Адзначце словы, у якіх прапушчана літара е
НазваАдзначце словы, у якіх прапушчана літара е
Дата канвертавання24.02.2013
Памер74.95 Kb.
ТыпДокументыТэставыя заданні па арфаграфіі


 1. Правапіс галосных о, э, а

А1. Адзначце словы, у якіх прапушчана літара а:

1) кр..мяны 3) пр..снак 5) гард..роб

2) крат..р 4) пр..снаводны

А2. Адзначце словы, у якіх прапушчана літара э:

1) сакр..тар 3) шч..бятаць 5) р..дкалессе

2) ц..нтральны 4) р..прадукцыя

А3.Адзначце словы, у якіх дапушчаны арфаграфічныя памылкі:

1) сальфеджыа 3) чорствы 5) дрэсіроўшчык

2) інсцэніроўка 4) дрэвасек

А4. Адзначце ўласныя назоўнікі, пры перакладзе якіх з рускай мовы на беларускую ў першым складзе пішацца літара а:

1) Ремарк 3) Щербак 5) Шевчук

2) Шекспир 4) Чернов

В1. Перакладзіце з рускай мовы на беларускую слова адресат. 1. Правапіс галосных е, ё, я

А1. Адзначце словы, у якіх прапушчана літара е:

1) м..рзлата 3) б…сконца 5) см..танковы

2) бусл..ня 4) г..ктар

А2. Адзначце словы, у якіх прапушчана літара я:

1) зв..рабой 3) н..значны 5) погл..д

2) ск..птычны 4) Свіц..зь

А3. Адзначце словы з арфаграфічнымі памылкамі:

1) пецярня 3) лялячны 5) першацвет

2) селядзец 4) зазялянелы

А4. Адзначце словы, пры перакладзе якіх з рускай мовы на беларускую адбываецца пераход е ў я:

1) Европа 3) земляк 5) календарь

2) сенсация 4) персона

В1. Запішыце слова, якое мае лексічнае значэнне ‘дзіцяня мядзведзя’ 1. Правапіс галосных о, э, а, е, ё, я ў складаных словах

А1. Адзначце словы, у якіх прапушчана літара о:

1) р..знапланавы 3) сл..ваформа 5)ст..тысячны

2) р..знаскланяльны 4) кар..ткахвосты

А2. Адзначце словы, у якіх прапушчана літара я:

1) в..лікадзяржаўны 4) насенн…сушылка

2) в..лікагрузны 5) жыцц..ўстойлівы

3) пал..водства

А3.Адзначце словы з арфаграфічнымі памылкамі:

 1. мавазнаўства 3) скараспелы 5) земляробчы

 2. палітэхнічны 4) фатаконкурс

А4. Адзначце словы, пры перакладзе якіх з рускай мовы на беларускую адбываецца пераход е ў я:

1) Великобритания 4) огнетушитель

2) конезавод 5) медеплавильный

3) третьеклассник

В1. Запішыце складаны прыметнік, утвораны ад словазлучэння высокая якасць

_____________________________________________________________________


 1. Правапіс спалучэнняў галосных у іншамоўных словах

А1. Адзначце словы, у якіх прапушчана літара а:

1) бі..тлон 3) афіцы..нт 5) тэ..рэма

2) І..рданія 4) рэ..лізм

А2. Адзначце словы, у якіх прапушчана літара ё:

1) стады..н 3) Мі..ры 5) рады..ла

2) ге..лаг 4) і..наабмен

А3. Адзначце словы з арфаграфічнымі памылкі:

1) ініцыятыва 3) район 5) феерычны

2) іерогліф 4) Нью-Йорк

А4. Адзначце словы, у якіх пры перакладзе на беларускую мову на адну літару менш, чым у рускай мове:

1) ионизация 3) фойе 5) иезуит

2) миллион 4) иерархия

В1. Запішыце беларускі адпаведнік да слова аккордеон рускай мовы


5. Правапіс літар і, ы,й

А1. Адзначце словы, у якіх прапушчана літара й:

1) пера..начыць 3) пра..нфармаваць 5) уз..шоў

2) за..нелы 4) за..сці

А2. Адзначце словы, у якіх прапушчана літара і:

1) спад..лба 3) дэз..нфармацыя 5) контр..гра

2) паліт..нфармацыя 4) пад..граць

А3. Адзначце правільна напісаныя словы:

1) надыйшоў 3) зайскрыцца 5) медінструменты

2) дэзынфекцыя 4) безыніцыятыўны

А4. Адзначце словы з арфаграфічнымі памылкамі:

1) заіканне 3) безіменны 5) неімаверна

2) абыграць 4) бортінжынер

В1. Запішыце дзеяслоў, утвораны з дапамогай прыстаўкі пра- ад слова існаваць.

 1. Правапіс у, ў

А1. Адзначце словы, у якіх прапушчана літара у:

1) да ..рача 3) ка..чук 5) шо..

2) рады..с 4) беларуска-..краінскі

А2. Адзначце словы, у якіх прапушчана літара ў:

1) фа..на 3) слова “..поперак” 5) со..с

2) тра..р 4) а..тограф

А3. Адзначце словы з арфаграфічнымі памылкамі:

1) фраў 3) сімпозіум 5) вялікая ўрна

2) Кавказ 4) саўна

А4. Адзначце словы, пры перакладзе якіх з рускай мовы на беларускую адбываецца пераход л у ў:

1) Волга 3) полтысячи 5) колхоз

2) шёлк 4) колбаса

В1. Як называецца буйная афрыканская птушка атрада бегуноў з прыгожым апярэннем?


7. Правапіс д і дз, т і ц

А1. Адзначце словы, у якіх прапушчана літара дз:

1) каар..ынаты 3) ..весце 5) ві..эасалон

2) у зго..е 4) па..везці

А2. Адзначце словы, у якіх прапушчана літара т:

1) шах..ёр 3) на плане..е 5) на..юрморт

2) ап..эка 4) у сваяц..ве

А3. Адзначце правільна напісаныя словы:

1) цюбецейка 3) індэец 5) Хрысціна

2) затвярдзелы 4) аптымізм

А4. Адзначце словы, пры перакладзе якіх з рускай мовы на беларускую адбываецца пераход т у ц:

1) терпение 3) бантик 5) четверг

2) терраса 4) бритвенный

В1. Перакладзіце з рускай мовы на беларускую слова адресат.


8.Правапіс падоўжаных зычных

А1. Адзначце словы, у якіх прапушчаны літары:

1) трэ..ці 3) замуж..ам 5) тэр..ыторыя

2) даўгалец..е 4) замуж..а

А2. Адзначце словы, у якіх пішуцца літары нн:

1) насе(н,нн)е 3) то(н,нн)а 5) Га(н,нн)а

2) на се(н,нн)е 4) мадо(н,нн)а

А3. Адзначце словы з арфаграфічнымі памылкамі:

1) ружжо 3) Ілліч 5) каледж

2) палесскі 4 ) разводзе

А4. Адзначце словы, у якіх пры перакладзе на беларускуюмову захоўваецца падвоенае напісанне літар:

1) ванна 3) аппетит 5) программа

2) Одесса 4) Жанна

В1. Запішыце назоўнік гусь у форме творнага склону адзіночнага ліку.


9.Ужыванне вялікай і малой літар

А1. Адзначце выпадкі, у якіх пішацца вялікая літара:

1) (В/в)алодзеў брат 4) Мікалай (Д/д)ругі

2) (М/м)агілёўшчына 5) (С/с)карынаўскія пераклады

3) (Х/х)рысціянін

А2. Адзначце выпадкі, у якіх пішацца малая літара:

1) (Б/б)альзакаўскі ўзрост 4) (Б/б)алгары

2) (Б/б)іблія 5) мяккая (З/з)ямля

3) (М/м)іністэрства ўнутраных спраў

А3. Адзначце выпадкі, у якіх дапушчаны арфаграфічныя памылкі:

1) Пушкінскія чытанні 3) Гарлахвацкія 5) курган

2) Вадзянік 4) аўчарка Славы

А4. Адзначце выпадкі, у якіх усе словы пішуцца з вялікай літара:

 1. (Н/н)обелеўская (П/п)рэмія

 2. (П/п)апа (Р/р)ымскі

 3. (В/в)ялікае (К\к)няства (Л\л)ітоўскае

 4. (О/о)рдэн (М/м)аці

 5. (Д/д)зень (Н\н)астаўніка

В1. Укажыце, колькі слоў пішацца з вялікай літары ў словазлучэнні (Б\б)еларускі (Д/д)зяржаўны (П/п)едагагічны (У/ў)ніверсітэт (І/і)мя (М/м)аксіма (Т/т)анка


Адказы да тэставых заданняў

А1

А2

А3

А4

В1

1


1,2,3

2,4,5

3,4

3,4,5

адрасат

2


1,4,5


3,4,5


1,3,4

3,5

медзведзяня

3


2,3

1,3

1,2,4

1,3

высакаякаы

4


2,4,5

1,3,5

3,4

2,3,5

акардэон

5


1,4

2,5

2,4,5

3,5

праіснаваь

6


2,5

1,3,4

1,2,5

2,3,4

страус

7


2,3

2,4

1,4,5

1,3,5

адрасат

8


2,4

1,4,5

2,3,4

1,4

гуссю

9


1,2,4

1,4,5

2,3,5

2,3

3

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Адзначце словы, у якіх прапушчана літара е iconТэст №1 Адзначце словы, у якіх літара І
Адзначце выпадкі, калі пры ўтварэнні пэўнай формы назоўніка адбываецца чаргаванне зычных гукаў

Адзначце словы, у якіх прапушчана літара е icon1. Адзначце лічэбнікі, у якіх пішацца літара е
Адзначце лічэбнікі, у якіх пішацца літара е: 1 с мдзесят, 2 с мюстамі, 3 дзес цера, 4 дз вяты, 5 дзес церых

Адзначце словы, у якіх прапушчана літара е iconАдзначце словы, у якіх колькасць гукаў І літар не супадае
Адзначце пары слоў, у якіх націск слу-жыць для адрознення ІХ граматычнай фор-мы

Адзначце словы, у якіх прапушчана літара е iconАдзначце выразы, якія з’яўляюцца словазлучэннем
Адзначце словазлучэнні, у якіх словы звязаны падпарадкавальнай сувяззю прымыканне

Адзначце словы, у якіх прапушчана літара е icon3. Адзначце словы, у якіх памылкова ўжыты літары э, я, а, о, ё
Адзначце выпадкі, калі пры змяненні слова адбываецца чаргаванне гукаў (зычных або галосных)

Адзначце словы, у якіх прапушчана літара е iconАдзначце словы, у якіх на месцы пропуску трэба пісаць літару э
АЗ. Адзначце словы (прыклады), у якіх на месцы пропуску трэба пісаць літару ў (нескладовае)

Адзначце словы, у якіх прапушчана літара е iconВарыянт 2
АЗ. Адзначце словы (прыклады), у якіх на месцы пропуску трэба пісаць літару ў (нескладовае)

Адзначце словы, у якіх прапушчана літара е iconВарыянт 4
АЗ. Адзначце словы (прыклады), у якіх на месцы пропуску трэба пісаць літару ў (нескладовае)

Адзначце словы, у якіх прапушчана літара е iconВарыянт 5
АЗ. Адзначце словы (прыклады), у якіх на месцы пропуску трэба пісаць літару у (нескладовае)

Адзначце словы, у якіх прапушчана літара е iconВарыянт 3
АЗ. Адзначце словы (прыклады), у якіх на месцы пропуску трэба пісаць літару ў (нескладовае)

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка