Урок-абагульнення па тэме "Тып членістаногія"
НазваУрок-абагульнення па тэме "Тып членістаногія"
Дата канвертавання06.04.2013
Памер92.79 Kb.
ТыпУрок
ДУА «Адрыжынская сярэдняя агульнаадукацыйная школа»


Урок-абагульнення па тэме “Тып членістаногія”

8 клас

Выканала Казека Л.В.

Настаўнік біялогіі

Кіраўніцтва да ўрока – абагульнення па тэме “ Тып членістаногія”.


Этап урока

Змест этапаў урока з указаннем мэты

Час, балы

I.

Інтэгрыруючая дыдактычная мэта:

 • абагульніць і сістэматызаваць веды аб асноўных прызнаках тыпу членістаногія;

 • выявіць і параўнаць адрозненні асаблівасцей будовы і жыццядзейнасці вывучаных прадстаўнікоў класаў Ракападобныя, Павука- падобныя, насякомыя;

 • удасканальваць уменні праводзіць параўнанне, выяўляць і тлумачыць рысы падабенства і адрознення, устанаўліваць узаемасувязь знешняй і ўнутранай будовы арганізмаў з асяроддзем пражывання, працаваць з наглядным матэрыялам.


2 хвіліны

II.

Інтэлектуальная размінка.

Мэта: актывізаваць мысліцельную дзейнасць, выявіць узровень завсваення пройдзенай тэмы с мэтай далейшай карэкціроўкі.

6 хвілін

2 баллы за кожнае заданне (максімум

10 балаў)

III.

Абагульняючае паўтарэнне. Асноўныя прызнакі знешняй будовы членістаногіх.

Мэта: паўтарыць асаблівасці знешняй будовы прадстаўнікоў вывучаных класаў. Выканаць заданні свайго маршруту, калектыўна абмеркаваць, сумесна выбраць шлях па раўніне, адзначыць яго на маршрутнай карце і запісаць ключавое слова.

7 хвілін

5 балаў за свае заданні

IV.

Абагульняючае паўтарэнне. Унутраная будова членістаногіх.

Мэта: паўтарыць будову і функцыі сістэм ўнутраных органаў членістаногіх

12 хвілін

5 балаў за сваё заданне, за ўдзел у калектыўным абмеркаванні – 5 балаў

V.

Рэзюме

Мэта: абагульніць вынікі калектыўнай работы, даюць параўнальную характарыстыку вывучаным класам тыпу членістаногія.


7 хвілін

5 балаў

VI

Выніковае тэставанне.

Мэта:

Праверыць засваенне пройдзенага матэрыялу.

5 хвілін

Разлічыць К засваення.

VII

Рэфлексія.

Дыдактычная мэта:

Ацаніць значэнне пройдзенага матэрыялу, правесці самааналіз і даць ацэнку сваей рабоце на ўроку.

- Самастойна ацаніце, ці дасягнулі вы мэты. Для гэтага вярніцеся да пачатку і прачытайце інтэгрыруючую дыдактычную мэту. Звярніць увагу на тое, што вам не удалося, што вызвала цяжкасці, з тым, каб працаваць гэтыя пытанні пры выкананні д/з. Падлічыце колькасць балаў, занясіце ў зводную табліцу і ацаніце сябе. Параўнайце сваю ацэнку з каэфіцыентам засваення тэмы.6 хвілін


Зводная табліца


Этап 2

Этап 3

Этап 4

Этап 5

Этап 7

Сума

балаў

Адзнака

Этап 6

К.засв.


Крытэрыі адзнакі: за 31 – 32 б – адзнака 10

29 – 30 б – 9

27 – 28 б – 8

25 – 28 б – 7

23 – 26 б – 6

20 – 22 б – 5

17 – 19 б – 4

14- 16 б – 3

10 – 13 б – 2 менш 10 – 1


К засв = (Х –у)/ Х х 100%

Х - колькасць сцвярджэнняў (10)

У – колькасць памылак (усе няправільныя адказы)

Балы: 95 – 100% - 10

85 – 94,5% - 9

75 – 84,5% - 8

67,5 – 74,5% - 7

57,5 – 67% - 6

46,5 – 57% - 5

35 – 46% - 4

25 – 34,5 – 3

15 – 24,5 – 2

менш за 15 – 1


Варыянт 1


Выбраць правільныя сцвяржэнні:

 1. Цела членістаногіх пакрыта аднаслойнай кутыкулай, прапітанай хіцінам.

 2. У павукападобных 3 пары хадзільных ног.

 3. Органамі выдзялення ў ракападобных з’яўляюцца выдзяляльныя залозы.

 4. Павукі дыхаюць толькі трахеямі.

 5. Канечнасці насякомых складаюцца з пяці аддзелаў.

 6. Хваставы веер рачнога рака ўтвораны апошняй парай брушных канечнасцей і анальнай адтулінай.

 7. Павуцінныя бародаўкі павука-крыжавіка ўяўляюць сабой відазмененыя канечнасці.

 8. Крылы насякомых развіваюцца з складчатых вырастаў спінной часткі першага і другога грудных сегментаў.

 9. У насякомых няма печані.

 10. Некаторыя ракападобныя здольны размнажацца партэнагенетычна.Варыянт 2


Выбраць правільныя сцвярджэнні

 1. Ва ўсіх членістаногіх змешаная поласць цела.

 2. Органамі выдзялення ў павукападобных з’яўляюцца мальпігіевыя сасуды.

 3. У насякомых чатыры пары хадзільных канечнасцей.

 4. Грудныя сегменты рачнога рака нясуць толькі 2 пары нагасківіц.

 5. Для павукоў характэрна пазакішэчнае страваванне.

 6. Крывяносная сістэма насякомых незамкнутая.

 7. Пярэдняя кішка рачнога рака ўтворана глоткай, страваводам, аднакамерным страўнікам.

 8. На чаласугрудзях павука-крыжавіка знаходзіца 6 пар членістых канечнасцей.

 9. Нервовая сістэма насякомых утворана складаным надглоткавым гангліем і брушным нервовым ланцужком.

 10. Для рачнога рака характэрна развіццё ператварэннем.Маршрут К

Заданне 1.

Цель насякомых раздзелена на :

 1. галавагрудзі і брушка

 2. 2) галаву, грудзь, брушка.


Заданне 2

Устанавіць правільную паслядоўнасць злучэння аддзелаў канечнасцей насякомага:

А) вяртлюі,

Б) сцягно,

В) тазік,

Г) лапка,

Д) галенка


1) В – А – Б – Д – Г 2) А – Б – В – Д – Г


Заданне 3

Устанавіць адпаведнасць паміж аддзеламі цела насякомага і кампанентамі, якія яны нясуць:

А) галава А) членістыя канечнасці

Б) 1 – ы грудны сегмент Б) ротавы апарат

В) 2 – і грудны сегмент В) дыхальца

Г) 3 –ці грудны сегмент Г) крылы

Д) брушка Д) надкрыллі


1)1А – 2; 1Б-2А, В; 1В – 2 А, В,Д; 1Г – 2А,В,Г; 1Д – 2В


2)1А – 2Б; 1б-2А; Г; 1В – 2А,Д; 1Г – 2 А,В; 1Д – 2А,В;


 1. 1А – 2Б; 1Б-2А,В; 1В – 2 А,В; 1Г – 2А,В; 1Д – 2 Г.Д.Табліца 2

Унутраная будова класа Ракападобныя


Сістэма органаў

Асаблівасці будовы

Функцыі

1. Стрававальная сістэма2.Органы дыхання3.Крывяносная сістэма4 Выдзяляльная сістэма5Нервовая сістэма


Унутраная будова класа ПавукопадобныяСістэма органаў

Асаблівасці будовы

Функцыі

1. Стрававальная сістэма2.Органы дыхання3.Крывяносная сістэма4 Выдзяляльная сістэма5Нервовая сістэма


Унутраная будова класа НасекомыяСістэма органаў

Асаблівасці будовы

Функцыі

1. Стрававальная сістэма2.Органы дыхання3.Крывяносная сістэма4 Выдзяляльная сістэма5Нервовая сістэмаМаршрут Х


Заданне 1

Цела павука – крыжавіка падзелена на:

1) галаву, грудзь і брушка 2) галавагрудзі і брушка


Заданне 2

Устанавіце адпаведнасць паміж слупкамі


1.

А) 1-я пара канечнасцей павука А) хадзільныя ногі

Б) 2-я пара канечнасцей павука Б) кагаткі (хеліцэры)

В) 3-6-я пары канечнасцей павука В) нагашчупальцы


1) 1А – 2В, 1Б – 2Б, 1В – 2А 2) 1А –2Б, 1Б – 2В, 1В – 2 А


Заданне 3.

З прыведзенага пераліку кампанентаў выбраць толькі тыя, якія размяшчаюцца на брушку павука-крыжавіка


А) дыхальныя адтуліны легкіх

Б)дыхальныя адтуліны трахей

В) членістыя канечнасці

Г) адтуліны мальпігіевых сасудаў

Д) адтуліна пратокі ядавітай залозы

Е) анальная адтуліна

Ж) павуцінныя бародаўкі


1) А,В,Г,Е,Ж 2) Б,В,Г,Д 3) А,Б,Е,Ж.


Маршрут П


Заданне 1.

Цела рачнога рака раздзелена на :

1) галавагрудзі і брушка 2) галаву, грудзі і брушка.


Заданне 2

Устанавіце адпаведнасць паміж канечнасцямі рачнога рака і функцыямі, якія яны выконваюць


1

А) жавалы А) змяльчэнне ежы

Б) вырасты асноўнога

членіка грудных ног Б) рух

В) брушныя канечнасці В) дыханне


1) 1А – 2Б, 1Б – 2А, 1В-2Б 2) 1А – 2А, 1Б- 2В, 1В – 2 Б


Заданне 3.

Устанавіць адпаведнасць паміж канечнасцямі рачнога рака і сегментамі цела, на якіх яны знаходзяцца:


1


А) клешні А) галоўныя сегменты

Б) нагасківіцы Б) 1-3 грудныя сегменты

В) бакавыя часткі хваставога веера В) 5 – 8 грудныя сегменты

Г) хадзільныя ногі Г) брушныя сегменты

Д) жавалы Д) 4-ы грудны сегмент


 1. 1А – 2Б, 1Б – 2А, 1В – 2Г, 1Г – 2В,1Д – 2 Д
 1. 1А – 2Д, 1Б – 2Б, 1В – 2Г, 1Г – 2В, 1Д – 2А
 1. 1А – 2Д, 1Б – 2В, 1В – 2Г, 1Г –2Б, 1Д – 2А

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Урок-абагульнення па тэме \"Тып членістаногія\" iconПлан правядзення тыдня дакладных навук
Урок – абагульнення І сістэматызацыі ведаў па тэме “Складанне І адыманне дзесятковых дробаў”

Урок-абагульнення па тэме \"Тып членістаногія\" iconКонкурс Адукацыя для свабоды
Месца ўрока ў вывучаемай тэме: 9 урок у тэме “Лічэбнік”, урок №58 у каляндарным планаванні

Урок-абагульнення па тэме \"Тып членістаногія\" iconКонкурс ""Адукацыя для свабоды
Месца ўрока ў вывучаемай тэме: 9 урок у тэме “Лічэбнік”, урок №58 у каляндарным планаванні

Урок-абагульнення па тэме \"Тып членістаногія\" iconАбагульняючы ўрок па тэме
Замацаванне тэарэтычных ведаў на практыцы на абагульняючым уроку па тэме “Сонечная сістэма”

Урок-абагульнення па тэме \"Тып членістаногія\" iconУрок -экскурсія па тэме " Свет кніг "
Урок-экскурсія “Свет кніг” з выкарыстаннем інтэрнета І камп’ютэрнай прэзентацыі, мэта якога – паўтарыць раней засвоены моўны, граматычны,...

Урок-абагульнення па тэме \"Тып членістаногія\" iconПравапіс прыставак Мэты
Тып факультатыўных заняткаў: падагульненне, сістэматызацыя І замацаванне ведаў, уменняў І навыкаў па тэме

Урок-абагульнення па тэме \"Тып членістаногія\" iconУрок абагульнення І сістэматызацыі матэрыялу
Мэта: паўтарыць, абагуліць І прывесці ў пэўную сістэму вывучаны матэрыял раздзела

Урок-абагульнення па тэме \"Тып членістаногія\" iconУрок абагульнення І сістэматызацыі ведаў
Фарміраванне ўменняў І навыкаў, якія носяць у сучасных ўмовах агульнанавуковы І агульнаінтэлектуальны характар

Урок-абагульнення па тэме \"Тып членістаногія\" iconУрок па тэме "Лічэбнік" Мэты
Мэты: абагульніць І сістэматызаваць веды па пройдзенай тэме; павысіць цікавасць да ўрокаў беларускай мовы; развіваць мову вучняў

Урок-абагульнення па тэме \"Тып членістаногія\" iconУрок беларускай літаратуры ў 8 класе філасофская лірыка. М. Танк "шчасце"
Тып урока: урок засваення новых ведаў з прымяненнем інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогій І элементаў тэхналогіі “Развіццё крытычнага...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка