższego potwierdzam pieczęcią Minkowieckiego kościoła oraz własnoręcznym podpisem.

Sporządzono (wypis) w miejscowości Mińkowice 24 stycznia 1831 roku.

1843 - Postanowienie Podolskiego Szlacheckiego Zgromadzenia Delegatów z dnia 2 listopada 1842 roku o wpisaniu Prokopa Juliusza s. Józefa, do szóstej części księgi rodowodowej. Opublikowane w "Spisie szlachty wpisanej do księgi rodowodowej Guberni Podolskiej" wyd. w Kamieńcu Podolskim w 1897 roku.


+ 126 M X. Michał WILCZEWSKI urodził się 29 września 1829. Zmarł 25 lutego 1882.


89. Walenty WILCZEWSKI s. Adama urodził się w 1710. Zmarł w 1775.


ok. 1720 - Rodzice Walentego zmarli podczas cholery jaka nawiedziła Prusy Królewskie na początku XVIII w. Walentego uratowali w ten sposób, że miał być wywieziony z okolic Dzierzgonia w jakieś miejsce w lesie i tam w odosobnieniu przeżył zarazę.

1750 - Wybrany na ławnika malborskiego.

1752 - Dziedzic majątku Zajezierze k/Sztumu.

1755 - Właściciel majątku Michorowo.

1766 - Odnotowany w "Przydomkach szlachty pomorskiej" Kętrzyńskiego z 1905 roku jako Sudek Walenty Wilczewski.

1769 - Sędzia ziemski malborski. Poseł na sejm w Sztumie. 30 września tegoż roku szlachta województwa malborskiego zgromadzona w Sztumie przystąpiła do konfederacji barskiej a jej marszałkiem został Walenty Sudek Wilczewski.

1769 - Prześladowany 10 października uzyskał w Gdańsku azyl polityczny wraz z rodziną.


Walenty żonaty z Wiktorią Kalkstein.


Do 1767 - Właścicielka części Klecewa k/Sztumu.


Potomstwo:


127 M I. Piotr WILCZEWSKI urodził się w 1751.


1775 - Sędzia pokoju powiatu chełmińskiego i dziedzic dóbr Konojady w powiecie michałowskim, w departamencie kwidzyńskim. Pochodził z rodu wywodzącego się z Wilczewa w dawnym powiecie malborskim. Dziedzic majątku Zajezierze k/Sztumu.

1786 - Właściciel Sadłuk (do 1805). Następnym właścicielem był Franciszek Wałdowski.

1786 - Właściciel majątku Mirany k/Sztumu. Był również właścicielem Gilina (Glinna, Glina?)


+ 128 M II. Antoni WILCZEWSKI urodził się w 1759.


129 M III. Wiktor WILCZEWSKI urodził się w 1760.


1775 - Wraz z bratem Antonim właściciel Michorowa.


130 F IV. Józefina WILCZEWSKA .


Józefina zamężna z Aleksandrem Orłowskim.


98. Piotr WILCZEWSKI s. Józefa urodził się w 1700. Zmarł w 1746.


???? - Właściciel dobr Korzeniowka w powiecie Drohiczynskim (w Mielniku - pokomorstwo mielnickie).


Potomstwo:


131 M I. Jan WILCZEWSKI .


105. Antoni WILCZEWSKI s. Stanisława Antoniego urodził się w 1700. Zmarł 2 kwietnia 1757 - Topczewo - Podlasie.


???? - Podstoli i podczaszy bielski z Topczewa. Przez pierwsze małżeństwo z Anną Gąsowską został dziedzicem Grajewa i Wierzbłowa, które w 1899 roku stały się własnością Jana Woyczyńskiego żonatego z Wilczewską. Przez drugie małżeństwo odziedziczył Topczewo (klucz topczewski obejmował wsie Wólka, Sieski, Wódźki, Górę Juchnowską, Chrzciany, Ostrówek).


Antoni żonaty z (1) ??? Gąsowską.


Potomstwo:


132 M I. Leonard WILCZEWSKI .


133 M II. ??? WILCZEWSKI .


Antoni żonaty z (2) Anną Gąsowską.


Potomstwo:


134 M III. Antoni Michał Tomasz WILCZEWSKI urodził się w 1731 w Topczewie - Podlasie.


1767 - Wilczewski Antoni Magnif. podczaszy Topczewo

1768 - Antoni Michał Tomasz Wilczewski stolnik ziemi bielskiej, dziedzic Topczewa, Szesek (Szeski) i Ostrówka z przyległościami mieszkaniec powiatu brańskiego zapisuje swej przyszłej swej żonie Mariannie Paderewskiej c. Jana i Małgorzaty z Wrzosków skarbników podlaskich pannie, na swych dobrach w/wym, położonych w województwie podlaskim i mazowieckim, 50 000 złp posagu

1768 - Antoni Michał Tomasz Wilczewski stolnik ziemi bielskiej i Marianna Paderewska jego żona, zwierają kontrakt wzajemnego dożywocia.

1768 - Antoni Michał Tomasz Wilczewski stolnik ziemi bielskiej i Marianna z Paderewskich małżonkowie, kwitują Jana i Małgorzatę z Wrzosków Paderewskich skarbników podlaskich z powiatu drohiczyńskiego, rodziców tejże Marianny z 20000 złp z tytułu kontraktu zawartego miedzy stronami w Bogutach Piankach.


Antoni żonaty z Marianną Paderewską. Marianna urodziła się w 1735.


135 F IV. Franciszka WILCZEWSKA urodziła się w 1737 w Topczewie - Podlasie.


1758 - Metryka ślubu - Ksiega ślubów Parafii Topczewskiej sygn. I/M/1 z lat 1724 -

1768:

Curia Topczeviensis 12 luty 1768 r.

Wielmożny Pan Stanisław Bartochowski pułkownik i Wielmożna Pani Franciszka Wilczewska c. podstolego ziemi bielskiej.

Świadkami na ślubie byli podkomorzy ziemi wiskiej Józef Wilczewski i kurier ziemi nurskiej Stanisław Karwowski. Ślubu udzielono po otrzymaniu dyspenzy biskupa łuckiego Antoniego Erazma Bogoria Wołłowicza.


Franciszka zamężna z (1) Pawłem Szczuką.


1778 - podczaszy wiski


Franciszka zamężna z (2) Stanisławem Bartochowskim w dniu 12 lutego 1758 w Topczewie. Stanisław zmarł w 1792.


Herbu Rola. Kapitan, w końcu pułkownik wojsk polskich.

1758 - Dziedzic Topczewa po ślubie z Franciszką.

1770 - Został podstolim bielskim.

1788 - Został stolnikiem bielskim.

1787 - Sfinansował gruntowną restaurację kościoła pw. św. Stanisława biskupa i męczennika w Topczewie.

1765 - Bartochowski Stanisław magnificus collonelus Exercitus Regui Topczewo ż. Franciszka Wilczewska Subdapifer …… Terrae Bielscensis , świadkowie: Józef Wilczewski Podkomorzy Ziemi Wiskiej, Stanisław Karwowski Eupitaneus Narvensis i inni. Dyspensa biskupa Łuckiego Antoniego Erazma Bogoria Wołłowicza.


106. Józef Jan WILCZEWSKI s. Stanisława Antoniego urodził się w 1714 w Wilczewie - ziemia sztumska. Zmarł po 1779 na obczyźnie.


Z Wilczewa, saski generał major, chorąży i podkomorzy wiski, poseł, elektor króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w 1764r a od 1772 roku kasztelan podlaski, komisarz Skarbu Koronnego. Opisany w powieści Kajetana Kraszewskiego "Bartochowski", głowa i ozdoba domu Wilczewskich.

1734 - pułkownik wojsk litewskich

1742 - chorąży wiski

1742 - 16 maja - mianowany pułkownikiem nowoformowanego pułku tatarskiego

1742 - 12 września - nadanie za zasługi dożywotnio wsi Wólka, Kamień i folwark Wieżanki w ziemi brzeskiej;

1749 - Jan Wilczewski, rotmistrz wojsk koronnych, s. +Stanisława, podkomorzego ziemi wiskiej z Grajewa i Anna Narzymska c. +Stanisława de Narzymie, starosty ciechanowskiego, wdowa po Józefie Zielińskim, chorążycu ziemi dobrzyńskiej, zapisują wzajemne dożywocie;

1749 - Jan Wilczewski podkomorzy wiski i Anna z Narzymskich wdowa po Józefie Zielińskim dziedzicu na Kowalewie, chorążym ziemi dobrzyńskiej a obecna żona Wilczewskiego, posiadacze dóbr Kowalewo, reprezentowani przez plenipotenta Karola Mierzyńskiego, manifestują się przeciwko Antoniemu Malewskiemu komornikowi ziemi zawkrzeńskiej de Miączyno, jego poddanym o najście ich lasu w Kowalewie z różna bronią.

1750 - Sebastian Wolski zeznaje Jana Wilczewskiego, podkomorzego wiskiego, rotmistrza królewskiego i Annę Narzymską, wdowę po Józefie Zielińskim, chorążym dobrzyńskim, a obecnie żonę Jana Wilczewskiego;

1751 - 30 kwietnia - asystent Sądu Królewskiego

1753 - Jan Wilczewski, cześnik wiski, rotmistrz wojsk królewskich, zeznaje Wawrzyńca Kocięskiego, kanonika katedry płockiej, prepozytę niecborskiego - dot. majątku Dąbrowa;

1756 - 20 listopada generał major Kawalerii Koronnej.

1756 - 6 grudnia podkomorzy wiski.

1756 - 22 grudnia z Warszawy podkomorzy ziemi wiskiej oddane Józefowi Wilczewskiemu, chorążemu tej ziemi, który został również kreowany generałem majorem (w wojsku króla Jsci) (Kurier Polski nr. 179)

1758 - świadek na ślubie Franciszki Wilczewskiej c. Antoniego i Stanisława Bartochowskiego pułkownika wojsk polskich.

1764 - poseł wiski na konwokację, elekcję i koronację Stanisława Augusta Poniatowskiego na króla Polski

1764 - 3 grudnia - nadanie za zasługi dozywotnio dóbr Werstok z wioskami Kuraszewo, Wołgostawem i Zarostami (zwane Podwołcze)

1765 - 19 października - otrzymuje pod komendę Chorągiew Petyhorską.

1766 - W Księdze Ziemskiej aktów spraw wieczystych województwa brzeskiego z lat 1769-1771 na arkuszu 469 zapisana jest zgoda arcybiskupa metropolity kijowskiego i halickiego, biskupa włodzimierskiego i brzeskiego Felicjana Filipa Wołodkiewicza na budowę cerkwi w Werstoku:

Szlachetny Józef, na Wilczewie, Czarni i Werstoku Wilczewski, rotmistrz pancernej chorągwi wojska Wielkiego Księstwa Litewskiego, zgłosił przed nami że on, kierowany szlachetną troską o rozwój wiary prawosławnej, pragnie w swoim rodowym majątku zwanym Werstok, znajdującym się w naszej brzeskiej diecezji, ponownie wybudować i nadzielić funduszem filialną cerkiew, która należała by do głównej parafialnej cerkwi dubickiej. ... My, honorując tę troskę, uznaliśmy za stosowne pozwolić na to dzieło szlachetności i z władzy naszej rządzonej niniejszym pozwalamy i dajemy prawo... Dane we W łodzimierzu drugiego dnia miesiąca sierpnia roku Pańskiego 1766.

1766 - Zapis funduszowy dla wybudowanej cerkwi (zapisany także w tej księdze, ark 463-468) został dokonany 4 października 1769 r.

W imie Oyca y Syna y Ducha Świętego. Ku naywiększey chwale Boga w Trójcy Świętey Jedynego, Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego, Matki Nayświętszey Maryi Panny y wszystkich świętych. Ja Józef Wilczewski, podkomorzy ziemi Wiskiey, rotmistrza Peteorski y generał-mayor woysk W.X.Lit., maiąc dobra moie Werstok cum attinentiis nazwane, w województwieBrzeskim W.X.Litewskiego, a diecezyi Brzeskiey ritus Graeci Uniti leżące, w którym to Werstoku, iak świadczą nasze dowody była cerkiew ritus uniti parochialna, ale z niedostateczną dla substancyi kapłanów sufficiencyą y exdotacyą; przedto w czasie upadła. Żądaiąc na tedy ma tym mieyscu chwałę Boską restaurować, y aby wiecznemi czasy trwała, ufundować, nayprzód de nowaradice cerkiew arcypotrzebną w tym horyzoncie, pod tytułem Świętego Krzyża, erygowałem y wystawiłem, w ołtarze apparaty, srebra, księgi, bieliznę i inne wszystkie należące rekwizyta, które osobliwym specifikantur inwentarzem opatrzyłem y fundamentalnie uprowidowałem; chcąc zaś mieć sposób ustawicznego w tey cerkwi nabożeństwa, chcę ią mieć y daię pro filia pryncypalney cerkwi Dubickey z tym obowiązkiem, by Imć xiądz Marcin Michnakowicz pleban Dubicki teraznieyszy y następcy jego, trzymaiąc iey rząd y dyspozycyą ku należytey tey cerkwi y parafianów in administrandis sacramentis usłudze wiecznemi czasy konserwowali...

1771 - 9 grudnia - kasztelan nowogródzki. Nabył majatek Januszewo w Prusach.

1772 - 21 stycznia - otrzymuje pod komendę Chorągiew Husarską Wojsk Koronnych po śmierci Jana Klemensa Branickiego

1772 - mianowany kasztelanem podlaskim.

1775 - członek Departamentu Skarbowego Rady Nieustającej.

1777 - W sporze z poetą Tomaszem Węgierskim po tym jak Węgierski napisał w 1776 roku pięć epigramów sześciowierszowych, pod tytułem „Portrety pięciu Elżbiet bezstronnym pędzlem malowane”, ośmieszających siostrę króla Elżbietę Branicką i jej imienniczki – Czartoryską, Lubomirską, Potocką i Sapieżynę, które na dworze królewskim odgrywały niemałą rolę. Węgierski popadł w niełaskę. Kiedy następnego roku kasztelan podlaski, Józef Wilczewski, zajechał wieś ojca Węgierskiego - Andrzeja, poeta wystosował manifest do Rady Nieustającej pt. „Uwagi w sprawie Węgierskiego z Wilczewskimi”, występując ostro przeciwko bezprawiu i przemocy magnatów. Protest ukazał się drukiem w oficynie Dufoura, zaprzyjaźnionego z Węgierskim, wywołując wściekłość koterii dworskiej. Poetę i drukarza postawiono przed sądem, oskarżając ich o obrazę rządu i magnaterii. Węgierski skazany został na tygodniowy pobyt w wieży i karę grzywny. Pozbawiono go również posady. Represjonowany za swe poglądy poczuł się mocno dotknięty i obrażony na tych, co nastawali na jego osobistą wolność.

1778 - Dobrowolnie zrzekł się chorągwi husarskiej Wojsk Koronnych. Był to zaszczyt, o który w Rzyczypospolitej ubiegali się napierwsi magnaci.

1779 - Wyjechał z kraju i nigdy już do Polski nie powrócił.


Józef żonaty z Anną Marianną Narzymską w 1744 w Grajewie. Anna urodziła się w 1710. Zmarła 27 maja 1750 w Grajewie.


1744 - podczaszyna ziemi bielskiej

1750 - 27 maja zmarła w dobrach swoich w Grajewie Wilczewska chorążyna wizka, pułkownikowa.


Potomstwo:


136 F I. Katarzyna WILCZEWSKA zmarła 18 marca 1753 w Grajewie.


137 M II. Franciszek WILCZEWSKI urodził się w 1736. Zmarł 23 stycznia 1816 w Szczuczynie.


1744 - podkomorzyc wiski, oberstlejtnant wojsk saskich, denuncjator jurgieltników pruskich na sejmie 1744 roku; Józef Kanty na sejmie grodzieńskim, gdzie reprezentował jako poseł ziemię nurską. Występował tam jako stronnik partii republikańskiej Potockich. Postulował wówczas aukcję wojska, wnosząc o wyznaczenie sesji prowincjonalnych dla omówienia tych spraw. Kiedy miało dojść do ustalenia wspólnego stanowiska na sejmie i uchwalenia aukcji wojska Józef Kanty został zaatakowany przez posła z ziemi wiskiej Franciszka Wilczewskiego, że wspólnie z innymi posłami pozostają na żołdzie pruskim i dążą do zerwania sejmu. Józef Kanty zdecydowanie zareagował wówczas na oszczerstwo i kilkakrotnie żądał sądu sejmowego nad Franciszkiem Wilczewskim. Nie widząc szans na oczyszczenie się z zarzutów zagroził, że nie pozwoli na dalsze prowadzenie obrad sejmu "aż wprzód będzie przez sprawiedliwy sąd przywrócenie honoru". W końcu dwór skłonił Józefa Wilczewskiego do odwołania swych zarzutów wobec Józefa Kantego i innych posłów. Cała ta sprawa okazała się być jedynie kolejną próbą dla powstrzymania uchwalenia aukcji wojska koronnego i przeciągnięcia lub zerwania obrad sejmowych przez stronnictwa przeciwne dworowi.

1757 - 13 lipca - wójtostwo jurysdyczne w Rajgrodzie obejmuje Wilczewski Franciszek, podkomorzyc ziemi wiskiej. (po śm. Katwowskiego) ((Kuryer Polski nr. 28)

1777 - starosta wiski, dziedzic majątku Czernie w województwie brzeskim.

1788 - Poseł ks. mazowieckie, ziemia wiska - starosta wiski.

1792 - starosta wiski, poseł na Sejm Wielki 1790-1792 z ziemi wiskiej. Podpisał Konfederację Generalną Sejmu Wielkiego.

1801 - po III rozbiorze, czterej bracia dzielą posiadane majątki: Jan i Stanisław pozostają w cesarstwie rosyjskim (majątek Werstok) a Franciszek i Maciej-Józef w cesarstwie pruskim (majątek Grajewo).

1816 - Metryka zgonu nr 6 Grajewo

Roku 1816 dnia 30 miesiąca stycznia o godzinie 12 w południe. Przed nami Proboszczem Grajewskim sprawującym obowiązki Urzędnika Stanu Cywilnego

Gminy Grajewskiej Powiatu Biebrzańskiego w Departamencie Łomżyńskim.

Stawił się Jaśnie Wielmożny Kajetan Wilczewski Chorąży liczący lat 40 i Leopold Bauman Burmistrz liczący lat ...? z Miasta Grajewa zamieszkali. Oświadczyli nam, iż Jaśnie Wielmożny Franciszek Wilczewski Starosta Wiski liczący lat 80, kawaler, na dniu 23 miesiąca stycznia o godzinie 1 po północy w Mieście Szczuczynie umarł. Poczem niniejszy akt zejścia spisaliśmy, po przeczytaniu onego stawający i świadkowie podpisali: Xiądz Jan Żelechowski Proboszcz Grajewski sprawujący obowiązki Urzędnika Stanu Cywilnego. JW Kajetan Wilczewski, Leopold Bauman.


+ 138 M III. Józef WILCZEWSKI urodził się w 1745.


+ 139 M IV. Maciej Józef WILCZEWSKI urodził się 2 marca 1750.


+ 140 M V. Jan WILCZEWSKI zmarł w 1792.


141 M VI. Stanisław WILCZEWSKI .


1801 - po III rozbiorze, czterej bracia dzielą posiadane majątki: Jan i Stanisław pozostają w cesarstwie rosyjskim (majątek Werstok) a Franciszek i Maciej-Józef w cesarstwie pruskim (majątek Grajewo).

1813 - (13.06) Stanisław Wilczewski sprzedał Magdalenie z Chrzanowskich Bonieckiej majątek Kuraszewo w powiecie brzeskim, będący jego własnością (po podziale folwarku Werstok z bratem Janem 26.07.1801 roku).


107. Antonina Anna WILCZEWSKA c. Stanisława Antoniego ochrzczona 15 sierpnia 1715 w Grajewie. Zmarła w 1790.


1715 - Rodzicami chrzestnymi Antoniny Anny byli Franciszek Jaruzelski i Krystyna Jaruzelska.

1757 - Była świadkiem na chrzcie Piotr Józefa Wilczewskiego s. Franciszka Ksawerego wraz z Józefem Wilczewskim podkomorzym ziemi wiskiej.


Antonina zamężna z (1) Franciszkiem Stanisławem Piotrowiczem.


1737 - Starosta Rajgordzki, herbu Murdelio?


Potomstwo:


142 F I. Anna Barbara Agnieszka Piotrowicz ochrzczona 4 października 1743 w Grajewie.


1743 - Matką chrzestnĄ była Zofia z Jaruzelskich Wilczewska.


143 F II. Monika Genowefa Piotrowicz urodziła się w 1748 w Grajewie. Ochrzczona 27 sierpnia 1750 w Grajewie.


1750 - wpis w księdze chrztów prafii Grajewo nr 238

W dniu 27 sierpnia proboszcz parafii Grajewskiej Stanisław Józef Czarnocki ochrzcił imionami Monika Genowefa córkę Franciszka Samuela i Anny z Jaruzelskich Piotrowiczów starostostwa rajgrodzkiego, urodzoną w 1748 roku.

Rodzicami chrzestnymi byli Antoni Zabieło marszałek żmudzki i Zofia z Jaruzelskich Wilczewska podkomorzyna ziemi wiskiej.


Antonina zamężna z (2) Dominikiem Medeksza w 1750. Dominik urodził się w 1730. Zmarł w 1783.


Podsędek ziemi kowieńskiej. Posiadał majątek w Rajgrodzie.


108. Franciszek Ksawery WILCZEWSKI s. Stanisława Antoniego urodził się w 1717. Zmarł w 1799 w Warszawie. Pochowany w 1799 w Grajewie.


???? - Dziedzic na Rajgrodzie. Był generał-adjutantem króla Stanisława Leszczyńskiego i szambelanem Fryderyka Augusta III Sasa. Podpułkownik w słuzbie saskiej, generał-major polskiej kawalerii, deputowany prowincji malborskiej do królewskiego trybunału, marszałek szlachty, kawalerem Wielkiego Orderu Św. Stanisława. Według rodzinnego przekazu był człowiekiem, który więcej wydawał niż zarabiał. Miał duże wpływy i autorytet w Sejmie. Stanowczo i w ciągu wielu lat walczył przeciwko wtrącaniu się obcokrajowców do zarządzania sprawami Polski.

1764 - Podpisał elekcję króla.

1778 - Podkomorzy ziemi wiskiej.


Franciszek żonaty z Gertrudą Marią Wittert córką Johana Wittert i Justyny Marii de Kies van Wissen 3 lutego 1751 w Den Haag Wittert. Gertruda urodziła się 27 sierpnia 1730 w Hadze - Holandia. Zmarła 25 listopada 1788 w Szczuczynie. Pochowana w Grajewie.


Potomstwo:


144 M I. Jan Stanisław WILCZEWSKI ochrzczony 5 stycznia 1752 w Gravenhage - Holandia.


1752 - Ochrzczono imieniem Jan Stanisław syna Wielmożnych Franciszka z Wilczewa Wilczewskiego i Gertrudy Wittert. Świadkami na chrzcie byli: dziadek Joannes Wittert radca dworu króla Polski, Henryk von Bruhl - pierwszy minister i generał - feldmarszałek Saksonii i Polski, Johan Krystian von Hennicke, babcia Justyna Maria de Kissen van Wissen Wittert, Franciszka Maria Anna de Kolowradt Karkowska von Bruhl, (Zofia) Wilczewska z Jaruzelskich.


+ 145 M II. Jerzy Mikołaj WILCZEWSKI urodził się 26 lipca 1753. Zmarł w 1819.


146 F III. Maria Joanna WILCZEWSKA urodziła się 6 listopada 1755 w Gravenhage - Holandia. Ochrzczona 6 listopada 1755 w Den Haag Wittert. Zmarła 17 lipca 1835 w Utrechcie - Holandia.


Maria zamężna z Cornelius Henricus Speyard von Woerden synem Johannesa Hendricusa Antoniusa van WOERDEN i Hendrici Theodory Ferdinandy Petronelli Catheriny van Hovell van ANDELST 1 lutego 1780 w Drumpt - Holandia. Cornelius urodził się 15 lipca 1753 w Andelst - Holandia. Zmarł 1 stycznia 1805 w Colverschoten - Holandia.


147 M IV. Piotr Józef WILCZEWSKI urodził się 1 marca 1757 w Gravenhage - Holandia. Zmarł 6 lipca 1775 w Warszawie.


1757 - Chrzestni: Józef Wilczewski szambelan i Antonina Anna Piotrowiczowa z d. Wilczewska, starościna rajgrodzka.

Ksiega chrztów z Oud R.K. Kerk Juffrow Idastraat 's-Gravenhage - kościół starokatolicki (Jansenitów) w Hadze.


148 F V. Justyna Zofia WILCZEWSKA urodziła się 15 czerwca 1758 w Amsterdamie - Holandia. Ochrzczona 16 czerwca 1758 w Amsterdamie. Zmarła 5 lipca 1758 w Amsterdam.


1758 - Chrzestni: książę Adam Czartoryski i księżna Lubomirska z d. Czartoryska.

Ksiega chrztów z kościoła starokatolickiego (Jansenitów) Barnsteeg w Amsterdamie.


149 F VI. Zofia Justyna WILCZEWSKA urodziła się 28 czerwca 1760 w Gdańsku. Zmarła 2 listopada 1761 w Gdańsku.


150 M VII. Franciszek WILCZEWSKI urodził się 14 października 1762 w Gdańsku.


+ 151 F VIII. Ludwika Magdalena WILCZEWSKA urodził się 27 marca 1765.


152 M IX. Sylwester Jan WILCZEWSKI urodził się 31 grudnia 1766 w Warszawie. Zmarł 11 sierpnia 1773 w Warszawie.


+ 153 F X. Anna Teresa WILCZEWSKA urodziła się 28 lipca 1768. Zmarła 20 października 1838.


+ 154 M XI. Walenty Piotr WILCZEWSKI urodził się w 1770. Zmarł w 1819.


155 F XII. Tekla WILCZEWSKA urodziła się 28 sierpnia 1772 w Warszawie. Zmarła 14 sierpnia 1773 w Warszawie.


109. Teresa Wiktoria WILCZEWSKA c. Stanisława Antoniego urodziła się w 1718. Ochrzczona 15 grudnia 1718 w Grajewie. Zmarła w 1770.


1727 - wpis w księdze chrztów parafii Grajewo pw św. Trójcy nr 1122

12 kwietnia w Boguszach świadkiem na chrzcie Piotra Bogusza s. Bazylego i Teresy Ciszewskiej była panna Teresa Wilczewska - chorążanka ziemi wiskiej.


Teresa zamężna z Stanisławem Mateuszem Kruzerem synem Luisa Kruzera i Konstancji Obrianskiej. Stanisław urodził się w 1720. Zmarł w 1760.


???? - Wielki łowczy inflancki (liwoński) h. Kruzer. Dziedzic Marcke, Blommenghem, Vischbrugge.


Potomstwo:


156 M I. Joachim Kruzer urodził się w 1750.


111. Wacław Andrzej WILCZEWSKI s. Stanisława Antoniego urodził się 19 listopada 1723 w Grajewie. Ochrzczony 6 grudnia 1723 w Grajewie. Zmarł 20 lipca 1799 w Grajewie.


1792 - Chorąży wizki.

1794 - Kościół parafialny w miasteczku Grajewie Szlacheckim, drewniany z drzewa kostkowego dachówką pokryty w stanie miernym, przez Wielmożnego Wacława Wilczewskiego, chorążego ziemi wiskiej, kolatora, tarcicami obity.

1799 - wpis do księgi Parafii św. Trójcy w Grajewie nr 918

W dniu 20 lipca zmarł JW Pan Wacław (Vinceslaus) Wilczewski, chorąży ziemi wiskiej.


Wacław żonaty z (1) Franciszką Koplińską.


Potomstwo:


157 F I. Anna Magdalena WILCZEWSKA urodziła się w 1751 w Podhajcach. Ochrzczona 12 lutego 1751 w Podhajcach.


1751- Metryka chrztu nr ... Parafia Podhajce, Dziekanat Trembowelski, Archidiecezji Lwowskiej.

W dniu 12 lutego 1751 roku Ja Andrzej Józef Bielakowski ochrzciłem imionami Anna Magdalena córkę WPana Wacława Wilczewskiego i Franciszki Koplińskiej prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli WPan Józef Mogielnicki starosta nieszawski i WPani Anna z Małachowskich Potocka starościna grabowiecka (żona Maryana Potockiego kasztelana lubaczowskiego, starosty grabowieckiego).

Metryka wpisana do ksiąg metrykalnych w Parafii Grajewo w dniu 3 września 1751 roku.


158 F II. Zofia Katarzyna WILCZEWSKA urodziła się 22 września 1754. Ochrzczona 9 października 1755 w Grajewie.


1755 - Wpis do ksiegi parafii Grajewo nr 638

W dniu 9 października 1755 roku ks. Stanisław Czarnocki ochrzcił imionami Zofia Katarzyna córkę WPana Wacława i Franciszki z Koplińskich Wilczewskich prawnych małżonków, podkomorzych ziemi wiskiej. Rodzicami chrzestnymi byli WPan Józef Wilczewski chorąży ziemi wiskiej i WPani Anna z Wilczewskich Piotrowiczowa, starościna rajgrodzka.

1797 - posesorka folwarku Białostoczek w amcie Janów.


Zofia zamężna z ??? Niemira.


Wacław żonaty z (2) Antoniną GARCZYŃSKĄ.


Potomstwo:


+ 159 M III. Franciszek Ksawery Mateusz Jan WILCZEWSKI urodził się w 1761. Zmarł w 1820.


+ 160 M IV. Jan Nepomucen Kazimierz Józef WILCZEWSKI urodził się w 1762. Zmarł 22 listopada 1837.


161 F V. Karolina Brabara Marianna WILCZEWSKA urodziła się w 1764 w Wierzbowie. Ochrzczona 25 lipca 1764. Zmarła 1 sierpnia 1827 w Grajewie.


1764 - Wpis do księgi parafii Grajewo nr 1324

W dniu 25 czerwca 1764 roku Stanisław Czarnocki duszpasterz grajewski ochrzcił o godzinie 12 w południe imionami Karolina Barbara Marianna córkę WPaństwa Wacława i Antoniny z Garczyńskich małżonków Wilczewskich podkomorostwa ziemi wiskiej. Rodzicami chrzestnymi byli WPan Józef Wilczewski podkomorzy ziemi wiskiej wraz z WPanią Anną z Wilczewskich Medekszyną podsędziną ziemi kowieńskiej.

1827 - Metryka zgonu nr 95 Grajewo

Działo się w Grajewie dnia 4 sierpnia 1827 roku o godzinie 10 przed południem, stawili się Jaśnie Wielmożny Kajetan Wilczewski, były Marszałek Powiatu Biebrzańskiego, Dziedzic dóbr Grajewo z przyległościami, lat 58 liczący, w Grajewie zamieszkały i Wielmożny Kazimierz Wilczewski, były Major Wojsk Pruskich, lat 63 liczący, w Ełku w Państwie Pruskim zamieszkały i oświadczyli, że w dniu 1 sierpnia o godzinie 10 z rana umarła Wielmożna Karolina Wilczewska, panna, lat 60 licząca, córka niegdy Wacława Andrzeja dwóch imion i Antoniny małżonków Wilczewskich. Po przekonaniu się naocznie o zejściu Wilczewskiej akt ten przeczytany stawającym, którzy są braćmi zmarłej i przez Nich został podpisany: ks. Adam Mierczyński, Kajetan Wilczewski, Kazimierz Wilczewski.


Współautorka "Pamiętników Wilczewskich z Grajewa". Z "Bibliografii Pamietników" wyd.1928 - Warszawa: "Wilczewska Anna z Wilczewskich (żona marszałka Wilczewskiego - Kajetana [JW] z Grajewa w powiecie szczuczyńskim. Pamiętnik domowy w 5-ciu tomach). "Pisany częściowo przez siostrę jej męża, pannę W. (Karolina Barbara Marianna - JW), zawiera notatki o wszystkim co zdarzyło sie w domu, w bliskiej i dalszej rodzinie i w całym kraju, od pogody i gospodarstwa, wyjazdów z domu i przybywających do grajewskiego domu bardzo licznych gości, do ważnych wypadków w kraju i do znakomitych osób, które o Grajewo zawadziły lub w gościnnym jego dworze przebywały". - W posiadaniu rodziny p. Jana Woyczyńskiego. Wiadomość: Jan Woyczyński "Z roku 1812" Tygodnik Ilustrowany, 1899, t. II, s. 605.


+ 162 M VI. Kajetan Tomasz January WILCZEWSKI urodził się w 1767. Zmarł 11 marca 1847.


163 M VII. Marcin Stanisław Kostka WILCZEWSKI urodził się 22 września 1770 w Grajewie. Ochrzczony 23 września 1770 w Grajewie.


1770 - Wpis do ksiegi chrztów parafii Grajewo nr 1707

W dniu 23.09 orzczono imionami Marcin Stanisław Kostka syna Wacława i Antoniny Wilczewskich stolinkostwa ziemi wiskiej, urodzonego 22.09 br. Rodzicami chrzestnymi byli Józef Chądzyński podstoli podlaski i drohiczyński oraz Angela (Anna?) Piotrowiczowa z Wilczewskich starościna rajgrodzka.


113. Teodora Jaworska c. Lukrecji Cecylii Wilczewskiej.


Teodora zamężna z Janem Mikołajem Wałdowskim 11 listopada 1710.


1714 - Ze Słupów, dziedzic wsi Włościborz i innych, na tych dobrach Teodorze Jaworskiej córce ojca Jana Jaworskiego, stolnika żytomierskiego z Cecylii Lukrecji Wilczewskiej, żonie swej zapisuje 2 sumy: 1. 000 zł. pruskich, którą matka żony z kontraktu małżeńskiego 11listopada 1710 r. i 4. 000 zł. pruskich postanawia zobowiązanie się oprawić.


Potomstwo:


164 M I. Ignacy Wałdowski zmarł w 1745.


Ze Słupów.


Ignacy żonaty z Ewą WILCZEWSKĄ córką Adama Wilczewskiego i Anny Tuchołki.


1745 - Księgi grodzkie i ziemskie Nakło cz. 1;

Ewa Wilczewska, córka Adama Wilczewskiego z Anny Tuchołczanki córki starosty jasinieckiego, wdowa po zmarłym Ignacym ze Słupów Wałdowskim, sumę 4. 000 zł. pruskich, z sumy 5. 000 zł. pruskich kontraktu narzeczeńskiego (20.01.1739) we wsi Łowenek między matką zeznającej, wdową i Józefem i Walentym synami Wilczewskiego z jednej i zm. Ignacym Wałdowskim z drugiej, oblata w aktach miejskich Tucholi (16.04.1739), na dobra Włościborz zapewniający i komplanacją między zeznającą z jednej i Wawrzyńcem-Ludwikiem Działowskim pisarzem ziemskim sądowym chełmińskim w imieniu swym i dzieci swych zrodzonych ze zm. Cecylii Wałdowskiej i Janem Dembińskim w imieniu swym i zm. żony Ludwiki Wałdowskiej z drugiej strony, w Włościborzu (16.11.1744) spisaną ceduję Janowi Dembińskiemu.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Падобныя:

Opracował juliusz wilczewski marzec 2010 iconOpracował Andrzej A. Zięba

Opracował juliusz wilczewski marzec 2010 iconPrzełożył Juliusz Stroynowski

Opracował juliusz wilczewski marzec 2010 iconNabytki Biblioteki Muzeum Narodowego w Krakowie – marzec 2009

Opracował juliusz wilczewski marzec 2010 iconНа решение Арбитражного суда Краснодарского края от 09. 09. 2010 по делу n а32-11017/2010
Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд постановление от 30 ноября 2010 г. N 15ап-12850/2010

Opracował juliusz wilczewski marzec 2010 iconШестнадцатый арбитражный апелляционный суд постановление от 30 апреля 2010 г. N 16ап-857/2010(1)
Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики от 10. 03. 2010 по делу n а20-561/2010

Opracował juliusz wilczewski marzec 2010 iconДвадцатый арбитражный апелляционный суд постановление от 30 июня 2010 г по делу n а09-212/2010
Росприроднадзора по Тульской области по доверенности от 29. 06. 2010 n вк-32/46, паспорт

Opracował juliusz wilczewski marzec 2010 iconНа решение от 15 марта 2010 года по делу n а73-14928/2009
Шестой арбитражный апелляционный суд постановление от 17 июня 2010 г. N 06ап-1866/2010

Opracował juliusz wilczewski marzec 2010 iconВосьмой арбитражный апелляционный суд постановление от 31 августа 2010 г по делу n а70-316/2010
Тюменской области от 13 мая 2010 года по делу n а70-316/2010 (судья Максимова Н. Я.), принятое по

Opracował juliusz wilczewski marzec 2010 iconЧетвертый арбитражный апелляционный суд постановление от 8 октября 2010 г по делу n а19-8742/2010
Арбитражного суда Иркутской области от 21 июля 2010 года по делу n а19-8742/2010 по

Opracował juliusz wilczewski marzec 2010 iconТринадцатый арбитражный апелляционный суд постановление от 17 декабря 2010 г по делу n а26-1840/2010
Республики Карелия от 21. 06. 2010 г по делу n а26-1840/2010 (судья Богданова О. В.), принятое

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка