Метадычныя ўказанні для падрыхтоўкі для ўваходнага камп’ютарнага тэсціравання па методыцы выкладання беларускай мовы І літаратурнага чытання для спецыальнасці
НазваМетадычныя ўказанні для падрыхтоўкі для ўваходнага камп’ютарнага тэсціравання па методыцы выкладання беларускай мовы І літаратурнага чытання для спецыальнасці
Дата канвертавання02.02.2013
Памер27.64 Kb.
ТыпДокументы
Зацвярджаю

Загадчык кафедры філалогіі

____________Т.М.Пучынская

« » _____________20____г.,

пратакол № _______


Метадычныя ўказанні для падрыхтоўкі

для ўваходнага камп’ютарнага тэсціравання

па методыцы выкладання беларускай мовы і літаратурнага чытання

для спецыальнасці:

1-01 02 01 Пачатковая адукацыя

5 курс 9 семестр

факультэт бесперапыннай адукацыі


Тэма 3. Методыка вывучэння фанетыкі, граматыкі, словаўтварэння і арфаграфіі. Паўтарэнне пройдзенага па роднай мове

1. Методыка вывучэння асноў фанетыкі і графікі. Роля фанетычных ведаў пры засваенні вучнямі беларускай мовы.

2. Фарміраванне ў малодшых школьнікаў уяўленняў пра гукавы і літарны склад слова.

3. Засваенне вучнямі паняццяў "гук", "літара", "склад", "націск".

4. Вывучэнне тэм "Мяккія і цвёрдыя зычныя", "Звонкія і глухія зычныя".

5. Фанетычны разбор.

6. Сутнасць граматычных паняццяў.

7. Методыка прымянення граматычных практыкаванняў на розных этапах засваення паняццяў.

8. Граматычны разбор, яго значэнне, віды і выкарыстанне пры навучанні роднай мове.

9. Вывучэнне марфемнага складу слова

  • Марфемны разбор. Выпрацоўка арфаграфічных навыкаў на аснове азнаямлення з марфалагічнай будовай слова.

10. Вывучэнне часцін мовы

  • Сістэма вывучэння назоўніка ў пачатковых класах, яе абгрунтаванне. Методыка работы з лексічным і граматычным значэннем назоўнікаў. Азнаямленне вучняў з родам, лікам і склонам назоўнікаў. Скланенне назоўнікаў.

  • Сістэма вывучэння прыметніка ў пачатковых класах. Задачы і паслядоўнасць работы па класах. Пытанні для самастойнага вывучэння і паўтарэння. Вывучэнне роду і ліку прыметнікаў. Скланенне прыметнікаў.

  • Сістэма вывучэння дзеяслова ў пачатковых класах. Задачы і паслядоўнасць засваення вучнямі граматычнага значэння дзеяслова, форм часу.

  • Вывучэнне прыназоўнікаў і займеннікаў.

  • Методыка вывучэння элементаў сінтаксісу і пунктуацыі ў пачатковых класах. Сістэма размеркавання матэрыялу па гадах навучання, яе абгрунтаванне.

11. Паўтарэнне пройдзенага па роднай мове

  • Сістэмнасць паўтарэння з мэтай замацавання вывучанага на папярэдніх уроках. Апорнае паўтарэнне. Абагульняльнае паўтарэнне. Спецыяльныя ўрокі паўтарэння (паўтарэнне ў пачатку, у канцы чвэрці і навучальнага года; паўтарэнне пэўнай тэмы ці раздзела). Арганізацыя і методыка паўтарэння.

  • Методыка навучання беларускай смове ў школах з рускай мовай навучання, яе спецыфіка.

Тэма 4. Методыка вывучэння арфаграфіі

1.Засваенне правапісу ў сувязі з вывучэннем фанетыкі, словаўтварэння, граматыкі.

2. Асноўныя прыёмы работы па засваенні арфаграфічных правіл. Выпрацоўка ў дзяцей умення прымяняць арфаграфічныя правілы на пісьме.

3.Арфаграфічныя практыкаванні: граматыка-арфаграфічны разбор, розныя віды спісвання, дыктанты, запіс вывучанага на памяць, адказы на пытанні, работа па арфаграфічным слоўніку і г.д.

4.Умовы выпрацоўкі арфаграфічнага навыку.

5.Арфаграфічныя памылкі ў пісьмовых работах вучняў, прыёмы іх папярэджання і выпраўлення. Аналіз пісьмовых работ, улік і класіфікацыя дапушчаных памылак.

Тэма 5. Тыпы і структура ўрокаў беларускай мовы

1. Тыпы ўрокаў па беларускай мове, структура і методыка правядзення.

2. Урок з поўным цыклам пазнавальнай дзейнасці.

3. Урок засваення новых ведаў урок замацавання.

4. Урок з паэлементнай пабудовай.

5. Урок кантрольнага дыктанта, урок праверкі і аналізу памылак.

6. Асаблівасці правядзення ўрокаў беларускай мовы ў малакамплектнай школе.


Літаратура


  1. Методыка выкладння беларускай мовы ў пачатковых класах / Пад рэд. А.П. Шанько.  Мн., 1996.  С. 3  9.

2.Падгайскі, Л.П. Развіццё мыслення на ўроках граматыкі і правапісу / Л.П. Падгайскі// Народная асвета.  1989.  № 4.

3. Паўлоўская, В.І. Авалоданне вучнямі пачатковых класаў граматычнымі формамі слова / В.І. Паўлоўская // Шматаспектны аналіз у практыцы навучання.  Мн., 1985.

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Метадычныя ўказанні для падрыхтоўкі для ўваходнага камп’ютарнага тэсціравання па методыцы выкладання беларускай мовы І літаратурнага чытання для спецыальнасці iconМетадычныя ўказанні для падрыхтоўкі да ўваходнага камп’ютэрнага тэсціравання па беларускай мове
Дадзеныя метадычныя ўказанні ўтрымліваюць тэматычны план курса “Беларуская мова”, прыклады выканання заданняў, пытанні для падрыхтоўкі...

Метадычныя ўказанні для падрыхтоўкі для ўваходнага камп’ютарнага тэсціравання па методыцы выкладання беларускай мовы І літаратурнага чытання для спецыальнасці iconМетадычныя ўказанні для падрыхтоўкі да ўваходнага камп’ютэрнага тэсціравання па
Дадзеныя метадычныя ўказанні ўтрымліваюць тэматычны план курса “Беларуская мова”, прыклады выканання заданняў, пытанні для падрыхтоўкі...

Метадычныя ўказанні для падрыхтоўкі для ўваходнага камп’ютарнага тэсціравання па методыцы выкладання беларускай мовы І літаратурнага чытання для спецыальнасці iconМетадычныя ўказанні для падрыхтоўкі да ўваходнага камп’ютэрнага тэсціравання па
Дадзеныя метадычныя ўказанні ўтрымліваюць тэматычны план курса “Беларуская мова”, прыклады выканання заданняў, пытанні для падрыхтоўкі...

Метадычныя ўказанні для падрыхтоўкі для ўваходнага камп’ютарнага тэсціравання па методыцы выкладання беларускай мовы І літаратурнага чытання для спецыальнасці iconПратакол пасяджэння кафедры
Методыка выкладання беларускай мовы І літаратурнага чытання” для студэнтаў факультэта бесперапыннай адукацыі завочнай формы навучання...

Метадычныя ўказанні для падрыхтоўкі для ўваходнага камп’ютарнага тэсціравання па методыцы выкладання беларускай мовы І літаратурнага чытання для спецыальнасці iconПытанні да заліку ў летнюю сесію па дысцыпліне "Методыка выкладання беларускай мовы І літаратурнага чытання" для студэнтаў 4 курса завочнай формы атрымання адукацыі спецыяльнаці 1-01 02 01 "Пачатковая адукацыя" (НОзс-41/11)
Пытанні да заліку ў летнюю сесію па дысцыпліне “Методыка выкладання беларускай мовы І літаратурнага чытання” для студэнтаў 4 курса...

Метадычныя ўказанні для падрыхтоўкі для ўваходнага камп’ютарнага тэсціравання па методыцы выкладання беларускай мовы І літаратурнага чытання для спецыальнасці iconУрок асноўная форма арганізацыі вучэбных заняткаў. Сучасныя патрабаванні да ўрока беларускай мовы. Пабудова ўрока ў залежнасці ад яго зместу
Пытанні да экзамену ў летнюю сесію па дысцыпліне “Методыка выкладання беларускай мовы І літаратурнага чытання” для студэнтаў 5 курса...

Метадычныя ўказанні для падрыхтоўкі для ўваходнага камп’ютарнага тэсціравання па методыцы выкладання беларускай мовы І літаратурнага чытання для спецыальнасці iconУрок асноўная форма арганізацыі вучэбных заняткаў. Сучасныя патрабаванні да ўрока беларускай мовы. Пабудова ўрока ў залежнасці ад яго зместу
Пытанні да экзамену ў летнюю сесію па дысцыпліне “Методыка выкладання беларускай мовы І літаратурнага чытання” для студэнтаў 5 курса...

Метадычныя ўказанні для падрыхтоўкі для ўваходнага камп’ютарнага тэсціравання па методыцы выкладання беларускай мовы І літаратурнага чытання для спецыальнасці iconПытанні да дзяржаўнага экзамену па дысцыпліне «Методыка выкладання беларускай мовы І літаратурнага чытання» для студэнтаў 6 курса груп па завочнай формы атрымання адукацыі спецыяльнаці «Пачатковая адукацыя» (6ПАзс/09)
Методыка навучання беларускай мове як навука. Прадмет І задачы курса методыкі беларускай мовы ў пачатковых класах. Прынцыпы І метады...

Метадычныя ўказанні для падрыхтоўкі для ўваходнага камп’ютарнага тэсціравання па методыцы выкладання беларускай мовы І літаратурнага чытання для спецыальнасці iconМазырскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя І. П. Шамякіна
Вучэбная праграма складзена на аснове Тыпавой вучэбнай праграмы “Методыка выкладання беларускай мовы І літаратурнага чытання” для...

Метадычныя ўказанні для падрыхтоўкі для ўваходнага камп’ютарнага тэсціравання па методыцы выкладання беларускай мовы І літаратурнага чытання для спецыальнасці iconСвята-турнір роднай мовы для трэціх класаў
Нягледзячы на добрую матэрыяльную базу школы І добры ўзровень выкладання ўсіх прадметаў, ва ўяўленні дзяцей беларуская мова заставалася...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка