Ці рэальна падрыхтавацца да цэнтралізаванага тэсціраваннняў межах школьнай праграмы?
НазваЦі рэальна падрыхтавацца да цэнтралізаванага тэсціраваннняў межах школьнай праграмы?
Дата канвертавання18.04.2013
Памер58.92 Kb.
ТыпВопрос
ЦІ РЭАЛЬНА ПАДРЫХТАВАЦЦА ДА ЦЭНТРАЛІЗАВАНАГА ТЭСЦІРАВАНННЯЎ МЕЖАХ ШКОЛЬНАЙ ПРАГРАМЫ?


Тэсты па беларускай мове складаюцца з заданняў, якія адлюстроўваюць змест асноўных раздзелаў праграмы па беларускай мове. Глядзіце табліцу:


задання

Тэма

У якiм класе

вывучаецца

А1


Фанетычныя і арфаэпiчныя асаблівасці беларускай

мовы. Фанетычныя законы беларускай мовы.

4, 10

А2

Склад і націск. Акцэнталагічныя нормы.

4, 10

А3

Правапіс галосных е, ё, я; о, э, а (у тым ліку ў склада-

ных словах)

4, 5, 10

А4

Правапіс у – ў

4, 10

А5

Правапіс мяккага знака і апострафа

4, 5 – 8 (правапіс пэў-

ных часцін мовы), 10

А6

Вымаўленне і правапіс падоўжаных зычных. Падва-

енне зычных на стыку марфем

4, 5, 6, 7, 10

А7

Чаргаванне зычных у аснове

4, 5, 7, 10

А8

Правапіс спалучэнняў зычных

4, 5 – 8 (правапіс пэў-

ных часцін мовы), 10

А9

Марфемная будова слова

4, 10; у 5 – 8 разгляда-

ецца марфемная струк-

тура слоў пэўных часцін

мовы і іх правапіс

А10

Амонімы. Размежаванне аманіміі і мнагазначнасці

4, 10

А11

Правапіс склонавых канчаткаў назоўнікаў

4, 10

А12

Род і лік назоўнікаў

5, 10

А13

Правапіс складаных назоўнікаў і прыметнікаў

5, 10

А14

Правапіс ы, й, і пасля прыставак

5, 10

А15

Спражэнне дзеясловаў (пробнае тэсціраванне), пра-

вапіс дзеясловаў з суфіксамі –ава- (-ява-),

-ыва- (-іва-), -ва-, оўва- (-ёўва-)

6, 10

А16

Утварэнне ступеней параўнання прыметнікаў

5

А17

Правапіс прыслоўяў і спалучэнняў слоў, блізкіх да

прыслоўяў

7, 10

А18

Правапіс не (ня-) з рознымі часцінамі мовы

5 – 7 (пры вывучэнні

кожнай часціны мовы),

7 (як асобная тэма), 10

А19

Значэнне і ўжыванне часціц не, ні

7, 10

А20

Словазлучэнне. Спосабы сувязі слоў у словазлучэнні

8, 11

А21

Галоўныя і даданыя члены сказа

Спецыяльна – 8, 11. У

кожным класе – пры

вывучэнні пэўнай ча-

сціны мовы


А22

Працяжнік паміж дзейнікам і выказнікам

А23

Знакі прыпынку пры аднародных членах сказа

4, 7, 8, 11

А24

Знакі прыпынку ў сказах з параўнальным зваротам

8, 11

А25

Адасобленыя члены сказа

6 (дзеепрыметны і дзе-

епрыслоўны зварот),

8, 11

А26

Знакі прыпынку ў сказах са звароткамі і пабочнымі

словамі, спалучэннямі слоў, сказамі

4 (зваротак), 8, 11

А27

Знакі прыпынку ў складаназлучаным сказе

4, 7 (пры вывучэнні

тэмы “Злучнікі”), 9, 11

А28

Знакі прыпынку ў складаназалежным сказе

А29

Знакі прыпынку ў складаным бяззлучнікавым сказе

4, 9, 11

А30

Знакі прыпынку ў складаным сказе з рознымі відамі

сувязі частак (сказе камбінаванай будовы)

9, 11

А31

Знакі прыпынку ў сказах з простай мовай

4, 8, 11

А32

Тэкст, структура тэксту, спосабы сувязі частак тэксту

Штогод

В1

Правапіс лічэбнікаў

6, 10

В2

Лексічная спалучальнасць слоў

4, 10, 11

В3

Фразеалагізмы

4, 10, 11; 5 – 8 (пры вы-

вучэнні пэўнай часціны

мовы)

В4

Амонімы, сінонімы, антонімы, паронімы

4 (акрамя паронімаў),

10; 5 – 8 (пры выву-

чэнні пэўнай часціны

мовы)

В5

Утварэнне і правапіс дзеепрыметнікаў

7, 8 (пры вывучэн-

ні тэмы “Адасобленыя

члены сказа”), 10

В6

Утварэнне і правапіс дзеепрыслоўяў

В7

Тыпы аднасастаўных сказаў

8

В8

Стыль тэксту

Штогод


Рэкамендуем дапаможнікі для падрыхтоўкі да тэсціраванння па беларускай мове:

  • Г. М. Малажай. “Беларуская мова: Дапаможнік для падрыхтоўкі да абавязковага цэнтралізаванага тэсціраванння”

  • Беларуская мова: Тэорыя. Тэсты” (аўтары Э.Д.Блінава, Н.В.Гаўрош, М.Ц.Кавалёва і інш.)

  • С.І.Цыбульская “Беларуская мова: інтэнсіўны курс падрыхтоўкі да тэсціравання”

  • Л..Гіруцкая “Практыкум па беларускай мове: Тэсты”

  • Цэнтралізаванае тэсціраваннне: Беларуская мова (зборнік тэстаў)” Мн., “Аверсэв”, 2006

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Ці рэальна падрыхтавацца да цэнтралізаванага тэсціраваннняў межах школьнай праграмы? iconБібліятэкі цсдпб у 2002 годзе Дзейнасць бібліятэк цсдпб у межах рэалізацыі
Дзейнасць бібліятэк цсдпб у межах рэалізацыі "Праграмы развіцця культуры г. Мінска на 1999-2005 г г."

Ці рэальна падрыхтавацца да цэнтралізаванага тэсціраваннняў межах школьнай праграмы? iconФізкультурна пазнавальны кампанент па асноўным тэмам школьнай праграмы па англійскай мове для 1-4 класаў школ з паглыбленым вывучэннем англійскай мовы
Фізкультурна – пазнавальны кампанент па асноўным тэмам школьнай праграмы па англійскай мове для 1–4 класаў школ з паглыбленым вывучэннем...

Ці рэальна падрыхтавацца да цэнтралізаванага тэсціраваннняў межах школьнай праграмы? iconНабор удзельнікаў з польскага І беларускага боку
Праект рэалізуецца ў межах Праграмы Суседства interreg III a I суфінансуецца са сродкаў Еўразвяза

Ці рэальна падрыхтавацца да цэнтралізаванага тэсціраваннняў межах школьнай праграмы? iconКонкурс творчых праектаў па добраўпарадкаванню школьнай тэрыторыі
Працоўная акцыя “Веснавыя клопаты” (добраўпарадкаванне школьнай тэрыторыі, парка)

Ці рэальна падрыхтавацца да цэнтралізаванага тэсціраваннняў межах школьнай праграмы? icon"Геаграфія традыцыйнага абрадавага фальклору беларусаў"
Аан "Інфармацыя для ўсіх", а ў межах праграмы аан "Памяць свету" актуалізавана праблема інфармацыйнай палітыкі І захавання дакументаваных...

Ці рэальна падрыхтавацца да цэнтралізаванага тэсціраваннняў межах школьнай праграмы? icon«Беларуская Асацыяцыя клубаў юнеска» анонс навучальнага курса 27 студзеня 2011 г
Мінску курс нефармальнага навучання «Мост праз пакаленні» для прадстаўнікоў «залатога» веку г. Мінска. У межах праграмы будуць арганізаваныя...

Ці рэальна падрыхтавацца да цэнтралізаванага тэсціраваннняў межах школьнай праграмы? iconТэма : Замацаванне вывучанага. Вусная І пісьмовая нумарацыя лікаў у межах 100. Складанне І адніманне ў межах 100 Мэта
Емых, параўнанне двухзначных лікаў, замацаванне вусных І пісьмовых прыёмаў складання І аднімання лікаў у межах 100, уменне выконваць...

Ці рэальна падрыхтавацца да цэнтралізаванага тэсціраваннняў межах школьнай праграмы? iconПрапановы што да далейшага лёсу праграмы "Падарожжы Свабоды"
Галоўная мэта прыцягнуць да ўдзелу ў стварэньні праграмы як мага болей слухачоў

Ці рэальна падрыхтавацца да цэнтралізаванага тэсціраваннняў межах школьнай праграмы? iconСпіс творчых работнікаў рэгіянальных тэлекампаній
Бародзіч Дзмітрый Аляксандравіч – галоўны рэдактар установы “Рэдакцыя праграмы радыёвяшчання “Лепельскае мясцовае радыёвяшчанне”...

Ці рэальна падрыхтавацца да цэнтралізаванага тэсціраваннняў межах школьнай праграмы? iconНарадзіўся 30 сьнежня 1976 г у Воршы, у сям'і журналіста Канстанціна Севярынца й школьнай настаўніцы Тацьцяны Севярынец. Скончыў з залатым мэдалём школу з
Воршы, у сям'і журналіста Канстанціна Севярынца й школьнай настаўніцы Тацьцяны Севярынец. Скончыў з залатым мэдалём школу з мастацка-архітэктурным...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка