Дыягнастычны тэст па беларускай мове па тэме: «Напiсаннi, заснаваныя на фанетычным прынцыпе», 10 клас
НазваДыягнастычны тэст па беларускай мове па тэме: «Напiсаннi, заснаваныя на фанетычным прынцыпе», 10 клас
старонка5/5
Дата канвертавання23.02.2013
Памер483.18 Kb.
ТыпДокументы
1   2   3   4   5

Тэматычны тэст, 10 клас

2 варыянт


А1. Адзначце словы, у якіх адбываецца прыпадабненне шыпячых зычных да свісцячых.

 1. зжаць;

 2. грузчык;

 3. пераможца;

 4. (па) кладачцы;

 5. (на) дошцы;

 6. счапіць;

 7. барацьба;

 8. бегчы;

 9. дужка.


А2. Адзначце словы, у якіх няправільна пастаўлены націск.

 1. імя;

 2. блýкаць;

 3. вырáзна;

 4. буйны (завод);

 5. цяжкí;

 6. бульбяны;

 7. адзíнаццаць;

 8. квартáл;

 9. стáтуя.


А3. Адзначце словы, у якіх трэба ўставіць літару е.

 1. аб..ліск;

 2. б..сспрэчна;

 3. ..ўрапейскі;

 4. в..лічыня;

 5. вы..зджаць;

 6. здз..йсняць.


А4. Адзначце словы, дзе трэба ўставіць літару а.

 1. ж..леза;

 2. літ..ратура;

 3. гард..роб;

 4. кач..рга;

 5. с..кратар;

 6. камп’ют..р;

 7. галант..рэйны;

 8. д..рэктар;

 9. кват..рант.


А5. Адзначце словы, у якіх трэба ўставіць літару э.

 1. інж..нер;

 2. інт..лект;

 3. гр..мець;

 4. майст..р;

 5. канц..нтрат;

 6. пераас..нсаванне;

 7. адр..с;

 8. зач..рсцвелы;

 9. др..ванасаджэнне.


А6. Адзначце словы, у якіх трэба ўставіць літару о.

 1. Антары..;

 2. у метр..;

 3. радэ..;

 4. сапран..;

 5. барок..;

 6. Ватэрло...


А7. Адзначце словы, дзе трэба ўставіць спалучэнне ія.

 1. Ціхі ак..н;

 2. летняя алімп..да;

 3. ледніковы пер..д;

 4. цікавіцца арх..логіяй;

 5. ген..льная задума;

 6. пенс..нер;

 7. міл..рд;

 8. арганізац.. свята;

 9. б..графія пісьменніка;

 10. п..неры.


А8. Адзначце словы, дзе трэба ўставіць спалучэнне іё.

 1. антыб..тык;

 2. лег..н;

 3. бібл..тэка;

 4. панс..н.


А9. Адзначце словы, у якіх дапушчана арфаграфічная памылка.

 1. брыгадзір;

 2. грардзеец;

 3. тэатр;

 4. актор;

 5. каменціраваць;

 6. дывізія;

 7. накцюрн;

 8. інсцітут;

 9. дзісплей.


А10. Адзначце словы, дзе трэба ўставіць літару в.

 1. ..урок;

 2. за..улак;

 3. ..осень;

 4. ..опера;

 5. ..оптыка;

 6. ..асенні;

 7. ..абласны;

 8. ..обласць;

 9. ..оптам.


А11. Адзначце словы, у якіх вымаўляюцца (і пішуцца) падоўжаныя зычныя.

 1. пустазе(лл)е;

 2. асяро(ддз)е;

 3. асяро(дд)ак;

 4. арты(лл)ерыя;

 5. гру(пп)а;

 6. ва(ддз)яны;

 7. разво(ддз)е;

 8. захапле(нн)е;

 9. збаве(нн)е.


А12. Адзначце словы, дзе няма падоўжання і пішацца адна зычная.

 1. роўня(дз)ю;

 2. па роўня(дз)і;

 3. раза(л)ью;

 4. ма(с)іў;

 5. двуко(с)е;

 6. двукро(п)’е;

 7. кала(с)ы;

 8. кало(с)е;

 9. ма(с)аж.


А13. Адзначце словы, дзе няма прыстаўных гукаў (галосных або зычных).

 1. восем;

 2. восеньскі;

 3. восень;

 4. вугаль;

 5. вудзільна;

 6. ільвіца;

 7. ілюстрацыя;

 8. імпульс;

 9. іржа.


А14. Адзначце словы, дзе трэба ўставіць літару с.

 1. бе..карысны;

 2. ра..гледзець;

 3. ра..шыць;

 4. ..чарсцвець;

 5. ра..чысціць;

 6. ..шыты;

 7. бе..чалавечны;

 8. ..жаты;

 9. ..борнік (вершаў).


А15. Адзначце словы, дзе трэба ўставіць літару з.

 1. ра..біць;

 2. ..чарнець;

 3. ..жаць;

 4. ра..смяяцца;

 5. у..лессе;

 6. бе..перастанку.


В1. Устаўце прапушчаныя літары (е або я), запішыце.

Г..ктар, г..н..тыка, г..пард, к..г..льбан, к..дроўнік, к..л..йны, к..ніец, ках..цінец, Х..рсон, Х..опс, Х..тагураў, Г..оргій, Г..рманія, К..нтукі.


В2. Запішыце словы па-беларуску.

Регион, биолог, библиограф, реальность, патриарх, аукцион, периодика, радиация, инициатор, диета, альвеола, кардиолог, географ, авиация.


В3. Знайдзіце слова, дзе ёсць арфаграфічная памылка. Запішыце яго правільна.

№1

 1. кліент (банка);

 2. (даказаць) тэарэму;

 3. клавіятура;

 4. (прыгожы) гладзіёлус.

№2

 1. (пахучая) фіялка;

 2. (кітайскі) іерогліф;

 3. (згубіць) арыянцір;

 4. (заправіць) маянезам.


В4. Запішыце слова, дзе ёсць прыстаўны гук.

№1

 1. ..угаманіцца;

 2. ..улада;

 3. ..урач;

 4. ..улей.

№2

 1. ..одгук;

 2. ..опера;

 3. ..Орша;

 4. ..оптам.

№3

 1. ..участак;

 2. шапка-..ушанка;

 3. ..унікальны;

 4. ..ужытак.


В5. Знайдзіце словы, у якіх няправільна напісана прыстаўка. Запішыце гэтыя словы ў адпаведнасці з правіламі.

№1

 1. аддзячыць;

 2. счышчáць (снег);

 3. перадсвяточны;

 4. аткрыць;

 5. паўвядра.

№2

 1. разгон;

 2. падкінуць;

 3. раскінуць;

 4. атчуванне;

 5. адплата.

№3

 1. падскочыць;

 2. узмахнуць;

 3. спапяліць;

 4. шчарсцвець;

 5. адказ.Правільныя адказы:

А1 – 4, 5; А2 – 2, 6, 7; А3 – 1, 3, 4; А4 – 1, 2, 4, 5, 7, 9; А5 – 2, 5, 6, 9; А6 – 1, 2, 3, 6; А7 – 1, 2, 5, 6, 9, 10; А8 – 1, 2, 4; А9 – 4, 8, 9; А10 – 2, 3, 8; А11 – 1, 2, 7, 8, 9; А12 – 2, 4, 6, 7, 9; А13 – 1, 7, 8; А14 – 1, 2, 4, 5, 6, 7; А15 – 1, 3, 5; В1 – усе словы пішуцца праз літару е; В2 – рэгіён, біёлаг, бібіліёграф, рэальнасць, патрыярх, аўкцыён, перыёдыка, радыяцыя, ініцыятар, дыета, альвеола, кардыёлаг, географ, авіяцыя. В3 – №1-4) (прыгожы) гладыёлус, №2–3) (згубіць) арыенцір, 4) (заправіць) маянэзам; В4 – №1-4) вулей, №2-1) водгук, №3-2) шапка-вушанка; В5 – №1-4) адкрыць, №2-4) адчуванне, №3- 4) счарсцвець.


1   2   3   4   5

Падобныя:

Дыягнастычны тэст па беларускай мове па тэме: «Напiсаннi, заснаваныя на фанетычным прынцыпе», 10 клас iconТэст па тэме "Аднародныя члены сказа" (8 клас)
Дайце поўную характарыстыку аднародным членам сказа, выбраўшы нумары адпаведных пунктаў

Дыягнастычны тэст па беларускай мове па тэме: «Напiсаннi, заснаваныя на фанетычным прынцыпе», 10 клас iconАлімпіяда па беларускай мове І літаратуры 8 клас

Дыягнастычны тэст па беларускай мове па тэме: «Напiсаннi, заснаваныя на фанетычным прынцыпе», 10 клас iconПраверкі алімпіядных работ па беларускай мове І літаратуры, 5 клас

Дыягнастычны тэст па беларускай мове па тэме: «Напiсаннi, заснаваныя на фанетычным прынцыпе», 10 клас iconКаляндарна-тэматычнае планаванне па беларускай мове 9 клас
Навучанне правілам бяспечных паводзін на ўроках беларускай мовы. Беларуская мова ў сям’і славянскіх моў І моў народаў свету

Дыягнастычны тэст па беларускай мове па тэме: «Напiсаннi, заснаваныя на фанетычным прынцыпе», 10 клас iconРаённая алімпіяда па беларускай мове для вучняў 5 класаў
Некаторыя паняцці ў рускай мове падаюцца праз словазучэнні, якія ў беларускай мове абазначаюцца адным словам. Зрабіць пераклад

Дыягнастычны тэст па беларускай мове па тэме: «Напiсаннi, заснаваныя на фанетычным прынцыпе», 10 клас iconДуа "Акадэмія паслядыпломнай адукацыі"
Мэта на мове вучняў: на ўроку я даведаюся, што такое складаныя сказы з рознымі відамі сувязі, навучуся ІХ знаходзіць у тэксце І адрозніваць...

Дыягнастычны тэст па беларускай мове па тэме: «Напiсаннi, заснаваныя на фанетычным прынцыпе», 10 клас iconКаментар да ўрока ў 6 класе па беларускай мове "Парадкавыя лічэбнікі"
Сярэдні бал па беларускай мове за – у класе ёсць удзельнікі раённай алімпіяды па беларускай мове; ёсць пераможцы разнастайных творчых...

Дыягнастычны тэст па беларускай мове па тэме: «Напiсаннi, заснаваныя на фанетычным прынцыпе», 10 клас iconЗаконы беларускай мовы
Усе пазіцыйныя чаргаванні падпарадкоўваюцца асноўным фанетычным законам. Для сучаснай беларускай мовы яны наступныя

Дыягнастычны тэст па беларускай мове па тэме: «Напiсаннi, заснаваныя на фанетычным прынцыпе», 10 клас iconАлімпіяда па беларускай мове. 9 клас Лінгвістычны конкурс
Як вы назавеце трапічную расліну з тоўстымі прадаўгаватымі калючымі лістамі: альяс ці альянс?

Дыягнастычны тэст па беларускай мове па тэме: «Напiсаннi, заснаваныя на фанетычным прынцыпе», 10 клас iconАлімпіяда па беларускай мове 8 клас
Вызначце, колькі разоў гукі, якія складаюць слова воз, сустракаюцца ў наступным тэксце

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка