Uvod V antropologijo in teologijo misijonov 4
НазваUvod V antropologijo in teologijo misijonov 4
старонка1/34
Дата канвертавання03.11.2012
Памер1.37 Mb.
ТыпДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34

SVET V MALEM A.D. 2001 3

UVOD V ANTROPOLOGIJO IN TEOLOGIJO MISIJONOV 4

1. DEL 5

ANTROPOLOGIJA MISIJONOV 5

UVOD V ANTROPOLOGIJO MISIJONOV 5

1. Obseg raziskave 5

2. Antropologija misijonov 6

3. Misijoni in misijonsko poslanstvo 6

4. Antropološki pristop 7

4.1. V kontekstu človeštva … 7

4.2. Onstran ideoloških obtoževanj … 7

5. Antropološka paradigma 8

5.1. Univerzalizacija 9

5.2. Civilizacijski 10

6. Misijoni v univerzalizacijskem dogajanju 10

7. Vsebina 11

1.DEL 13

UNIVERZALIZACIJA Z MISIJONI 13

1. Krščanske univerzalizacijske strukture 14

1.1. Jezusova časovna in krajevna umeščenost 14

1.2. Sveto pismo 14

1.3. Pravovernost in komunikacije (ceste, potovanja, pošta ipd.) 16

1.4. Pravovernost in institucije 16

1.5. Cerkvene hierarhije 17

1.6. Liturgija in zakramentalizacija 18

1.7. Poklici, celibat in posvečeno življenje 18

1.8. Sveti kraji in čas 19

1.9. Simbolika 20

1.10. Absolutnost razodetja 20

1.11. Sklep 21

2. Priložnosti za misijone 23

2.1. Rimsko cesarstvo 23

2.2. Med Barbari 24

2.2.1. Krst ali smrt 26

2.2.2. Meniško misijonstvo (5. - 11. st.) 27

2.2.3. O uporabi prisile? 28

2.3. Krščanstvo zunaj Evrope v srednjem veku 29

2.4. Prvo obdobje krščanstva na Kitajskem (635-845) 31

2.5. Križarski pohodi na Jeruzalem (1095-1270) 32

Sv. Frančišek pri sultanu 33

2.6. Misijon besede proti misijonu meča 34

2.6.1. Misijoni kljub vsemu 34

2.6.2. Med Mongoli v 13. in 14. stoletju 34

2.6.3. Nova misijonska doktrina in organizacija 36

a. Kanbalik 37

b. Sultanieh 38

c. Evangelizacija severno od Črnega morja in Kavkaza 38

2.6.4. Bilanca misijona besede 39

2.7. Epopeja: Rabban Bar Sauma 40

2.8. Velika odkritja 41

2.8.1. Plovba po visokem morju 42

2.8.2. Presenečenje zaradi novih ljudi 42

2.8.3 Množice na poti 42

2.8.4. Nesporazumi 43

2.8.5. Neenakost izhodišč 43

2.9. Širjenje kolonij 44

3. Evangelizacija sveta (1414 - 1789) 45

3.1. Uspehi 45

3.1.1. Od Afrike do Indokine 46

1. Kongo 46

2. Indija 46

3. Japonska 46

4. Kitajska 47

5. Indokina 48

3.1.2. Amerika in Filipini 48

1. Antili 48

2. Mehika 48

3. Južno od Paname 49

4. Guaranska republika 49

5. Filipini 50

6. Portugalski Novi svet 50

7. Severna Amerika 50

3.2. Težave in neuspehi 51

3.2.1. Afrika in Bližnji vzhod 51

1. Kongo 51

2. Drugod po Afriki 51

3. Etiopija 51

4. Bližnji vzhod 51

5. Indija 52

6. Drugod 52

3.2.2. Japonska in Kitajska 52

1. Japonska 52

2. Kitajska 54

3.2.3. Guaranska republika 54

3.3. Ovire pri pokristjanjevanju 55

3.3.1. Nepripravljenost Cerkve 55

3.3.2. Patronat: zid med Rimom in misijoni 55

3.3.3. Suženjstvo 56

3.3.4. Kako evangelizirati? 59

3.3.5. Obredni spori 60

3.3.6. Kolonializem in misijonstvo 61

3. UNIVERZALIZACIJA NA DELU 63

3.1. Železne zakonitosti 63

3.2. Vsakdanje življenje ali teža univerzalizacije 65

3.3. Kaj iz tega sledi za antropologijo misijonov? 67

4. STRATEGIJE MISIJONARJEV IN LJUDSTEV 69

4.1. Igralci v misijonski dejavnosti 69

4.1.1. Neizogibnost pogajanja 72

4.1.2. Nasprotniki 72

4.1.3. Nezgledni kristjani 72

4.2. Civilizacijske strategije 72

4.2.1. Dobri odnosi z oblastmi 72

4.2.2. Redukcije in krščanska naselja 72

4.2.3. Delo z mladimi 72

4.2.4. Podpora krščanske in evropske superiornosti 72

4.2.5. Civilizacijsko poslanstvo 72

4.3. Evangelizacijske strategije 72

4.3.1. Brez skrivnosti: evangelij za vse 72

4.3.2. Rušenje malikov 72

4.3.3. Velike resnice 72

4.3.4. Krščevanje umirajočih 72

4.3.5. Spreobrnjenje in zvestoba 72

4.3.6. Katehumenat 72

4.3.7. Zakramentalizacija in domači kler 72

4.3.8. Laiški pomočniki: katehisti in ženske misijonarke 72

4.39. Široka paleta dejavnosti 72

4.4. Strategije sprejemanja in zavračanja misijonov 72

4.4.1. Tri vrste trkov 72

4.4.2. Ponudba in povpraševanje 72

4.4.3. Možne strategije 72

2. DEL 73

KOMENTAR OKROŽNICE ODREŠENIKOVO POSLANSTVO 73

1. Komentatorjev uvod v okrožnico Odrešenikovo poslanstvo 73

2. Komentar 74

Janez Pavel II., Odrešenikovo poslanstvo. O trajni vrednosti misijonskega naročila. 74

Uvod okrožnice 74

1. Jezus Kristus – edini Zveličar 75

1.1. Ali so misijoni še aktualni med nekristjani? 75

1.2. Ali morda ne nadomešča misijonstva dialog med verami? 75

1.3. Ali spoštovanje vesti in svobode ne izključuje vsakršnega namena spreobračanja? 76

1.4. Ali se ne moremo zveličati v katerikoli veri? 76

1.5. Ali ni dovolj, da ima misijonstvo za svoj cilj razvoj človeštva? 76

1.6. Čemu torej misijoni? 76

2. Božje kraljestvo 78

3. Sveti Duh, voditelj misijonstva 80

4. Neskončna obzorja misijonov »ad gentes« 83

5. Pota misijonstva 88

5.1. »Prva oblika evangelizacije je pričevanje« (41) 88

5.2. »Prvo oznanilo Kristusa Odrešenika« (44) 89

5.3. Spreobrnjenje in krst 90

5.4. Oblikovanje krajevnih Cerkva 91

5.5. Ekumensko sodelovanje 91

5.6.Temeljna cerkvena občestva 92

5.7. Utelešenje evangelija v narodnih kulturah 92

5.8. »Dialog z brati drugih ver« 94

5.9. Pospeševanje razvoja z vzgojo 95

5.10. »Ljubezen studenec in merilo misijonstva 96

6. Odgovorni za misijonsko pastoralo in njeni izvajalci 97

6.1. Odgovornost škofov 97

6.2. Misijonarji in misijonske ustanove 97

6.3. Škofijski duhovniki 98

6.4. Ustanove posvečenega življenja 98

6.5. Laiki 99

6.6. Katehisti in drugi 100

6.7. Kongregacija za evangelizacijo narodov in druge ustanove 100

7. Sodelovanje pri misijonski dejavnosti 102

7.1. Molitev in žrtve 102

7.2. Pospeševanje misijonskih poklicev 102

7.3. Darovanje materialnih dobrin 102

7.4. Nove oblike sodelovanja 103

7.5. Misijonska animacija in vzgoja 103

7.6. Papeške misijonske ustanove 103

7.7. Vsestranska nenehna izmenjava 104

7.8. Evangeljska pomlad 104

8. Misijonarska duhovnost 104

Sklep 106

3. DEL 107

KOMUNIKACIJSKA IN VSTAJENJSKA RAZSEŽNOST POSLANSTVA 107

1. Med misijonskim poslanstvom in človekovim vabilom: Ljubi me nežno! 107

1.1. V kolesju sistemov 108

1.2. Svetovna Cerkev 109

1.3. Zavest, da si ljubljen 112

2. Od misijonstva k evangelizaciji 115

2.1. Missio: klasičen pomen besede 115

2.2. Poslanstvo v trinitaričnem pomenu 116

2.2.1. Jezusovo poslanstvo 116

2.2.2. Oznanjevanje 117

2.2.3. Delovanje 118

2.3. Evangelizacijska Cerkev 120

2.3.1. Poslanstvo kot preroštvo 120

2.3.2. Izzivi za preroško poslanstvo 121

- kultura 121

-religije 122

-osvoboditev 122

2.3.3. Kristjanke in kristjani v ljubezni za druge 122

3. Kar imam, to ti dam! 124

3.1. Z drugimi in zanje 124

3.2. Iznajdljiva ljubezen 125

3.3. Saj ni daleč od nikogar izmed nas ... 126

4. Vstajenjsko poslanstvo za novo zavezo 128

Branje Matejeve pripovedi o vstajenju in poslanstvu (28, 1-20). 128

4.1. Srečanje z Vstalim 128

4.1.1. Prvo dejanje: »Pojdita!« 128

Branje 128

Bera 130

4.1.2. Drugo dejanje: »Recite!« 130

Branje 130

Bera 133

4.1.3. Tretje dejanje: »Pojdite torej in naredite vse narode za moje učence.« 133

Branje 133

Bera 136

4.2. Na pot k drugemu in drugačnemu 137

5. Bogatejši v medsebojnem spoštovanju 140

5.1. Tisočeri obrazi nestrpnosti 141

5.1.1. Subjektivni dejavniki: potreba po varnosti 141

5.1.2. Objektivni dejavniki: politične ideologije 142

5.1.3. Meje strpnosti 144

5.2. Strpnost kot sad in začetek ljubezni 145

5.2.1. Z drugim in drugačnim do lastne uresničitve 146

5.2.2. Svoboden človek je zavezan bližnjemu 146

5.2.3. Odgovornost za drugega 147

6. Bartolomej de Las Casas - Zbiralec indijanskih solz 150

6.1. Las Casasovo zgodovinsko okolje 151

6.1.1. Odkritje novega sveta 151

6.1.2. Konkvistadorji 152

6.1.3. Etape osvajanja Amerike 152

6.1.4. Evangelizacija in boj za pravičnost 153

6.2. Zbiralec indijanskih solz 154

6.2.1. Reformator Indij 155

6.2.2. Apostol pravičnosti 156

6.3. Sklep: 1492 - 1992 157

7. Papeži proti suženjstvu 159

8. Evangelizacija sodobnega sveta 160

8.1. Svet: božje okolje 160

8.2. Kaj pravi Duh Cerkvam? 161

8.3. Človeštvo v džaganatu 161

8.3.1. Podoba moderne družbe 162

8.3.2. Kritično do glasnikov malodušnosti 162

8.4. Služenje vere 163

8.4.1. »Vsak človek nosi v sebi božjo podobo ne glede na svoj spol, svojo raso, svojo narodnost in svoj jezik in je zato v polnosti član družbe.« 166

8.4.2. »Revščina in lakota sta pohujšanje, ki nam ne smeta dati miru.« 166

8.4.3. »Preseči je treba vojno kot sredstvo za razreševanje sporov.« 167

8.4.4. »Borimo se proti slepilni misli, da je izkoriščanje narave neomejeno.« 168

8.5. Sklep: Drug drugega potrebujemo 168

9. Nekatera vprašanja glede medverskega dialoga v Aziji 169

9.1. Premiki v teologiji pri vrednotenju drugih verstev 169

9.1.1. Kristus proti verstvom 169

9.1.2. Kristus v verstvih 170

9.1.3. Kristus nad verstvi 172

9.1.4. Kristus z verstvi 172

9.2. Doba dialoga 173

9.2.1. Nekaj novih teoloških poudarkov v medverskem dialogu 174

9.2.2. Pogoji za uresničevanje takega dialoga 174

9.3. Dialog in Odrešenikovo poslanstvo 176

9.3.1. Dialog v Odrešenikovem poslanstvu 176

9.3.2. Dominus Jesus - Redemptor hominis 178

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20010312_dupuis-2_en.html 178

10. Dialog med krščanstvom in budizmom 180

10.1. Začetek medverskega dialoga 180

10.2. Katoliško-budistični odnosi 181

10.3. Razum v službi dialoga 183

10.4. Evropski budizem? 183

10.5. P.S.: Zvonjenje po toči 185  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Uvod V antropologijo in teologijo misijonov 4 iconI. ÚVod

Uvod V antropologijo in teologijo misijonov 4 iconSlovo na úvod

Uvod V antropologijo in teologijo misijonov 4 iconALŽirija geografija Uvod

Uvod V antropologijo in teologijo misijonov 4 iconI. ÚVod II. Historie zámku kynžvart

Uvod V antropologijo in teologijo misijonov 4 icon1. Úvod d o práce s počítačem při analýze dat

Uvod V antropologijo in teologijo misijonov 4 icon1. uvod
Druga kot pojem, odvisen od družbenega dojemanja nje same, tretja pa kot platonični ideal, ki ne izvira iz specifičnih dejavnikov,...

Uvod V antropologijo in teologijo misijonov 4 iconJazyková analýza ruských chrématonym z tematické oblasti „cukrovinky
Русская ономастика (Бондалетов, 1983), dále publikace Лексикология русского языка (Пете, 1996), Úvod do obecné onomastiky (Šrámek,...

Uvod V antropologijo in teologijo misijonov 4 iconUvod V študij klasične filologije Kratka predstavitev rimskega prava
Leges regiae); gre za vrsto predpisov in ukrepov, ki so jih sprejeli posamezni rimski kralji (antični zgodovinarji, poročevalci in...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка