Július Satinský (21 1941 – 29. 12. 2002, Bratislava, Slovensko)
НазваJúlius Satinský (21 1941 – 29. 12. 2002, Bratislava, Slovensko)
старонка7/7
Дата канвертавання04.02.2013
Памер173.96 Kb.
ТыпДокументы
1   2   3   4   5   6   7

Po šľapajách otca


Otec Johann Hummel, ako dirigent divadelného orchestra najskôr v Bratislave, potom vo Viedni, mal priamy kontakt s aktuálnou dobovou tvorbou, a tak aj svojho syna nasmeroval na štúdiá k skutočným osobnostiam vtedajšej hudby (F. P. Rigler, W. A. Mozart). Podnety z detstva rozvíjal Johann Nepomuk Hummel na ďalších kultúrnych cestách Európy, vedený túžbou napĺňať v tvrdej konkurencii svoje ambície klaviristu, dirigenta, skladateľa i pedagóga. Poznal sa so všetkými významnými predstaviteľmi hudobného života – bol žiakom Mozarta a Haydna, priateľom Beethovena, vystupoval s Paganinim, vážil si ho Liszt, Schumann, Chopin. Na šľachtických dvoroch v Eisenstande, Stuttgarte a najmä vo Weimare uvádzal ako kapelník tamojších orchestrov závažné diela súčasníkov a nachádzal podmienky i pre formovanie vlastnej klavírnej hry, čím zavŕšil epochu klasicizmu a inšpirujúco vplýval na tvorcov hudobného romantizmu.

Sláva


Nadšenie pre Hummelovu hudbu preniklo hlboko aj do kultúrneho povedomia Bratislavy. To, čo mu dalo jeho rodné mesto, sa sem obohatene o ďalšie výdobytky európskej hudby vrátilo v podobe Hummelových diel, ktoré kultivujú hudobný život Bratislavy už niekoľko desaťročí. Bratislava sa stala miestom konania medzinárodnej klavírnej súťaže J.N.Hummela (od r. 1991) i komorných dní J.N.Hummela, organizovaných od roku 2006. Mestské múzeum sprístupnilo expozíciu z jeho života a diela v rodnom dome na Klobučníckej ulici.

Zaujímavosti


Johann Hummel starší, prišiel do Bratislavy z Viedne a vďaka zjavným schopnostiam ho v r. 1777 angažoval divadelný riaditeľ Karl Wahr ako dirigenta divadelného orchestra. V r.1778 sa oženil s dcérou bratislavského mešťana Margaretou Sommerovou a žíl s ňou v dome na Klobučníckej ulici. Tu sa 14. novembra 1778 narodil ich syn Johann Nepomuk Hummel

Talent u syna


V domácnosti hudobníka mohol čoskoro prejaviť svoje hudobné nadanie aj malý Johann Nepomuk Hummel. Pod vedením otca sa naučil spoznávať noty, ako štvorročný začal študovať hru na husliach, o rok neskôr i na klavíri. Po krátkom pobyte v Senici (1783-1786) pokračoval na Hlavnej normálnej škole v Bratislave u autority vtedajšieho školstva a autora jednej z najlepších dobových učebníc hry na klávesových nástrojoch Franza Paula Riglera. Sedemročný Hummel bol podľa jeho hodnotenia veľmi dobrým žiakom, ktorý dokázal hrať ťažké klavírne skladby. Možno spoločný osud zázračného dieťaťa primkol Hummela k W.A. Mozartovi. Hummelova hra ho nadchla natoľko, že ho nielen prijal za svojho žiaka, ale poskytol mu i ubytovanie vo svojej domácnosti. Ako skúsený hudobník poradil otcovi, ktorý sa v r. 1786 s rodinou presťahoval do Viedne, aby svojho syna zobral na koncertne turné po Európe. Trvalo takmer päť rokov. Prvý triumf prišiel na koncertoch v Prahe , potom nasledovala séria úspešných vystúpení v Nemecku, Dánsku, Anglicku, Holandsku. Krátko po návrate do Viedne r. 1793 uskutočnil Hummel koncerty v Bratislave - r. 1793 v mestskom divadle a r. 1796 v Pálffyovskej sále, len päť dní pred koncertom Ludwiga van Beethovena.


Vo Viedni - metropole hudobného klasicizmu - sa mladý úspešný klavirista Hummel rozhodol ďalej zdokonaľovať v hudbe. Rovnako ako o osem rokov starší Beethoven. Stal sa vyhľadávaným pedagógom


Klavír mal v Hummelovom živote dominantné miesto. Bol jeho sólistickým nástrojom, ale aj preferovaným objektom skladateľskej tvorby. Zámery virtuóznej hry, opierajúce sa o osobne interpretačné danosti i dobový vkus, presiakli všetky vymoženosti brilantnej techniky. Jej duchaplné rozvíjanie v spojení s výdobytkami tradície vrcholného klasicizmu uplatnil vo svojich šiestich koncertoch pre klavír a orchester. Vplýval aj na hudbu nastupujúceho obdobia romantizmu. Viacerí klaviristi a skladatelia romantizmu boli jeho priamymi žiakmi.

Dlhodobý úspech


Jedinečné spojenie klavírneho, improvizačného a skladateľského majstrovstva prinieslo Johannovi Nepomukovi Hummelovi veľké uznanie. Najmä od r. 1815 uskutočňoval takmer každoročné koncertné cesty do kultúrnych stredísk kde ho prijímali ako jednu z najvýznamnejších osobnosti vtedajšieho hudobného sveta. Vo vysokých spoločenských kruhoch získaval rozličné pocty – v Paríži ho menovali za rytiera francúzskej Čestnej légie, P.J.D. Angers modeloval jeho portrét na bronzovú medailu, londýnska firma Pierre Erard mu pri príležitosti v r. 1831 darovala koncertný klavír. Kritici oceňovali čistotu, eleganciu a jemnosť jeho hry, nedostižnosť v improvizácii a voľnej fantázii. Hummel pokračoval v línii mozartovskej viedenskej školy, charakterizovanej brilantnosťou hry a svojou hracou technikou i kultivovaním klavírneho zvuku dal rozhodujúce podnety novej hudbe 19. storočia.


Účinkovanie Johanna Nepomuka Hummela v Bratislave bolo vždy udalosťou, vrchoným umeleckým zážitkom. Jeho umenie však potvrdilo svoju životaschopnosť aj v kultúrnom živote mesta v nasledujúcom období. Zásluhou nadšených hudobníkov a organizátorov sa Bratislava stala strediskom so systematickým oživovaním pamiatok slávneho rodáka. Čoskoro po Hummelovej smrti r. 1837 začal Cirkevný hudobný spolok pri Dóme sv. Martina pravidelne uvádzať jeho cirkevne skladby, členovia spolku podnietili záujem o starostlivosť o jeho rodný dom. Na oslavách 100. výročia Hummelovho narodenia vznikla myšlienka postavenia jeho pomníka. Vďaka morálnej podpore a nezištným vystúpeniam svetových umelcov ako F. Liszt, atď. a najmä neúnavnému úsiliu mestského archivára Jána Nepomuka Batku, boli získané finančné prostriedky na postavenie pomníka. Kvalitné koncerty umelcov i prednášky Hummelových žiakov však zároveň pozdvihli kultúrny život Bratislavy na úroveň európskej kultúrnej metropoly. Odhalenie pomníka od sochára Viktora Tilgnera v r. 1887, bolo veľkolepou pamätnou slávnosťou, bohato reflektovanou v dobovej tlači.

Pamätník s Hummelovou bustou nájdeme v záhrade Grassalko.


Záver


Ďakujeme našej hlavnej konzultantke Ľubici Štarkovej a takisto aj Ivici Baratkovej a Paľovi Kubincovi, za to že nám po celý čas pomáhali a snažili sa nás doviesť k čo najdokonalejšiemu výsledku.


Resumé


Témou náško projektu sú bratislavskí rodáci. Už z názvu je jasné že budeme hovoriť o rodákoch ktorí sa tu narodili a ktorí tu posebe niečo zanechali. Kedže je ich veľmi veľa a každý je niečim iným výnimočný, snažili sme sa aspoň vybrať tích najznámejších a hlavne aby sa každý zameriaval na niečo iné. Nimi sú spisovatelia Július Satinský a Rudolf Sloboda, ďalej fyzici J.A.Segner a Kempelen, sochári Alojz Rigele, Arthur Fleischmann, Ján Fadrusz a Viktor Oskar Tilgner a dirigent Ondrej Lenárd a skladateľ Johann Nepomuk Hummel.

Okrem internetu sme čerpali aj z rôznych kníh a enciklopédii. Táto téma nás nadchla práve preto lebo sme sa narodili v Bratislave a chceme ju poznať z každého smeru.

Z našej skupiny má Júliusa Satinského, čo bol veľmi známi komik a spisovateľ ktorého si veľká väčšina vybavuje po boku Milana Lasicu, Zuzana Šebeňová a okrem neho má aj Viktora Oskara Tilgnera ktorý vybudoval v roku 1888 Ganymedovu fontánu ktorá stojí pred SND. Ďalej Barbora Stratilová ktorá má Alojza RigelehoOndreja Lenarda. Rigele bol, maliar, portrétista ale hlavne bol všestranným sochárskym talentom. Patril k najvýznamnejším slovenským sochárom v prvej polovici 20.storočia, a Ondrej Lenard- dirigent a interpret predovšetkým hudby 19. a 20. storočia včom veľmi vynikká.

Tomáš Vajner si vybral fyzika Kempelena tvorcu šachového automatu, a Arthura Fleischmanna, známeho aj tím, že v sochárstve využíval netradičné materiáli.

Martin DubjelJ.N.Hummela čo bol hudobný skladateľ, klavirista, kapelník a pedagóg, a J.A.Segner ktorého najznámejším objavom bolo Segnerovo koleso ktoré vošlo trvalo do dejín fyziky. A ja- Martina Branišová, som si vybrala Jána Fadrusza a Rudolfa Slobodu. Fadruasusz bol najznámejší bratislavský sochár konca 19. storočia ktorý je známi dielami ako sú susošie Márie Terérie, Kristus na kríži a pomník Mateja Korvína, a Rudolf Sloboda bol slovenský prozaik, básník, dramatik a scenárista.


Summary


Our project deals with the famous people born in Bratislava. It means that we will speak about people who were not only born in our city but they left behind something important for us. There are many such artists or scientists and so we tried to choose the most known representatives from various fields of arts and science. From these reasons Július Satinský and Rudolf Sloboda were studied as literature authors, Alojz Rigele, Arthur Fleischmann, Ján Fadrusz and V.O. Tilgner as sculptores, J.P. Hummel as composer as well as J.A. Segner, W. Kempelen and Filip Lenard as excellent researchers in physics.

Various books, old newspapers and internet were used as a source of our study. The aim of our project was to find information about people born in our birth-place and so increase our knowledge about Bratislava.

Our group consists of:

  1. Zuzana Šebeňová – she will speak about Július Satinský, a famous comedian and writer known mainly from the theatre and TV acts with Milan Lasica and about Viktor Oskar Tilgner, the author of Ganymedes fontain which is located in front of the old Slovak National Theatre.

  2. Barbora Stratilová – she will introduce us Alojz Rigele, a painter, portrait-painter and the gratest sculptor of our city in the first half of 20th century as well as a scientist whose person was very often judged but who was without any discussion a genius, the Nobel prize winner from 1905, Filip Lenard.

  3. Tomáš Vajner – he choosed W. Kempelen as the author of authomatic machine for chess play and Arthur Fleischmann who is known because of usage of untraditional materials in sculpture.

  4. Martin Dubjel – he will tell you something about J.N. Hummel, composer, pianist, conductor and music teacher and J.A.Segner who found out so called „Segners wheel“. This one has its consistent place in physics.

  5. And I, Martina Branišová – I will introduce you Ján Fadrusz and Rudolf Sloboda. The first one was the famoust sculptor of the end of the 19th century known mainly with the sculptural groups of Mária Terézia, Christ on the cross and the monument of Matej Korvín, while the second one, Rudolf Sloboda, is a Slovak bard, dramatist and scripter.všetky zdroje:

Martina Branišová- Rudolf Sloboda

https://secure.pipni.cz/kniznica-rv.sk/zaznamy.php?cisloa=1453

http://www.ned.univie.ac.at/lic/autor.asp?paras=/lg;3/aut_id;16784/

http://wikipedia.sk

http://osobnosti.sk

Martina Branišová- Ján Fadrusz prezentacie pána Michalka http://bratislava.sme.sk/c/3392240/Atmosfera-zivota-v-meste-podla-Pressburger-Zeitung.html http://www.mojweb.jukosoft.sk/historia9.htm http://www.obnova.sk/modules.php?name=clanky&file=clanok&sid=183http://www.bratislavskenoviny.sk/5442/bratislava-kedysi/pod-bratislavskymi-viechami/pod-viechou-narodnost-nebola-dolezitahttp:// www.culture.gov.sk/G051/p5/zp52.htmhttp://sk.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1n_Fadrusz http://slovakia.eunet.sk/index.asp?kam=/go/clanky/201.asp&lang=sk&sv=1

Barbora Stratilová- Filip Lenard

www.osobnosti.sk/index.php?os=zivotopis&ID=58756 www.astroportal.sk/historia/lenard.html

Barbora Stratilová- Alojz Rigele

www.osobnosti.sk/index.php?os=zivotopis&ID=58909&mainkat=4 www.bratislavskenoviny.sk/4513/pamatnici-historie/alojz-rigele-vytvoril-vacsinu-diel-na-dvore
www.ktojekto.sk/index.php?os=addcorr&ID=58909
www.ktojekto.sk/index.php?os=addcorr&ID=58909


Tomáš Vajner- Kempelen a Arthur Fleischmann

http://sk.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1n_Wolfgang_Kempelen

http://www.czsk.net/svet/clanky/osobnosti/kempelen.html

http://www.osobnosti.sk/index.php?os=zivotopis&ID=5867&mainkat=1

http://www.civil.gov.sk/archiv/CASOPIS/2003/2/0226ho.htm

http://www.snm.sk/old/pamiatky/pam_2003_3_c.htm

Iné

Múzeum Arthura Fleischmanna, Biela 6, Bratislava

Martin Dubjel- J.N.Hummela a Ján Andrej Segner

http://www.filharm.sk/index.php?page=competition

http://sk.wikipedia.org/wiki/Johann_Nepomuk_Hummel

http://www.visit.bratislava.sk/vismo/dokumenty2.asp?id_org=700013&id=1134&p1=11019436

http://www.prservis.sk/index.php?base=data/pre/ku/0505250102.msg

http://www.civil.gov.sk/archiv/casopis/2005/11/1126st.htm

http://www.slovenskivynalezcovia.webz.cz/janandrejsegner.htm

http://www.telecom.gov.sk/externe/znamky/1994/9428.html


Iné :

múzeum J.N.Hummela na Klobučníckej ulici


Autor: Dr. Ján Barica, Názov diela: Malý slovenský panteón vedy a techniky, Vydal: Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky Banská Bystrica, Rok vydania: 2004, Strana: 37, ISBM: 80-8899439-X


Autor: Rudolf Zajac a Juraj Šebesta, Názov diela: Historické pramene súčasnej Fyziky 1 od Aristotela po Boltzmanna, Vydal: Vydavateľstvo technickej a ekonomickej Bratislava, Rok vydania: 1990, Strana: 29,30,31, ISBM: 80-05-00231-9

Zuzana Šebeňová: Július Satinský a Viktor Oskar Tilgner

Autor: Július Satinský

Názov diela: Momentálne som mŕtvy, zavolajte neskôr
Vydal: Ikar

Rok vydania: 2004

ISBN: 80-551-0625-8


Autor: Štefan Holčik , Ivan Rusina

Názov diela: Umenie Bratislavy

Vydal: Tatran

Rok vydania:1987

ISBN: 061-031-87


Autor: Ján Kolář a Milan Lasica

Názov diela: Bledomodrý svet Júliusa Satinského

Vydal: Studio L+S

Rok vydania:2004

ISBN: 80-969028-06

1   2   3   4   5   6   7

Падобныя:

Július Satinský (21 1941 – 29. 12. 2002, Bratislava, Slovensko) iconAardee, Julius brown, Lillie 22

Július Satinský (21 1941 – 29. 12. 2002, Bratislava, Slovensko) iconЕгоров Д. Н. Е 30 Июнь 1941. Разгром Западного фронта
Е 30 Июнь 1941. Разгром Западного фронта. М.: Яуза, Эксмо, 2008. 800 с. (1941)

Július Satinský (21 1941 – 29. 12. 2002, Bratislava, Slovensko) iconSlovenský bežecký spolok, junácka 6, 832 80 bratislava

Július Satinský (21 1941 – 29. 12. 2002, Bratislava, Slovensko) iconCentrum voľného času Klokan Pekníkova 2, 841 02 Bratislava

Július Satinský (21 1941 – 29. 12. 2002, Bratislava, Slovensko) iconFirst records of two midges (Diptera, Chironomidae) from Slovakia. Biologia, Bratislava, 52: 687, 1 ref

Július Satinský (21 1941 – 29. 12. 2002, Bratislava, Slovensko) iconAplend, s r. o., Office: Slovensko – Vysoké Tatry, Tatranská 4, 059 91 Veľký Slavkov

Július Satinský (21 1941 – 29. 12. 2002, Bratislava, Slovensko) iconК июлю 1941 на аэродромах в Борисполе (Киев) и Белой церкви была дивизия тб-7 (ант-42). Бориспольский аэродром получил 27, но в ходе бомбежки 22 июня 1941
К июлю 1941 на аэродромах в Борисполе (Киев) и Белой церкви была дивизия тб-7 (ант-42). Бориспольский аэродром получил 27, но в ходе...

Július Satinský (21 1941 – 29. 12. 2002, Bratislava, Slovensko) iconSpráva o činnosti organizácie sav za rok 2003 Bratislava, Sienkiewiczova 1 január 2004 Obsah

Július Satinský (21 1941 – 29. 12. 2002, Bratislava, Slovensko) iconSlovenský šermiarsky zväz, Junácka 6, 832 80 Bratislava Rozpis súťaží č. 3 od 2008 do 30 2008

Július Satinský (21 1941 – 29. 12. 2002, Bratislava, Slovensko) iconПять дней до оккупации Жеймялиса: 22 26 июня 1941 года
Во время войны 1941 1945 гг в Литве было уничтожено примерно 95 96% процентов еврейского населения. Это самый высокий процент среди...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка