Арганізацыя-распрацоўшчык
НазваАрганізацыя-распрацоўшчык
старонка3/5
Дата канвертавання28.10.2012
Памер292.28 Kb.
ТыпДокументы
1   2   3   4   5

4.4. Вытокі славянскай культуры


Фарміраванне ўсходнеславянскай народнасці: праблематычнасць і складанасць пытання. Ад язычніцкіх культаў да хрысціянскага светапогляду. Прыняцце хрысціянства – пераломная з'ява ў культуры ўсходніх славян. Спалучэнне хрысціянскіх і язычніцкіх тэндэнцый у культуры Кіеўскай Русі. Своеасаб­лівасць гэтага працэсу на прабеларускіх тэрыторыях. Кніжнасць, веды і адукацыя ў Кіеўскай Русі. "Слова аб палку Ігаравым" як агульны помнік культуры ўсходніх славян. Старажытны менталітэт усходніх славян. Этнагенез і культурагенез беларусаў: пачатковы перыяд. Полацкае і Тураўскае княствы: адметныя рысы культуры.

4.5. Культура еўрапейскага сярэднявечча


Хрысціянства як каштоўнасна-сімвалічная аснова культуры сярэднявечча, яго роля ў адзінстве Еўропы. Праблема перыядызацыі сярэдневяковай культуры. Катэгорыі сярэдневяковай культуры: тэацэнтрызм, іерархічнасць, саслоў­насць, карпаратыўнасць і інш. Дуалізм сярэдневяковай свядомасці: горні свет і дольны свет. Хрысціянская мараль віны і ідэя маральнага ўратавання асобы. Рысы сярэдневяковага мастацтва: сімвалізм, аскетызм, экспрэсія і інш.

Сінтэз дзяржаўнай і царкоўнай улады. Раманскі стыль як адлюстраванне вобраза свету чалавека ранняга сярэднявечча. Апазіцыі "цела – дух", "грахоў­насць – збавенне" ў патрыстыцы. Роля манастыроў у мастацтве, адукацыі, выхаванні. "Розум света – вар'яцтва прад Госпадам".

Феадалізм: саслоўна-маёмасны падзел і прынцып іерархіі. Іерархія грамадства як адлюстраванне іерархіі светабудовы. Структура соцыуму. Узаемасувязь рэлігійнай, свецкай і народнай культуры. Горад як цэнтр культу­ры. Узнікненне сабора і яго роля ў жыцці сярэдневяковых гарадоў. Адметныя рысы готыкі. "Сярэднявечная культурная рэвалюцыя" (ХІІ ст.). Узнікненне школ і універсітэтаў, а таксама новых формаў трансляцыі ведаў (абароны, дыспута і інш.). Вера Францыска Асізскага і Фамы Аквінскага (прынцып гармоніі розуму і веры).

Уздым і росквіт рыцарскай культуры. Крыжовыя паходы і іх вынікі. Каштоўнасці рыцарскай культуры і ідэальны вобраз рыцара. Рыцарскі раман ("Парсіфаль", "Аповесць пра Трыстана і Ізольду" і інш.).

Народная карнавальная культура як "парадыйны дуплет" рэлігійнай культуры. Канцэпцыя "карнавалізацыі" М.М.Бахціна. Карнавал як "іншае жыццё народа на аснове смеху". Паэзія вагантаў. Вулічная драма і тэатр лялек. Роля купецтва.

Позняе сярэднявечча. Павышенне каштоўнасці свецкага жыцця. Індывідуалізацыя веры. Разрыў царквы і дзяржавы. Ідэалы позняга сярэднявечча і перадумовы Рэнесанса.

Ефрасіння Полацкая і Кірыла Тураўскі; іх уклад у культуру ўсходнеславян­скага сярэднявечча. Беларускія землі ў складзе ВКЛ: асобныя рысы беларускай культуры. Роля старажытнабеларускай мовы ў культуры ВКЛ.

4.6. Культура Адраджэння і Рэфармацыі


Гістарычныя ўмовы ўзнікнення культуры Рэнесанса; яе храналагічныя рамкі. Месца Рэнесанса ў гісторыі еўрапейскай культуры. Горад як сацыякультурнае асяроддзе Рэнесанса. Трансфармацыя антычных ідэй, ведаў і каштоўнасцей як асноўная інтэнцыя эпохі. Рэнесансныя адносіны да антычнасці і сярэднявечча; новае ўспрыманне традыцыйных хрысціянскіх дагматаў. Пераадольванне дуалізму сярэднявечнага вобраза свету. Новы погляд на чалавека і яго месца ў свеце. Антрапацэнтрызм, гуманізм, індывідуалізм і інш. Ідэалы і каштоўнасці рэнесансных гуманістаў; іх адлюстраванне ў жывапісе, літаратуры, архітэктуры. Мастацтва як галоўны від духоўнай дзейнасці. Роля кнігадрукавання ў культуры Адраджэння. Навуковыя дасягненні і перабудова навуковага мыслення (геліяцэнтрызм М.Каперніка і інш.). Рэнесанс і эпоха вялікіх геаграфічных адкрыццяў. Тэхнічныя вынаходствы і змены ў адносінах да часу, прасторы, прыроды. Рэнесансны пантэізм. Нараджэнне новага вобраза сусвету. Паўночны Рэнесанс. Асаблівасці Рэнесанса ў славянскіх краінах. Мікола Гусоўскі: уваход беларускай культуры ў рэнесансную еўрапейскую культуру, пашырэнне ведаў аб беларускай прыродзе і ментальнасці ў Еўропе. Творчасць Францыска Скарыны ў кантэксце сінтэзу Усходу і Захаду. Скарынінскія тэксты, іх асноўныя ідэі.

Перадумовы стварэння ідэалогіі Рэфармацыі. Статус каталіцкай царквы. Асноўныя ідэі пратэстантызму. М.Вэбер аб сувязі пратэстантызму і капіталізму. Праблема існавання "бесцаркоўнага хрысціянства". Усталяванне асобы новага тыпу. Рысы пратэстанцкай культуры: пурытанства, народны характар, спрашчэнне культу, адказнасць асобы і інш. Сацыякультурнае значэнне Рэфармацыі.

Беларускае Адраджэнне. Самабытная культура Беларусі ў ВКЛ. Свецкая і царкоўная культура. Статуты ВКЛ як помнік прававой і палітычнай культуры. Вольнасці шляхты. Рэнесансныя ідэі ў Беларусі: умовы і фактары ўзнікнення. Каштоўнасці Рэнесанса ў беларускай культуры (Ф.Скарына, М.Гусоўскі). Рэфармацыя ў Беларусі (С.Будны, В.Цяпінскі. М.Радзівіл-Чорны і інш.). Нацыянальная мова і культура ў творчасці беларускіх гуманістаў.
1   2   3   4   5

Падобныя:

Арганізацыя-распрацоўшчык iconАрганізацыя-распрацоўшчык
Пракапцова Вера Паўлаўна, доктар мастацтвазнаўства, прафесар, загадчык кафедры беларускай І сусветнай мастацкай культуры ўстановы...

Арганізацыя-распрацоўшчык iconПримерная тематика мо классных руководителей Інфармацыя аб тэматыцы пасяджэнняў метадычнага аб’яднання класных кіраўнікоў
Арганізацыя ідэалагічнай І выхаваўчай работы ў 2010/2011н г. Арганізацыя работы ў шосты школьны дзень

Арганізацыя-распрацоўшчык iconГутарка з вучнямі, яе абмеркаванне, падвядзенне вынікаў. Арганізацыя самастойнай работы вучняў з дадатковым матэрыялам, падручнікам, у групах, картамі атласа. Арганізацыя дзейнасці вучняў
Мэта: вызначыць асаблівасці эканоміка-геаграфічнага становішча, саставу тэрыторыі, прыродных умоў, асаблівасцей складу насельніцтва...

Арганізацыя-распрацоўшчык iconПярвічнай арганізацыі прафсаюза студэнтаў бду культуры І мастацтваў за 2007/2008 навучальны год
...

Арганізацыя-распрацоўшчык iconПярвічнай арганізацыі прафсаюза студэнтаў бду культуры І мастацтваў за 2008/2009 навучальны год
Пярвічная арганізацыя прафсаюза студэнтаў бду культуры І мастацтваў – гэта грамадская арганізацыя, у якой налічваецца 2439 чалавек,...

Арганізацыя-распрацоўшчык iconOn behalf of the Assembly of Pro-Democratic ngos of Belarus I would like to address you for establishing contacts between our organizations. The Assembly was
Арганізацыя the Heinz Schwarzkopf Foundation, Berlin шукае сабе партнэра для рэалізацыі праекта па "культурах памяці" у Эўропе. Плянуецца...

Арганізацыя-распрацоўшчык iconПярвічнай арганізацыі прафсаюза студэнтаў бду культуры І мастацтваў за 2009/2010 навучальны год
Пярвічная арганізацыя прафсаюза студэнтаў бду культуры І мастацтваў – гэта грамадская арганізацыя, у якой налічваецца 2 700 членаў...

Арганізацыя-распрацоўшчык icon"Камунікацыі. Права. Эканоміка. Кіраванне. Эканоміка І арганізацыя вытворчасці"
...

Арганізацыя-распрацоўшчык iconРасклад заняткаў для групы адказных сакратароў перыядычных выданняў па тэме: "Арганізацыя вытворчасці І выпуску газет" у Інстытуце журналістыкі бду на факультэце павышэння кваліфікацыі І перападрыхтоўкі кадраў
...

Арганізацыя-распрацоўшчык iconАрганізацыя работы з вучнямі

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка