Fizikos kontroliniai darbai VII klasei
НазваFizikos kontroliniai darbai VII klasei
Дата канвертавання10.02.2013
Памер64.6 Kb.
ТыпДокументы
Kauno J. Basanavičiaus vidurinės mokyklos vyresnioji fizikos mokytoja

BIRUTĖ JAKAITIENĖ

FIZIKOS KONTROLINIAI DARBAI VII KLASEIŠVIESOS REIŠKINIAI

1

 1. Ką vadiname šviesos šaltiniais? Kaip jie skirstomi?

 2. Suskirstykite paminėtus kūnus į skaidrius ir neskaidrius: medis, asfaltas, stiklas, oras, akmuo, audinys, vanduo, pienas.

 3. Kas yra kritimo ir atspindžio kampai? Pavaizduokite juos brėžinyje.

 4. Kodėl prizmė baltą šviesą išskleidžia į spektrą?

 5. Ar vienodai lūžta šviesa, pereidama iš oro į vandenį ir stiklą?

 6. Kokios spalvos šviesą praleidžia geltonas stiklas?

 7. Kodėl toliau esantys daiktai atrodo mažesni?

 8. Kodėl galima matyti Mėnulį, nors jis nešviečia?

 9. Ar galima matyti šviesos spindulį? Paaiškinkite.

 10. Perbrėžkite brėžinį ir pavaizduokite atsispindėjusį spindulį:


2

 1. Suskirstykite šviesos šaltinius pagal jų rūšis: žvakė, žvaigždė, pašvaistė, degtukas, lazeris, žaibas, lemputė, Saulė, jonvabalis, laužas.

 2. Kokios skaidrių kūnų savybės?

 3. Ką vadiname šešėliu? Pavaizduokite jo susidarymą.

 4. Kuo skiriasi šviesos atspindys nuo lygaus ir nuo ruplėto paviršiaus?

 5. Kokios yra daikto atvaizdo veidrodyje savybės?

 6. Kada šviesos spindulys, pereidamas iš oro į vandenį, nelūžta?

 7. Iš kokių spalvų šviesų sudaryta balta šviesa?

 8. Kokių spalvų daiktai atrodo mažesni?

 9. Kodėl matome skirtingų spalvų gėles?

 10. Perbrėžkite brėžinį ir pavaizduokite atsispindėjusį spindulį:


3

 1. Kaip sklinda šviesa nuo šaltinio?

 2. Kokios neskaidrių kūnų savybės?

 3. Nuo ko priklauso šešėlio dydis? Paaiškinkite tai brėžiniu.

 4. Kodėl blizga folijos lapelis?

 5. Kas yra šviesos lūžimas?

 6. Viena prizme baltos šviesos spindulys buvo išskirtas į spektrą. Kaip iš spektro vėl gauti baltą šviesą?

 7. Kambaryje, kurio sienos išdažytos baltai, visuomet šviesiau, negu tokiame pat kambaryje, kurio sienos tamsios. Kodėl?

 8. Pro kokių spalvų stiklus galime žiūrėti į mėlynas raides, kad jas matytume mėlynas?

 9. Kaip susidaro vaivorykštė?

 10. Perbrėžkite brėžinį ir pavaizduokite atsispindėjusį spindulį:


4

 1. Kuriuo saulėtos dienos metu susidaro trumpiausias šešėlis: ryte, vidurdienyje ar vakare?

 2. Šviesos atspindžio taisyklė.

 3. Kodėl matome nešviečiančius daiktus?

 4. Kas yra plokštieji veidrodžiai?

 5. Parašykite šviesos lūžimo pavyzdžių.

 6. Kokios spektro spalvos yra pagrindinės?

 7. Į raudonai žydinčią rožę žiūrime pro mėlyną stiklą. Kokios spalvos rožę matome?

 8. Kokių spalvų daiktai atrodo didesni?

 9. Vienas termometras įvyniotas į baltą audinį, kitas – į juodą. Abu jie padėti saulėkaitoje. Ar vienodą temperatūrą jie rodo? Kodėl?

 10. Perbrėžkite brėžinį ir pavaizduokite atsispindėjusį spindulį:


5

1.Suskirstykite paminėtus kūnus į skaidrius ir neskaidrius: molis, popierius, vanduo, metalas, granitas, oras, stiklas, muilas.

2. Ant sienos gautas delno šešėlis. Kaip keisis šešėlio matmenys artinant ranką prie sienos?

3. Ar galima matyti šviesos spindulį? Paaiškinkite.

4. Paveiksle pavaizduotas apšviestas kubas. Kur yra šviesos šaltinis?

5. Kodėl vandenyje esantys daiktai atrodo trumpesni?

6. Įminkite mįslę: vaško kumelaitė, linų uodegaitė.

7. Kokią spalvą gausime, sumaišę pagrindinių spalvų šviesas?

8. Kodėl arčiau esantys daiktai atrodo didesni?

9. Ką vadiname šviesos lūžimu?

10. Perbrėžkite brėžinį ir pavaizduokite atsispindėjusį spindulį:


6

 1. Suskirstykite šviesos šaltinius pagal jų rūšis: degtukai, žibalinė lempa, žvaigždė, žibintuvėlis, žaibas, žiebtuvėlis, šviesoforas, Saulė.

 2. Ką vadiname šešėliu? Pavaizduokite jo susidarymą.

 3. Kada šešėlis bus ilgesnis: ryte ar vidurdienį?

 4. Kodėl saulėtą vasaros dieną apsirengus tamsiais rūbais, būna karščiau?

 5. Kodėl matome nešviečiančius daiktus?

 6. Kada šviesos spindulys, pereidamas iš vandens į stiklą, nelūžta?

 7. Kokios spalvos dažus gausime, sumaišę raudonus, žalius ir mėlynus dažus?

 8. Kaip susidaro vaivorykštė?

 9. Kokios spalvos spindulius praleidžia mėlynas stiklas?

 10. Perbrėžkite brėžinį ir pavaizduokite atsispindėjusį spindulį:GARSAS

1

 1. Kas yra garso šaltinis?

 2. Kokiomis kryptimis nuo garso šaltinio sklinda garsas?

 3. Kokiai muzikos instrumentų grupei priklauso kanklės?

 4. Kaip išgaunamas garsas mušamaisiais instrumentais?

 5. Kokiu prietaisu atkuriamas garsas iš plokštelės?

 6. Kokiose aplinkose sklinda garsas?

 7. Kodėl galima išskirti tuo pačiu metu girdimą automobilio burzgimą ir draugo balsą?

 8. Kiek laiko reikia garsui nusklisti 5 km?

 9. Kas yra infragarsas?

 10. Kodėl sportininkai šauliai užsideda apsaugines ausines?


2

 1. Kada kūnas skleidžia garsą?

 2. Į kokias rūšis skirstomi muzikos instrumentai pagal garso išgavimo būdą?

 3. Kodėl nutyla ranka užgniaužtas skambutis?

 4. Kokiu prietaisu pirmą kartą buvo įrašytas garsas? Kada jis sukurtas?

 5. Kas padaroma magnetinei juostelei, įrašant joje garsą?

 6. Ore ar vandenyje garsas sklinda geriau?

 7. Kokiu greičiu sklinda garsas ore?

 8. Po kiek laiko išgirsime aidą nuo kliūties, esančios už 1,5 km?

 9. Kokiu dažnumu virpa garsą skleidžiantys kūnai?

 10. Kaip galima sumažinti triukšmo poveikį?


3

 1. Kas vyksta ore, sklindant garsui?

 2. Kas yra žmogaus balso šaltinis?

 3. Kokiai muzikos instrumentų grupei priklauso smuikas?

 4. Kas sukuria garsą pučiamuosiuose instrumentuose?

 5. Kokiose „muzikos klėtyse“ saugomas garsas?

 6. Kodėl blogai groja daug naudota patefono plokštelė?

 7. Ore ar kietajame kūne geriau sklinda garsas?

 8. Kas yra aidas?

 9. Kiek laiko reikia garsui nusklisti 2 km?

 10. Kodėl audimo cechuose audėjos dirba su ausinėmis?


4

 1. Kas vyksta žmogaus ausyje, kai ją pasiekia garsas?

 2. Kokiai muzikos instrumentų grupei priklauso vargonai?

 3. Kaip išgaunamas garsas styginiais muzikos instrumentais?

 4. Kokiu prietaisu atkuriamas garsas iš magnetinės juostelės?

 5. Kokiose aplinkose sklinda garsas?

 6. Po kiek laiko išgirsime aidą nuo kliūties, esančios už 2 km?

 7. Kam naudojamas prietaisas pelengatorius?

 8. Kas yra ultragarsas?

 9. Kodėl po rašomąja mašinėle verta padėti minkštą padėklą?

 10. Kaip ta pačia gitaros styga išgaunami skirtingi garsai?


5

 1. Kas yra žmogaus balso šaltinis?

 2. Kokiai muzikos instrumentų grupei priklauso skrabalai?

 3. Kodėl nutyla ranka užgniaužtas skambutis?

 4. Kokiais prietaisais galima atkurti garsą?

 5. Kokiu prietaisu pirmą kartą buvo įrašytas garsas? Kada jis sukurtas?

 6. Kodėl reikia keisti atšipusią patefono adatą?

 7. Kodėl kosmose tvyro tyla?

 8. Kiek laiko reikia garsui nusklisti 0,5 km?

 9. Per kiek laiko suvokiamas garsas?

 10. Kas yra infragarsas?


6

 1. Kada kūnas skleidžia garsą?

 2. Kokiai muzikos instrumentų grupei priklauso arfa?

 3. Kas sukuria garsą pučiamuosiuose muzikos instrumentuose?

 4. Kas padaroma plokštelei, įrašant joje garsą?

 5. Kokioje aplinkoje nesklinda garsas? Kodėl?

 6. Kas yra aidas?

 7. Po kiek laiko išgirsime aidą nuo kliūties, esančios už 3 km?

 8. Kokiu dažnumu virpa garsą skleidžiantys kūnai?

 9. Kokie gyvūnai girdi ultragarsą?

 10. Kas yra triukšmas?


MEDŽIAGŲ SAVYBĖS

1

 1. Kokias medžiagas vadiname cheminiais elementais?

 2. Tarp kokių dalelių veikia branduolinės jėgos?

 3. Anglies atome skrieja 6 elektronai. Kiek jame protonų?

 4. Kaip žymimi geležies ir sieros atomai?

 5. Iš ko sudaryta CO molekulė?

 6. Pateikite pavyzdį, kad medžiagos savybės įvairiomis kryptimis yra skirtingos.

 7. Kodėl sunku perlaužti storą medinę lazdą?

 8. Kaip išsidėsčiusios molekulės skysčiuose?

 9. Palyginkite molekulių judėjimo greičius dujose ir skystyje.

 10. Kodėl nusidažo į spalvotą skystį įmerktas audinys?


2

 1. Kas yra atomas?

 2. Kaip atome išsidėsto elektronai?

 3. Kaip žymimi anglies ir vandenilio atomai?

 4. Iš ko sudaryta FeO molekulė?

 5. Kas yra cheminis ryšys?

 6. Kiek atomų molekulėje gali būti mažiausiai? daugiausia?

 7. Kaip išsidėsto dalelės kietoje medžiagoje?

 8. Kur molekulės sąveikauja stipriau: skysčiuose ar kietuose kūnuose? Kodėl?

 9. Dujų molekulės juda keleto šimtų metrų per sekundę greičiu. Kodėl neužuodžiame kvapo tik atkimšę kvepalų buteliuką?

 10. Koks reiškinys vadinamas difuzija?


3

 1. Kiek rūšių atomų (apytiksliai) dabar žinoma?

 2. Palyginkite elektrono ir protono mases.

 3. Kodėl atomą laikome mažiausia cheminio elemento dalele, nors žinome, kad jis susideda iš dar mažesnių dalelių?

 4. Iš ko sudaryta HO molekulė?

 5. Kas yra molekulė?

 6. Kodėl kietos medžiagos nesubyra į atskirus atomus?

 7. Molekulės medžiagoje artinamos viena prie kitos. Kaip kinta jų sąveika?

 8. Kodėl negalima suspausti skysčio?

 9. Kodėl nepatartina baltų skalbinių užmerkti kartu su margaspalviais?

 10. Kodėl dujose difuzija vyksta sparčiau negu skystyje?


4

 1. Pateikite pavyzdį, iliustruojantį atomų matmenis.

 2. Kokios dalelės sudaro atomą?

 3. Kaip susidaro elektronų „debesėlis“?

 4. Iš ko sudaryta CO molekulė?

 5. Kas yra mažiausia vandens dalelė?

 6. Kaip veikia viena kitą medžiagos dalelės?

 7. Kodėl sunku sulenkti metalinį strypą?

 8. Kur lengviau judėti: ore ar vandenyje? Kodėl?

 9. Kodėl ore sklinda kvapai?

 10. Kas atsitiks bulvėms, jas verdant kartu su burokėliais? Kodėl?


5

 1. Kokios dalelės sudaro atomą?

 2. Deguonies atome yra 8 protonai. Kiek jame yra elektronų?

 3. Kaip žymimi deguonies ir aliuminio atomai?

 4. Iš ko sudaryta CH molekulė?

 5. Kas yra mažiausia druskos dalelė?

 6. Kas yra polimerai?

 7. Nuo ko priklauso medžiagos dalelių sąveika?

 8. Kaip išsidėsčiusios molekulės dujose?

 9. Palyginkite molekulių judėjimo greičius skystyje ir kietajame kūne.

 10. Kokiu būdu deguonis iš plaučių patenka į kraują?


6

 1. Kurioje atomo vietoje yra branduolys? Kas jį sudaro?

 2. Palyginkite elektrono ir neutrono mases.

 3. Iš ko sudarytos molekulės?

 4. Iš ko sudaryta AlO molekulė?

 5. Ar skiriasi deguonies atomai, esantys anglies dioksido ir vandens molekulėse?

 6. Nuo ko priklauso medžiagų savybės?

 7. Kodėl sunku suspausti kietąjį kūną?

 8. Kur molekulės sąveikauja stipriau: dujose ar skysčiuose? Kodėl?

 9. Koks reiškinys vadinamas difuzija?

 10. Kuo skiriasi molekulių judėjimas dujose ir kietuosiuose kūnuose?APIE ŠILUMĄ


1

 1. Kaip pasikeis kietojo kūno būsena, jį kaitinant?

 2. Kuo skiriasi molekulių judėjimas skystyje ir kietajame kūne?

 3. Patrynus ranka stalą, jis įšyla. Ką galima pasakyti apie stalo molekules?

 4. Parašykite iškastinio kuro pavyzdžių.

 5. Kurios dujos, esančios atmosferoje, būtinos degimui?

 6. Į ką reikia atsižvelgti, pasirenkant kurą?

 7. Kodėl reikėtų didinti vėjo ir vandens energijos panaudojimą?

 8. Kur molekulės turi daugiau kinetinės energijos – lede ar vandenyje? Kodėl?

 9. Kodėl sakoma, kad naftos ištekliai neatsinaujina?

 10. Kodėl žvakės nenaudojamos šildymui?


2

 1. Kokiu būdu dujas galima paversti skysčiu?

 2. Kaip keičiasi molekulių judėjimas medžiagoje, ją šildant?

 3. Kada kūnas turi kinetinės energijos?

 4. Kas yra kuras?

 5. Kokiu būdu iš kuro gaunama energija?

 6. Kas yra neatsinaujinantys kuro ištekliai? Pateikite jų pavyzdžių.

 7. Kodėl reikia mažinti naftos ir jos produktų panaudojimą?

 8. Vienoje stiklinėje vandens temperatūra 20C, kitoje - 50C. Kurioje stiklinėje vandens molekulių energija didesnė? Kodėl?

 9. Iš kokio kuro dabar gaunama energija?

 10. Kodėl šiltnamyje šilčiau negu lauke?


3

 1. Kaip pasikeis skysčio būsena, jį kaitinant?

 2. Vanduo vėsta. Kaip keičiasi molekulių judėjimas ir jų kinetinė energija?

 3. Kodėl cukrus tirpsta greičiau karštame, o ne šaltame vandenyje?

 4. Koks yra pirmasis ir svarbiausias energijos šaltinis?

 5. Kokia cheminė medžiaga išsiskiria degimo metu?

 6. Į ką reikia atsižvelgti, pasirenkant kurą?

 7. Kodėl reikia didinti Saulės energijos panaudojimą?

 8. Kaip medžiagos molekulių kinetinė energija priklauso nuo medžiagos temperatūros?

 9. Kodėl sakoma, kad naftos ištekliai neatsinaujina?

 10. Kurios dujos, esančios atmosferoje, būtinos degimui?


4

 1. Kaip pasikeis dujų būsena, jas šaldant?

 2. Kuo skiriasi molekulių judėjimas skystyje ir dujose?

 3. Kur molekulės turi daugiau kinetinės energijos – lede ar vandenyje? Kodėl?

 4. Iš kokio kuro dabar gaunama energija?

 5. Kodėl šiltnamyje šilčiau negu lauke?

 6. Pateikite energijos šaltinių, kurie neteršia aplinkos, pavyzdžių.

 7. Kas yra atsinaujinantys kuro ištekliai? Pateikite jų pavyzdžių.

 8. Patrynus ranka stalą, jis įšyla. Ką galima pasakyti apie stalo molekules?

 9. Kas yra kuras?

 10. Kokia cheminė medžiaga išsiskiria degant kurui, kai trūksta deguonies?


5

 1. Kokiu būdu kietąjį kūną galima paversti skysčiu?

 2. Kaip keičiasi molekulių judėjimas medžiagą šaldant?

 3. Vienoje stiklinėje įpilta šalto vandens, kitoje – karšto. Kurioje stiklinėje vandens molekulių kinetinė energija mažesnė?

 4. Kodėl sakoma, kad naftos ištekliai neatsinaujina?

 5. Kas yra degimas?

 6. Kodėl žvakės nenaudojamos šildymui?

 7. Kodėl reikia mažinti naftos ir jos produktų panaudojimą?

 8. Kodėl cukrus tirpsta greičiau karštame, o ne šaltame vandenyje?

 9. Koks yra pirmasis ir svarbiausias šilumos šaltinis?

 10. Į ką reikia atsižvelgti, pasirenkant kurą?


6

 1. Kaip pasikeis skysčio būsena, jį šaldant?

 2. Ledas tirpsta. Kaip keičiasi molekulės ir jų judėjimas?

 3. Kaip medžiagos molekulių kinetinė energija priklauso nuo medžiagos temperatūros?

 4. Kas yra kuras?

 5. Kokia cheminė medžiaga išsiskiria degant kurui, kai trūksta deguonies?

 6. Ką parodo kuro kaitrumas?

 7. Kodėl reikia mažinti akmens anglies panaudojimą?

 8. Kada kūnas turi kinetinės energijos?

 9. Parašykite iškastinio kuro pavyzdžių.

 10. Kodėl šiltnamyje šilčiau negu lauke?ELEKTRA TARNAUJA ŽMOGUI

1

 1. Kuo elektronas ir protonas skiriasi nuo neutrono?

 2. Kas yra teigiamas jonas?

 3. Iš kūno “išėjo” elektronai. Kaip įsielektrino kūnai? Kodėl?

 4. Kada įelektrinti kūnai vienas kitą stumia?

 5. Kada elektrine grandine teka elektros srovė?

 6. Kokie energijos virsmai vyksta elektrinėje grandinėje tekant elektros srovei?

 7. Kodėl elektros jungiklių korpusai gaminami iš izoliatorių?

 8. Nuo ko priklauso elektrinio prietaiso suvartojamos energijos kiekis?

 9. Kokiais elektriniais prietaisais galime gauti šiluminės energijos?

 10. Kokių rūšių elektrines žinote?


2

 1. Kokios rūšies yra elektrono krūvis?

 2. Kas yra jonas?

 3. Kodėl dviem kūnams įelektrinti trinant, nereikia jokio papildomo elektros krūvio?

 4. Kaip sąveikauja tarpusavyje du protonai? Kodėl?

 5. Kas yra elektros srovė?

 6. Į elektrinę grandinę galima įjungti 1,5V arba 3V įtampos srovės šaltinius. Kuriuo atveju tekės stipresnė elektros srovė?

 7. Laidininku teka elektros srovė. Kaip kinta jo temperatūra? Kodėl?

 8. Kuo matuojama galia?

 9. Kokiais elektriniais prietaisais galime gauti mechaninės energijos?

 10. Koks įrenginys elektrinėse gamina elektros energiją?


3

 1. Palyginkite elektrono ir protono elektros krūvius.

 2. Kas vyksta kūnams įsielektrinant?

 3. Atomo branduolyje yra 4 protonai, o aplink jį skrieja 5 elektronai. Kaip pavadinti tokį atomą?

 4. Kodėl šukuojantis sausame ore, plaukai pasišiaušia?

 5. Kokia jėga atome neleidžia elektronams pabėgti nuo „savojo“ branduolio?

 6. Kas yra srovės elemento poliai?

 7. Kokios medžiagos vadinamos laidininkais? Parašykite jų pavyzdžių.

 8. Nuo ko priklauso elektrinio prietaiso suvartojamos energijos kiekis?

 9. Vienos elektros lemputės galia 100 W, kitos – 80 W. Kuri įjungta lemputė švies ryškiau?

 10. Kur gaunama elektros energija?


4

 1. Kodėl atomas yra neutralus?

 2. Kas yra neigiamas jonas?

 3. Į kūną „atėjo“ elektronai. Kaip įsielektrino kūnas? Kodėl?

 4. Kada įelektrinti kūnai vienas kitą traukia?

 5. Koks prietaisas būtinas elektrinėje grandinėje, kad ja tekėtų elektros srovė?

 6. Kaip metaluose atsiranda laisvieji elektronai?

 7. Kodėl tekant elektros srovei volframinis elektros lemputės siūlelis smarkiai įkaista, o varinis laidas – ne?

 8. Vieno prietaiso galia 60W, kito – 12W. Kuris naudoja daugiau energijos?

 9. Kokiais elektriniais prietaisais galime gauti šiluminės energijos?

 10. Kokias žinote Lietuvos elektrines?


5

 1. Kokios rūšies protono krūvis?

 2. Kada atomas būna įelektrintas?

 3. Kodėl dviem kūnams įelektrinti trinant, nereikia jokio papildomo elektros krūvio?

 4. Kaip sąveikauja tarpusavyje du elektronai? Kodėl?

 5. Kas yra srovės elemento poliai?

 6. Į elektrinę grandinę galima įjungti 3 V ir 4,5 V įtampos srovės šaltinius. Kuriuo atveju tekės silpnesnė elektros srovė?

 7. Kuo skiriasi laidininko ir izoliatoriaus sandara?

 8. Kodėl šviečia elektros lemputės siūlelis, kai juo teka elektros srovė?

 9. Vienos elektros lemputės galia 80 W, kitos – 60 W. Kuri įjungta lemputė švies ryškiau?

 10. Koks įrenginys elektrinėse gamina elektros energiją?


6

 1. Kokios rūšies yra atomo branduolio elektros krūvis? Kodėl?

 2. Trinant du kūnus vieną į kitą, jie įsielektrino. Ką galima pasakyti apie jų elektros krūvius?

 3. Kaip pavadinti atomą, kurio branduolyje yra 6 protonai, o aplink jį skrieja 5 elektronai?

 4. Kaip sąveikauja tarpusavyje elektronas ir protonas? Kodėl?

 5. Kokių dalelių judėjimas sudaro elektros srovę?

 6. Ką apibūdina srovės elemento įtampa?

 7. Kokios medžiagos vadinamos izoliatoriais? Parašykite jų pavyzdžių.

 8. Vieno prietaiso galia 20 W, kito – 25 W. Kuris naudoja mažiau energijos?

 9. Kokiais elektriniais prietaisais galime gauti mechaninės energijos?

 10. Kokias žinote Lietuvos elektrines?

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Fizikos kontroliniai darbai VII klasei iconVii торжественная церемония вручения Народной премии «Светлое прошлое»
Челябинском государственном академическом театре драмы имени Н. Ю. Орлова состоялась VII торжественная церемония вручения Народной...

Fizikos kontroliniai darbai VII klasei iconUchwała nr vii/49/11

Fizikos kontroliniai darbai VII klasei iconSreya VII a narmada 74. 5

Fizikos kontroliniai darbai VII klasei icon10. VII Magdalena 03. 07. 1642

Fizikos kontroliniai darbai VII klasei iconVii. Administration, Faculty and Staff

Fizikos kontroliniai darbai VII klasei iconVii klasės ilgalaikis planas

Fizikos kontroliniai darbai VII klasei iconMod VII production and Trade Assignment

Fizikos kontroliniai darbai VII klasei iconVii encontro arquidocesena de moradia popular

Fizikos kontroliniai darbai VII klasei iconHomo sapiens m a d a e VII l p kk h kkkk e r k s L p eed V a e I q h a ee f LI k p e s k V a k L d ts q w p LLL k n f d k L n V r tt h y t p L a c g s n p L k r e I g d y I r t g f I n L d k p s n p ss h e VV a w I rr IL r V e

Fizikos kontroliniai darbai VII klasei iconDeliberazione n° vii/723 del 28 luglio 2000

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка