Гісторыя знешняй палітыкі Беларусі Тыпавая вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасцях
НазваГісторыя знешняй палітыкі Беларусі Тыпавая вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасцях
старонка6/7
Дата канвертавання28.10.2012
Памер0.67 Mb.
ТыпДокументы
1   2   3   4   5   6   7

Т э м а 2. Падзелы Рэчы Паспалітай

 1. Абранне каралём Рэчы Паспалітай С.А.Панятоўскага. Праблема дысідэнтаў і яе выкарыстанне замежнымі дзяржавамі.

 2. Падрыхтоўка і ажыццяўленне першага падзелу Рэчы Паспалітай. Тэрытарыяльна-палітычныя пераўтварэнні ва Усходняй Беларусі.

 3. Рэформы дзяржаўнага ладу Рэчы Паспалітай. Канстытуцыя З Мая 1791 г.

 4. Ваеннае ўмяшанне Расіі ў справы Рэчы Паспалітай і яе другі падзел.

 5. Трэці падзел і канец існавання Рэчы Паспалітай.

Тэмы рэфератаў:

 1. Знешнепалітычныя функцыі органаў дзяржаўнай улады Рэчы Паспалітай.

Крыніцы і літаратура

Стогн. Паўстанне і вайна 1794 года ў Літоўскай правінцыі: Дакументы. Мн., 2002. 208 с.

Анішчанка Я.К. Міжканфесійныя канфлікты ў Беларусі напярэдадні першага палдзелу Рэчы Паспалітай // Весці АН Беларусі. Сер гуманітр. нав. 1995. № 3. С. 51 -- 59.

Анішчанка Я. Інкарпарацыя Беларусі ў Расейскую імперыю за Кацярынаю ІІ // Спадчына. 1996. № 3. С. 34 – 70.

Анішчанка Я.К. Беларусь у часы Кацярыны ІІ (1772-1796). Мн., 1998. 220 с.

Анішчанка Я. Інкарпарацыя: Літоўская правінцыя ў падзелах Рэчы Паспалітай. Мн., 2003. 470 с.

Грыцкевіч А.П. Рэлігійнае пытанне і знешняя палітыка царызма перад падзелам Рэчы Паспалітай // Весці АН БССР. Сер. грамад. нав. 1973. № 6. С. 62 – 71.

История внешней политики России: ХУІІІ век (От Северной войны до войн России против Наполеона). М., 1998. 304 с.

Польша и Европа в ХУІІІ в.: Международные и внутренние факторы разделов Речи Посполитой. М., 1999. 227 с.

Стегний П.В. Разделы Польши и дипломатия Екатерины ІІ. 1772. 1793. 1795. М., 2002. 696 с.

Тихомиров А. Внешнеполитический механизм и организация дипломатической службы Речи Посполитой и Великого княжества Литовского в 1569 – 1795 гг. // Белорусский журнал международного права и международных отношений. 1998. № 3. С. 52– 61.

Тихомиров А. В. Дипломатия Речи Посполитой и Великого княжества Литовского в 1773 – 1795 гг.: Организация и практика // Беларусь і свет: Альманах. Т. 2. Мн., 2000. С. 45 – 56.

Філатава А. Тры падзелы Рэчы Паспалітай // Крыжовы шлях: Дапаможнік для вывучаючых гісторыю Беларусі. Мн., 1993. С. 96 – 117.

Швед В.В. Паміж Польшчай і Расіяй: Грамадска-палітычнае жыццё на землях Беларусі (1772 – 1863 гг.). Гродна, 2001. 415 с.


Т э м а 3. Беларусь у міжнародных адносінах 1918—1939 гг.

 1. Абвяшчэнне БНР і яе знешнепалітычная дзейнасць (1918—1925 гг.).

 2. Утварэнне БССР і яе знешнепалітычная дзейнасць (1919—1923 гг.).

 3. Рыжскі мірны дагавор і Беларусь.

 4. Утварэнне СССР і абмежаванне знешнепалітычных паўнамоцтваў БССР.

 5. Гандлёвыя і культурныя сувязі БССР з замежнымі краінамі.

Тэмы рэфератаў:

 1. Стварэнне і дзейнасць рэспубліканскага НКЗС.

 2. Падзелы Беларусі ў 1918—1921 гг.

Крыніцы і літаратура

Архiвы Беларускай Народнай Рэспублiкi. Вiльня—Нью Ёрк— Менск—Прага, 1998. Т.1. Кн.1. 860 с.— Кн.2. 1721 с.

Знешняя палітыка Беларусі. Зборнік дакументаў і матэрыялаў. Т. 1 (1917--1922 гг.). Мн., 1997. 398 с.

Знешняя палітыка Беларусі. Зборнік дакументаў і матэрыялаў. Т. 2 (1923--1927 гг.). Мн., 1999. 461 с.

Знешняя палітыка Беларусі. Зборнік дакументаў і матэрыялаў. Т. 3. (1928 -- чэрвень 1941 г.). Мн., 2001. 321 с.

Валацiч М. Лiнiя Керзона на фоне падзей i тэратарыяльных змен ва Усходняй Еўропе // Спадчына. 1993. № 5. С. 4--21; № 6. С. 16--33.

Кавалёва Л.А. Узнікненне і дзейнасць наркамата замежных спраў БССР у 1919—1920 гг. // Весці АН Беларусі. Сер.гум. наук. 1993. № 1. С. 43—49.

Ковалева Л.А. Внешнеполитическая деятельность Советской Белоруссии в 1919-1929 гг. Автореф. дис. ... канд. ист. наук. Мн., 1993. 26 с.

Кравченко П.К. Экономические и культурные связи БССР с зарубежными странами (1926-1932 гг.). Автореф. дис. ... к-та ист. наук. Мн., 1976. 23 с.

Круталевич В.А. История Беларуси: становление национальной державности.2-е изд., доп. Мн., 2003. 586 с.

Павлова Т. Я. Внешнеполитическая деятельность Белорусской Народной Республики в 1918 – 1920 гг. Автореф. дис. ... к-та ист. наук. Мн., 2001. 20 с.

`Рыжскі мірны дагавор і лёсы народаў Усходняй Еўропы. Мн., 2001. 209 с.

Снапкоўскі У. Знешнепалітычная дзейнасць Беларускай ССР (1919-1929 гг.) // Беларускі гістарычны часопіс. 2001. № 3. С. 28-41.

Туронак Ю. Беларусь пад нямецкай акупацыяй. Мн., 1993. 227 с.

Ціхаміраў А.В. Беларусь у сістэме міжнародных адносін перыяду пасляваеннага ўладкавання Еўропы і польска-савецкай вайны (1918—1921 гг.). Мн., 2003. 400 с.


Т э м а 4. Беларусь у геапалітыцы і дыпламатыі перыяду другой сусветнай вайны

 1. Беларусь у сакрэтных савецка-германскіх пратаколах. Знешнепалітычныя аспекты ўз’яднання Заходняй Беларусі з БССР.

 2. Далучэнне Віленшчыны і іншых беларускіх зямель да Літвы.

 3. Беларусь у планах фашысцкай Германіі. Нацысцкая акупацыйная палітыка ў Беларусі.

 4. Беларусь і вызначэнне ўсходняй мяжы Польшчы.

 5. Шлях Беларусі ў ААН (1944—1945 гг.).

Тэмы рэфератаў:

1. Сан-Францыская канферэнцыя і вырашэнне пытання аб удзеле Беларусі і Украіны ў стварэнні ААН.

Крыніцы і літаратура

Знешняя палітыка Беларусі. Зборнік дакументаў і матэрыялаў. Т. 3. (1928 -- чэрвень 1941 г.). Мн., 2001. 321 с.

Знешняя палітыка Беларусі. Зборнік дакументаў і матэрыялаў. Т. 4. (чэрвень 1941г.-- жнівень 1945г.). Мн., 2001. 394 с.

Советский союз на международных конференциях периода Великой Отечественной войны 1941--1945 гг.: Сборник документов. В 6 т. М., 1978 --1980.

Снапковский В.Е. Путь Беларуси в ООН: 1944--1945 гг. Мн., 1994. 171 с.

Снапкоўскі У.Е. Знешнепалітычная дзейнасць Беларусі у 1944--1953 гг., Мн., 1997. 207 с.

Снапкоўскі У.Е. Беларусь у геапалітыцы і дыпламатыі перыяду Другой сусветнай вайны // Белорусский журнал международного права и международных отношений, 2000, № 1. С. 45-54.

Соловьев А.К. Белорусская Центральная Рада: Создание, деятельность, крах. Мн., 1995. 176 с.

Семиряга М.И. Тайны сталинской дипломатии (1939—1941). М., 1992. 302 с.

Туронак Ю. Беларусь пад нямецкай акупацыяй. Мн., 1993. 227 с.


Т э м а 5. Другі выхад Беларусі на міжнародную арэну

(1944 г.— 1980-я гг.)

 1. Аднаўленне знешнепалітычных паўнамоцтваў БССР у лютым 1944 г. Канстытуцыйна-прававыя асновы знешнепалітычнай дзейнасці рэспублікі.

 2. Пачатак дзейнасці БССР у ААН і яе спецыялізаваных установах (1946—1953 гг.).

 3. Беларуска-польскія пагадненні аб абмене насельніцтвам і іх рэалізацыя.

 4. Асноўныя кірункі дзейнасці БССР у ААН у 1950—1985 гг.

 5. Развіццё грамадска-палітычных, эканамічных і культурных сувязей рэспублікі з замежнымі дзяржавамі.

 6. Знешнепалітычная дзейнасць БССР у гады перабудовы.

Тэмы рэфератаў:

1. Беларусь і ЮНРРА.

2. Уклад БССР у развіццё міжнароднага права.

Крыніцы і літаратура

Знешняя палітыка Беларусі. Зборнік дакументаў і матэрыялаў. Т. 4. (чэрвень 1941г.-- жнівень 1945г.). Мн., 2001. 394 с.

Знешняя палітыка Беларусі. Зборнік дакументаў і матэрыялаў. Т. 5 (верасень 1945 г.—1975 г.). Мн., 2002. 344 с.

Белоруская ССР и социалистические страны: Укрепление дружбы, сотрудничества, братства (1945—1987 гг.) Мн., 1987. 302 с.

Борисенко В.В. Участие Беларуси во внешнеэкономических связях Советского Союза. 1971—1985. Автореф. дис…к-та ист. наук. Мн., 2001. 19 с.

Бровка Ю.П. Международная правосубъектность БССР. Мн., 1967. 164 с.

Бровка Ю.П. Белорусская ССР — суверенный участник международного общения. Мн., 1974. 184 с.

Войтович С.Д. БССР в отношениях СССР с развивающимися странами, 1971—1985). Мн., 1985. 196 с.

Войтович С.Д. БССР в экономических отношениях СССР с зарубежными странами (1945—1987). Мн., 1989. 183 с.

Воробей Н..С. Участие Белорусской ССР в отношениях Советского Союза с капиталистическими странами (50—70-е годы). М., 1982. 248 с.

Гуринович А.Е.Участие Белорусской ССР в деятельности ООН. Мн., 1982. 143 с.

Киселев К.В. Записки советского дипломата. М., 1974. 527 с.

Смирнов В.С. По долгу интернациональной солидарности: Участие Белорусской ССР в борьбе прогрессивных сил ООН против колониализма. Мн., 1982. 158 с.

Снапковский В.Е. Белорусская ССР в ООН (1945—1985 гг.). Мн., 1985. 104 с.

Снапковский В.Е. Путь Беларуси в ООН: 1944-1945 гг. Мн., 1994. 171 с.

Снапкоўскі У.Е. Знешнепалітычная дзейнасць Беларусі у 1944-1953 гг., Мн., 1997. 207 с.

Снапковский В. На весах справедливости. Деятельность ЮНРРА в Беларуси. 1945—1947 гг. // Неман. 1993. № 6. С. 159—167.

Снапковский В. “Мы, народы Объединенных Наций...”: Об участии Беларуси в деятельности ООН // Неман. 1995. № 10/11. С. 139--158.

Снапкоўскі У.Е. Беларуская ССР на міжнароднай арэне (1945--1990 гг.) // Белорусский журнал международного права и международных отношений. 1999. № 2. С.62-67.

Нарысы гісторыі Беларусі. У 2 ч. Ч. 2. Мн., 1995. 560 с.


Т э м а 6. Знешняя палітыка Рэспублікі Беларусь (агульная характарыстыка)

 1. Шлях Беларусі да незалежнасці (1990—1991 гг.).

 2. Усеагульнае міжнароднае прызнанне Рэспублікі Беларусь, пашырэнне яе ўдзелу ў міжнародных арганізацыях.

 3. Канстытуцыйна-прававыя асновы знешняй палітыкі Рэспублікі Беларусь.

 4. Беларуска-расійскія адносіны.

 5. Адносіны Рэспублікі Беларусь з суседнімі дзяржавамі.

 6. Адносіны Рэспублікі Беларусь з вядучымі краінамі Захаду.

 7. Беларусь і еўрапейскія міжнародныя арганізацыі.

 8. Адносіны Рэспублікі Беларусь з буйнымі краінамі і рэгіёнамі астатняга свету.

Тэмы рэфератаў:

 1. Асноўныя кірункі і прыярытэты беларускай знешняй палітыкі.

 2. Беларускае грамадства і знешняя палітыка дзяржавы.

 3. Знешнеэканамічныя сувязі і асаблівасці беларускай эканамічнай дыпламатыі.

 4. Міжнародныя культурныя сувязі і асаблівасці беларускай культурнай дыпламатыі.

Крыніцы і літаратура

Белоруссия и Россия: общества и государства. М., 1998. 432 с.

Белоруссия на перепутье: в поисках международной идентичности. М., 1998. 201 с.

Внешняя политика Беларуси в исторической ретроспективе: Материалы междунар. науч конф. Мн., 2002. 280 с.

Крывашэй Дз.А. Беларусь у ЮНЕСКА: плён супрацоўніцтва // Белорусский журнал международного права и международных отношений. 2001. № 2. С. 66-72.

Русакович А. В. Белорусско-германские отношения в 1990-х гг. Автореф. дис. … к-та ист. наук. Мн., 2000. 20 с.

Смирнов В.С. Внешняя политика и дипломатия Республики Беларусь: Курс лекций. Мн., 1999. 149 с.

Снапковский В. Внешняя политика Республики Беларусь: первые итоги первого десятилетия // Белорусский журнал международного права и международных отношений. 2000. № 4. С. 45-51.

Сяргеева Г. Г. Беларуская дыяспара ў новых незалежных дзяржавах: Нацыянальна-культурны аспект // Весці Акадэміі навук Рэспублікі Беларусь. Сер. гуманіт. навук. 1997. № 3. С. 52-61.

Тиммерманн Х. На пути к авторитаризму? // Мировая экономика и международные отношения. 1997. № 7. С. 82-94.

Тихомиров А. В. Республика Беларусь – Евросоюз: от сотрудничества к охлаждению отношений (1992-1997) // Европейский Союз: История, политика, экономика, право. Мн., 1998. С. 56-62.

Тихомиров А.В. Внешняя политика Республики Беларусь: достижения и проблемы // Суверенитет и многовекторность внешней политики Республики Беларусь в современных условиях. Мн., 2000. С. 50-63.

Тихомиров А. Взаимодействие Республики Беларусь с США: ретроспектива десятилетия (1991-2001 гг.) // Вопросы внешней политики Республики Беларусь. Мн., 2001. С. 20-27.

Шадурский В.Г. Культурные связи Беларуси со странами Центральной и Западной Европы (1945--1990-е гг.). Мн., 2000. 285 с.

Шадурский В.Г. Внешняя культурная политика Республики Беларусь: состояние и проблемы // Белорусский журнал международного права и международных отношений. 2000. № 4. С. 52-60.


  1. Агульная літаратура па дысціпліне


Першакрыніцы і даведачныя выданні

 1. Архiвы Беларускай Народнай Рэспублiкi. Вiльня—Нью Ёрк— Менск—Прага, 1998. Т.1. Кн.1. 860 с.; Кн.2. 1721 с.

 2. Беларускія летапісы і хронікі. Мн., 1997. 432 с.

 3. Белорусская ССР в международных отношениях: Международные договоры, конвенции и соглашения Белорусской ССР с иностранными государствами (1944—1959). Мн., 1960. 1050 с.

 4. Белорусская ССР в международных отношениях: Международные договоры, конвенции и соглашения Белорусской ССР с иностранными государствами (1960—1980). Мн., 1983. 740 с.

 5. Белорусско-литовские летописи // Полное собрание русских летописей. М., 1980. Т. 35. 306 с.

 6. “Выписка из посольских книг” о сношениях Российского государства с Польско-Литовским за 1487–1572 гг. Москва-Варшава, 1997. 330 с.

 7. Вялікае княства Літоўскае: Энцыклапедыя. У 2 т. Т. 1: Абаленскі–Кадэнцыя. Мн., БелЭн, 2005. 688 с.; Т. 2: Кадэцкі корпус—Яцкевіч. Мн., БелЭн, 2006. 792 с.

 8. Гісторыя Беларусі ў дакументах і матэрыялах. Т.1: ІХ – ХУІІІ ст. Мн., 1936. 678 с.

 9. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі ў дакументах і матэрыялах: Са старажытных часоў да нашых дзён: Вучэб. дапам. Мн., 1998. 320 с.

 10. Дзярновіч, А. “....in nostra Livonia”. Дакументальныя крыніцы па гісторыі палітычных адносінаў паміж Вялікім Княствам Літоўскім і Лівоніяй у канцы XV–першай палове XVI стст.: Сістэматызацыя і актавы аналіз. Т. I. Мінск, 2003. 374 с.

 11. Дзярновіч, А.І. Метрыка ВКЛ аб адносінах Вялікага княства Літоўскага і Святой Рымскай імперыі // Беларускі гістарычны часопіс. 1995. №4. С. 90–99.

 12. Документы внешней политики СССР. Т. І — ХХІУ (1917—1942 гг.). М., 1957 -- 2005.

 13. Документы и материалы по истории советско-польских отношений. Т. І --ХII: (1917-- 1965 гг.). М., 1963—1986.

 14. За дзяржаўную незалежнасць Беларусi. Лёндан, 1960. 197 с.

 15. Знешняя палітыка Беларусі. Зборнік дакументаў і матэрыялаў. Т. 1--8 (1917--2000 гг.). Мн., 1997--2008.

 16. Советский союз на международных конференциях периода Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.: Сборник документов. В 6 т. М., 1978 --1980.

 17. Дипломатический словарь-справочник. В 2 ч. Мн., 1999.

 18. Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. Мн., 1993-2003.


Вучэбная літаратура і даследаванні

Асноўная літаратура

 1. Внешняя политика Беларуси в исторической ретроспективе: Материалы междунар. науч конф. Мн., 2002. 280 с.

 2. Гісторыя Беларусі: У 2 ч. Ч. 1: Са старажытных часоў да канца ХУІІІ ст.: Курс лекцый. Мн., 2000. 656 с.

 3. Гісторыя Беларусі: У 2 ч. Ч. 2: ХІХ—ХХ стагоддзі: Курс лекцый. Мн., 2002. 655 с.

 4. Грыцкевич А.П. Гісторыя геапалітыкі Беларусі // Спадчына. 1994. № 1. С. 85 – 93; № 3. С. 39 – 51.

 5. Круталевич В.А. История Беларуси: становление национальной державности (1917—1922 гг.). 2-е изд., доп. Мн., 2003. 586 с.

 6. Мiрановiч Я. Навейшая гiсторыя Беларусi. Беласток, 1999. 270 с.

 7. Сагановіч Г.М. Нарыс гісторыі Беларусі ад старажытнасці да канца ХУІІІ ст. Мн., 2001. 413 с.

 8. Снапковский В.Е. Путь Беларуси в ООН: 1944-1945 гг. Мн., 1994. 171 с.

 9. Снапкоўскі У.Е. Знешнепалітычная дзейнасць Беларусі у 1944-1953 гг., Мн., 1997. 207 с.

 10. Снапкоўскі У.Е. Гісторыя знешняй палітыкі Беларусі: Вучэб. дапам. для студэнтаў фак. міжнар. адносін: У 2 ч. Ч. 1. Ад пачаткаў дзяржаўнасці да канца XVIII ст. Мінск: БДУ, 2003. 281 с.

 11. Снапкоўскі У.Е. Гісторыя знешняй палітыкі Беларусі: Вучэб. дапам. для студэнтаў фак. міжнар. адносін: У 2 ч. Ч. 2. Ад канца ХУІІІ да пачатку ХХІ ст. Мн.: БДУ, 2004. 303 с.

 12. Снапкоўскі У.Е. Знешняя палітыка Рэспублікі Беларусь: курс лекцый. Мн., 2007. 183 с.

 13. Тихомиров А.В. Беларусь в международных отношениях 1772—2002 гг. Уч-метод. комплекс. Мн., 2003. 248 с.

 14. Ціхаміраў А.В. Беларусь у сістэме міжнародных адносін перыяду пасляваеннага ўладкавання Еўропы і польска-савецкай вайны (1918—1921 гг.). Мн., 2003. 400 с.

 15. Шыбека З. Нарыс гісторыя Беларусі, 1795—2002. Мн., 2003. 489 с.

1   2   3   4   5   6   7

Падобныя:

Гісторыя знешняй палітыкі Беларусі Тыпавая вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасцях iconГісторыя беларусі вучэбная праграма дысцыплины абавязковага кампанента для спецыяльнасці
Вучэбная праграма дысцыпліны абавязковага кампанента “Гісторыя Беларусі” складзена на аснове Тыпавой вучэбнай праграмы для вышэйшых...

Гісторыя знешняй палітыкі Беларусі Тыпавая вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасцях iconГісторыя Беларусі Тыпавая вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасці
Начальнік упраўлення вышэйшай І сярэдняй спецыяльнай адукацыі Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь

Гісторыя знешняй палітыкі Беларусі Тыпавая вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасцях iconМетэаралогія І кліматалогія тыпавая вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасцях
П. А. Каўрыга, дацэнт кафедры агульнага землязнаўства Беларускага дзяржаўнага універсітэта, кандыдат геаграфічных навук, дацэнт

Гісторыя знешняй палітыкі Беларусі Тыпавая вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасцях iconФалькларыстыка тыпавая вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасцях
Кавалёва Р. М. – дацэнт кафедры тэорыі літаратуры ўстановы адукацыі «Беларускі дзяржаўны універсітэт», кандыдат філалагічных навук,...

Гісторыя знешняй палітыкі Беларусі Тыпавая вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасцях iconЗнешняя палітыка Рэспублікі Беларусь Тыпавая вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасці
Старшыня Вучэбна-метадычнага аб’яднання вышэйшых навучальных устаноў Рэспублікі Беларусь па гуманітарнай адукацыі

Гісторыя знешняй палітыкі Беларусі Тыпавая вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасцях iconЛацінамоўная літаратура беларусі тыпавая вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасці
Начальнік упраўлення вышэйшай І сярэдняй спецыяльнай адукацыі Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь

Гісторыя знешняй палітыкі Беларусі Тыпавая вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасцях iconТыпавая вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасцІ
Кафедра беларускай літаратуры Установы адукацыі “Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Ф. Скарыны”

Гісторыя знешняй палітыкі Беларусі Тыпавая вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасцях icon"Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарыны"
Гісторыя Беларусі” складзена на аснове Тыпавой вучэбнай праграмы для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасцях: 1-21 03 01 “Гісторыя...

Гісторыя знешняй палітыкі Беларусі Тыпавая вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасцях iconМетады дыстанцыйных даследаванняў Тыпавая вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў п а спец ыя льн а с ці : 1
Прарэктар па вучэбнай I выхаваучай працы Дзяржаўнай установы адукацыі «Рэспубліканскі інстытут вышэйшай школы»

Гісторыя знешняй палітыкі Беларусі Тыпавая вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасцях iconМетодыка выкладання класічных моў Тыпавая вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасці
Начальнік упраўлення вышэйшай І сярэдняй спецыяльнай адукацыі Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка