Гомель уа "гду імя Францыска Скарыны", 2010 Мимиміністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь
НазваГомель уа "гду імя Францыска Скарыны", 2010 Мимиміністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь
старонка1/21
Дата канвертавання02.04.2013
Памер2.81 Mb.
ТыпДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь


Установа адукацыі

Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт

імя Францыска Скарыны”


Кафедра давузаўскай падрыхтоўкі і прафарыентацыі


С.В. ЧАЙКОВА


БЕЛАРУСКАЯ МОВА


ЗБОРНІК ТЭСТАЎ

для слухачоў падрыхтоўчага аддзялення,

падрыхтоўчых курсаў і абітурыентаў


Гомель

УА “ГДУ імя Францыска Скарыны”, 2010

МиМИМіністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь


УДК 811.161.3 (079.1) (075.9)

ББК 81.411.3В 644 – 922
Б 43Рэцэнзент:

кафедра давузаўскай падрыхтоўкі і прафарыентацыі установы адукацыі “Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарыны”


Рэкамендаваны да выдання навукова-метадычным саветам установы адукацыі “Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Францыска Скарыны”


Беларуская мова : зборнік тэстаў для слухачоў

падрыхтоўчага аддзялення, падрыхтоўчых курсаў і

Б 43 абітурыентаў / склад. С.В.Чайкова; М-ва адук. РБ, Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Францыска Скарыны. – Гомель : ГДУ імя Ф.Скарыны, 2010.– 160 с.


Зборнік тэкстаў па беларускай мове складзены ў адпаведнасці з праграмай уступных іспытаў па беларускай мове для паступаючых ва ўстановы, якія забяспечваюць атрыманне вышэйшай адукацыі ў Рэспубліцы Беларусь, зацверджанай Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь у 2009 годзе, і ставіць на мэце праверку ведаў па беларускай мове.

Адрасаваны слухачам падрыхтоўчага аддзялення, падрыхтоўчых курсаў і абітурыентам.


УДК 811.161.3 (079.1) (075.9)

ББК 81.411.3В 644 – 922


© Чайкова С.В., 2010

© УА “Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт

імя Ф. Скарыны”, 2010


ЗМЕСТ


УВОДЗІНЫ……………………………………………………..............4
ТЭСТ 1 ДЫЯГНАСТЫЧНЫ

ВАРЫЯНТ 1……………………………………………...…………5

ВАРЫЯНТ 2………………………………………..……...............13

ТЭСТ 2 СТЫЛІСТЫКА

ВАРЫЯНТ 1………………………..……………..…….................21

ВАРЫЯНТ 2……………………………………………………….29

ТЭСТ 3 ЛЕКСІКАЛОГІЯ, ЛЕКСІКАГРАФІЯ, ФРАЗЕАЛОГІЯ

ВАРЫЯНТ 1……………………………………………………….37

ВАРЫЯНТ 2……………………………………………………….42

ТЭСТ 4 ФАНЕТЫКА, АРФАЭПІЯ, АКЦЭНТАЛОГІЯ, ГРАФІКА.

ВАРЫЯНТ 1……………………………………………………….46

ВАРЫЯНТ 2……………………………………………………….52

ТЭСТ 5 АРФАГРАФІЯ

ВАРЫЯНТ 1………………………………………………..……...57

ВАРЫЯНТ 2……………………………………………………….63

ТЭСТ 6 МАРФЕМІКА І СЛОВАЎТВАРЭННЕ

ВАРЫЯНТ 1……………………………………………………….69

ВАРЫЯНТ 2……………………………………………………….73

ТЭСТ 7 МАРФАЛОГІЯ І ПРАВАПІС ЧАСЦІН МОВЫ

ВАРЫЯНТ 1……………………………………………………….77

ВАРЫЯНТ 2……………………………………………………….83

ТЭСТ 8 СІНТАКСІС І ПУНКТУАЦЫЯ ПРОСТАГА СКАЗА

ВАРЫЯНТ 1……………………………………………………….89

ВАРЫЯНТ 2……………………………………………………….96

ТЭСТ 9 СІНТАКСІС І ПУНКТУАЦЫЯ СКЛАДАНАГА СКАЗА

ВАРЫЯНТ 1……………………………………………….……..103

ВАРЫЯНТ 2……………………………………………………...112

ТЭСТ 10 АБАГУЛЬНЯЮЧЫ

ВАРЫЯНТ 1……………………………………………………...121

ВАРЫЯНТ 2……………………………………………………...134

АДКАЗЫ……………………………………………………………...147

ЛІТАРАТУРА…......………………………………………................158

УВОДЗІНЫ


Абавязковае цэнтралізаванае тэсціраванне па беларускай мове, уведзенае ў Рэспубліцы Беларусь як від ўступнага экзамену ў вышэйшыя навучальныя ўстановы краіны, патрабуе сур’ёзнай і сістэмнай працы слухачоў падрыхтоўчага аддзялення, падрыхтоўчых курсаў, абітурыентаў. Аб’ектыўная ацэнка вучэбных дасягненняў пры дапамозе тэсціравання з’яўляецца найважнейшым паказчыкам якасці адукацыі, значным як для ўсёй сістэмы адукацыі, так і для кожнага асобнага навучэнца.

Актуальнасць і неабходнасць падрыхтоўки зборніка тэстаў па беларускай мове абумоўлена недастатковай колькасцю публікацый дадзенага роду, а таксама тым, што з новага 2010-2011 навучальнага года згодна з Законам Рэспублікі Беларусь ад 23 ліпеня 2008 года ўводзяцца ў дзеянне новыя правілы арфаграфіі і пунктуацыі.

Мэтай зборніка тэстаў з’яўляецца практычная праверка ведаў слухачоў падрыхтоўчага аддзялення, падрыхтоўчых курсаў і абітурыентаў па беларускай мове.

Тэставыя заданні ў дадзеным зборніку тэстаў прызначаны для падрыхтоўкі да цэнтралізаванага тэсціравання і ахопліваюць усе віды пытанняў, з якімі абітурыент можа сутыкнуцца на тэсціраванні. У зборнік уключаны заданні рознай ступені цяжкасці, у тым ліку і павышанай складанасці. Зборнік складаецца з 10 тэстаў у двух варыянтах, кожны з якіх мае заданні часткі А і часткі В. Частка А – заданні закрытага тыпу (з выбарам адказаў з пяці прапануемых варыянтаў), частка В – адкрытага тыпу (без выбару адказаў). Тэст 1 з’яўляецца дыягнастычным, тэст 2 правярае веды па раздзеле «Стылістыка», тэст 3 ахоплівае праверку ведаў па такіх раздзелах мовазнаўства як «Лексікалогія, лексікаграфія, фразеалогія», тэст 4 – «Фанетыка, арфаэпія, акцэнталогія, графіка», тэст 5 – «Арфаграфія», тэст 6 – «Марфеміка і словаўтварэнне», тэст 7 – «Марфалогія і правапіс часцін мовы», тэст 8 – «Сінтаксіс і пунктуацыя простага сказа», тэст 9 – «Сінтаксіс і пунктуацыя складанага сказа», тэст 10 – “Абагульняючы” – уключае ў сябе заданні па ўсяму курсу беларускай мовы і з’яўляецца заліковым.

Прапануемы зборнік тэстаў складзены ў адпаведнасці з дзеючай праграмай па беларускай мове для агульнаадукацыйных навучальных устаноў і праграмай уступных іспытаў у вышэйшыя навучальныя ўстановы, зацверджанай Загадам Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь 15.12.2009 №1193.

ТЭСТ 1


ДЫЯГНАСТЫЧНЫ


ВАРЫЯНТ 1


Ч а с т к а А


А 1 Адзначце словы, у якіх на месцы пропуску трэба пісаць літару а:

1) пад_браны;

4) выс_капробны;

2) с_званы;

5) н_ванароджаны.

3) т_матыка;

А 2 Адзначце словы, у якіх на месцы пропуску трэба пісаць літару е:

1) вым_рзнуць;

4) вы_зд;

2) кам_нь;

5) ап_кун.

3) л_сніцтва;

А 3 Адзначце словы, у якіх на месцы пропуску пішацца літара ў (нескладовае):

1) прыйшоў да _ладзіміра;

4) мой _зрост;

2) па- _збецку;

5) а_тавакзал.

3) спяваць “Рэчаньку” _ цішы;

А 4 Адзначце словы, у якіх на месцы пропуску трэба пісаць літару ь:

1) Мац _вей;

4) карэн_чык;

2) штос_ці;

5) прэм_ер-міністр;

3) вагон_чык;

А 5 Адзначце правільна напісаныя словы:

1) гамма;

4) склеенныя;

2) (марознай) ноччу;

5) пяцігоддзе.

3) мільярд;

А 6 Адзначце словы (прыклады), у якіх на месцы пропуску трэба пісаць літару д:

1) выкла_чык;

4) у зага_цы;

2) трына_цаць;

5) паз_навата.

3) крыгахо_;
А 7 Устанавіце адпаведнасць паміж марфемнай будовай слоў і прапанаванымі схемамі. Адзначце нумар правільнага адказу:

А Даслоўна

1 Корань + суфікс+ канчатак
Б Прыгарадны

2 Прыстаўка + корань + суфікс+ суфікс
В Сынаў

3 Прыстаўка+ корань + суфікс+ канчатак
Г Глытнуўшы

4 Корань + суфікс+ суфікс5 Корань + суфікс+ суфікс +канчатак
1) А2 Б1 В5 Г3;

4) А2 Б1 В4 Г3;

2) А4 Б3 В5 Г2;

5) А2 Б3 В1 Г4.

3) А1 Б5 В4 Г3;

А 8 Адзначце назоўнік, якія трэба пісаць пра злучок:

1) (Дунін)Марцінкевіч;

4) (генерал)лейтэнант;

2) (фота)рэпартаж;

5) (паў)аркуша.

3) (леса)стэп;

А 9 Адзначце назоўнікі, ад якіх утвараюцца прыналежныя прыметнікі пры дапамозе суфікса -ін- (-ын-):

1) Ганна;

4) Алесь;

2) ляснік;

5) інжынер.

3) зязюля;

А 10 Адзначце прыклады, у якіх выдзеленыя словы пішуцца праз злучок:

1) (лячэбна)аздараўленчы комплекс;

2) (шмат)значнае слова;

3) (заходне)славянскі дыялект;

4) (бела)ружовы зефір;

5) (паўднёва)афрыканскія саванны.


А 11 Адзначце дзеясловы, якія не маюць формы цяперашняга часу:

1) чараваць;

4) збіраць;

2) узгадніць;

5) вывернуць.

3) раскладваць;

А 12 Адзначце дзеясловы, якія ў форме 2-ой асобы множнага ліку цяперашняга часу напісаны правільна:

1) кіруяце;

4) рыхтуеце;

2) жывяце;

5) застываяце.

3) шукаеце;
А 13 Адзначце прыслоўі. якія трэба пісаць разам:

1) (па)бацькоўску;

4) (з)размаху;

2) (што)месяц;

5) (па)доўгу.

3) (у)прысядкі;

А 14 Адзначце прыклады, у якіх выдзеленыя словы з не, ні напісаны правільна:

1) хата непабелена;

4) невызначаны тэрмін;

2) нікуды не паспеў;

5) ісці неспяшаючыся.

3) непастаўлены выкладчыкам залік;


А 15 Адзначце сказы, у якіх на месцы пропускаў ужываецца ні:

1) Сэрца ніколі _ забудзе тых мясцін, дзе юнацтва прайшло.

2) Дзе б ты _ жыў, пра бацькоў не забывай ніколі.

3) У садзе не цвілі яшчэ _ яблыні, _ грушы.

4).Каля помніку Максіму Багдановічу нельга было _ спыніцца.

5) _ пуха, _ пер’я пажадалі мне сябры перад экзаменам.


А 16 Адзначце словазлучэнні, у якіх галоўнае слова кіруе залежным:

1) смех дзіцяці;

4) жаданне вучыцца;

2) птушыныя спевы;

5) ісці учатырох.

3) будаваць метро;  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Гомель уа \"гду імя Францыска Скарыны\", 2010 Мимиміністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь iconРактычны дапаможнік для студэнтаў спецыяльнасці 1-21 05 01 "Беларуская філалогія у 4 частках Частка 2 Гомель уа "гду імя Ф. Скарыны" 2010
...

Гомель уа \"гду імя Францыска Скарыны\", 2010 Мимиміністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь iconМіністэрства адукацыі рэспублікі беларусь установа адукацыі "Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарыны" Філалагічны факультэт тэсты па гісторыі мовазнаўства практычны дапаможнік для студэнтаў філалагічнага факультэта гомель 2003
Рэкамендавана да выдання навукова-метадычным саветам Установы адукацыі “Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарыны”26...

Гомель уа \"гду імя Францыска Скарыны\", 2010 Мимиміністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь iconІнфармацыйны ліст міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь Установа адукацыі "Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Францыска Скарыны" Навукова-даследчы інстытут гісторыі І культуры ўсходнеславянскіх народаў пры гду імя Ф. Скарыны
Міжнародную навуковую канферэнцыю “Традыцыі матэрыяльнай І духоўнай культуры Ўсходняга Палесся”

Гомель уа \"гду імя Францыска Скарыны\", 2010 Мимиміністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь iconІнфармацыйны ліст міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь Установа адукацыі "Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарыны" Навукова-даследчы інстытут гісторыі І культуры ўсходнеславянскіх народаў пры гду імя Ф. Скарыны
Міжнародную навуковую канферэнцыю “Традыцыі матэрыяльнай І духоўнай культуры Усходняга Палесся”

Гомель уа \"гду імя Францыска Скарыны\", 2010 Мимиміністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь iconСкарыны» фалькларыстыка замовы Практычны дапаможнік для студэнтаў спецыяльнасці 1-21 05 01 «Беларуская філалогія» Гомель гду імя Ф. Скарыны 2011
Рэкамендавана да выдання навукова-метадычным саветам установы адукацыі «Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Францыска Скарыны» 2011...

Гомель уа \"гду імя Францыска Скарыны\", 2010 Мимиміністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь iconЯ імёны ў тэрмінах І фразеалагізмах практычны дапаможнік для студэнтаў нефілалагічных спецыяльнасцей вну гомель уа "гду імя Ф. Скарыны" 2010
В. А. Ляшчынская, доктар філалагічных навук, прафесар кафедры беларускай мовы уа “гду імя Ф. Скарыны

Гомель уа \"гду імя Францыска Скарыны\", 2010 Мимиміністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь iconМіністэрства адукацыі рэспублікі беларусь установа адукацыі "Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарыны" Філалагічны факультэт гісторыя мовазнаўства
Рэкамендавана да выдання навукова-метадычным саветам Установы адукацыі “Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарыны” 26...

Гомель уа \"гду імя Францыска Скарыны\", 2010 Мимиміністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь iconПрактычнае кіраўніцтва для студэнтаў спецыяльнасці 1-21 05 01 "Беларуская філалогія" Гомель гду імя Ф. Скарыны 2012
Рэцэнзенты: З. У. Шведава, кандыдат філалагічных навук, дацэнт, дацэнт кафедры беларускай мовы уа “Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт...

Гомель уа \"гду імя Францыска Скарыны\", 2010 Мимиміністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь iconСмех І роспач у нацыянальнай мастацкай традыцыі Гомель уа "гду імя Ф. Скарыны" 2008
Ф. Штэйнер; м-ва адукацыі рб; Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Ф. Скарыны, 2008. – 65 с

Гомель уа \"гду імя Францыска Скарыны\", 2010 Мимиміністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь iconФранцыска Скарыны" хрэстаматыя вучэбны дапаможнік па раздзеле " Замовы " для студэнтаў спецыяльнасці 1-21 05 01 "Беларуская філалогія" Гомель 2011
Ермакова Л. Л., к ф н., дацэнт, дацэнт кафедры рускай І сусветнай літаратуры ўстановы адукацыі “Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка