Раздзел Уводзіны. Кароткая анатацыя праграмы
НазваРаздзел Уводзіны. Кароткая анатацыя праграмы
старонка2/3
Дата канвертавання28.10.2012
Памер0.52 Mb.
ТыпДокументы
1   2   3

ІV раздзел. Канцэпцыя развіцця ўстановы


Пераасмысленне місіі ўстановы

Па словах М. Паташніка, праграма развіцця школы ствараецца “не для лакальнага, прыватнага, а для сістэмнага пераўтварэння ўстановы”.

Канцэпцыя развіцця ўстнановы адукацыі арыентавана на рашэнне задач, обазначаных ў стратэгіі мадэрнізаціі адукацыі Рэспублікі Беларусь. Індывідуальнасць рашэння задач нашай школы накіравана на развіццё камунікатыўнай культуры, фарміраванню ключавых кампетэнцый вучняў ў сферы самастойнай пазнаваўчай дзейнасці, камунікатыўных кампетэнцый.

Такі падыход звязаны з тым, што на рубяжы стагоддзяў узрасла адказнасць кожнага чалавека за сваё жыццё і жыццё ўсяго чалавецтва. Важнымі становяцца не самі веды, а працэсы іх адбору, асваення, перапрацоўкі і выкарыстання. Узнікае неабходнасць у павышэнні якасці адукацыі, абнаўленні зместу адукацыі, інфарматызацыі адукацыйнай дзейнасці, забеспячэнні адзінства сістэмы адукацыі і выхавання. Для нашай школы гэта вельмі актуальна, так як вызначаемыя сістэмныя перамены дазволяць стаць асновай непарыўнага працэсу адукацыі чалавека ў сучасным соцыуме. У праграме змешчаны матэрыял, які забяспечвае развіццё соцыякультурнай кампетэнцыі, стымулюючай школьнікаў да ўсведамлення сябе як носьбітаў пэўных поглядаў, як грамадзян сваёй краіны, грамадзян Еўропы і членаў сусветнага супольніцтва.

Праграма развіцця школы адным з асноўных вынікаў дзейнасці вызначыла набор ключавых кампетэнтнасцей ў інтелектуальнай, грамадзянска-прававой, камунікатыўнай, інфармацыйнай сферах. Для дасягнення гэтага выніку вызначанана неабходнасць стварэння прынцыповых умоў:

- разгрузка вучэбнага матэрыялу;

- варыятыўнасць і асобасная накіраванасць сістэмы адукацыі, якая ўключае змены метадаў і тэхналогій навучання;

- развіваючая накіраванасць адукацыі.

Пагэтаму місія школы павінна быць скарэктыравана наступным чынам:

школа павінна адчувацца кожным вучнем як “другі дом”, дзе не толькі дапамогуць набыццю якасных ведаў, але і падтрыманню ўстойлівай пазітыўнай самаацэнкі, дапамогуць захаваць душэўную раўнавагу, сфарміраваць пазітыўны вобраз свету , выхаваць гарманічную асобу, што, па назіранням псіхолагаў, вызначае паспяховасць чалавека ў сучасным грамадстве.


Вызначэнне кола праблем

Да іх адносяцца:

1. У сферы асноўнай адукацыі ( дзяржаўны кампанент ) :

- традыцыйна высокія патрабаванні па ўсіх прадметах без уліку патрэб кожнага вучня;

- адсутнасць варыятыўнасці адукацыйных паслуг;

- жорсткая сістэма кантролю за якасцю ведаў, засваенне якіх лічылася і лічыцца галоўнай каштоўнасцю вучэбна-выхаваўчага працэсу;

- эмацыянальны дыскамфорт, псіхалагічная перагрузка, неадпаведнасць затрачаных намаганняў іх ацэнцы;

- адмоўны ўплыў на псіхічнае і фізічнае здароўе вучняў;

- страта пазітыўных эмацыянальных адносін да школы.

2. У сферы дадатковай адукацыі (школьны кампанент):

- адсутнасць сістэмнасці работы курсаў па выбары, спецкурсаў, факультатываў;

- узнікненне рознаўзроўневых груп унутры аднаго класа і ўзнікненне дыстанцыі паміж імі;

- слабая інтэграцыя з асноўнай адукацыяй ( дзяржаўным кампанентам );

- недастатковая колькасць і нізкая актыўнасць вучняў пры атрыманні дадатковай адукацыі;

- слабая матэрыяльна- тэхнічная база заняткаў у сферы дадатковай адукацыі.


Апісанне шляхоў вырашэння праблем у рамках бюджэтнага фінансавання

Для вырашэння праблем у сферы адукацыі і выхавання неабходна:

- падтрымліваць стабільна высокі ўзровень навучанасці і якасці ведаў вучняў, пры гэтым імкнуцца да таго ўзроўню, калі кожны вучань адчуе сваю паспяховасць;

- зрабіць ўвесь вучэбна-выхаваўчы працэс асобасна-арыентаваным, якому прысутны ўважлівыя адносіны да асобы вучня, яго патрэбам, інтарэсам, матывам і магчымасцям;

- прадоўжыць работу з адоранымі дзецьмі, праяўляць пры гэтым максімум ўвагі індывідуальным асаблівасцям ў паводзінах і мысленні;

- працаваць па стварэнню пазітыўнага вобраза школы, настаўніка ў ёй, працэса адукацыі, зрабіць педагогіку супрацоўніцтва галоўным прынцыпам арганізацыі вучэбнай і выхаваўчай дзейнасці;

- больш настойліва ўкараняць ў вучэбна-выхаваўчы працэс здароўезберагаючыя тэхналогіі;

- выхоўваць пачуццё патрыятызму, адказнасці, сумленнасці, талерантнасці, паважлівых адносін да людзей, жыццёвы аптымізм у адпаведнасці з рэальным бачаннем рэчаіснасці;

- захоўваць традыцыі школы, якія ствараюць яе непаўторнасць і асаблівасць;

- дабіцца інтэграцыі агульнай сярэдняй і дадатковай адукацыі ў сценах школы;

- працаваць над удасканаленнем профільнай адукацыі з мэтай атрымання магчымасці кожнаму вучню выбраць асабістую адукацыйную траекторыю, набор вучэбных дысцыплін, глыбіні засваення асобных курсаў;

- стварыць службу псіхалагічнай падтрымкі ўсіх рэжымаў функцыянавання школы;

- прадаўжаць сістэматычна павышаць прафесійны ўзровень педагогаў;

- сфарміраваць адзіную інфармацыйную прастору школы.


Раздзел V. Стратэгія і тактыка пераводу ўстановы ў жадаемы стан


5.1. Удасканаленне структуры і зместу агульнай сярэдняй адукацыі


№ п/п

Мерапрыемствы

Тэрмін выканання

Выканаўцы

1

2

3

4

1.

Прадаўжэнне пераходу на абноўлены змест адукацыі, абноўленыя праграмы і новыя падручнікі

2011-2016

Адміністрацыя школы

5.2. Удасканаленне адукацыйна-выхаваўчага працэсу

1.

Арганізацыя работы па безумоўнаму выкананню дзяржаўных мінімальных сацыяльных стандартаў у галіне адукацыі ў поўным аб'ёме

2011-2016

Адміністрацыя школы

2.

Стварэнне аптымальных умоў для атрымання адукацыі з улікам нацыянальных традыцый, асаблівасцей регіёна, індывідуальных запытаў і магчымасцей асобы

2011-2016

Адміністрацыя школы

3.

Забеспячэнне 100% ахопу вучняў падвозам да месц вучобы і назад

2011-2016

Адміністрацыя школы

4.

Павышэнне эфектыўнасці вучэбна-выхаваўчага працэсу на аснове яго тэхналагізацыі, камп'ютэрызацыі, інтэнсіфікацыі форм і метадаў навучання

Пастаянна

Адміністрацыя

школы

5.

Далейшае развіццё эксперыментальнай і інавацыйнай дзейнасці па якаснаму забеспячэнню абноўленага зместу адукацыі

2011-2016

Адміністрацыя школы

6.

Забеспячэнне асобасна-арыентаванага падыходу ў навучанні, рознаўзроўневага навучання з улікам індывідуальных асаблівасцей і магчымасцей вучняў

Пастаянна

Адміністрацыя школы, настаўнікі

7.

Развіццё варыятыўнасці сістэмы дадатковых адукацыйных паслуг, у тым ліку і з прымяненнем інфармацыйных тэхналогій

2011-2016

Адміністрацыя школы

8.

Фарміраванне школьнага кампанента з улікам запытаў і здольнасцей вучняў

Штогод

Адміністрацыя школы

9.

Ажыццяўленне павышанага ўзроўню навучання вучэбным прадметам праз сістэму факультатыўных заняткаў.

2011-2016

Адміністрацыя школы

10.

100% ахоп вучняў 1-11 класаў факультатыўнымі заняткамі.

2011 год

Адміністрацыя школы

11.

Развіццё практыкі навучання па індывідуальных адукацыйных праграмах, дыстанцыйнага навучання

2011-2016

Адміністрацыя школы

12.

Развіццё і пашырэнне камп'ютэрнага маніторынгу якасці адукацыі

2012-2013

Адміністрацыя школы

13.

Удасканаленне школьнай сістэмы маніторынгу і кантролю якасці адукацыі

2011-2016

Адміністрацыя

школы

14.

Ажыццяўленне комплекса дадатковых мер па забеспячэнню пераемнасці сістэмы дашкольнай, сямейнай, школьнай адукацыі

2011-2016

Адміністрацыя школы

15.

Фарміраванне банка дадзеных аб адароных вучнях

Штогод

Адміністрацыя школы

16.

Паляпшэнне падрыхтоўкі вучняў да прадметных алімпіяд, арганізацыя круглагадовай сістэмнай работы з адоронымі вучнямі

Пастаянна

Адміністрацыя школы

17.

Выкананне школьнай праграмы "Адароныя дзеці" на 2011-2016 гады

2011-2016

Адміністрацыя школы

18.

Укараненне ў вучэбны працэс адукацыйных стан-дартаў па прадметах і кантроль за іх выкананнем

Пастаянна

Адміністрацыя школы

19.

Правядзенне аглядаў-конкурсаў прадметных кабінетаў

2011-2016

Адміністрацыя школы

20.

Стварэнне ва ўстанове адукацыі апорных кабінетаў па профілях навучання

2011-2016

Адміністрацыя школы

21.

Удасканаленне ацэнкі вучэбных дасягненняў вучняў на аснове выкарыстання ў поўным аб'ёме функцый 10-бальнай сістэмы

Пастаянна

Адміністрацыя школы

22.

Экспертыза ў аддзеле адукацыі вучэбных планаў, праграм развіцця ўстановы адукацыі і іх абарона

Штогод

Адміністрацыя школы

23.

Выкананне раённай праграмы выхавання дзяцей і вучнёўскай моладзі на 2011-2016 годы

2011-2016

Адміністрацыя школы

24.

Удасканаленне і развіццё рэгіянальных выхаваўчых сістэм

Пастаянна

Адміністрацыя школы

25.

Каардынацыя сумеснай дзейнасці органаў і ўстаноў сацыяльна-культурнай сферы раёна па пытаннях арганізацыі выхаваўчай работы з дзецьмі

Пастаянна

Адміністрацыя школы

26.

Удасканаленне сістэмы выхаваўчай работы па месцы жыхарства, стварэнне культурна-выхаваўчых аб'яднанняў сумеснымі намаганнямі школы, пазашкольных устаноў, устаноў культуры, сельвыканкама

Пастаянна

Адміністрацыя школы

27.

Правядзенне фестываляў, аглядаў дзіцячай мастацкай самадзейнасці, тэатральных калектываў, конкурсаў і інш.

2011-2016

Нам.дыр па ВР

28.

Расшырэнне клубнай дзейнасці ва ўстанове, удасканаленне работы клубаў

2011-2016

Нам.дыр па ВР

29.

Карэкцыя вучэбна-выхаваўчага працэсу з улікам выяўленых прабелаў

2011-2016

Нам.дыр па ВР

3. Забеспячэнне аховы жыцця і ўмацавання здароўя дзяцей, стварэнне ўмоў для іх фізічнага развіцця

1.

Правядзенне адпрацоўкі планаў дзеянняў персаналу і вучняў на выпадак узнікнення пажару ці другіх надзвычайных сітуацый

Штогод

Адміністрацыя школы

2.

Ажыццяўленне кантролю за ўдзелам вучняў у сельскагаспадарчых работах

Штогод

Адміністрацыя школы

3.

Кантроль за выкананнем патрабаванняў

СанПіН да светлавога і цеплавога рэжыму ў школе

Пастаянна

Адміністрацыя

школы

4.

Даўкамплектаванне школы пярвічнымі сродкамі пажаратушэння

2011-2016

Адміністрацыя школы

5.

Правядзенне паглыбленых медыцынскіх аглядаў дзяцей дашкольнага і школьнага ўзросту

Штогод

Адміністрацыя школы

6.

Аналіз дынамікі захворваемасці дзяцей

Штогод

Адміністрацыя школы

7.

Арганізацыя індывідуальнага навучання хворых дзяцей дома

Пры

неабходнасці

Адміністрацыя школы

8.

Адкрыццё спецыяльных медыцынскіх груп па фізічнай культуры

Штогод

Адміністрацыя школы

9.

Матэрыяльнае і метадычнае зпбеспячэнне выкла-дання курса "Асновы беспекі жыццядзейнасці"

2011-2016

Адміністрацыя школы

10.

Стварэнне і арганізацыя работы атрада "Юны інспектар дарожнага руху"

2011-2016

Адміністрацыя школы

11.

Арганізацыя работы спецкурсаў "Здаровы лад жыцця", "Валеалогія", “Асновы псіхалогіі сямейнага жыцця”.

2011-2016

Адміністрацыя школы

12.

Правядзенне дэкад "НЕ - СНІДУ"

Штогод

Педагог сацяльны

13.

Правядзенне тэсціравання фізічнай падрыхтаванасці, аглядаў фізічнай падыхтаванасці дашкольнікаў і вучняў

Штогод

Адміністрацыя школы

14.

Паэтапнае забеспячэнне школы спартыўным інвен-таром і абсталяваннем у адпаведнасці з Тыповым пералікам, зацверджаным загадам Міністра адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 05.01.1998г.

2011-2016

Адміністрацыя школы

15.

Забеспячэнне эфектыўнага выкарыстання спартыўнай базы у пазаўрочны час, 6-ы школьны дзень, выхадныя дні, канікулярны час.

Пастаянна

Адміністрацыя школы

16.

Правядзенне выпрабаванняў спартыўнага абсталявання на прадмет забеспячэння бяспечных умоў правядзення заняткакў і аховы здароўя і жыцця дзяцей

Штогод

Адміністрацыя школы

17.

Правядзенне ранішняй зарадкі да заняткаў, рухомых перапынкаў, фізкультмінутак і фізкуль-турных паўз у час заняткаў, дзён здароўя, другіх мас-авых фізкультурна-аздараўленчых мерапрыемстваў

Пастаянна

Настаўнікі школы

18.

Укараненне ў вучэбна-выхаваўчы працэс здароўезберагаючых тэхналогій

Пастаянна

Настаўнікі школы

19.

Арганізацыя аздараўлення дзяцей у канікулярны час

Штогод

Педагог сацыяльны

20.

Умацаванне матэрыяльна-тэхнічнай базы сталовай

2011-2016

Адміністрацыя школы

21.

Ажыццяўленне кантролю за арганізацыяй харчавання, абмеркаванне пытанняў харчавання дзяцей на нарадах, педсаветах.

2011-2016

Адміністрацыя школы

4. Удасканаленне сацыяльна-псіхалагічнай службы сістэмы адукацыі, забеспячэнне сацыяльнай і прававой абароны дзяцей

1.

Абнаўленне банкаў дадзеных аб дзецях, якія маюць патрэбу ў дзяржаўнай абароне, і дзецях, якія знаходзяцца ў сацыяльна-небяспечным становішчы

Штогод

Педагог сацыяльны

2.

Правядзенне рэйдаў па абследаванню сем'яў павышанай рызыкі, выяўленню ўмоў выхавання дзяцей

Штогод

Педагог сацыяльны

3.

Наладжванне цеснага супрацоўніцтва і ўзаемадзе-яння сацыяльна-педагагічных і псіхалагічных службаў, школы, устаноў аховы здароўя, сельвы-канкамаў, праваахоўных органаў, КСН, ІСН,

працоўных калектываў прадпрыемстваў па прафілактыцы сямейнай неблаганадзейнасці, сацыяльнага сіроцтва, асацыяльных паводзін і правапарушэнняў непаўналетніх

2011-2016

Педагог сацыяльны

5. Інфарматызацыя сістэмы адукацыі

1.

Запащненне сайта школы

2012 год

Адміністрацыя школы

2.

Стварэнне адзінай інфармацыйнай адукацыйнай прасторы школы

2012 год

Адміністрацыя школы

3.

Далучэнне да работы ў сетцы "Інтэрнэт" педагогаў, школьнікаў

Пастаянна

Адміністрацыя школы

4.

Арганізацыя электроннага дакументаабмену на ўзроўні "аддзел адукацыі - установа- аддзел адукацыі", "установа-установа"

Пастаянна

Адміністрацыя школы

5.

Запащненне ПТК "ПараГраф: "Навучальная установа XXI стагоддзя" для аўтаматызацыі кіравання ўстановай

Штогод

Адміністрацыя школы

6.

Аўтаматызацыя работы бібліятэк устаноў адукацыі пры дапамозе набыцця і ўкаранення ПТК "Бібліёграф"

Штогод

Адміністрацыя школы

7.

Забеспячэнне падрыхтоўкі педагагічных кадраў для шырокага ўкаранення інфармацыйных тэхналогій у вучэбна-выхаваўчы працэс і кіраўніцкую дзейнасць

2011-2016

Адміністрацыя школы

Дадатак


Табліца № 1. Колькасны склад вучняў у 2003-2007 гг.


Табліца № 2. Колькасць класаў па ступенях у 2006-2008 гг.


Табліца № 3. Характарыстыка настаўнікаў па катэгорыях.

Табліца № 4. Сацыяльны пашпарт педагогаў.

Табліца № 5. Стаж работы педагогаў.

Табліца № 6. Характарыстыка сацыяльнага статусу сямей вучняў.

Табліца № 7. Матэрыяльна-тэхнічная база школы.

Табліца № 8. Узровень навучанасці вучняў (2005-2006 н.г.)

Табліца№9.Мадэль выпускніка УА “Дзярэчынская дзяржаўная агульнаадукацыйная сярэдняя школа”


Табліца 1. Колькасны склад вучняў.


Канец 2003 – 2004 навучальнага года

194 вучні

Пачатак 2004 -2005 навучальнага года

175 вучняўКанец 2004 – 2005 навучальнага года

173 вучніПачатак 2005 -2006 навучальнага года

159 вучняўКанец 2005 – 2006 навучальнага года

154 вучніПачатак 2006 -2007 навучальнага года

212 вучняў

Табліца 2. Колькасць класаў па ступенях


Ступень

Колькасць профільных (мульціпрофільных) груп

Колькасць агульнаадукацыйных класаў

2006 – 2007 н.г.

2007 – 2008 н.г.

2006 – 2007 н.г.

2007 – 2008 н.г.

клас(група)

колькасць

клас(група)

колькасць

клас

колькасць

клас

колькасць

І

1

1

1

1

1

1

1

1

2
1

1

2

1

2

1

3


3

1

3

1

4

14

1

4

1

ІІ

5

1

5

1

5

1

5

1

6

2

6

1

6

1

6

1

7

1

7

2

7

1

7

2

8

2

8

1

8

1

8

1

ІІІ

9

4

9

2

9

2

9

1

10

5

10

5

10

1

10

2

11

5

11

5

11

1

11

1
Колькасць інтэграваных класаў

І
2

1

ІІ
2

3Табліца 3. Характарыстыка настаўнікаў па катэгорыях


Адукацыя і катэгорыя

Колькасць настаўнікаў

2006 – 2007 н.г.

2007 – 2008 н.г.

1.Вышэйшая адукацыя

26

27

2. Сярэдняя спецыяльная

5

4

3. Першая катэгорыя

14

13

4. Вышэйшая катэгорыя

6

7

5. Другая катэгорыя

5

8

6. Без катэгорыі

6

3Табліца 4. Колькасць настаўнікаў

2006 – 2007 н.г.

2007 – 2008 н.г.

1. Агульная

31

31

2. Жанчын

26

26

3. Мужчын

5

5

4.Сярэдні ўзрост:20-30 гадоў

6

4

30-40 гадоў

15

16

30-40 гадоў

6

5

40-50 гадоў

4

6

5. Сумяшчальнікі

0

0Табліца 5. Стаж работы настаўнікаў


Стаж

Колькасць настаўнікаў

2006 – 2007 н.г.

2007 – 2008 н.г.

Да 3-х гадоў

0

0

3-5 гадоў

3

2

5-10 гадоў

4

5

10-15 гадоў

8

8

15-20 гадоў

6

6

Больш за 20 гадоў

5

5

Больш за 30 гадоў

5

5


Табліца 6. Характарыстыка сацыяльнага статусу сямей вучняў.
1   2   3

Падобныя:

Раздзел Уводзіны. Кароткая анатацыя праграмы iconГрупа 1 Анатацыя
Анатацыя – сціслае характарыстыка зместу кнігі, артыкула, рукапісу для агульнай арыентацыі чытачоў

Раздзел Уводзіны. Кароткая анатацыя праграмы iconЗмест ад аўтараў Уводзіны Раздзел I. Савецкі Саюз І краіны свету напярэдадні І ў пачатку Другой сусветнай вайны
Вучэбны дапаможнік для студэнтаў вышэйшых навучальных устаноў Рэспублікі Беларусь

Раздзел Уводзіны. Кароткая анатацыя праграмы iconРаздзел 2 Мэты, задачы І прынцыпы дадзенай праграмы
Зацвердзіць прыкладаемую праграму выхавання дзяцей І падлеткаў у Астравецкім раёне на 2006-2010 гады

Раздзел Уводзіны. Кароткая анатацыя праграмы iconРаздзел I. Асновы канстытуцыйнага ладу (артыкулы 1 20) раздзел II. Асоба, грамадства, дзяржава (артыкулы 21 63)
Раздзел VII. Фiнансава-крэдытная сiстэма Рэспублiкi Беларусь (артыкулы 132 136)

Раздзел Уводзіны. Кароткая анатацыя праграмы icon1. Уводзіны. Стан сістэмы выхавання, напрамкі рэалізацыі Праграмы І чакаемыя вынікі
Мерапрыемствы па рэалізацыі асноўных напрамкаў выхавання навучэнцаў І дзяцей дашкольнай установы на 2011-2015 гады

Раздзел Уводзіны. Кароткая анатацыя праграмы iconМіністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь Горацкі педагагічны каледж уа "Магілёўскі дзяржаўны універсітэт імя А. А. Куляшова" Анатацыя сцэнарыя конкурсна-пазнавальнай праграмы
Асноўная мэта гэтага мерапрыемства – праз увасабленне свята “Масленка” у сцэнічным варыянце данесці да навучэнцаў узоры народнага...

Раздзел Уводзіны. Кароткая анатацыя праграмы iconУводзіны Мой родны кут, як ты мне мілы! Забыць цябе не маю сілы! Не раз, утомлены дарогай, Жыццём вясны мае убогай, к табе я ў думках залятаю І там душою спачываю
Уводзіны

Раздзел Уводзіны. Кароткая анатацыя праграмы iconУводзіны ў літаратуразнаўства вершаванне вучэбны комплекс Мінск
Уводзіны ў літаратуразнаўства. Вершаванне: Вучэбна-метадычны комплекс для студэнтаў-філолагаў І журналістаў/ В. П. Рагойша. — Мн.:...

Раздзел Уводзіны. Кароткая анатацыя праграмы iconПрапановы што да далейшага лёсу праграмы "Падарожжы Свабоды"
Галоўная мэта прыцягнуць да ўдзелу ў стварэньні праграмы як мага болей слухачоў

Раздзел Уводзіны. Кароткая анатацыя праграмы iconСпіс творчых работнікаў рэгіянальных тэлекампаній
Бародзіч Дзмітрый Аляксандравіч – галоўны рэдактар установы “Рэдакцыя праграмы радыёвяшчання “Лепельскае мясцовае радыёвяшчанне”...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка