Інфармацыйны ліст
НазваІнфармацыйны ліст
Дата канвертавання11.03.2013
Памер43.52 Kb.
ТыпДокументы
Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт

Філалагічны факультэт

Савет маладых вучоных


Інфармацыйны ліст


Паважаныя калегі!


22 сакавіка 2013 г. на філалагічным факультэце Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта адбудзецца II Рэспубліканская навукова-практычная канферэнцыя маладых навукоўцаў “Мова і літаратура ў ХХІ стагоддзі: актуальныя аспекты даследавання”.

Да ўдзелу запрашаюцца студэнты, магістранты, аспіранты, маладыя вучоныя.


Кірункі канферэнцыі:

1. Тэарэтычная і функцыянальная граматыка.

2. Пытанні сучаснай лексікалогіі і фразеалогіі.

3. Моўная карціна свету, cацыяльная лінгвістыка і лінгвакультуралогія.

4. Гісторыя моў і мовазнаўства.

5. Узаемадзеянне моў і праблемы перакладу.

6. Мова і стыль мастацкай літаратуры.

7. Тэорыя літаратуры.

8. Гісторыя літаратуры.

9. Сучасны літаратурны працэс.

10. Методыка выкладання мовы і літаратуры.


Мовы канферэнцыі – беларуская і руская.

Месца правядзення канферэнцыі: г. Мінск, вул. Карла Маркса-31, філалагічны факультэт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта.

Заяўкі да ўдзелу ў канферэнцыі, анатацыі і тэксты дакладаў прымаюцца да 20 лютага ў электронным выглядзе па адрасе: movalit2013@gmail.com.

Аргкамітэт пакідае за сабой права адбору матэрыялаў для публікацыі.

Арганізацыйны ўнёсак – 90.000 беларускіх рублёў, здаецца разам з друкаваным варыянтам даклада падчас рэгістрацыі. Матэрыялы дакладаў студэнтаў павінны быць падпісаны навуковым кіраўніком.


Правілы афармлення матэрыялаў дакладаў:

Аб’ём – да 4 друкаваных старонак (з улікам спісу літаратуры), Times New Roman, 12 pt, першы радок – водступ 1 см, інтэрвал 1,5, усе палі па 2 см. На першым радку прыводзяцца прозвішча і ініцыялы аўтара, у круглых дужках – горад (выраўноўванне па правым краі, паўтлустае вылучэнне). На другім радку прыводзіцца назва артыкула (выраўноўванне па цэнтры, паўтлустае вылучэнне). На трэцім радку пачынаецца асноўны тэкст (выраўноўванне па шырыні). Спасылкі на літаратуру прыводзяцца у тэксце у квадратных дужках з указаннем нумара крыніцы ў спісе літаратуры і нумара старонкі, напрыклад: [1, с. 10]. Спіс літаратуры размяшчаецца адразу пасля тэксту артыкула, пералік крыніц прыводзіцца па алфавіце, пералік не аўтаматычны, радкі без водступу. Бібліяграфічнае апісанне адпавядае правілам ДАСТ 7.1-2003.

Спасылка на правілы: http://vak.org.by/index.php?go=Files&in=view&id=2.


Узор-шаблон афармлення даклада прыведзены ў Дадатку 1.

Форма заяўкі да ўдзелу прыведзена ў Дадатку 2.


Па ўсіх пытаннях звяртайцеся па тэлефонах (+37544) 516-11-46 (Вольга Зуева), (+37529) 603-74-35 (Вольга Лойка), а таксама пішыце на электронную скрыню movalit2013@gmail.com.


З павагай,

аргкамітэт канферэнцыі


Дадатак 1

Беларусаў Г.У. (Мiнск)

Мова і літаратура ў ХХІ стагоддзі: актуальныя аспекты даследавання

Тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст [7, с. 10]. Тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст [4, с. 100]. Тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст.

1. Быкаў В.У. У тумане // Збор твораў: У 6 т.— Мiнск: Маст. лiт., 1994.— Т. 5.— С. 277—364.

2. Красней В.П., Лазоўскi У.М., Шчарбакова I.М. Сучасная беларуская мова: Лексiкалогiя. Фразеалогiя: Вучэб. дапам.— Мiнск: Унiверсiтэцкае, 1984.— 175 с.

3. Лiтвiненка У.А. Фактары тэхналагiчнага прагрэсу i праблема яго аптымiзацыi // Весцi Акад. навук Беларусi. Сер. гуманiтар. навук.— 1994.— №Ґ 2.— С. 19—26.

4. Нарысы па гiсторыi беларуска-рускiх лiтаратурных сувязей: У 4 кн. / Акад. навук Беларусi. Iн-т лiт.— Мiнск: Навука i тэхнiка, 1993—1994.— Кн. 2: Пачатак ХХ ст. 1900—1917 гг. / Рэд.: В.А.Каваленка, I.Я.Навуменка.— 1994.— 440 с.

5. Поликарпов В.С. Философский анализ роли символов в научном познании: Автореф. дис. ... д-ра филос. наук: 09.00.08 / Моск. гос. пед. ин-т.— М., 1985.— 35 с.

6. Психология: Словарь / Под общ. ред. А.В.Петровского, М.Г.Ярошевского.— М.: Политиздат, 1990.— 494 с.

7. Сенкевiч В.I. Семантыка i прагматыка рэферэнцыяльных адносiн у беларускай мове: Дыс. ... д-ра фiлалаг. навук: 10.02.01.— Мiнск, 1996.— 226 с.

8. Человек и политика: Сб. ст. / Брест. гос. ун-т.; Под общ. ред. Ф.Л.Зайлиста.— Брест, 1997.— 146 с.


Дадатак 2


Заяўка да ўдзелу ў канферэнцыі


1

Прозвішча, імя, імя па бацьку ўдзельніка

(і навуковага кіраўніка – для студэнтаў)
2

Статус удзельніка (студэнт, магістрант, аспірант, выкладчык, супрацоўнік)
3

Навучальная ці навуковая ўстанова
4

Горад
5

Назва даклада
6

Абраны кірунак
7

Хатні адрас
8

Тэлефон і e-mail
9

Патрэба ў тэхнічных сродках для выступлення
Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Інфармацыйны ліст iconІнфармацыйны ліст
Р. Р. Шырмы, В. А. Залатарова, М. І. Аладава, Л. С. Мухарынскай, Л. М. Абеліёвіча, Г. С. Глушчанкі, Г. М. Вагнера

Інфармацыйны ліст iconІнфармацыйны ліст паважаныя калегі!
Музейны комплекс старадаўніх народных рамёстваў І тэхналогій “Дудуткі” сумесна з гістарычным факультэтам бду запрашае ўсіх жадаючых...

Інфармацыйны ліст iconІнфармацыйны ліст
Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь І беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі 17 — 18 красавіка 2013 г праводзяць XXII міжнародныя...

Інфармацыйны ліст iconІнфармацыйны ліст
Беларусі з 5 ліпеня па 9 ліпеня 2010 г плануецца правесці IX тыдзень касцёльнай музыкі. У якасці кіраўніка творчых майстэрняў І для...

Інфармацыйны ліст iconІнфармацыйны ліст міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь Установа адукацыі "Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Францыска Скарыны" Навукова-даследчы інстытут гісторыі І культуры ўсходнеславянскіх народаў пры гду імя Ф. Скарыны
Міжнародную навуковую канферэнцыю “Традыцыі матэрыяльнай І духоўнай культуры Ўсходняга Палесся”

Інфармацыйны ліст iconІнфармацыйны ліст міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь Установа адукацыі "Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарыны" Навукова-даследчы інстытут гісторыі І культуры ўсходнеславянскіх народаў пры гду імя Ф. Скарыны
Міжнародную навуковую канферэнцыю “Традыцыі матэрыяльнай І духоўнай культуры Усходняга Палесся”

Інфармацыйны ліст iconІнфармацыйны ліст Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі
Згодна з планам навуковай І творчай работы Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі на 2011 год з 11 па 15 красавіка 2011 г праводзяцца...

Інфармацыйны ліст iconІнфармацыйны ліст Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі
Згодна з планам навуковай І творчай работы Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі на 2010 г з 14 па 16 красавіка 2010 г праводзяцца...

Інфармацыйны ліст iconPraesens indicatīvi passīvi
Пажар знішчае горад. Горад знішчаецца пажарам. Вучні чытаюць байкі паэтаў. Байкі паэтаў чытаюцца вучнямі. Я дасылаю ліст сябру. Ліст...

Інфармацыйны ліст iconУзгоднена зацвярджаю дырэктар
Планаванне комплекснага вобраза сучаснага выдання. Інфармацыйны менеджмент у сістэме іміджалогіі

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка