Дыягнастычны тэст па беларускай мове па тэме: «Напiсаннi, заснаваныя на фанетычным прынцыпе», 10 клас
НазваДыягнастычны тэст па беларускай мове па тэме: «Напiсаннi, заснаваныя на фанетычным прынцыпе», 10 клас
старонка3/5
Дата канвертавання23.02.2013
Памер483.18 Kb.
ТыпДокументы
1   2   3   4   5

В1. Знайдзiце словы, дзе ёсць арфаграфiчная памылка. Запiшыце iх правiльна.

Я пайшоў на озеро. Яно вабiла да сябе, і ночу я часта снiў зялёныя вастравы ды сярэбраную месячную сцежку на ваддзе.


В2. Запiшыце слова, дзе ёсць прыстаўны гук.

№1

 1. ..угаманiцца;

 2. ..улада;

 3. ..урач;

 4. ..улей.

№2

 1. ..одгук;

 2. ..опера;

 3. ..Орша;

 4. ..оптам.

№3

 1. ..участак;

 2. шапка-..ушанка;

 3. ..унiкальны;

 4. ..ужытак.Трэніровачны тэст №4, 10 клас

Правапiс у – ў, д – дз, т – ц.


А1. Адзначце словы, дзе трэба пісаць у (складовае).

 1. аквары..м;

 2. е..рапейскі;

 3. ла..рэат;

 4. кло..н;

 5. ба..л;

 6. а..кцыён;

 7. дыназа..р;

 8. рады..с;

 9. бра..нінг;

 10. натары..с;

 11. ва..збекістане;

 12. ма..зер;

 13. фа..на і флора;

 14. індывіду..м;

 15. мане..ры;

 16. со..с;

 17. шэдэ..р;

 18. а..дыторыя;

 19. шлагба..м;

 20. па..за;

 21. а..тамат;

 22. стра..с;

 23. тры..мф;

 24. а..торак;

 25. а..каць (у лесе);

 26. ка..нер;

 27. па-..дарнаму;

 28. агрэсі..ны;

 29. э..каліпт;

 30. а..л;

 31. жа..неры;

 32. інтэнсі..ны;

 33. ла..ровы;

 34. нака..т;

 35. эстраднае шо..;

 36. пакга..з.


А2. Адзначце словы, дзе трэба пісаць ў (нескладовае).

 1. на ..злеску;

 2. ня..дача;

 3. урачыста-..знёслы;

 4. гуляла ... садзе;

 5. ліноле..м;

 6. двое..ладдзе;

 7. ва ..ніверсітэце;

 8. радаснае “..ра”;

 9. пажа..целы;

 10. жанчына-..рач;

 11. для ..нука;

 12. на..-ха..;

 13. Люблінская ..унія;

 14. працавалі ..двух;

 15. паспаць бы ..дзень;

 16. еса..л;

 17. выпукла-..вагнуты;

 18. пачулася “а..”;

 19. ня..важлівы;

 20. гэта ..нікальна;

 21. на ..краіне;

 22. на сімпозі..ме;

 23. у зборнік “Скарбы” ..вайшлі вершы;

 24. вельмі ..дзячны;

 25. за ..нівермагам;

 26. усходняя ..скраіна;

 27. Далёкі ..сход;

 28. паўднёва-..сходні;

 29. за..часна;

 30. ваку..мны;

 31. кансілі..м;

 32. шчыра ..сміхнуцца;

 33. кала..рот;

 34. паза..чора;

 35. было ..тульна.


А3. Адзначце словы, у якіх дапушчана арфаграфічная памылка.

 1. дыктант;

 2. Дзвіна;

 3. у бітве;

 4. дзелегат;

 5. дырыжор;

 6. счарствець;

 7. карціна;

 8. студзент;

 9. канцэрт;

 10. брыгадзір;

 11. Людзміла;

 12. гвардзейскі;

 13. гвардзеец;

 14. гвардзія;

 15. медыцынскі;

 16. тэатр;

 17. Дзмітрый;

 18. Мацвей;

 19. актор;

 20. артыст;

 21. мелодзія;

 22. каменціраваць;

 23. дзіскета;

 24. Ядвіга;

 25. дывізія;

 26. парцізан;

 27. дзве хвіліны;

 28. накцюрн;

 29. лейтэнант;

 30. бардзюр;

 31. інсцітут;

 32. дэмабілізацыя;

 33. дыктар;

 34. дзісплей;

 35. дэзарыентацыя.


В1. Запішыце слова, у якім на месцы пропуску пішацца літара ў.

№1

 1. со..с;

 2. малое ..гукае;

 3. ка..чук;

 4. кансілі..м;

№2

 1. прэзіды..м;

 2. а..дыторыя;

 3. а..каць (у лесе);

 4. ліноле..м.Трэніровачны тэст №5, 10 клас

Склад слова і правапіс.


А1. Адзначце словы, дзе трэба ўставіць літару с.

 1. ..пісаць;

 2. ..казаць;

 3. ..лезці;

 4. ..ысці;

 5. ра..даць;А2. Адзначце словы, дзе трэба ўставіць літару з.

 1. ..блізку;

 2. ра..кінуць;

 3. ра..шчодрыцца;

 4. ра..даць;

 5. бе..казырка;

 6. бе..дакорны;

 7. ра..біць;

 8. ..чарнець;

 9. ..жаць;

 10. ра..смяяцца;

 11. у..лессе;

 12. бе..перастанку;

 13. цера..зерніца;

 14. бя..страшны;

 15. ра..вязаць;

 16. ..біць;

 17. бя..пройгрышны;

 18. ра..весці;

 19. ..ляцець;

 20. ра..чышчаны;

 21. ра..мокнуць;

 22. ..’ехаць;

 23. бе..сардэчна;

 24. у..бегчы;

 25. у..кочыць;

 26. ра..бежка;

 27. ра..шпіліць;

 28. ..стрымаць;

 29. бя..абаронны;

 30. бя..сонніца.


В1. Знайдзіце словы, у якіх няправільна напісана прыстаўка. Запішыце гэтыя словы ў адпаведнасці з правіламі.

№1

 1. адрэзаць;

 2. падняць;

 3. слéзці;

 4. бесчалавечны;

 5. бездакорны.

№2

 1. аддаць;

 2. атшумела;

 3. спісаць;

 4. расчышчаць;

 5. падказка.

№3

 1. разшчодрыцца;

 2. бясспрэчны;

 3. адкапаць;

 4. раздаць;

 5. узвысіць.

№4

 1. аддзячыць;

 2. счышчáць (снег);

 3. перадсвяточны;

 4. аткрыць;

 5. паўвядра.

№5

 1. разгон;

 2. падкінуць;

 3. раскінуць;

 4. атчуванне;

 5. адплата.

№6

 1. падскочыць;

 2. узмахнуць;

 3. спапяліць;

 4. шчарсцвець;

 5. адказ.

№7

 1. безыменны;

 2. аддзялéнне;

 3. скошаны (луг);

 4. бясконцы;

 5. абхадзіць.

№8

 1. расчапіць (кручкі);

 2. прышчапіць;

 3. узвышша;

 4. узпомніць;

 5. падняць.

№9

 1. рассекчы;

 2. паў-яблыка;

 3. паў-Беларусі;

 4. паўдня;

 5. растлумачыць.

№10

 1. зкрýтак;

 2. бясспрэчны;

 3. расчасаць;

 4. паўтоны;

 5. разбег.

№11

 1. распрануцца;

 2. развесіць;

 3. патскочыць;

 4. надсячы;

 5. абсмяяць.

№12

 1. бязколерны;

 2. падшліфаваць;

 3. спрошчаны;

 4. узбярэжжа;

 5. абскакаць.

№13

 1. расстрэл;

 2. зжаць;

 3. зшыць;

 4. бесчалавечны;

 5. аджáць.

№14

 1. расшпіліць;

 2. схіліцца;

 3. ззяць;

 4. беззагáнны;

 5. бязсуфіксны.

№15

 1. падшэрхлы;

 2. бязветраны;

 3. бяссонны;

 4. бяздольны;

 5. апкапаць.


В2. Знайдзіце словы, у якіх дапушчана памылка ў напісанні зычных на стыку кораня і суфікса. Запішыце словы ў адпаведнасці з правіламі.

 1. абласны цэнтр;

 2. зайдросны поспех;

 3. зарастнік крапівы;

 4. кантрастны колер;

 5. колькасны лічэбнік;

 6. навуковае таварышства;

 7. прагрэсіўная грамадскасць;

 8. ткацкі станок;

 9. тутэйшае птаства;

 10. карысная парада;

 11. па-людску зрабіць;

 12. тканы рушнік;

 13. нарадзіўся на Случчыне;

 14. родам з Лагойшчыны;

 15. капустны ліст;

 16. выдавецкая дзейнасць;

 17. забралі ў салдáччыну;

 18. слухаць даклáтчыка;

 19. радастная падзея;

 20. аванпостны атрад;

 21. ненавісныя слёзы;

 22. кампостны;

 23. не быў на Полацчыне;

 24. намеснік дырэктара;

 25. міласэрдны чалавек;

 26. гарацкія вуліцы;

 27. шчаслівы выпадак;

 28. гераічная Брэсчына;

 29. помслівы чалавек;

 30. навакольнае харазтво;

 31. разносчык хваробы;

 32. свістнуць тры разы;

 33. жыць на Віцебшчыне;

 34. смачны пірог;

 35. пах яéшні;

 36. бязлітасны мароз;

 37. рэшткі старасветчыны;

 38. праяздны білет;

 39. фарпостная пазіція;

 40. шаснаццаць дзён.


В3. Ад слоў утварыце і запішыце прыметнікі з суфіксам –ск-.

 1. інтэлігент;

 2. брат;

 3. Нясвіж;

 4. таджык;

 5. мастак;

 6. казак;

 7. казах;

 8. салдат;

 9. турак;

 10. Навагрудак;

 11. славáк;

 12. Парыж;

 13. сусед;

 14. марáк;

 15. сакавік;

 16. турыст;

 17. Добруш;

 18. чалавек;

 19. Чыкага;

 20. агент;

 21. паляшук;

 22. гігант;

 23. Каўказ;

 24. Баранавічы;

 25. француз;

 26. Цюрых;

 27. рыбак;

 28. Буг;

 29. калмык;

 30. узбек;

 31. юнак;

 32. студэнт;

 33. латыш.Карэкцыйны тэст №1

Гукі і літары. Глухія і звонкія зычныя. Націск. Гукавое значэнне літар е, ё, ю, я.

1 варыянт 2 варыянт


А1. Адзначце словы, у якіх няправільна пастаўлены націск.

а) грамадзянíн;

б) алфáвіт;

в) спíна;

г) цяжар;

д) фурмáн.

а) выпáдак;

б) стáтуя;

в) форзац;

г) стáры;

д) індустрыя.

А2. Адзначце словы, якія напісаны правільна.

а) Белавеская пушча;

б) гарацкі;

в) ткацкі;

г) палесскі;

д) латышскі.

а) сіроцкі;

б) Брэсчына;

в) міласэрдны;

г) па-сусецку;

д) мастацкі.

А3. Адзначце словы, у якіх адбываецца прыпадабненне звонкіх зычных да глухіх.

а) дзядзька;

б) па рэчцы;

в) салодкі;

г) магчымасць;

д) адважся.

а) мігценне;

б) падсыхаць;

в) футбол;

г) Віцебшчына;

д) лётчык.

А4. Адзначце словы, у якіх адбываецца прыпадабненне шыпячых зычных да свісцячых.

а) (на) кладачцы;

б) разносчык;

в) (на) рэчцы;

г) гарадскі;

д) (па) дошцы.

а) збіраешся;

б) (на) кветцы;

в) не парэжся;

г) пяшчота;

д) (па) дарожцы.

А5. Адзначце радкі, дзе правільна паказана, як вымаўляюцца адпаведныя словы.

а) адказчык - [аткасчык];

б) абступіць - [апступ’іц’];

в) лічба - [л’іджба];

г) ад’ехаць - [ад’эхац’];

д) краіна - [крайіна].

а) лётчык - [л’одчык];

б) прамень - [прам’йэн];

в) паўтараю - [паўтарайу];

г) сузор’е - [сузорйэ];

д) пясчаны - [п’яшчаны].

Б1. Знайдзіце словы, у якіх ёсць арфаграфічныя памылкі. Запішыце іх правільна.

а) агенцтва;

б) асвальт;

в) князства;

г) ланшафт;

д) (ты) усміхаесся.

а) вагзал;

б) маштаб;

в) дыспечар;

г) баластны;

д) пэнзаль.Карэкцыйны тэст №2

Правапіс галосных о, э, а. Правапіс галосных е, ё, я. Правапіс спалучэнняў галосных у словах іншамоўнага паходжання.

1 вырыянт 2 варыянт

А1. Адзначце словы, дзе трэба ўставіць літару а.

а) лод..р;

б) р..корд;

в) вод..р;

г) р..монт;

д) поч..рк.

а) аранж..рэя;

б) літ..ратура;

в) вет..ран;

г) ж..тон;

д) майст..р.

А2. Адзначце словы, дзе трэба ўставіць літару э.

а) акс..суар;

б) шніц..ль;

в) д..таль;

г) бухгалт..р;

д) інж..нер.

а) канц..лярыя;

б) д..лікатны;

в) антр..соль;

г) канц..нтрат;

д) інт..рвал.

А3. Адзначце словы, дзе трэба ўставіць літару о.

а) самб..;

б) піянін..;

в) Антары..;

г) сапран..;

д) тры…

а) сальфеджы..;

б) Токі..;

в) барок..;

г) радэ..;

д) рады.. .

А4. Адзначце словы, дзе трэба ўставіць літару я.

а) с..ржант;

б) п..рон;

в) г..ктар;

г) зав..заць;

д) мес..ц.

а) дроб..зь;

б) кал..ндар;

в) с..анс;

г) аб..ліск;

д) ма..тнік.

А5. Адзначце словы, дзе трэба ўставіць ія.

а) ак..н;

б) пер..д;

в) міл..рд;

г) ..рданец;

д) б..логія.

а) в..ланчэль;

б) к..скёр;

в) арх..логія;

г) глад..лус;

д) алімп..да.

Б1. Знайдзіце словы, дзе ёсць арфаграфічныя памылкі. Запішыце іх правільна.

а) грандыёзны;

б) районны;

в) арыянцір;

г) гладзіёлус;

д) тэарэма.

а) фразіалагічны;

б) йогурт;

в) фіялка;

г) архіёлаг;

д) фае.


1   2   3   4   5

Падобныя:

Дыягнастычны тэст па беларускай мове па тэме: «Напiсаннi, заснаваныя на фанетычным прынцыпе», 10 клас iconТэст па тэме "Аднародныя члены сказа" (8 клас)
Дайце поўную характарыстыку аднародным членам сказа, выбраўшы нумары адпаведных пунктаў

Дыягнастычны тэст па беларускай мове па тэме: «Напiсаннi, заснаваныя на фанетычным прынцыпе», 10 клас iconАлімпіяда па беларускай мове І літаратуры 8 клас

Дыягнастычны тэст па беларускай мове па тэме: «Напiсаннi, заснаваныя на фанетычным прынцыпе», 10 клас iconПраверкі алімпіядных работ па беларускай мове І літаратуры, 5 клас

Дыягнастычны тэст па беларускай мове па тэме: «Напiсаннi, заснаваныя на фанетычным прынцыпе», 10 клас iconКаляндарна-тэматычнае планаванне па беларускай мове 9 клас
Навучанне правілам бяспечных паводзін на ўроках беларускай мовы. Беларуская мова ў сям’і славянскіх моў І моў народаў свету

Дыягнастычны тэст па беларускай мове па тэме: «Напiсаннi, заснаваныя на фанетычным прынцыпе», 10 клас iconРаённая алімпіяда па беларускай мове для вучняў 5 класаў
Некаторыя паняцці ў рускай мове падаюцца праз словазучэнні, якія ў беларускай мове абазначаюцца адным словам. Зрабіць пераклад

Дыягнастычны тэст па беларускай мове па тэме: «Напiсаннi, заснаваныя на фанетычным прынцыпе», 10 клас iconДуа "Акадэмія паслядыпломнай адукацыі"
Мэта на мове вучняў: на ўроку я даведаюся, што такое складаныя сказы з рознымі відамі сувязі, навучуся ІХ знаходзіць у тэксце І адрозніваць...

Дыягнастычны тэст па беларускай мове па тэме: «Напiсаннi, заснаваныя на фанетычным прынцыпе», 10 клас iconКаментар да ўрока ў 6 класе па беларускай мове "Парадкавыя лічэбнікі"
Сярэдні бал па беларускай мове за – у класе ёсць удзельнікі раённай алімпіяды па беларускай мове; ёсць пераможцы разнастайных творчых...

Дыягнастычны тэст па беларускай мове па тэме: «Напiсаннi, заснаваныя на фанетычным прынцыпе», 10 клас iconЗаконы беларускай мовы
Усе пазіцыйныя чаргаванні падпарадкоўваюцца асноўным фанетычным законам. Для сучаснай беларускай мовы яны наступныя

Дыягнастычны тэст па беларускай мове па тэме: «Напiсаннi, заснаваныя на фанетычным прынцыпе», 10 клас iconАлімпіяда па беларускай мове. 9 клас Лінгвістычны конкурс
Як вы назавеце трапічную расліну з тоўстымі прадаўгаватымі калючымі лістамі: альяс ці альянс?

Дыягнастычны тэст па беларускай мове па тэме: «Напiсаннi, заснаваныя на фанетычным прынцыпе», 10 клас iconАлімпіяда па беларускай мове 8 клас
Вызначце, колькі разоў гукі, якія складаюць слова воз, сустракаюцца ў наступным тэксце

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка