Закон рэспублiкi беларусь
НазваЗакон рэспублiкi беларусь
Дата канвертавання11.11.2012
Памер71.6 Kb.
ТыпЗакон
Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов

Республики Беларусь 11 мая 2012 г. N 2/1908


ЗАКОН РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ

4 мая 2012 г. N 356-З


АБ УНЯСЕННI ЗМЯНЕННЯЎ I ДАПАЎНЕННЯЎ У ЗАКОН РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ "АБ КУЛЬТУРЫ Ў РЭСПУБЛIЦЫ БЕЛАРУСЬ"


Прыняты Палатай прадстаўнiкоў 2 красавiка 2012 года
Адобраны Саветам Рэспублiкi 18 красавiка 2012 года


Артыкул 1. Унесцi ў Закон Рэспублiкi Беларусь ад 4 чэрвеня 1991 года "Аб культуры ў Рэспублiцы Беларусь" у рэдакцыi Закона Рэспублiкi Беларусь ад 18 мая 2004 года (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Беларускай ССР, 1991 г., N 20, арт. 291; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., N 87, 2/1031; 2006 г., N 78, 2/1202; 2009 г., N 119, 2/1567; N 276, 2/1603) наступныя змяненнi i дапаўненнi:

1. У пункце 1 артыкула 1:

з падпункта 1.2 словы "мастацкай i культуралагiчнай адукацыi," выключыць;

дапоўнiць пункт падпунктамi 1.13 - 1.15 наступнага зместу:

"1.13. культурна-вiдовiшчнае мерапрыемства - тэатральная пастаноўка, канцэртная праграма, iншы вынiк творчай дзейнасцi выканаўцаў або калектываў мастацкай творчасцi, якiя разлiчаны на публiчнае выкананне;

1.14. культурнае мерапрыемства - культурна-вiдовiшчнае мерапрыемства, а таксама фестываль, конкурс, выстаўка, агляд, майстар-клас, канферэнцыя, пленэр, семiнар i iншае мерапрыемства, накiраваныя на паказ, распаўсюджванне i (або) папулярызацыю вынiкаў творчай дзейнасцi, распаўсюджванне i (або) папулярызацыю культуры;

1.15. культурны праект - сукупнасць дзеянняў, накiраваных на дасягненне вынiкаў культурнай дзейнасцi, зыходзячы з вызначаных рэсурсаў, тэрмiнаў, патрабаванняў да якасцi, улiку дапушчальнага ўзроўню рызыкi.".

2. У пункце 3 артыкула 2:

падпункт 3.7 выкласцi ў наступнай рэдакцыi:

"3.7. правядзенне культурна-вiдовiшчных мерапрыемстваў;";

з падпункта 3.11 словы ", мастацкай i культуралагiчнай адукацыi" выключыць.

3. У падпункце 2.1 пункта 2 артыкула 5 словы "самаразвiццё творчых працэсаў" замянiць словамi "iх самаразвiццё".

4. У артыкуле 6:

у абзацы першым пункта 2 словы "(далей - творчы працэс) з мэтай вызначыць змест творчага працэсу i (або) уздзейнiчаць на яго вынiкi не дапускаецца, за выключэннем выпадкаў, калi вынiкi творчага працэсу" замянiць словамi "з мэтай вызначыць змест творчай дзейнасцi i (або) уздзейнiчаць на яе вынiкi не дапускаецца, за выключэннем выпадкаў, калi вынiкi творчай дзейнасцi";

у пункце 3 словы "творчы працэс" i "творчага працэсу" замянiць адпаведна словамi "творчую дзейнасць" i "творчай дзейнасцi";

у пункце 4 словы "творчы працэс" замянiць словамi "творчую дзейнасць".

5. У пункце 2 артыкула 8 словы ", фiльмаў, тэатральных пастановак i канцэртных праграм, iншых вынiкаў творчай дзейнасцi, арганiзацыю i правядзенне выставак, фестываляў, аглядаў, конкурсаў, iншых" замянiць словамi "i мастацтва, арганiзацыю i (або) правядзенне".

6. У артыкуле 9:

у пункце 1 слова "праграм" замянiць словам "мерапрыемстваў";

у пункце 3 словы "правядзення iншых" замянiць словамi "арганiзацыi i (або) правядзення";

у пункце 4 слова "правядзення" замянiць словамi "арганiзацыi i (або) правядзення";

пункт 5 выкласцi ў наступнай рэдакцыi:

"5. Распаўсюджванне i (або) папулярызацыя вынiкаў творчай дзейнасцi ў ходзе арганiзацыi i (або) правядзення культурных мерапрыемстваў у спецыяльна не прызначаных для гэтай мэты месцах пад адкрытым небам цi ў памяшканнях ажыццяўляюцца з улiкам заканадаўства аб масавых мерапрыемствах.".

7. З падпункта 3.3 пункта 3 артыкула 10 словы ", мастацкай i культуралагiчнай адукацыi" выключыць.

8. У артыкуле 12:

з абзаца дзясятага слова "некамерцыйным" выключыць;

у абзацы трынаццатым словы "навучэнцаў агульнаадукацыйных устаноў, устаноў, што забяспечваюць атрыманне прафесiйна-тэхнiчнай, сярэдняй спецыяльнай i вышэйшай адукацыi, а таксама для тых, хто мае асаблiвыя заслугi перад дзяржавай" замянiць словамi "асоб, якiя атрымлiваюць дашкольную, агульную сярэднюю, прафесiйна-тэхнiчную, сярэднюю спецыяльную, вышэйшую, спецыяльную адукацыю, а таксама асоб, якiя маюць заслугi перад дзяржавай i народам";

абзацы чатырнаццаты i пятнаццаты выкласцi ў наступнай рэдакцыi:

"ствараюць спрыяльныя ўмовы для эстэтычнага выхавання дзяцей i моладзi;

арганiзуюць i (або) праводзяць культурныя мерапрыемствы, звязаныя з распаўсюджваннем i папулярызацыяй культурных каштоўнасцей;";

у абзацы шаснаццатым словы "культурных праграм (праектаў, мерапрыемстваў)" замянiць словамi "дзяржаўных праграм захавання i развiцця культуры, культурных мерапрыемстваў i культурных праектаў";

абзац васямнаццаты выкласцi ў наступнай рэдакцыi:

"садзейнiчаюць арганiзацыi i (або) правядзенню культурных мерапрыемстваў, экспертыз, iншых форм аб'ектыўнай i незалежнай ацэнкi вынiкаў творчай дзейнасцi, а таксама развiццю лiтаратурнай i мастацкай крытыкi;".

9. З падпункта 1.7 пункта 1 артыкула 15 словы ", мастацкую i культуралагiчную адукацыю" выключыць.

10. Артыкул 20 выкласцi ў наступнай рэдакцыi:

"Артыкул 20. Права на эстэтычнае выхаванне


Грамадзяне без абмежаванняў узросту маюць права на эстэтычнае выхаванне ў адпаведнасцi з заканадаўствам.".

11. У артыкуле 21:

пункт 3 дапоўнiць часткай другой наступнага зместу:

"Асаблiвасцi прававога становiшча i парадку дзейнасцi арганiзацый культуры змешанага тыпу вызначаюцца Мiнiстэрствам культуры Рэспублiкi Беларусь.";

у частцы першай пункта 3-1 словы "падрыхтоўку, арганiзацыю, паказ i (або) правядзенне спектакляў, канцэртаў цi iншых публiчных паказаў" замянiць словамi "стварэнне твораў сцэнiчнага (музычнага) мастацтва i правядзенне культурна-вiдовiшчных мерапрыемстваў";

дапоўнiць артыкул пунктам 3-4 наступнага зместу:

"3-4. У арганiзацыях культуры могуць стварацца папячыцельскiя саветы.

Парадак стварэння i дзейнасцi папячыцельскiх саветаў арганiзацый культуры вызначаецца Урадам Рэспублiкi Беларусь.".

12. Пункт 1 артыкула 30 выкласцi ў наступнай рэдакцыi:

"1. Прафесiйны i аматарскi калектывы, якiя не з'яўляюцца арганiзацыямi культуры, маюць права самастойна вызначаць рэпертуарную палiтыку i змест культурных мерапрыемстваў, ажыццяўляць культурную дзейнасць, удзельнiчаць у культурных мерапрыемствах i ў выкананнi сацыяльна-творчых заказаў, а таксама маюць iншыя правы, прадугледжаныя гэтым Законам i iншымi актамi заканадаўства.".

13. Пункт 1 артыкула 31 выкласцi ў наступнай рэдакцыi:

"1. Прафесiйным калектывам, якiя ўнеслi значны ўклад у развiццё беларускай нацыянальнай культуры i маюць адметныя дасягненнi ў галiне мастацтва на працягу 10 гадоў, Урадам Рэспублiкi Беларусь можа быць прысвоена званне "Заслужаны калектыў Рэспублiкi Беларусь".

Аматарскiм калектывам, якiя ўнеслi значны ўклад у развiццё беларускай нацыянальнай культуры i маюць адметныя дасягненнi ў галiне мастацтва на працягу 10 гадоў, Мiнiстэрствам культуры Рэспублiкi Беларусь можа быць прысвоена званне "Заслужаны аматарскi калектыў Рэспублiкi Беларусь".".

14. Пункт 1 артыкула 32 выкласцi ў наступнай рэдакцыi:

"1. Пастаянна дзеючым аматарскiм калектывам Мiнiстэрствам культуры Рэспублiкi Беларусь пры наяўнасцi адпаведнага мастацкага ўзроўню i творчых паказчыкаў, прадугледжаных гэтым мiнiстэрствам, можа быць прысвоена найменне "народны" ("узорны").".

15. Пункт 1 артыкула 33 пасля слова "мастацтва," дапоўнiць словамi "Урадам Рэспублiкi Беларусь".

16. У артыкуле 38:

у пункце 1 словы "падрыхтоўку, арганiзацыю, паказ i правядзенне спектакляў, канцэртаў або iншых публiчных паказаў" i "мастацкай творчасцi выканаўчых калектываў i асобных выканаўцаў" замянiць адпаведна словамi "культурную дзейнасць праз стварэнне твораў сцэнiчнага (музычнага) мастацтва i правядзенне культурна-вiдовiшчных мерапрыемстваў" i "творчай дзейнасцi выканаўцаў i прафесiйных калектываў";

у пункце 2 словы "спектакляў, iншых публiчных паказаў, праслухоўвання твораў музычнага мастацтва" замянiць словамi "культурна-вiдовiшчных мерапрыемстваў";

у пункце 3 словы "ствараецца i дзейнiчае" замянiць словамi "можа стварацца i дзейнiчаць";

дапоўнiць артыкул пунктам 4 наступнага зместу:

"4. Асаблiвасцi прававога становiшча i парадку дзейнасцi тэатраў, цыркаў i канцэртных арганiзацый вызначаюцца Мiнiстэрствам культуры Рэспублiкi Беларусь.".

17. Артыкул 43 выкласцi ў наступнай рэдакцыi:

"Артыкул 43. Правядзенне культурна-вiдовiшчных мерапрыемстваў


Парадак правядзення культурна-вiдовiшчных мерапрыемстваў вызначаецца Прэзiдэнтам Рэспублiкi Беларусь.".

18. Пункт 1 артыкула 45 выкласцi ў наступнай рэдакцыi:

"1. Да ўстаноў адукацыi ў галiне культуры адносяцца ўстановы агульнай сярэдняй, сярэдняй спецыяльнай, вышэйшай адукацыi, а таксама ўстановы дадатковай адукацыi дзяцей i моладзi i дадатковай адукацыi дарослых, якiя падпарадкоўваюцца Мiнiстэрству культуры Рэспублiкi Беларусь або галоўным упраўленням, упраўленням, аддзелам культуры мясцовых выканаўчых i распарадчых органаў.".

19. Артыкул 46 выключыць.

20. У пункце 3 артыкула 49 словы "iншых культурных праграм (праектаў, мерапрыемстваў)" замянiць словамi "культурных мерапрыемстваў i культурных праектаў".

21. Падпункт 1.6 пункта 1 артыкула 52 выкласцi ў наступнай рэдакцыi:

"1.6. арганiзацыя i (або) правядзенне культурных мерапрыемстваў.".


Статья 2 вступила в силу со дня официального опубликования (статья 3 данного документа).


Артыкул 2. Савету Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь забяспечыць прывядзенне актаў заканадаўства ў адпаведнасць з гэтым Законам i прыняць iншыя меры, неабходныя для рэалiзацыi палажэнняў гэтага Закона.


Статья 3 вступила в силу со дня официального опубликования.


Артыкул 3. Гэты Закон уступае ў сiлу праз дзесяць дзён пасля яго афiцыйнага апублiкавання, за выключэннем гэтага артыкула i артыкула 2, якiя ўступаюць у сiлу з дня афiцыйнага апублiкавання гэтага Закона.


Прэзiдэнт Рэспублiкi Беларусь А.Лукашэнка

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Закон рэспублiкi беларусь iconЗакон рэспублiкi беларусь 11 лiстапада 2002 г. №147-3
Аб унясенi змяненняу I дапауненняу у Закон Рэспублiкi Беларусь «Аб бiблiятэчнай справе у Рэспублiцы Беларусь»

Закон рэспублiкi беларусь iconЗакон рэспублiкi беларусь
У адпаведнасцi з Канстытуцыяй Рэспублiкi Беларусь дзяржаўнымi мовамi Рэспублiкi Беларусь з'яўляюцца беларуская I руская мовы

Закон рэспублiкi беларусь iconАб унясенні дапаўненняў І змяненняў у Закон Рэспублікі Беларусь Аб ахове гісторыка-культурнай спадчыны Рэспублікі Беларусь
Закона Рэспублiкi Беларусь «Аб унясенні дапаўненняў І змяненняў у Закон Рэспублікі Беларусь «Аб ахове гісторыка-культурнай спадчыны...

Закон рэспублiкi беларусь iconПастанова Савета Рэспублiкi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь
Палатай прадстаўнiкоў Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь 3 мая 2012 года праект Закона Рэспублiкi Беларусь «Аб афіцыйных геральдычных...

Закон рэспублiкi беларусь iconЗакон рэспублiкi беларусь
Артыкул Заканадаўства Рэспублiкi Беларусь аб ахове гiсторыка-культурнай спадчыны

Закон рэспублiкi беларусь iconЗакон рэспублiкi беларусь
Артыкул Заканадаўства Рэспублiкi Беларусь аб ахове гiсторыка-культурнай спадчыны

Закон рэспублiкi беларусь iconЗакон рэспублiкi беларусь
Артыкул Заканадаўства Рэспублiкi Беларусь аб ахове гiсторыка-культурнай спадчыны

Закон рэспублiкi беларусь iconЗакон рэспублiкi беларусь
Артыкул Заканадаўства Рэспублiкi Беларусь аб ахове гiсторыка-культурнай спадчыны

Закон рэспублiкi беларусь iconАб унясеннi дапаўненняў у кодэкс рэспублiкi беларусь аб адмiнiстрацыйных правапарушэннях
Закон Рэспублiкi Беларусь. Прыняты Палатай прадстаўнiкоў 28 кастрычнiка 1999 года

Закон рэспублiкi беларусь iconПостановление Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь
Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь 24 чэрвеня 2008 года праект Закона Рэспублiкi Беларусь «Аб Правілах беларускай арфаграфіі...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка