1. Жыццё І заняткі старажытнейшых людзей на тзрыторыі Беларусі
Назва1. Жыццё І заняткі старажытнейшых людзей на тзрыторыі Беларусі
Дата канвертавання18.04.2013
Памер31.7 Kb.
ТыпДокументы
Білет№ 1

1. Жыццё і заняткі старажытнейшых людзей на тзрыторыі Беларусі.

2. Унутрыпалітычнае становішча Вялікага Княства Літоўскага ў першай палове XVI ст. Жыгімонт I Стары.

Білет № 2

1. Усходнеславянскія плямёны на тэрыторыі Беларусі: рассяленне, грамадскія і гаспадарчыя адносіны ў У-ІХ стст.

2. Берасцейская царкоўная унія 1596 г.: перадумовы заключэння і распаўсюджванне ўніяцтва на тэрыторыі Беларусі.

Білет № 3

1. Полацкае княства ў IX - XI стст. Рагвалод. Усяслаў Брачыславіч. Княжацка-вечавы лад.

2. Пашырэнне ўплыву Адраджэння ў Беларусі ў сярэдзіне ХУІ-пачатку XVII ст.

Білет №4

1. Гарады на тэрыторыі Беларусі ў ІХ-сярэдзіне XIII ст.: паходжанне назваў і гаспадарчае жыцце гараджан.

2. Беларусь у час войнаў другой паловы ХУІІ-першай паловы XVIII ст. (казацка-сялянскай, Расіі і Рэчы Паспалітай,Паўночнай).

Білет № 5

1. Развіццё культуры на беларускіх землях у ІХ-сярэдзіне XIII ст. Еўфрасіння Полацкая. Кірыла Тураўскі.

2. Палітычны крызіс Рэчы Паспалітай і яе падзелы. Паўстанне 1794 г. Тадэвуш Касцюшка.

Білет № 6

1. Прычыны ўтварэння Вялікага Княства Літоўскага. Міндоўг.

2. Культура Беларусі ў другой палове XVII - першай палове XVIII ст. Сімяон Полацкі.

Білет № 7

1. Умацаванне вялікакняжацкай улады ў першай палове XIV ст. пры Гедыміне. Паходжанне назвы Вялікага Княства Літоўскага.

2. Культура Беларусі ў другой палове XVIII ст. у эпоху Асветніцтва.

Білет № 8

1. Складванне дзяржаўнага ладу Вялікага Княства Літоўскага ў сярэдзіне ХІІІ-ХІУ ст. Княжанне Альгерда.

2. Спробы эканамічных рэформ у другой палове XVIII ст. Антоній Тызенгаўз. Магнацкае прадпрымальніцгва.

Білет № 9

1. Узаемаадносіны ў Вялікім Княстве Літоўскім паміж Ягайлам і Вітаўтам. Крэўская унія 1385 г.: прычыны, умовы і наступствы.

2. Саслоўная і канфесіянальная палітыка царскага ўрада ў Беларусі ў канцы ХУІІІ-начатку XIX ст. Полацкі царкоўны сабор 1839 г.

Білет № 10

1. Барацьба з агрэсіяй крыжакоў у ХІІІ-ХІУ стст. Грунвальдская бітва 15 ліпеня 1410 г.

2. Рэформы ў сельскай гаспадарцы Беларусі ў сярэдзіне XIX ст.

Білет № 11

1. Абмежаванне вялікакняжацкай улады пры Казіміры Ягайлавічы. Рада і сойм у Вялікім Княстве Літоўскім у XV- періпай палове XVI ст.

2. Беларусь у перыд вайны 1812 г.

Білет № 12

1. Саслоўі ў Вялікім княстве Літоўскім у ХІУ-сярэдзіне XVI ст. Этапы запрыгоньвання сялянства.

2. Грамадска-палітычны рух у Беларусі ў першай трэці XIX ст.

Білет № 13

1. Развіцце гарадоў на тэрыторыі Беларусі ў ХІУ-сярэдзіне XVI ст. Магдэбургскае права.

2. Культура Беларусі ў першай палове XIX

Білет № 14

1. Утварэнне беларускай народнасці. Паходжанне назвы "Белая Русь".

2. Паўстанне 1863-1864 гг. у Беларусі. Погляды і дзейнасць К. Каліноўскага.

Білет № 15

1. Культура Беларусі ў XIV- першай палове XVI стет.

2. Умовы і асаблівасці адмены прыгоннага права ў Беларусі.

Білет № 16

1. Францыск Скарына - усходнеславянскі і беларускі гуманіст, асветнік, першадрукар. Погляды і выдавецкая дзейнасць Скарыны.

2. Сталыпінскія рэформы і іх ажыццяўленне ў Беларусі.

Білет № 17

1. Прычыны і ўмовы аб'яднання Польшчы і Вялікага Княства Літоўскага ў складзе Рэчы Паспалітай. Люблінская ўнія 1569 г.

2. Прамысловае развіццё і стан гарадоў Беларусі ў 60-я гг. ХІХ-пачатку XX ст.

Білет № 18

1. Барацьба за захаванне самастойнасці Вялікага Княства Літоўскага ў складзе Рэчы Паспалітай у апошняй трэці XVI- пачатку XVII ст. Статут ВКЛ 1588 г.

2. Падзеі Першай сусветнай вайны на беларускіх землях.

Білет№ 19

1. «Валочная памера» 1557 г. Станаўленне фальваркова-паншчыннай сістэмы ў сельскай гаспадарцы.

2. Падзеі расійскіх буржуазна-дэмакратычных рэвалюцый 1905-1907 гг. і Лютаўскай 1917 г. у Беларусі.

Білет № 20

1. Гарадское жыцце на тэрьгторыі Беларусі ў другой палове ХУІ-першай палове XVIII ст. Цэхі. Узнікненне мануфактур.

2. Культура Беларусі ў 60-я гг. ХІХ-пачатку XX ст.

Білет № 21

1. Рэфармацыя і Контрэфармацыя на тэрыторыі Беларусі. Мікалай Радзівіл Чорны. Сымон Будны.

2. Умовы і асаблівасці фарміравання беларускай нацыі ў другой палове ХІХ-пачатку XX ст.

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

1. Жыццё І заняткі старажытнейшых людзей на тзрыторыі Беларусі icon1. Жыццё І заняткі першабытных людзей на Беларусі

1. Жыццё І заняткі старажытнейшых людзей на тзрыторыі Беларусі icon«гісторыя беларусі»
Першабытнае грамадства – агульны этап у гісторыі чалавецтва. Засяленне тэрыторыі Беларусі. Асноўныя заняткі першабытных людзей, ІХ...

1. Жыццё І заняткі старажытнейшых людзей на тзрыторыі Беларусі iconПачатак засялення чалавекам тэрыторыі Беларусі. Гаспадарчае жыццё людзей у першабытную эпоху
Генезіс феадальных адносін І сельская гаспадарка Беларусі ў ІХ – пачатку ХІІІ ст

1. Жыццё І заняткі старажытнейшых людзей на тзрыторыі Беларусі icon1. Старажытная гісторыя Беларусі. Узнікненне І развіццё першабытнага грамадства на беларускіх землях (100 – 35 тыс гадоў да н э. – V ст н. э.) (
Засяленне чалавекам тэрыторыі Беларусі. Жыццё І гаспадарчая дзейнасць людзей ва ўмовах першабытнага грамадства. Разлажэнне першабытнага...

1. Жыццё І заняткі старажытнейшых людзей на тзрыторыі Беларусі iconУрок Жыццё людзей у пасляледавіковы перыяд

1. Жыццё І заняткі старажытнейшых людзей на тзрыторыі Беларусі iconЗумным мэтам»; прывіваць любоў да чытання. Эпіграфам да ўрока можна ўзяць словы літаратуразнаўцы М. Ваксмахера: «Аб павазе да людзей гавораць усе яго кнігі, аб павазе да людзей, аб адказнасці перад чалавецтвам напісана ім І мудрая прытча -"Маленькі прынц"»
Мэта ўрока: пазнаёміць вучняў з незвычайным лёсам лётчыка-пісьменніка Экзюперы І яго выдатным творам; паказаць, якім чынам у літаратурным...

1. Жыццё І заняткі старажытнейшых людзей на тзрыторыі Беларусі iconПраграма курса "Гісторыя Беларусі ад старажытных часоў да пачатку ХХІ ст"
Тэма Перыядызацыя гісторыі Беларусі. Гаспадарка, грамадскі лад першабытных людзей

1. Жыццё І заняткі старажытнейшых людзей на тзрыторыі Беларусі iconТыдзень педмайстэрства настаўнікаў фізікі, матэматыкі І інфарматыкі 22. 01-29. 01. 2013г
«Займальная фізіка\ Прагляд фільма «Жыццё выдатных людзей. Архімед» II паверх 11. 40-12. 00

1. Жыццё І заняткі старажытнейшых людзей на тзрыторыі Беларусі iconДэкларацыя народнага сходу Заходняй Беларусі
У цяжкую гадзіну, пагражаючую разарэннем І знішчэннем нашаму народу, вялікі Савецкі Саюз узяў пад сваю абарону жыццё І маёмасць насельніцтва...

1. Жыццё І заняткі старажытнейшых людзей на тзрыторыі Беларусі iconМы молімся за вас жыццё Змяні сваё жыццё Захавайце наша жыццё! Мы
Садавіна І гародніна насычана вітамінамі, мінераламі І анты-аксідантамі, месціць высокаякасныя валокны для падтрымання добрага здароўя...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка