Раздзел Станаўленне кінамастацтва (1895 – 1930)
НазваРаздзел Станаўленне кінамастацтва (1895 – 1930)
Дата канвертавання23.02.2013
Памер155.08 Kb.
ТыпДокументы
МІНІСТЭРСТВА КУЛЬТУРЫ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

УА “БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ УНІВЕРСІТЭТ КУЛЬТУРЫ І МАСТАЦТВАЎ”

кафедра беларускай і сусветнай мастацкай культуры


ЗАЦВЕРДЖАНА

на пасяджэнні кафедры

Пратакол № 1 ад 03.09.2012


ВУЧЭБНА-МЕТАДЫЧНЫ КОМПЛЕКС

ПА КУРСУ “ГІСТОРЫЯ МАСТАЦТВАЎ: КІНАМАСТАЦТВА”

ДлЛЯ СТУДЭНТАЎ 516 – 519 ГР. ФММ


Ст. выкладчык,

кандыдат мастацтвазнаўства

Шаройка А.М.


2012 – 2013 навучальны год

РАБОЧАЯ ПРАГРАМА ПА КУРСУ “ГІСТОРЫЯ МАСТАЦТВАЎ: КІНАМАСТАЦТВА”

ДЛЯ СТУДЭНТАЎ 416 – 419 ГРУП ФММ)

п/п

Назва тэм, пытанні

Колькасць гадзін

Усяго

У тым ліку

Лекцыі

Сем. заняткі
Уводзіны. Кіно як від мастацтва.

2

2


Раздзел 1. Станаўленне кінамастацтва (1895 – 1930)

1.1 Кіно Францыі пачатку ХХ ст.

2

21.2 Кіно ЗША пачатку ХХ ст.

2

21.3 Кіно Германіі 1920-х гг. Нямецкі кінаэкспрэсіянізм

2

21.4 Кіно Францыі 1920-х гг. Французскі кінаавангард

2

21.5 Кіно СССР 1920-х гг.

2

2
2.

Раздзел 2. Кіно таталітарнай эпохі (1930 – 1940-х гг.): трансфармацыя стылю

2.1 Еўрапейскае кіно: агульнае і асаблівае

2

2
3.

Раздзел 3. Кінамастацтва другой паловы ХХ ст.

3.1 Французская “новая хваля”

2

23.2 Кінамастацтва Расіі

4

2

2
3.3 Кінамастацтва Швецыі

2

2Усяго…

20

18

2ТЭМАТЫКА І МЕТАДЫЧНЫЯ ЎКАЗАННІ ДЛЯ СЕМІНАРСКІХ ЗАНЯТКАЎ ПА КУРСУ “ГІСТОРЫЯ МАСТАЦТВАЎ: КІНАМАСТАЦТВА”

ДЛЯ СУТДЭНТАЎ 416 – 419 ГРУП ФММ

СЕМІНАР (2 гадзіны)


ТВОРЧАСЦЬ А. ТАРКОЎСКАГА 1. Стылістыка фільмаў А. Таркоўскага (асноўныя матывы, стылявыя прыемы).

 2. Інтэрпрэтацыя тэмы вайны ў фільме “Іванава дзяцінства” (1962).

 3. Жанравыя метамарфозы ў фільмах “Андрэй Рублеў” (“Страсці па Андрэю”) (1966), “Салярыс” (1972), “Сталкер” (1979).

 4. Паэтыка фільма “Люстэрка” (1974).

 5. Фільм “Ахвярапрынашэнне” (1985) як мастацкі запавет рэжысера.Спіс літаратуры:

 1. Агафонова, Н.А. История кино: этапы, стили, мастера / Н.А. Агафонова. – Минск : Тесей, 2005. – С. 152–153.

 2. Андрей Тарковский. Архивы. Документы. Воспоминания / Автор-сост. П.Д. Волкова. – М. : Подкова, ЭКСМО-ПРЕСС, 2002. – 464 с.

 3. Болдырев, Н. Жертвоприношение Андрея Тарковского / Н. Болдырев. – М. : Вагриус, 2004. – 527 с.

 4. Евлампиев, И.И. Художественная философия Андрея Тарковского / И.И. Евлампиев. – СПб. : Алетейя, 2001. – 349 с.

 5. Тарковский, А. Запечатленное время / А. Тарковский // Андрей Тарковский. – М.: Подкова, ЭКСМО-ПРЕСС, 2002. – С. 95–350.

 6. Тарковский, А.А. Мартиролог : дневники, 1970 – 1986 / изд. проект. и подгот. текст А. Тарковский. – [Флоренция] : Междунар. ин-т им. А. Тарковского. – 2008. – (Stalker / под рук. А. Тарковского и А. Уливи).

 7. Мир и фильмы Андрея Тарковского: Размышления. Исследования Воспоминания. Письма / сост. и подгот. текста А.М. Сандлер. – М. : Искусство, 1991. – 397 с.

 8. Тарковский, А.А. Слово об Апокалипсисе / А.А. Тарковский // Искусство кино. – 1989. – № 2. – С. 95–110.

 9. Туровская, М. 7 ½, или фильмы Андрея Тарковского / М. Туровская. – М. : Искусство, 1991. – 253 с.СПІС ЛІТАРАТУРЫ ПА КУРСУ “ГІСТОРЫЯ МАСТАЦТВАЎ: КІНАМАСТАЦТВА” ДЛЯ 416 – 419 ГРУП ФММ

АСНОЎНАЯ ЛІТАРАТУРА

 1. Агафонова, Н.А. Искусство кино: этапы, стили, мастера: пос. для студентов вузов / Н.А. Агафонова. – Минск : Тесей, 2005. – 192 с.

 2. Нечай, О.Ф. Основы киноискусства: учеб. пос. для студентов пед. институтов / О.Ф. Нечай; науч. ред. И.В. Вайсфельд. – М. : Просвещение, 1989. – 288 с.

 3. Режиссерская энциклопедия. Кино Европы / Отв. ред. Г.Н. Компаниченко, сост. М.М. Черненко. – М. : Материк, 2002. – 204 с.

 4. Юренев, Р.Н. Краткая история киноискусства / Р.Н. Юренев. – М. : Академия, 1997. – 288 с.

ДАДАТКОВАЯ ЛІТАРАТУРУ

 1. Агафонова, Н.А. Общая теория кино и основы анализа фильма / Н.А. Агафонова. – Минск : Тесей, 2008. – 392 с.

 2. Антониони об Антониони / пер. с ит.; сост. и комм. О. Бобровой. – М. : Радуга, 1986. – 398 с.

 3. Берган, Р. Полная энциклопедия кино / Р. Берган. – М. : Астрель, 2008. – 512 с.

 4. Бергман, И. Исповедальные беседы / И. Бергман. – М. : РИК-культура, 2000. – 429 с.

 5. Бондарава, Е.Л. Кінематограф і літаратура: творы беларускіх пісьменнікаў на экране / Е.Л. Бондарава. – Мінск : Універсітэцкае, 1993.– 175 с.

 6. Гісторыя кінамастацтва Беларусі: у 4 т. – Мінск : Беларус. навука, 2001 – 2004. – 4 т.

 7. История зарубежного кино. 1945–2000: учеб. для вузов / сост. и отв. ред. В.А. Утилов. – М. : Прогресс-Традиция, 2005. – 560 с.

 8. Кино Италии. Неореализм, 1939–1961 : сб. / пер. с ит. – М. : Искусство, 1989. – 431 с.

 9. Кино: энциклопедический словарь / гл. ред. С.И. Юткевич. – М. : Сов. энциклопедия, 1987. – 640 с.

 10. Козлов, Л.К. Лукино Висконти и его кинематограф / Л.К. Козлов. – М. : Всесоюзное бюро пропаганды киноискусства, 1987. – 128 с.

 11. Рокотов, В.И. Голливуд : от «Унесенных ветром» до «Титаника» / В.И. Рокотов. – М. : ЭКСМО-Пресс, 2001. – 416 с.

 12. Садуль, Ж. История киноискусства: от его зарождения до наших дней / Ж. Садуль; под ред. Г.А. Авенариус. – 4-е изд. – М. : Иностр. литература, 1957.– 463 с.

 13. Сато, Т. Кино Японии / Т. Сато. – М. : Радуга, 1988. – 223 с.

 14. Теплиц, Е. История киноискусства: в 4 т. / Е. Теплиц. – М. : Прогресс, 1968–1973.– 4 т.

 15. Туровская, М. 7 ½, или фильмы Андрея Тарковского / М. Туровская. – М. : Искусство, 1991. – 253 с.

 16. Феллини, Ф. Делать фильм / Ф. Феллини. – М. : Искусство, 1984. – 287 с.СПІС РЭКАМЕНДУЕМЫХ ФІЛЬМАЎ ДЛЯ ПРАГЛЯДУ ДЛЯ СТУДЭНТАЎ 416 – 419 ГРУП ФММ

Режысёр

Фільмы

1.

Люмьер Луі і Агюст

“Прыбыццё поезду на вакзал Ля Сьота”, “Выхад працоўных з завода Люмьер”, “Паліты палівальшчык” (усе – 1895)

2.

Жорж Мельес

“Вандроўка на Месяц” (1902)

3.

Дэвід Уорк Грыфіт

“Нараджэнне нацыі” (1914) “Нецярпімасць” (1916)

4.

Чарлі Спенсар Чаплін

“Бадзяжнік” (1915)

“Залатая ліхаманка” (1925)

“Парыжанка” (1923)

“Агні вялікага горада” (1931)

“Вялікі дыктатар” (1940)

5.

Роберт Вінэ

“Кабінет доктара Калігары” (1919)

6.

Эрнст Любіч

“Мадам Дзюбары” (1919)

“Ганна Балейн” (1920)

7.

Фрыц Ланг

“Нібялунгі” (1924)

“Мятропаліс” (1926)

“М” (1931)

“Запавет доктара Мабузэ” (1933)

8.

Фрыдрых Вільгельм Мурнаў

“Насферату – сімфонія жаху” (1922)

“Апошні чалавек” (1924)

9.

Абель Ганс

“Кола” (1922)

“Напалеон” (1927)

10.

Рэне Клер

“Антракт” (1924)

11.

Луі Дэлюк

“Маўчанне” (1920)

“Жанчына ніадкуль”(1922)

12.

Жармен Дюлак

“Ракавіна і свяшчэннік” (1928)
Анры Шамет

“Пяць хвілін чыстага кіно” “Адлюстраванне света і хуткасці” (абодва – 1925)

13.

Фернан Лежэ

“Механічны балет” (1924)

14.

Луіс Бунюэль

“Андалузскі сабака” (1928)

15.

Дзіга Вертаў

“Чалавек з кінаапаратам” (1929)

16.

Сяргей Эйзенштэйн

“Браняносец Пацемкін” (1925)

“Бежын луг” (1935 – 1937)

“Аляксандр Неўскі” (1938)

“Іван Жахлівы” (1945)

17.

Аляксандр Даўжэнка

“Зямля” (1930)

18.

Усевалад Пудоўкін

“Матка” (1926)

19.

Рыгор Козінцаў і Леанід Траўберг

“Шынель” (1926)

“Новы Вавілон” (1929)

20.

Леў Куляшоў

“Незвычайныя прыгоды містэра Вэста ў краіне бальшавікоў” (1924)

21.

Юрый Тарыч

“Лясная быль” (1926)

“Да заўтра” (1929)

22.

Рыгор Аляксандраў

“Вяселыя рабяты” (1934)

23.

Браты Васільевы

“Чапаеў” (1934)

24.

Уладзімір Корш-Саблін

“Шукальнікі шчасця” (1936)

“Канстанцін Заслонаў” (1949)

“Чырвонае лісце” (1958)

25.

Аляксандр Файнцымер

“Паручнік Кіжэ” (1934)

26.

Орсан Уэлс

“Грамадзянін Кейн” (1941)

27.

Жан Віго

“Нуль за паводзіны” (1932)

“Аталанта” (1934)

28.

Марсэль Карнэ

“Набярэжная туманаў” (1938)

“Дзеці райка” (1944)

29.

Віторыа дэ Сіка

“Выкрадальнікі ровераў” (1948)

30.

Рабэрта Раселіні

“Рым – адчынены горад” (1945)

31.

Лукіна Вісконці

“Рока і яго браты” (1960)

“Леапард” (1963)

“Гібель багоў” (1969)

“Смерць у Венецыі” (1971)

32.

Мікеланджэла Антаніёні

“Зацьменне” (1962)

“Чырвоная пустка” (1964)

“Прафесія: рэпарцёр/пасажыр” (1974)

33.

Федэрыка Феліні

“Дарога” (1954)

“Ночы Кабірыі” (1957)

“Салодкае жыццё” (1960)

“8 ½” (1963)

“Амаркорд” (1974)

“Рэпетыцыя аркестра” (1978)

“І карабель плыве” (1984)

34.

Інгмар Бергман

“Семая пячатка” (1957),

“Сунічная паляна” (1957),

“Маўчанне” (1963),

“Шэпты і крыкі” (1972),

“Фані і Аляксандр” (1982)

35.

Ален Рэнэ

“Хірасіма, мая любоў” (1959)

“У мінулым годзе ў Марыенбадзе” (1960)

36.

Клод Шаброль

“Прыгажун Серж” (1958)


37.

Франсуа Труфо

“400 удараў” (1959)

“Жюль і Джым” (1962)

“Суседка” (1981)

38.

Эрык Рамэр

цыкл “Маральныя гісторыі” (“Калекцыянерка” (1967), “Калена Клер” (1971))

39.

Жан Люк Гадар

“На апошнім подыхе” (1959)

40.

Аляксандр Клуге

“Артысты пад купалам цырку: бездапаможныя” (1968)

41.

Райнар Вернэр Фасбіндэр

“Трэцяе пакаленне” (1979)

“У год 13 лунаў” (1978)

“Замужжа Марыі Браун” (1978)

“Смутак Веранікі Фос” (1982)

42.

Вім Вендэрс

“Аліса ў гарадах” (1974)

“Парыж – Техас” (1984)

“Неба над Берлінам” (1987)

“Гатэль мільён даляраў” (2000)

43.

Вернар Херцаг

“Агірэ, гнеў Боскі” (1972)

“Фіцкаральда” (1982)

44.

Фолькер Шлендарф

“Бляшаны барабан” (1979)

45.

Альфрэд Хічкак

“Рэбэка” (1940)

“Псіхоз” (1960)

“Птушкі” (1963)

46.

Ліндсэй Андэрсан

“Гэта спартыўнае жыцце” (1963)

“Калі...” (1968)

“О, шчасліўчык!” (1973)

“Бальніца “Брытанія” (1982)

47.

Тоні Рычардсан

“Азнірніся ў гневе” (1958)

“Адзінота бягуна на доўнія дыстанцыі” (1962)

48.

Пітар Грынуэй

“Кантракт рысавальшчыка” (1982)

“Зэд і два нулі” (1986)

“Кухар, злодзей, яго жонка і яе палюбоўнік” (1989)

49.

Канэта Сінда

“Голая выспа” (1960)

50.

Ясудзіра Одзу

“Такійская аповесць” (1953)

“Смак сайры” (1962)

51.

Акіра Курасава

“Расёмон” (1950)

“Сем самураеў” (1954)

“Дзерсу Узала” (1975)

“Трон у крыві” (1957)

“Ран” (1985)

“Сны” (1990)

52.

Сёхей Імамура

“Лягенда аб Нараяме” (1983)

53.

Нагіса Асіма

“Карыда кахання” (“Імперыя пачуццяў” (1976), “Прывіды кахання” (1978)

“Шчаслівыя каляды на фронце” (“Счастлівых Каляд, містэр Лоранс” (1982)

54.

Анджэй Вайда

“Попел і дыямент” (1958)

“Чалавек з мармуру” (1976)

“Чалавек з жалеза” (1981)

“Пан Тадэвуш” (1999)

55.

Кшыштаф Занусі

“Структура крышталя” (1969)

“Ахоўныя колеры” (1976)

“Год спакойнага сонца” (1984)

56.

Кшыштаф Кеслеўскі

“Дэкалог” (1997 – 1988)

“Падвоенае жыцце Веранікі” (1991) “Тры колеры” (1993 – 1994)

57.

Міхаіл Калатозаў

“Ляцяць жоравы” (1957)

58.

Рыгор Чухрай

“Балада пра салдата” (1959)

“Чыстае неба” (1961)

59.

Марлен Хуцыеў

“Вясна на Зарэчнай вуліцы” (1956)

“Мне дваццаць год” (“Застава Ільіча”) (1964)

60.

Георг Данэлія

“Я шагаю па Маскве” (1961)

“Восеньскі марафон (сумная камедыя)” (1979)

61.

Сяргей Параджанаў

“Цені забытых продкаў” (1964)

“Колер граната” (1970)

“Лягенда пра Сурамскую крэпасць” (1984)

62.

Тэнгіз Абуладзэ

“Маленне” (1967)

“Пакаянне” (1984)

63.

Аляксей Герман-ст.

“Праверка на дарогах” (“Аперацыя “З Новым годам”) (1971 – 1985)

“Мой сябар Іван Лапшын” (1984) “Хрусталёў, машыну!” (1998)

64.

Васіль Шукшын

“Печкі-лавачкі” (1972)

“Каліна чырвоная” (1973)

65.

Андрэй Таркоўскі

“Іванава дзяцінства” (1962)

“Андрэй Рублёў” (1966)

“Салярыс” (1972)

“Люстэрка” (1974)

“Сталкер” (1979)

“Настальгія” (1983)

“Ахвяраванне” (1986)

66.

Мікіта Міхалкоў

“Свой сярод чужых, чужы сярод сваіх” (1974)

“Раба кахання” (1975)

“Няскончаная п’еса для механічнага піяніна” (1976)

“Стомленыя сонцам” (1994)

67.

Кіра Муратава

“Кароткія сустрэчы” (1967)

“Доўгія провады” (1971)

“Астэнічны сіндром” (1989)

“Чэхаўскія матывы” (2002)

68.

Васіль Пічул

“Маленькая Вера” (1988)

69.

Валерый Рыбараў

“Чужая бацькаўшчына” (1982)

“Сведка” (1985)

“Мяне завуць Арлекіна” (1988)

70.

Андрэй Канчалоўскі

“Гісторыя Асі Клячынай, якая кахала, але не абралася шлюбам (“Асіна шчасце”)” (1967)

“Дваранскае гняздо” (1969)

“Сібірыяда” (1978)

71.

Атар Іаселіяні

“Лістапад” (1966)

“Жыў пеўчы дрозд” (1970)

“Паляванне на матылькоў” (1992)

“Разбойнікі. Эпізод VII” (1996)

72.

Віктар Тураў

“Родам з дяцінства” (1965)

“Сыны ідуць у бой” (1969)

“Людзі на балоце” (1981)

“Палеская хроніка” (1984)

“Шляхціц Завальня, альбо Беларусь у фантастычных апавяданнях” (1994)

73.

Ігар Дабралюбаў

“Іван Макаравіч” (1968)

“Плач перапёлкі” (1990)

74.

Міхаіл Пташук

“Вазьму твой боль” (1980)

“Чорны замак Альшанскі” (1983)

“Знак бяды” (1986)

“У жніўні 44-га” (2000)

75.

Барыс Сцяпанаў

“Альпійская балада” (1965)

“Воўчая зграя” (1975)

76.

Вячаслаў Нікіфараў

“Бацькі і дзеці” (1983)

77.

Валерый Рубінчык

“Апошняе лета дзяцінства” (1974)

“Вянок санетаў” (1976)

“Дзікае паляванне караля Стаха” (1979)

78.

Карлас Саўра

“Сад асалоды” (1970)

“Ганна і ваўкі” (1972)

“Выкармі груганоў” (1975)

“Кармэн” (1983)

79.

Віктар Эрісэ

“Дух вулля” (1973)

80.

Пэдра Альмадавар

“Матадор” (1986)

“Жанчыны на грані нярвовага зрыву” (1988)

“Кіка” (1993)ПЫТАННІ

ДА ІСПЫТУ ПА КУРСУ “ГІСТОРЫЯ МАСТАЦВАЎ: КІНАМАСТАЦТВА”

ДЛЯ СТУДЭНТАЎ 416 – 419 ГРУП ФММ


 1. Кіно як від мастацтва.

 2. Выразныя сродкі кінамовы (кадр, рух, мантаж і інш.).

 3. Перыядызацыя гісторыі кінамастацтва.

 4. Кіно Францыі на пачатку ХХ ст.

 5. Кіно ЗША на пачатку ХХ ст.

 6. Нямецкі кінаэкспрэсіянізм.

 7. Французскі кінаавангард.

 8. Мастацкія дасягненні савецкага кінематографу 1920-х гг. Агульная характарыстыка.

 9. Мастацкія пошукі групы “ФЭКС”.

 10. Беларускае кіно 1920-х гг.

 11. Беларускае кіно 1930 – 1940-х гг.

 12. Агульная характарыстыка галоўных тэндэнцый развіцця кіно таталітарнай эпохі.

 13. Французскі паэтычны рэалізм.

 14. Італьянскі нэарэалізм.

 15. Французская “новая хваля”.

 16. Заходнееўрапейскае кіно на мяжы 1950 – 1960-х гг. ХХ ст. Агульная характарыстыка.

 17. Кіно ФРГ другой паловы ХХ ст. Агульная характарыстыка.

 18. “Маладое нямецкае кіно”.

 19. Кіно Вялікабрытаніі другой паловы ХХ ст. Агульная характарыстыка.

 20. “Маладыя раз’юшаныя”.

 21. Кіно Іспаніі другой паловы ХХ ст. Агульная характарыстыка.

 22. “Генерацыя нявінных”.

 23. Кіно Японіі другой паловы ХХ ст. Агульная характарыстыка.

 24. Кіно Польшчы другой паловы ХХ ст. Агульная характарыстыка.

 25. Феномен “кіно разрахунку”ва ўсходнееўрапейскім кіно 1970 – 1980-х гг.

 26. Кіно Расіі другой паловы ХХ ст.: асноўныя тэндэнцыі развіцця.

 27. Мастацкія плыні ў савецкім кіно 1960-х гг.

 28. Кіно Беларусі другой паловы ХХ ст. Агульная характарыстыка.

 29. Кінатворы на ваенную тэму ў беларускім кіно другой паловы ХХ ст.

 30. Творчасць Д.У.Грыфіта.

 31. Творчасць Ч.С. Чапліна.

 32. Творчасць С. Эйзенштэйна.

 33. Творчасць Ф. Ланга.

 34. Творчасць Л. Вісконці.

 35. Творчасць М. Антаніёні.

 36. Творчасць Ф. Феліні.

 37. Творчасць І. Бергмана.

 38. Творчасць А. Таркоўскага.

 39. Творчасць В. Вендэрса.

 40. Творчасць А. Вайды.

 41. Творчасць К. Кеслёўскага.

 42. Творчасць П. Грынуэя.

 43. Творчасць А. Курасавы.

 44. Творчасць Л. Бунюэля.Старшы выкладчык – А.М. Шаройка


Зацв. на пасяджэнні кафедры Заг. кафедры беларускай

Пратакол № 1 ад 03.09.2012 і сусветнай мастацкай

культуры В.П. Пракапцова

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Раздзел Станаўленне кінамастацтва (1895 – 1930) iconРаздзел I. Старажытнае грамадства на тэрыторыі беларусі. Фарміраванне этнічных супольнасцей. Станаўленне І развіццё феадальных адносін ад старажытных часоў
...

Раздзел Станаўленне кінамастацтва (1895 – 1930) iconРаздзел I. Асновы канстытуцыйнага ладу (артыкулы 1 20) раздзел II. Асоба, грамадства, дзяржава (артыкулы 21 63)
Раздзел VII. Фiнансава-крэдытная сiстэма Рэспублiкi Беларусь (артыкулы 132 136)

Раздзел Станаўленне кінамастацтва (1895 – 1930) iconСписок по истории кино Прибытие поезда Братья Люмьер 1895 Политый поливальщик Братья Люмьер 1895 Путешествие на Луну Жорж Мельес 1902

Раздзел Станаўленне кінамастацтва (1895 – 1930) iconНабор из 5 цветных серебряных монет «Мотоциклы 1930-х гг.»
Монетный двор Новой Зеландии продолжает чеканку монет, посвящённых транспортным средствам 1930-х гг

Раздзел Станаўленне кінамастацтва (1895 – 1930) iconПа курсу «Гісторыя мастацтваў: кінамастацтва»
Мастацкія дасягненні савецкага кінематографу 1920-х гг. Агульная характарыстыка

Раздзел Станаўленне кінамастацтва (1895 – 1930) iconЕўропа І Беларусь ў раннім І высокім сярднявеччы. Станаўленне дзяржаўнасці усходніх славян. (9 – 13 ст.)
Лекцыя Еўропа І беларусь ў раннім І высокім сярднявеччы. Станаўленне дзяржаўнасці усходніх славян. (9 – 13 ст.)

Раздзел Станаўленне кінамастацтва (1895 – 1930) iconСтивен Крейн Стихотворения из сборника "Черные всадники" 1895 1

Раздзел Станаўленне кінамастацтва (1895 – 1930) iconЛекцыя Еўропа І Беларусь ў раннім І высокім сярднявеччы. Станаўленне дзяржаўнасці усходніх славян. (9 – 13 ст.)

Раздзел Станаўленне кінамастацтва (1895 – 1930) icon1. Станаўленне светапоглядных асноў асобы
Падрыхтоўка да самавыха-вання, самааналізу, самаацэн-цы І самарэгуляцыі сваіх паводзін

Раздзел Станаўленне кінамастацтва (1895 – 1930) iconАнализ состояния деятельности школы моу «Тюдралинская основная общеобразовательная школа» Тюдралинская начальная школа образована в 1930 год
Тюдралинская начальная школа образована в 1930 году. В 1973г построено новое типовое здание школы на 70 мест со спортивным залом....

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка