Конкурс рисунков "Книжное царство-государство" Конкурс рисунков "Любимый герой книги" Вусны часопіс, прысвечаны 130-годдю з дня нараджэння Я. Коласа І Я. Купалы Урок поэзии «Книги звонкая строка»
НазваКонкурс рисунков "Книжное царство-государство" Конкурс рисунков "Любимый герой книги" Вусны часопіс, прысвечаны 130-годдю з дня нараджэння Я. Коласа І Я. Купалы Урок поэзии «Книги звонкая строка»
Дата канвертавання03.04.2013
Памер151.36 Kb.
ТыпКонкурс


Мы жывем у век новых тэхналогій. Тэлебачанне, радыё, інтэрнэт - гэтыя сродкі масавай інфармацыі сталі неад'емнай часткай жыцця сучаснага чалавека. І, здаецца, што ў гэтым наплыве зусім не засталося месца кнізе. У сучасным грамадстве праблемы чытання беларускай кнігі стаяць надзвычай востра. Няўжо яна аджывае свой век? Не! Бо краіна беларускай літаратуры - гэта ўладанне кніг, у якіх захавана духоўнае багацце чалавечага роду, досвед і мудрасць нашых продкаў і сучаснікаў – ад фальклорных калыханак,загадак і казак да сучасных шэдэўраў мастацкага слова.

У мэтах павышэння ролі кнігі і чытання ў сучасным грамадстве, выхавання ў маладога пакалення любові да мастацкага слова, развіцця айчыннай літаратуры, забеспячэння дзяржаўнай падтрымкі нацыянальнага кнігавыдання Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Аляксандр Рыгоравіч Лукашэнка падпісаў Загад № 618 "Аб аб'яўленні 2012 года Годам кнігі».

Аб'яўленне ў Беларусі Года кнігі з'яўляецца сведчаннем таго, што фарміраванне ў падрастаючага пакалення духоўна-маральных каштоўнасцей -прадмет асаблівага клопату дзяржавы.

У рамках Года кнігі ў школе былі арганізаваны розныя мерапрыемствы: гадзіны-агляды кніг пісьменнікаў-юбіляраў года, кніжныя выставы, заняткі па “Асновах інфармацыйнай культуры”, пазнавальныя мерапрыемствы, віктарыны, інтэрнэт - конкурсы і інш.

Адзін з асноўных накірункаў бібліятэкі ў Год кнігі - выкарыстанне розных формаў і метадаў па прапагандзе і папулярызацыі кніг увогуле і ў прыватнасці твораў беларускіх пісьменнікаў.

На мерапрыемствах, прысвечаных папулярызацыі твораў беларускіх пісьменнікаў, мы прапаноўвалі пачытаць і паслухаць, як прыгожа гучыць роднае слова, заклікалі адчуць радасць таго, што мы аддаем даніну павагі і любові нашым далёкім продкам – стваральнікам прыгожай і спеўнай мовы. Гэтым самым мы робім крок у тую будучыню, дзе ў беларусаў ёсць свой твар. Успамінаюцца словы М.А.Марозава: “ Кніга - гэта чараўніца. Кніга змяніла свет. У ёй памяць чалавечага роду, яна рупар чалавечай думкі. Свет без кнігі –свет дзікуноў”.

Литературная викторина “Знатоки сказок”
Па старонках часопіса “Вясёлка”
КТД СБ СК “Путешествие в мир сказок”Путешествие по стране Книг

с воспитанниками детского садаПознавательный урок “Книга – наш друг”Конкурс рисунков “Книжное царство-государство”


Конкурс рисунков “Любимый герой книги”Вусны часопіс, прысвечаны 130-годдю з дня нараджэння Я. Коласа і Я. Купалы


Урок поэзии «Книги звонкая строка»
Літаратурны партрэт “Мой любімы пісьменнік”


Литературная викторина “С книгой по жизни!”Игра “Буккроссинг”
Вусны часопіс, прысвечаны 130 – годдзю з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа
Уступ


З працы пачынаецца Купала,

З песні, што з’ яднала ўсіх людзей,

З казак, дзе крыві і слёз хапала,

З калыханкі, сонца і надзей.


З болю пачынаецца, з пратэсту,

З прыгавору гнеўнага панам…

І прыйшлі мы з ім у свет братэрства,

І дарог не трэба іншых нам.


1 старонка “ З жыцця будучых песняроў”


- Дзяцей у сям’і было сямёра. Ясь быў старэйшым.Ён вельмі любіў хадзіць з палкай(гэтая прывычка засталася назаўсёды)

- Калі Ясю было 13 гадоў, ён пачаў сам выпісваць газеты і часопісы. Удзень чытаць не было калі, бо працаваў па гаспадарцы.Хлопчык чытаў увечары і ўночы.Калі патушаць лямпу, то прыладзіцца і чытае пры лучыне.Вучыў чытаць і сясцёр.Вучыўся Ясь у выпадковых “дарэктараў”.Хацеў паступіць у вучылішча –бацька не пусціў.

- Ясь захапляўся музыкай. Маці дала два рублі на дудачку. Ясь цэлы дзень іграў, але яна расклеілася.

- У 1902 годзе напісаў першы верш на імяніны сястры. Але памёр бацька і 2 сястры.

- Неаднолькавае дзяцінства, неаднолькавае было і жыццё паэтаў. За дзейнасць і творчасць Купалу праследавала ўлада. Спрабаваў аўтар закончыць жыццё самагубствам.

- Янка Купала загінуў трагічна 28 чэрвеня 1942 года. Сэрца маці Бянігны Іванаўны спынілася праз два дні пасля смерці сына.Хавалі іх у адзін дзень – 1 ліпеня 1942 года.Толькі Купалу хавалі ў Маскве, а маці – у Мінску.І зараз у Мінску на Вайсковых могілках віднеюцца магілы двух сыноў Беларусі - Коласа і Купалы.У 1962 годзе ўрна з прахам Купалы была перанесена на Радзіму.


2 старонка “Творы Янкі Купалы”


- Слаўны Купала сваімі творамі: паэмамі ”Яна і я”, “Курган”, “Зімой”, Нікому”, “Магіла льва”, драматычнымі творамі: ”Паўлінка”, “Тутэйшыя”, “Раскіданае гняздо”.

3 старонка”Ля помніка Якубу Коласу”


/Максім Танк/

Ён з песняю непераможнай

Край абышоў і ўсіх сяброў.

Пасля няспынных падарожжаў

Вярнуўся стомлены дамоў.


Прысеў на валуне гранёным,

Дзе на Маскву імкне шаша,

Паслухаць музыкі Сымона,

Гамонкі дзеда Талаша.


Падыхаць водарам азёраў,

Бароў, наднёманскіх раўнін,

Палюбавацца на свой горад,

Што ўзняўся феніксам з руін.


Спяшайцеся з паэтам стрэцца,

Яго паслухаць ,покуль зноў

Ён падарожнічаць па свеце

З сваёю песняй не пайшоў.


4 старонка ”З дзяцінства Якуба Коласа”


- Косцік пасвіў кароў.Скалеў зусім.Успомніў словы дзядзькі Антося:”Калі на бярэзінцы не будзе ні аднаго лістка, тады можна будзе закідваць пугу да вясны”.Загнаў кароў, агледзеўся – нідзе нікога, і да бярэзінкі!

- Падымайся, падымайся!- стукаў назаўтра скаварадою аб прыпек дзядзка Антось.

- Можна пугу да вясны закідваць. Ужо ўсе лісты з бярэзінкі асыпаліся!

- Што? Што?Як асыпаліся?Ах!Як ацерабіў! Ну, твае хітрыкі не памогуць, прыйдзецца яшчэ папасвіць.


- Вечарамі чыталі разам: дзядзька Антось, дзеці, бацька.


- Надыходзіла вясна . Алесь сказаў бацьку, што Косцік напісаў верш пра вясну.


- Ну, пачытай!І Косцік пачаў чытаць:


Сонца грэе, прыпякае,

Лёд на рэчцы затрашчаў,

Цёплы вецер павявае,

Хмар дажджлівых нам прыгнаў.

Вось і бусел паказаўся,

Гусі дзікія гудуць.

Шпак на дубе расспяваўся,

Жураўлі ўжо лятуць.

І зіма , як дым , прапала,

Зелянее луг, ралля,

Як ад болю ачуняла

Наша родная зямля!

- Не хлусіш, сам напісаў? На гасцінец! І бацька працягнуў рубель.


- Вучыўся Кастусь у семінарыі.Навука давалася лёгка. Пасля працаваў настаўнікам.Быў у Лунінцы, Пінску, Люсіна, Пінкавічах.Знаходзіўся ў турме за ўдзел у нелегальным настаўніцкім сходзе.


-Жыццё праляцела хутка. Якуб Колас перажыў свайго сябра на 14 гадоў і памёр 13 жніўня 1956 года.


-У спадчыну нам засталіся яго бессмяротныя творы: ”На прасторах жыцця”, “Дрыгва”, “На ростанях”, “Новая зямля”, “Сымон-музыка”…


5 старонка “Бессмяротныя радкі”

(Пазнайце твор)


-Паміж пустак,балот беларускай зямлі…/”Курган”/


-О, край родны, край прыгожы,

Мілы кут маіх дзядоў!”Сымон-музыка!/


- На ніцях белай павуціны прывозяць восень павучкі…/”Дарэктар”/


- Не шасцяць каласы,

Звон не валіцца з касы…/”Адцвітанне”/


-Марозік крэпіць, лёд таўшчэе

І рэчка вольная нямее…/”На рэчцы зімою”/


Між алешын, кустоў

Дзе пяе салавей

І шуміць , і грыміць

Срэбразвонны ручэй…/”Ручэй”/


Заключная старонка ”За ўсё …”


За ўсё, што сёння маю,

Што даў мне мой народ:

За кут у родным краю,

За хлеб-соль без клапот,-

Я адплаціў народу,

Чым моц мая магла:

Зваў з путаў на свабоду,

Зваў з цемры да святла.

Для Бацькаўшчыны беднай,

Для ўпаўшых яе сіл

Складаў я гімн пабедны

Сярод крыжоў, магіл.

Змагаўшыся з напасцяй ,

За шчасце для людзей,

Не раз пісаў у няшчасці

Крывёй з сваіх грудзей.

Уносіў гэтым долю

Свайго для ўсіх дабра,

А болей…Што ж там болей

Жадаць ад песняра?!
Віктарына, прысвечаная 130 – годдзю Янкі Купалы і Якуба Коласа

1. Назваць даты жыцця Янкі Купалы (1882 – 1942)

2. Назваць даты жыцця Якуба Коласа (1822 – 1956)

3. Сапраўднае імя Янкі Купалы (Іван Дамінікавіч Луцэвіч)

4. Сапраўднае імя Якуба Коласа (Канстанцін Міхайлавіч Міцкевіч)

5. У якой сям’і нарадзіўся Янка Купала? (арандатара)

6. У якой сям’і нарадзіўся Якуб Колас ?(лесніка)

7. Хто быў Якуб Колас па прафесіі (настаўнік)

8. Назавіце мясціны на Палессі, дзе ён працаваў?
(Лунінец, Пінск, Купяцічы, Люсіна, Пінкавічы)

9. Першы верш Янкі Купалы як называўся? (“Мужык”)

10. Першы верш Якуба Коласа, надрукаваны ў газеце? (“Наш родны край”)

11. Рэдактарам якой газеты быў Янка Купала? (“Наша ніва”)

12. Першы зборнік Янкі Купалы? (“Жалейка”)

13. Першы зборнік Якуба Коласа? (“Песні – жальбы”)

14 Паэма Якуба Коласа, якую называюць энцыклапедыяй

сялянскага жыцця? (“Новая зямля”)

15. З якога верша радкі “Ад прадзедаў спакон вякоў..”? (Янкі Купалы “Спадчына”)

16.Чый верш “Вобразы мілыя роднага краю...” (Якуба Коласа)

17. Хто з іх меў трое сыноў, адзін з якіх загінуў? (Якуб Колас)

18. Якая п’еса Купалы стала візіткай нацыянальнага тэатра (“Паўлінка”)

19. Таямніца чые смерці не разгадана? (Янкі Купалы)

20. Адкуль радкі : ”Дзень быў святы, яшчэ ад рання блінцы пякліся на сняданне…”? (“Новая зямля”)
21. Назваць дзве вядомых паэмы Якуба Коласа(“Новая зямля” і “ Сымон-музыка”)
22. У якім годзе прыйшлі ў літаратуру Якуб Колас?(1906 год) і Янка Купала?(1905 год)
23. Героем якога твора яўляецца малады настаўнік,што прыехаў працаваць у вёску Цельшына?(“На ростанях”Якуба Коласа)
24. Як называецца зборнік філасофскіх казак Якуба Коласа?(“Казкі жыцця”)«Угадай сказку»

(Литературная викторина –игра по сказкам)


Ведущий: Здравствуйте, мальчики и девочки! Начинаем нашу литературную викторину-игру «Угадай сказку». Начнём с разминки.По ходу проведения разминки можно сразу предложить разделиться ребятам на несколько команд.

Вопросы разминки:

1.Сколько братьев-месяцев встретила героиня сказки С.Маршака у новогоднего костра? (12)

2.Сколько братьев было у Элизы, героини сказки Г.Х.Андерсена «Дикие лебеди»? (11 братьев)

3.Как звали сестру доктора Айболита? ( Варвара)

4.Кто превратил Василису Премудрую в лягушку?

(Кощей Бессмертный)

5.Как звали трёх медведей из сказки Л.Толстого «Три медведя»?

(Михаил Потапыч, Настасья Петровна, Мишутка)

6.Кто из трёх поросят построил самый прочный домик?

(Наф-Наф)

7.Что приговаривала царица, глядя в волшебное зеркальце?

(«Свет мой, зеркальце! Скажи,

Да всю правду доложи.

Я ль на свете всех милее,

Всех румяней и белее?»)

8.Какой мальчик должен выложить слово «вечность». За это ему обещали подарить новые коньки и весь свет. (Кай)

9.Где находится смерть Кащея Бессмертного? (Дерево, сундук, заяц, утка, яйцо, игла)

10.Как звали корову кота Матроскина? (Мурка)

11.Сколько раз старик бросал в море невод? (3)

12.Сколько разбойников перехитрил Али-Баба? (40)

13.как звали джинна, которого освободил из бутылка Волька, из повести-сказки Л.Лагина? (Хоттабыч)

14.От кого ушёл Колобок? (От дедушки и бабушки, зайца, волка, медведя)

Ведущий: Викторина состоит из 6-ти туров: 1-й тур Пушкиниана; 2-й – Сказки зарубежных писателей; 3-й – Чей это портрет?; 4-й – Русские народные сказки; 5-й – Сказки русских писателей

1-й тур. Пушкиниана.

1.Что кричал петушок, сидя на спице?

(Кири-Куку,

Царствуй, лежа на боку)

2.Из какой сказки эти строки?

Ветер по морю гуляет

И кораблик подгоняет,

Он бежит себе в волнах

На раздутых парусах.

(«Сказка о царе Салтане, о сыне его, славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и прекрасной царевне Лебедь»)

3.К кому обращался за помощью королевич Елисей?

(К солнцу, месяцу, ветру)

4.На какую работу нанял поп Балду? (Повар, конюх, плотник)

5.Из какой сказки эти строки?

…Дева вдруг

Ожила. Глядит вокруг

Изумленными глазами,

И, качаясь над цепями,

Привздохнув, произнесла:

«Как же долго я спала!»

(«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях»)

6.- Буду служить тебе славно,

Усердно и очень исправно,

В год за три щелчка тебе по лбу,

Есть же мне давай вареную полбу.

(«Сказка о попе и работнике его Балде»)

7.Что пообещал царь Додон мудрецу за золотого петушка?

(Волю первую твою

Я исполню, как мою)

8.Как звали пса, который сторожил терем семи богатырей? (Соколко)

9.Сколько лет прожил старик со старухой у самого синего моря?

(Тридцать лет и три дня)

10.Кого называл Балда меньшим братом? (Зайца)

2-тур.Сказки зарубежных писателей.

1.Кто послал принцессе розу и соловья.

(Принц из сказки Г.Х.Андерсена «Свинопас»)

2.Кто самый лучший в мире фантазер и сладкоежка, большой друг Малыша?

(Карлсон)

3.В какой сказке медведь сам сочинял стихи?

(«Винни-Пух и все-все-все»)

4.Какая девушка на балу потеряла туфельку? («Золушка»)

5.Как звали хозяина Кота в сапогах? (Маркиз Карабас)

6.Кто носил пояс с надписью «Когда злой бываю, семерых убиваю» («Храбрый портной»)

7.Назовите страну, где вместо «доброго утра» говорят «спокойной ночи», где в булочных продают карандаши, краски, клей, а в канцелярских магазинах продают хлеб? (Страна лжецов)

8.В какой сказке на земле идёт снег, если на небе взбивают пуховую перину?

(«Госпожа Метелица»)

9.Назовите любимое выражение Карлсона. (Дело житейское)

10.Как звали самую маленькую девочку? (Дюймовочка)


3-й тур. Чей это портрет

1.“Все бока его изрыты,

Частоколы в ребра вбиты,

На хвосте село стоит;

Мужики на губе пашут,

Между глаз мальчишки пляшут…”

Кто это? (Чудо-юдо рыба-кит)

2.Чей это портрет?

“Лежит, потягивается, с боку на бок переваливается. Встанет, попрыгает да и сядет к окошку мух…” (Ленивица)

3.Кто эта героиня и из какой сказки?

“Белолица, черноброва,

Нраву кроткого такого,

И жених сыскался ей –

Королевич Елисей”,

(Царевна из сказки “Сказка о мертвой царевне и семи богатырях”)

4.”Но самой красивой была хозяйка дворца, стоявшая на пороге. Она тоже была вырезана из картона, на плечах – голубой шарф, а на груди – блестящая брошка, такая же большая, как голова её владельцы, и такая же красивая”, Угадали, кто это?

(Балерина из сказки “Стойкий оловянный солдатик”)

5.”Как только этот ребенок научился лепетать, он срузу же стал говорить премилые вещи, а во всех его поступках было столько ума, что нельзя было им не восхищаться. А на голове у него был хохолок…” Как звали этого принца? (Рикке с хохолком)

6.В какой сказке вы прочли про эту красавицу?

“Месяц под косой блестит,

И во лбу звезда горит.

А сама-то величава,

Выступает, будто пава”.

(А.С.Пушкин “Сказка о царе Салтане”)

7.”Она слегка прикоснулась к её платью волшебной палочкой, и старое платье превратилось в чудесный наряд из серебряной и золотой парчи, весь усыпанный драгоценными камнями”. Кто и в какой

превратил старенькое платье в бальное? (Фея, “Золушка”)

8.Угадайте, кто это?

“Перед ней сидит старик седой-седой; сидит на ледяной лавочке да секжные комочки ест; тряхнет головой – от волос иней сыплется, духом – валит густой пар”. (Мороз Иванович)

9.”Идёт, по сторонам зевает, вывески читает, ворон считает. А тем временем сзади пристала незнакомая собака да все баранки одну за другой и съела” Про какую девочку здесь говорится?

(Про девочку Женю из сказки В.Катаева “Цветик-Семицветик”)

10. “Она была так прелестна и нежна, но изо льда, из ослепительного, сверкающего льда, и всё же живая! Глаза её сияли, как звёзды, но в них не было ни теплоты, ни покоя”. Кто это? Где вы с ней встречались? Кто о ней написал?

(Г.Х.Андерсен. “Снежная королева”)

4-й тур. Русские народные сказки.

1. Кто с кем такой делёж устраивал: “Твои вершки, а мои корешки”.

(Мужик с медведем в сказке “Мужик и медведь”.)

2. Скажите, какого героя провели на пирожках?

(Медведь из сказки “Маша и медведи”).

3. Кто варил кашу, применяя ум и смекалку?

(Солдат в сказке “Каша из топора”).

4. Как мужик разделил без обиды одного гуся на семерых: барина, барыню, сыновей и двух дочерей и себя не обидел?

(Барину- голову, барыне- гузку, сыновьям ножки, крылышки- дочерям, а себе- всё туловище.)

5. Какими словами начинаются русские сказки?

( “Жили-были…”, “В некотором царстве, в некотором государстве…”)

6. Что приказал царь-батюшка своим невесткам, чтобы проверить их на мастерство?

(Испечь хлеб, соткать ковёр.)

7. Чем кормила лиса журавля?

(Кашей.)

8.В какой сказке от брошенной шапки избушка зашаталась?

(В сказке “Иван- крестьянский сын и Чудо-юдо”).

9. Из какой сказки эти строчки?

Ах ты, Петя- простота,

Сплоховал немножко:

Не послушался кота,

Выглянул в окошко…

(“Петушок- золотой гребешок”)

10. Кто первый нашёл теремок?

(Мышка-норушка).

5-й тур. Сказки русских писателей.

1.Как зовут волшебницу, которая боялась воды, и сколько лет она не

умывалась. (Бастинда, 500 лет)

2.Кто написал сказку «Приключения Незнайки»? (Н.Носов)

3.Как зовут главных героев сказки Э.Успенского «Каникулы в Простоквашино» (Дядя Фёдор, кот Максим, собака Шарик, почтальон Печкин)

4.Как звали толстяков из повести Ю.Олеши «Три толстяка»? (имён нет)

5.По каким странам путешествуют герои сказок А.Волкова? (Страна болтунов, прыгунов, мигунов, жевунов и др.)

6.Какого насекомого испугались все звери?

(Таракан из сказки К.Чуковского «Тараканище»)


7.В какой сказке король больше всего на свете любил манную кашу и как звали повариху, которая знала секрет приготовления этой каши?

(Сказка С.Прокофьева «Лоскутик и облако», Барбацуна)

8.Кто написал сказку «Колобок идет по следу»?

(Э.Успенский)

9.Какой музыкальный инструмент помогал девочке Жене собирать землянику? (Дудочка В.Катаев «Дудочка и кувшинчик»)

10.С букварём шагает в школу

Деревянный мальчуган

Попадает вместо школы

В деревянный балаган.

Как зовётся эта книжка?

Как зовётся сам мальчишка?

(Буратино)

Подведение итогов литературной игры-путешествия по сказкам. Награждение лучших и самых внимательных читателей сказок.

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Конкурс рисунков \"Книжное царство-государство\" Конкурс рисунков \"Любимый герой книги\" Вусны часопіс, прысвечаны 130-годдю з дня нараджэння Я. Коласа І Я. Купалы Урок поэзии «Книги звонкая строка» iconПлан мерапрыемстваў бібліятэк Браслаўскай цбс, прысвечаных 130-годдзю з дня нараджэння класікаў беларускай літаратуры Янкі Купалы І Якуба Коласа
Стварэнне аргкамітэта па святкаванню 130-годдзя з дня нараджэння Я. Купалы І я. Коласа І 100-годдзя М. Танка ў складзе прадстаўнікоў...

Конкурс рисунков \"Книжное царство-государство\" Конкурс рисунков \"Любимый герой книги\" Вусны часопіс, прысвечаны 130-годдю з дня нараджэння Я. Коласа І Я. Купалы Урок поэзии «Книги звонкая строка» iconПлан мерапрыемстваў Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, прысвечаных 130-годдзю з дня нараджэння народных паэтаў Беларусі Янкі Купалы І Якуба Коласа
...

Конкурс рисунков \"Книжное царство-государство\" Конкурс рисунков \"Любимый герой книги\" Вусны часопіс, прысвечаны 130-годдю з дня нараджэння Я. Коласа І Я. Купалы Урок поэзии «Книги звонкая строка» iconПравядзення мерапрыемстваў, прысвечаных 130-годдзю з дня нараджэння Янкі Купалы І Якуба Коласа ў дзяржаўнай установе адукацыі
Урачыстыя сходы,прысвечаныя 130-годдзю з дня нараджэння Янкі Купалы І якуба Коласа

Конкурс рисунков \"Книжное царство-государство\" Конкурс рисунков \"Любимый герой книги\" Вусны часопіс, прысвечаны 130-годдю з дня нараджэння Я. Коласа І Я. Купалы Урок поэзии «Книги звонкая строка» iconКонкурс сачыненняў, прысвечаны класікам беларускай літаратуры Я. Купалу І Я. Коласу
У 2012 годзе адзначаецца 130-годдзе з дня нараджэння класікаў сусветнай І беларускай літаратуры, адных з заснавальнікаў новай беларускай...

Конкурс рисунков \"Книжное царство-государство\" Конкурс рисунков \"Любимый герой книги\" Вусны часопіс, прысвечаны 130-годдю з дня нараджэння Я. Коласа І Я. Купалы Урок поэзии «Книги звонкая строка» iconДа 130-годдзя з дня нараджзння Янкі Купалы І Якуба Коласа
Сённяшняе свята мы прысвячаем 130-годдзю з дня нараджэння вялікіх майстроў паэтычнага слова — Янкі Купалы І якуба Коласа

Конкурс рисунков \"Книжное царство-государство\" Конкурс рисунков \"Любимый герой книги\" Вусны часопіс, прысвечаны 130-годдю з дня нараджэння Я. Коласа І Я. Купалы Урок поэзии «Книги звонкая строка» iconДні беларускай мовы І літаратуры, прысвечаныя 130-годдзю з дня нараджэння я. Коласа І я. Купалы праграма дзён беларускай мовы І літаратуры, прысвечаных 130-годдзю з дня нараджэння Я. Коласа І Я. Купалы
Дні беларускай мовы І літаратуры, прысвечаныя 130-годдзю з дня нараджэння я. Коласа І я. Купалы

Конкурс рисунков \"Книжное царство-государство\" Конкурс рисунков \"Любимый герой книги\" Вусны часопіс, прысвечаны 130-годдю з дня нараджэння Я. Коласа І Я. Купалы Урок поэзии «Книги звонкая строка» iconАб мерапрыемствах, прысвечаных 130-годдзю з дня нараджэння Янкі Купалы І Якуба Коласа І 100-годдзю з дня нараджэння Максіма Танка

Конкурс рисунков \"Книжное царство-государство\" Конкурс рисунков \"Любимый герой книги\" Вусны часопіс, прысвечаны 130-годдю з дня нараджэння Я. Коласа І Я. Купалы Урок поэзии «Книги звонкая строка» iconДа 130-годдзя з дня нараджэння Янкі Купалы І Якуба Коласа
Юбілей народных паэтаў Янкі Купалы І якуба Коласа шырока адзначаецца ў нашай краіне І па-за яе межамі. Янка Купала І якуб Колас –...

Конкурс рисунков \"Книжное царство-государство\" Конкурс рисунков \"Любимый герой книги\" Вусны часопіс, прысвечаны 130-годдю з дня нараджэння Я. Коласа І Я. Купалы Урок поэзии «Книги звонкая строка» iconПлан мерапрыемстваў, прысвечаных 130-годдзю з дня нараджэння Янкі Купалы І Якуба Коласа

Конкурс рисунков \"Книжное царство-государство\" Конкурс рисунков \"Любимый герой книги\" Вусны часопіс, прысвечаны 130-годдю з дня нараджэння Я. Коласа І Я. Купалы Урок поэзии «Книги звонкая строка» iconГордасць І слава беларускай літаратуры : да 100-годдзя з дня нараджэння Янкі Купалы І Якуба Коласа : метадычныя рэкамендацыі І бібліяграфічныя матэрыялы ў дапамогу бібліятэкам І таварыствам аматараў кнігі / Дзяржаўная бібліятэка бсср імя У.І. Леніна. – Мінск, 1981. – 77 с
Беларусь адзначае 130-годдзе з дня нараджэння класікаў беларускай літаратуры, знакамітых песняроў беларускага народа, народных паэтаў...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка