Стварэнне беларускай дзяржаўнасці ( ліпень 1917-1920)
НазваСтварэнне беларускай дзяржаўнасці ( ліпень 1917-1920)
старонка1/2
Дата канвертавання02.05.2013
Памер343.11 Kb.
ТыпДокументы
  1   2
1 Білет 2 пытанне

Кастрычніцкая 1917 года рэвалюцыя ў Беларусі.

Устанаўленне ўлады саветаў.

Цяжкае становішча народа, Недзеяздольнасць

абвастрэнне сацыяльна-эканамічных часовага ўрада

супярэчнасцей, выкліканых першай Сусветнай

вайной.
Кастрычніцкая рэвалюцыя ў Петраградзе – 25 кастрычніка 1917 года. Захоп улады бальшавікамі, падзенне самадзяржаўя.
Устанаўленне ўлады саветаў на Беларусі:

- Мінскі савет рабочых і салдацкіх дэпутатаў абвясціў сабе ўладай

- Стварэнне бальшавікамі ваенна-рэвалюцыйнага камітэта (ВРК) заходняй вобласці і фронту (Кнорын, Ландар, Мяснікоў)

- Камітэт выратавання рэвалюцыі на чале з меньшывіком Калатухіным не адважыўся пайсці на ўзброены канфлікт з ВРК

- Ліквідацыя ў Магілёве Стаўкі Вярхоўнага Галоўнага камандуючага рускай арміі, пераход улады ў рукі ВРК
На працягу кастрычніка – лістапада 1917 года – савецкая ўлада была ўсталявана ва ўсіх гарадах Беларусі і ў арміях заходняга фронту.
Стварэнне Абласнога выканаўчага камітэта заходняй вобласці і фронту (Аблвыкамзаха) – вышэйшага органа Савецкай ўлады на Беларусі да канца 1918 года.


Вывад:

Кастрычніцкая рэвалюцыя на Беларусі, у выніку якой адбыўся пераход улады да Саветаў на чале за партыяй бальшавікоў, адбылася дзякуючы падтрымцы гэтай партыі з боку салдатаў Заходняга фронту. Разам з тым лозунгі бальшавікоў, іх рашучасць прыцягвалі да іх не толькі салдат, але і іншыя слаі бяднейшага насельніцтва, у тым ліку сялян і рабочых.


Білет 3 пытанне 1

Стварэнне беларускай дзяржаўнасці ( ліпень 1917-1920)


З’езд беларускіх

нацыянальных арганізацый

(ліпень 1917)
Цэнтральная рада Вялікая Беларуская рада (ВБР) Аблвыкамазах

(Язэп Лёсік) (пасля кастрычніка 1917)
Аўтаномія Беларусі Абвяшчэнне Беларусі народнай Разагнаў

ў складзе Расіі рэспублікай, яе федэрацыі з першы

Расіяй і іншымі суседнімі ўсебеларускі

рэспублікамі з’езд які

адбыўся

(7-17 снежня

1917 года),

абраў

Выканкам

Рады

ўсебела-

рускага

з’езда

Працяг баявых дзеянняў I Сусветнай вайны
Люты 1918 года – наступленне германскіх войскаў
Брэсцкі мір – 3 сакавіка 1918 года, па ўмовах якога большая частка тэрыторыі Беларусі аказалася пад германскай акупацыяй
Выканкам рады ўсебеларускага з’езда абвясціў незалежнасць Беларускай Народнай Рэспублікі (БНР) 25 сакавіка 1918 года (А. Луцкевіч, А. Смоліч)
Рада БНР займалася культурна-асветніцкай і эканамічнай дзейнасцю.
Лістападаўская 1918 года – рэвалюцыя ў ГерманііСкасаванне Брэсцкага міру
Вызваленне Беларусі чырвонай арміяй
Усталяванне Савецкай ўлады


Аблвыкамзах Белнацком

(Мяснікоў, Кнорын) (Чарвякоў)


Ідэі сусветнай Стварэнне Беларускай

пралетарскай дзяржаўнасці

рэвалюцыі


VI – Паўночна-Заходняя канферэнцыя РКП(б)
Першы з’езд камуністычнай партыі бальшавікоў у Беларусі КП(б)Б


Маніфест аб утварэнні БССР 1 студзеня 1919 года (Старшыня ўрада Зміцер Жылуновіч)
Усебеларускі з’езд саветаў
Далучэнне да Расіі – Утварэнне Літ Бел

Віцебскай, Магілёўскай, Смаленскай 2-3 лютага 1919 года

губерняў БССР


Наступленне палякаў у сакавіку 1919 г
Польская акупацыя


Узброеная барацьба
Вызваленне Беларусі чырвонай арміяй ад польскай акупацыі
Аднаўленне савецкай ўлады
Другое абвяшчэнне БССР 31 ліпеня 1920 года
Контр наступленне польскіх войскаў і захоп значнай часткі тэрыторыі Беларусі
Падзел Беларусі
Заходняя Беларусь - Цэнтральная Беларусь -

да Польшчы БССР


Білет 4 пытанне 2

Савецкая Беларусь у гады новай эканамічнай палітыкі

Прычыны ўвядзення НЭПа:

- Неабходнасць аднаўлення разбуранай вайной гаспадаркі

- Незадаволенасць сялян харчразвёрсткай

Сутнасць НЭПа:

Палітыка ваеннага камунізму (1921-1928)

НЭП (1921-1928)

Харчразвёрстка

Харчпадатак у два разы меншы за харчразвёрстку

Ліквідацыя прыватнага гандлю

Дазвол прадпрымальніцтва і прыватнага гандлю пры захаванні дзяржаўнай маёмасці на знешні гандаль

Ураўняльная размеркаванне зямлёй, падтрымка калектыўных форм вядзення гаспадаркі.

Выбар форм землекарыстання (Калектыўныя або індывідуальныя). Падтрымка розных форм кааперацыі дазвол арэнды зямлі, прымяненне наёмнай працы

Нацыяналізацыя прамысловых прадпрыемстваў

Дапускаліся прыватныя, змешаная, кааператыўная, дзяржаўная форма ўласнасці

Строгае цэнтралізаванае кіраванне народнай гаспадаркай

Дэцэнтралізацыя кіраваннем гаспадаркі, пашырэнне правоў прадпрымальнікаў

Працоўная павіннасць

Свабодны наём рабочай сілы праз біржы труда

Бясплатнасць паслуг, ўраўнілаўка ў аплаце труда, картачная сістэма

Адмяніліся

1922-1924 – правядзенне грашовай рэформы стабілізацыя рубля, увядзенне канвертыруемай валюты – чырвонца


Сгортванне НЭПа:

НЭП – стымуляваў расслаенне грамадства,у чым бальшавікі бачылі пагрозу ажыцяўленню сваіх праграмных мэт.

З усталяваннем асабістай ўлады Сталіна і пачаткам індустрыялізацыі НЭП быў сгорнуты.


Білет 5 пытанне 2

Палітыка беларусізацыі ў 20-я гады ХХ стагоддзя і яе вынікі. Развіццё культуры ў БССР 20-30 гады

Беларусізацыя – палітыка афіцыйных улад якая садзейнічала нацыянальнаму культурнаму развіццю ў Беларусі ў перыяд 1924-1929

Асноўныя дасягненні палітыкі беларусізацыі

Што прадугледжвалася зрабіць

Што зроблена фактычна

Перавод навучання ў школах пераважна на беларускую мову

К 1928 году каля 80% агульнаадукацыйных школ было пераведзена на беларускую мову навучання

Перавод беларускага апарата на беларускую мову

У 1927 годзе каля 80% служачых ў цэнтральных установах у гады валодалі беларускай мовай

Перавод часцей чырвонай арміі на беларускую мову і ўкамплектаванне іх беларусамі

Увядзенне ў часцях вывучэння беларускай мовы і стварэнне дывізій, палкоў.

Вылучэнне беларусаў на адказную работу

павелічэнне ўдзельнай важкасці беларусаў сярод раённых кіраўнікоў на 48%

Стварэнне сістэмы вышэйшай адукацыі

1921 – стварэнне БДУ

Арганізацыя навукова-даследчай дзейнасці па ўсебаковаму вывучэнню Беларусі

Адкрыццё ў 1922 годзе Інстытута беларускай культуры

Выпуск газет, часопісаў, падручнікаў і кніг на беларускай мове

Утварэнне рэдакцыі “Савецкай Беларусі”, адкрыццё беларускай дзяржаўнай бібліятэкі

Вынікі беларусізацыі:

Беларусізацыя садзейнічала ліквідацыі непісьменнасці, падрыхтоўкі неабходных кадраў, спецыялістаў, фарміраванню савецкай інтэлігенцыі, развіццю беларускай навукі і культуры.

Але перыяд беларусізацыі аказаўся вельмі кароткім.

Змена палітычнага курсу правячымі коламі краіны, прывяла спынення палітыкі беларусізацыі.

Усталяванне сталінскай астомы ў 30-я гады
Адваротны працэс беларусізацыі (контр беларусізацыя)

- Рэпрэсіі супраць нацыянальнай інтэлігенцыі (гл. Білет 7 пытанне 2)

- Рэформа беларускай мовы ў 1933 годзе якая значна наблізіла яе да рускай мовы

- У літаратуры і мастацтве зацвердзіўся прынцып сацыялістычнага рэалізму (ідэалізацыя рэвалюцыйных падзей і існуючага ў краіне грамадскага ладу)

Поспехі культурнага развіцця

Адкрыццё беларускіх кінастудый “Змена”, Беларускага дзяржаўнага тэатру, дзяржаўнага тэатру оперы і балету, філармоніі, кансерваторыі, з’яўленне шматпавярховых дамоў.


Білет 6 пытанне 2

Індустрыялізацыя і калектывізацыя сельскай гаспадаркі ў БССР і яе вынікі

Індустрыялізацыя – працэс стварэння бойкай машыннай вытворчасці ва ўсіх галінах народнай гаспадаркі поскоранае развіццё цяжкай прамысловасці.

Мэты індустрыялізацыі

- Пераадоленне тэхніка-эканамічнай адсталасці

- Пераўтварэнне дзяржавы з аграрнай ў індустрыяльную

- Стварэнне моцнай абароннай сістэмы

- Ліквідацыя адсталасці сельскай гаспадаркі

- Асаблівасці індустрыялізацыі ў БССР

Развіццё прамысловасці па перапрацоўкі мясцовай сыравіны


Неабходнасць фарміравання тэмпаў індустрыяльнага будаўніцтва


І пяцігодка (1928-1932) ІІ (1933-1937) і ІІІ (1938-1941)

“Сцяг індустрыялізацыі” – швейная фабрыкі пяцігодкі

панчошна-трыкатажныя “КІМ” ў Віцебску, гомельскі шкляны і крычаўскі

фабрыка штучнага валакна ў Магілёве, цэменты, магілёўскі трубаліцейны

дрэваапрацоўчыя камбінаты ў Бабруйску і і аўтарамонты заводі. Мінскі

Гомелі. Завод сельскагаспадарчых машын ў радыёзавод, рагачоўскі кансервны

Гомелі. завод, кандытарскія “Камунарка”

ў Мінску і “Спартак” у Гомелі.

Барысаўская макаронная і Мінская

каўбасная фабрыкі.
Вынікі індустрыялізацыі:

Але ў Беларусі па-ранейшаму пераважала лёгкая прамысловасць

Калектывізацыя – аб’яднанне дробных індывідуальных гаспадарак сялян у буйныя калектыўныя гаспадаркі – калгасы.

Мэты калектывізацыі:

- Абагульненне сродкаў вытворчасці

- Цэнтралізаванае кіраўніцтва сельскай гаспадаркай

- Атрыманне сродкаў на індустрыялізацыю

- Ліквідацыя кулацтва

- Павышэнне калектыўнасці працы


Хлебны крызіс (1928-1929)
Курс на калектывізацыю


Паскоранае стварэнне калгасаў, гвалтоўная калектывізацыя

Нарком земляробства – Прышчэпаў. Выканкам добраахвотнасці і паслядоўнасці ў правядзенні калектывізацыі “прышчэпаўшчына”. Быў рэпрэсіраваны.

Палітыка раскулачвання, рэпрэсіі супраць кулакоў

Вынікі:

Індустрыялізацыя БССР праходзіла дзякуючы як і працоўнаму энтузіязму і веры народа ў будучыню, так і за кошт эксплуатацыі энтузіязму рабочых.


Біле 7 пытанне 2

Грамадска-палітычнае жыццё ў БССР у канцы 20-30 гадоў

У канцы 20-х пачатку 30-х у краіне быў усталяваны сталінізм – таталітарны рэжым, для якога характэрны:

- Дыктатура адной партыі – камуністычнай (ВКП(б))

- Павелічэння ролі (НКВД) НКУС, які стаў выкарыстоўвацца для распраў з тымі чыя пазіцыя супрацьстаяла сталінскай.

- Адміністрацыйна-камандныя метады кіравання. Кантроль над усімі сферамі жыцця грамадства.

- Безумоўнае падначаленне цэнтральнай ўлады, правы і свабоды абвешчаныя ў Канстытуцыі 1936 года не ажыццяўляліся

- Культ асобы Сталіна

Узвелічэнне ролі Сталіна, прыпісванне яму вызначальнага ўплыва на ход гістарычных падзей.

Массавыя рэпрэсіі супраць:

а) Кіраўнікоў рэспублікі (Гікала, Чарвякоў, Галадзед)

б) Беларускай нацыянальнай інтэлігенцыі (Ластоўскі, Луцкевіч, Лёсік, Смоліч, Жылуновіч, Ігнатоўскі), пісьменнікаў (Гарэцкі, Чарот), мастацкіх дзеячаў (Галубок)

в) Сялянства

Массавыя рэпрэсіі прыкрываліся сталінскім тэзісам аб абвастрэнні класавай барацьбы па меры руху да сацыялізму.


Білет 8 пытанне 2

Становішча Заходняй Беларусі ў 1928-1939 гады. Уз’яднанне беларускага народа

Сацыяльна-эканамічнае становішча Заходняй Беларусі

Па рыжскаму мірнаму дагавору ад 18 сакавіка 1921 года да Польшчы адыходзіла Заходняя частка беларускіх зямель.


Аграрны прыдатак Звыш 4 млн. чалавек

да Польшчы Заходняя Беларусь як і ў БССР

Крэсы ўсходнія”

Рынкі збыта Вырабляла прамысловай

Бела Польшча прадукцыі ў 9 разоў

Крыніца таннай Так называлі яе палякі менш, чым у БССР

Сыравіны

85% насельніцтва занята

ў сельскай гаспадаркі


Памешчыкі валодалі

50% усёй зямлі

На тэрыторыі Заходняй Беларусі ажыццяўлялася паланізацыя:

- Насаджэнне польскай мовы, пераўтварэнне беларускіх школ ў польскія

- Спыненне выдання беларускіх газет і часопісаў

- Забарона ўжывання беларускай мовы ў дзяржаўных установах

- Праваслаўныя цэрквы пераўтвараліся ў касцёлы

- Засяленне беларускіх зямель асаднікамі (былымі польскімі афіцэрамі, якім адводзіліся зямельныя вялікія надзелы і даваліся грашовыя сродкі

Напрамкі нацыянальна-вызваленчага руху:

- Камуністычная партыя Заходняй Беларусі (1923 год КПЗБ)

- За ўз’яднанне з БССР (Славінскі, Харужая), камуністычны саюз моладзі Заходняй Беларусі

- Партыі нацыянальна-вызваленчага дэмакратычнага руху – прыхільнікі мірных сродкаў барацьбы

- Таварыства беларускай школы (1921 год ТБШ) – масавая культурна-асветніцкая арганізацыя (Браніслаў Тарашкевіч)

- Беларуская сялянска-рабочая грамада (БСРГ – 1926 – за самавызначэнне Заходняй Беларусі, разгромлена ў 1927 годзе польскімі ўладамі)

1926 – Дзяржаўны пераварот у Польшчы. Да ўлады прыйшоў Юзаф Пілзуцкі. Была ўстаноўлена буржуазная дыктатура і рэжым атрымаў назву “Санацыі”.

Барацьба супраць прыгнёту Польшчы

1925 год – сітуацыя блізкая да ўзброенага паўстання

Кастрычнік 1932 – люты 1933 – забастоўкі рабочых і сялян у Белавежскай пушчы.
Жорсткі тэрор
У Бярозе Картузкай надзвычайныя суды карныя экспедыцыі

канцлагер

Уз’яднанне беларускага народа

23 жніўня 1939 года – дагавор аб ненападзе Германіі і СССР (пакт Молатава і Рыбентропа) аб ненападзе і сфер уплыву:

Заходняя Беларусь адыходзіла да сферы ўплыву СССР


1 верасня 1939 года – Германія напала на Польшчу, пачатак ІІ Сусветнай вайны
17 верасня 1939 года – чырвоная армія пачала паход у Заходнюю Беларусь
29 верасня 1939 года – дагавор СССР і Германіі аб дружбе і граніцы
28-30 кастрычніка 1939 года – у Беластоку адбыўся Народны сход Заходняй Беларусі і прыняў пастанову прасіць вярхоўны савет СССР прыняць Заходнюю Беларусь у склад СССР і БССР
Просьба была задаволена 12 лістапада 1939 года Заходняя Беларусь была ўключана ў склад БССР і СССР


Пераўтварэнні ў Заходняй Беларусі ў 1939-1941 гады:

- Будаўніцтва новых прадпрыемстваў

- Ліквідацыя беспрацоўя

- Стварэнне калгасаў

- Рэпрэсіі супраць кулакоў


Білет 9 пытанне 2

Пачатак Вялікай Айчыннай вайны. Абарончыя баі на тэрыторыі Беларусі. Усталяванне акупацыйнага рэжыму

Для нападзення на СССР, Германіяй быў распрацаваны план


Прыбалтыка, Ленінград

Маланкавай вайны”, Мінск – Смаленск,

план Барбароса Масква

Украіна, Паўднёвы

Усход

Гітлераўскае камандаванне надавала асаблівае значэнне, сілам, якія супрацьстаялі чырвонай арміі ў Беларусі – групе армій цэнтр.


Прычыны ваенных паражэнняў савецкіх войск у першапачатковы перыяд вайны:

- Пераўзбраенне арміі не было завершана

- Новую граніцу пасля ўз’яднання Заходняй Беларусі з БССР умацаваць не паспелі

- Чырвоная армія рыхтавалася галоўным чынам для наступальных дзеянняў таму, што існавала думка аб будучай вайне, як вайне скарацечнай і на чужой тэрыторыі

- Чырвоная армія была аслаблена рэпрэсіямі

- Дапускаўся залішні давер умовам пакта аб ненападзе 23 жніўня 1939 года, ігнараваліся данясенні разведчыкаў

- Германія мела вопыт вядзення вайны

- Вераломнае нападзенне Германіі на СССР

- Расцягнутасць савецкіх войск на лініі фронту, тады як гітлераўскія войскі былі сціснуты ў 3 ударных кулака

22 чэрвеня 1941 года – нападзенне Германіі на СССР

Абарона Брэсцкай крэпасці
Лейтэнант Кіжаватаў Капітан Зубачоў Палкавы камісар Маёр

Заходняя частка начальнік штаба Фамін Гаўрылаў

Брэсцкай крэпасці абароны крэпасці Усходні

форт


Абарона Мінска


100-я стралковая дэвізія Мікалай Гастэла і яго экіпаж

генерала Русіянава таран каля Радашковіч
Мінск захоплены 28 чэрвеня 1941 года
Абарона Магілёва 23 дні

Вызначыўся стралковы полк палкоўніка Куцепава
14 ліпеня 1941 года – у баях пад Оршай у першыню прыняла удзел батарэя рэактыўных мінамётаў “Кацюш” пад камандаваннем капітана Флерава


Абарона Гомеля 7 дзён

Лётчык Коўзан здзейсніў 3 тараны і застаўся ў жывых
Канец жніўня 1941 года – акупацыя тэрыторыі Беларусі Германскімі войскамі

Двухмесячныя абарончыя баі савецкіх войскаў у Беларусі не дазволілі праціўніку рэалізаваць план “Маланкавай барацьбы”, далі магчымасць стаўцы вярхоўна-камандуючага сканцэнтраваць рэзервы і падрыхтавацца да нападзення.

На захопленай фашыстамі тэрыторыі быў усталяваны акупацыйны рэжым – “новы парадак” сістэму акупацыйных органаў да 22 верасня 1943 года ўзначальваў намеснік Гітлера ў Беларусі – гаўляйтар Кубэ.

Адносіны да беларусаў былі вызначаны ў плане “Ост”, па якому 75% рускіх, украінцаў, беларусаў знішчыць, а астатнія 25% ператварыць у рабоў. Цыган, яўрэяў – паўнасцю знішчыць.

Галоўным сродкам ажыццяўлення сваіх мэт фашысты зрабілі палітыку – генацыду, дзеянне з мэтай поўнага ці частковага знішчэння той, ці іншай нацыі.

На Беларусі за час акупацыі:

- Было створана 260 канцлагераў і іх філіялаў (Трасцянец у 10 км ад Мінска)

- 70 яўрэйскіх гета

- Спалена 628 вёсак з жыхарамі (22 сакавіка 1943 года – Хатынь)

- Было знішчана больш 2 млн. 200 тысяч грамадзян амаль кожны трэці

- Вывезена ў Германію на катаржныя работы 380. тыс. Чалавек

Але былі ў Беларусі і людзі якія здрадзілі свайму народу і пайшлі на службу ворагу. Сярод іх былі некаторыя прадстаўнікі беларускага нацыянальнага руху.


Білет 10 пытанне 2

Усенародная барацьба супраць нямецка-фашысцкіх захопнікаў БССР

Непасрэднай работай па разгортванню падполля і партызанскага руху займаліся партыйныя і савецкія работнікі, якія засталіся на акупіраванай тэрыторыі, а таксама камандзіры чырвонай арміі прарваўшыяся з акружэння, ці з варожага палону. Здавалася, што ініцыятыву атрадаў і груп бралі на сябе не толькі радавыя камуністы, а і беспартыйныя патрыёты. Жорсткасць акупацыйнага рэжыму толькі узмацніла нянавісць да акупантаў. Рабіла супраціўленне ім, асабліва ўпартым і непрымірымым.

Першыя партызанскія атрады і падпольныя групы:

- Корж (Пінскі раён на 5-ты дзень вайны)

- Бумажкоў і Паўлоўскі (Палеская вобласць)

- Шмыраў (Віцебская вобласць)

- Заслонаў (Чыгуначны вузел Орша)

- Мінскае падполле (Матусевіч, Казінец, Кавалёў)

Пасля перамогі савецкіх войск пад Масквой у снежні 1941 года быў сарваны план “Маланкавай вайны” і ўзмацнілася агульная барацьба супраць акупантаў:

- Быў створаны Цэнтральны штаб партызанскага руху (ЦШПР Пятрэнка), БШРП – у кастрычніку 1942 (Калінін)

- Суражскія “Віцебскія” вароты – люты – верасень 1942 года

- Рэйды партызан на варожы тыл

- Фарміраванне на аснове партызанскіх атрадаў партызанскіх брыгад

- Пасля першай перамогі чырвонай арміі пад Сталінградам у лістападзе 1942, бітва на курскай дузе ў ліпені 1943 года быў завершаны карэнны пералом у ходзе вайны

Пачалося фарміраванне партызанскіх зон – тэрыторыі поўнасцю вызваленыя партызанамі, дзе была аднаўлена савецкая ўлада.

Са жніўня 1943 года пачаўся І этап “рэйкавай вайны”, ІІ этап – “Канцэрт” пачаўся ў другой палове верасня – кастрычніку 1943 года, калі чырвоная армія ўступіла на тэрыторыю Беларусі, ІІІ этап пачаўся ў ноч на 20 чэрвеня 1944 года і працягваўся ў ноч да поўнага вызвалення Беларусі.

Беларусь партызанская рэспубліка

- 213 партызанскіх брыгад і 258 атрадаў у якіх налічвалася 370 тысяч чалавек

- 70 тысяч чалавек падпольшчыкаў

- 60% тэрыторыі Беларусі складалі партызанскія краі і зоны

- 87 партызан і падпольшчыкаў былі ўдастоены звання Героя СССР

Прыклады барацьбы беларусаў супраць акупантаў:

Бессмяротны подзвіг здзейснілі беларускія браты Міхаіл і Іван Цубы, ім загадалі паказаць дарогу ў партызанскі лагер. Міхаіл Цуба адказаўся і быў застрэлены. Сямідзесяці гадовы Іван Цуба завёў фашыстаў у гібельную дрыгву. Подзвіг братоў Цуба паўтарыў 12-ці гадовы хлопчык - Ціхан Баран. Марат Казей – юны разведчык партызанскай брыгады ў Мінскай вобласці, ён падарваў сябе гарматай, каля апынуўся ў акружэнні ворага.


Білет 11 пытанне 2

Вызваленне БССР ад нямеца-фашысцкіх захопнікаў

Восень 1943 – чырвоная армія ўступіла на тэрыторыю Беларусі.

Першым быў вызвалены горад Камарын, затым Мазыр і Гомель.
“Беларускі балкон” – лінія савецка-германскага фронту к лету 1944 года. Фашысты назвалі лінію абароны “Фатэрлант”.

Тут была сканцэнтравана група нямецкіх армій цэнтр
Распрацоўка аперацыі “Баграціён” у красавіку – маі 1944 пачалася, у якой прымалі ўдзел


Першы Другі Трэці Першы Дняпроўская Парты-

Беларускі Беларускі Беларускі Прыбалтыйскі Флатылія заны

Фронт Фронт Фронт Фронт

(Ракасоўскі) (Захараў) (Чарнякоўскі) (Баграмян)

Дзеянні франтоў каардынавалі маршалы Васілеўскі і Жукаў


Наступленне чырвонай арміі 23 чэрвеня 1944 года. Пачатак аперацыі “Баграціён”
Вызвалены Віцебск і Орша, знішчаны вялікія групоўкі праціўніка
3 ліпеня 1944 года – Вызваленне Мінска
Пры вызваленні Мінска вызначыліся:

- Танкавы корпус Бурдзейнага

- Першым ў Мінск уварваўся танк камандзіра ўзвода Фролікава

- Камандзіру танкавага ўзвода Колычаву ўдалося захапіць мост праз Свіслач
Акружэнне групы арміі цэнтр у “Мінскі кацёл”
16 ліпеня 1944 год – парад партызан у Мінску
28 ліпеня 1944 года – Вызваленне Брэст. Чырвоная армія выйшла на граніцу з Польшчай. У гэтай аперацыі загінулі 381 тысяч нямецкіх салдат і афіцэраў 158 430 трапілі у палон.


Білет 12 пытанне

Пераход БССР да мірнага жыцця. Аднаўленне народнай гаспадаркі (1945 – 1953)

Вынікі вайны ў Беларусі


Загінуў амаль Эканоміка поўнасцю Па агульным узроўні

кожны трэці разрушана развіцця рэспубліка

адкінута да 1928 года

Аднаўленне эканомікі Беларусі пачалося ў 1943-1950


Працоўны подзвіг Частка рэпарацый Дапамога саюзных

народа рэспублік, якія пазбеглі

фашысцкай акупацыі

Даваенны ўзровень

- Прамысловасць: - Сельская гаспадарка:

Найперш цяжкая (энергетыка, машынабудаванне) Была адноўлена ў 1950,

- Развіццё такіх галін прамысловасці, якіх раней але калгаснікі амаль

на тэрыторыі Беларусі не існавала: нічога не атрымлівалі,

Аўтамабіле- і трактара- будаванне жылі за кошт

МАЗ – пачаў выпускаць аўтамабілі ў 1947 годзе прысядзібных участкаў

МТЗ – трактары “Кіравец” з 1946 года, а першыя - Да 1947 года існавала

трактары “Беларус” з 1953 года. картачная сістэма

У Мінску ўступіла ў строй падшыбнікавы, радыятарны (1948-1949)

заводы, камвольны камбінат.

- Аднаўлялася будаўніцтва:

чыгунка, сувязь
Усяго за пяцігодку 1951-1955 год было пабудавана 150 буйных

прадпрыемстваў

Такім чынам ўжо к 1950 году дасягнула даваеннага ўзроўню гаспадарка рэспублікі, што стала фактычна працоўным подзвігам беларускага народа. Але сельская гаспадарка перажывала крызісны стан, што звязана было ў першую чаргу з ваеннымі разбурэннямі, захавання адзінай сістэмы гаспадарання ў ???? пераразмеркавання гаспадарчых сродкаў з сельскай гаспадаркі на прамысловасць.


Білет 13 пытанне 2

Грамадска-палітычнае і культурнае жыццё ў пасляваенны час (1945-1963)

Грамадска-палітычнае жыццё і культурнае жыццё ў БССР характарызавалася наступнымі асаблівасцямі:

- Працягваліся сталінскія рэпрэсіі пасля вайны супраць былых ваеннапалонных, інтэлігенцыі, насельніцтва заходніх абласцей.

- Па-ранейшаму існавала аднапартыйная сістэма(Камуністычная партыя), кантралявала ўсе бакі грамадскага жыцця. Саветы заставаліся другараднымі органамі ўлады.

- КПСС (КПБ) – падбірала і растаўляла кадры на кіруючыя пасады ў саветах і грамадскіх арганізацыях.

- Першыя пасляваенныя выбары ў Вярхоўны Савет БССР адбыліся ў 1947 годзе, а ў мясцовыя светы ў 1948 годзе. Выбары былі безальтэрнатыўныя (1 кандыдат)

- Пераўтварэнне ў Заходняй Беларусі – саветызацыя

Культурнае жыццё

- Аднаўленне матэрыяльнай базы,навукі культуры, адукацыі.
  1   2

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Стварэнне беларускай дзяржаўнасці ( ліпень 1917-1920) iconБарацьба за стварэнне беларускай дзяржаўнасті 1917 – 1920 гг
Беларускі нацыянальны рух І яго барацьба за вырашэнне нацыянальнага пытання (сакавік-кастрычнік 1917г)

Стварэнне беларускай дзяржаўнасці ( ліпень 1917-1920) iconАбвастрэнне сацыяльна-эканамічнага І палітычнага крызісу ў Расіі восенню 1917 г. Кастрычніцкая рэвалюцыя 1917 г. І ўсталяванне савецкай улады ў Беларусі
Пытанне 36. Праблема беларускай дзяржаўнасці ў грамадска-палітычным руху Беларусі. Першы Усебеларускі з’езд (снежань 1917 г.) І яго...

Стварэнне беларускай дзяржаўнасці ( ліпень 1917-1920) icon2. Абвяшчэнне І стварэнне беларускай савецкай дзяржаўнасці

Стварэнне беларускай дзяржаўнасці ( ліпень 1917-1920) iconБеларускіх арганізацый І партый. Фактычна з’езд бсг перарос у з’езд беларускіх арганізацый І партый. Прысутнічала каля 150 дэлегатаў. Яны стварылі Беларускі нацыянальны камітэт
Лекцыя 12. Беларусь у перыяд Кастрычніцкай рэвалюцыі 1917 года І грамадзянскай вайны. Стварэнне беларускай дзяржаўнасці

Стварэнне беларускай дзяржаўнасці ( ліпень 1917-1920) iconРеферат на тему: " Местные денежные эмиссии в России (1917-1920 гг.)"
России в 1917-1920 гг. Денежное обращение представляет собой кровеносную систему экономики государства, которое в кризисный период...

Стварэнне беларускай дзяржаўнасці ( ліпень 1917-1920) iconСяргей Запрудскі Распрацоўка правапісу беларускай мовы ў канцы 1920-х гг
Запрудскі 2004 у значнай меры задаволіла імкненне беларускага грамадства сярэдзіны 1920-х гг да асэнсавання правапіснай тэматыкі....

Стварэнне беларускай дзяржаўнасці ( ліпень 1917-1920) iconСамостійна україна київ Діокор 2002
Революційної української партії (руп), стала програмою дій для цілого покоління, яке в 1917 р підняло жовто-блакитне знамено Української...

Стварэнне беларускай дзяржаўнасці ( ліпень 1917-1920) iconБеларускі дзяржаўны ўніверсітэт
Палітычная паліцыя ў беларускіх губернях: стварэнне, структура, дзейнасць (1898 – сакавік 1917 гг.)

Стварэнне беларускай дзяржаўнасці ( ліпень 1917-1920) iconI. Арганізацыйны момант. Знаёмства вучняў з планам урока, стварэнне псіхаэмацыянальнай атмасферы
Мэта: спрыяць фарміраванню ў вучняў цэласнага ўяўлення пра тэрыторыю рассялення ўсходніх славян, пра этапы фарміравання ў ІХ дзяржаўнасці...

Стварэнне беларускай дзяржаўнасці ( ліпень 1917-1920) iconКонкурсу на стварэнне
Віцебскага гарадскога выканаўчага камітэта ад 28 ліпеня 2010 г. №1126 "Аб правядзенні конкурсу на стварэнне тэксту І музыкі гімна...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка