Гісторыя знешняй палітыкі Беларусі Тыпавая вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасцях
НазваГісторыя знешняй палітыкі Беларусі Тыпавая вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасцях
старонка3/7
Дата канвертавання28.10.2012
Памер0.67 Mb.
ТыпДокументы
1   2   3   4   5   6   7

Т э м а 1. Знешняя палітыка ВКЛ (канец ХVІ — першая палова ХVІІ ст.)


 1. Пасольствы Л. І. Сапегі ў Маскву 1584 і 1600 гг.

 2. Дыпламатычная барацьба вакол выбараў караля Рэчы Паспалітай у 1587 г.

 3. Авантурныя “дзмітрыяды”. Вайна паміж Расіяй і Рэччу Паспалітай 1609–1618 гг.

 4. Смаленская вайна 1632—1634 гг.

 5. Вайна паміж Рэччу Паспалітай і Швецыяй 1600—1629 гг. і пазіцыя ВКЛ.

Крыніцы і літаратура

Герберштейн С. Записки о Московии. М., 1988. 429 с.

Бобышаў В.І. Некаторыя аспекты арганізацыі дыпламатычных перамоў паміж Вялікім княствам Літоўскім і Маскоўскай дзяржавай у другой палове ХУІ ст. // Беларусь і свет: Альманах. Т. І. Мн., 1999. С. 46 – 53.

Греков И.Б. Очерки по истории международных отношений Восточной Европы в ХІУ – ХУІ вв. М., 1963. 374 с.

Заборовский Л.В. Россия, Речь Посполитая и Швецыя в середине ХУІІ в.: Из истории международных отношений в Восточной и Юго-Восточной Европе. М., 1981. 180 с.

Котлярчук А. Шведы ў гісторыі і культуры беларусаў. Выд. 2-е, папр. і дап. Вільня, 2007. 328 с.

Саверчанка І.В. Канцлер Вялікага княства: Леў Сапега. Мн., 1992. 63 с.

Саганович Г. Смута и Беларусь // Неман. 1997. № 6. С. 226 -- 246.

Снапкоўскі У. Пра калізіі знешнепалітычных інтарэсаў Польскага каралеўства і Вялікага княства ў складзе Рэчы Паспалітай // Спадчына. 1995. № 3. С. 189 -- 200.

Флоря Б.Н. Русско-польские отношения и балтийский вопрос в конце ХУІ – начале ХУІІ вв. М., 1973. 222 с.

Флоря Б.Н. Русско-польские отношения и политическое развитие Восточной Европы во второй половине ХУІ – начале ХУІІ вв. М., 1978. 300 с.


Т э м а 2. Знешняя палітыка і дыпламатыя Рэчы Паспалітай
і ВКЛ у час вайны з Расіяй 1654—1667 гг. і апошняй трэці ХVІІ ст.


 1. Ваенная і дыпламатычная падрыхтоўка Расіі да новай вайны з Рэччу Паспалітай.

 2. Вайна паміж Расіяй і Рэччу Паспалітай 1653–1655 гг.

 3. Кейданская унія. Віленскае перамір’е 1656 г.

 4. Вайна паміж Расіяй і Рэччу Паспалітай 1658–1667 гг. Андрусаўскі дагавор.

 5. “Вечны мір” паміж Расіяй і Рэччу Паспалітай 1686 г.

Крыніцы і літаратура

Русско-белорусские связи: Сборник документов (1570-1667 гг.). Мн., 1963. 534 с.

Русско-белорусские связи во второй половине ХУІІ в. (1667-1686 гг.): Сборник документов. Мн., 1972. 375 с.

Абецедарский Л.С. Белоруссия и Россия: Очерки русско-белорусских связей второй половины ХУІІ в. Мн., 1978. 255 с.

Заборовский Л.В. Россия, Речь Посполитая и Швецыя в середине ХУІІ в.: Из истории международных отношений в Восточной и Юго-Восточной Европе. М., 1981. 180 с.

Заборовский Л.В. Великое княжество Литовское и Россия во время польского Потопа (1655 – 1656 гг.): Док-ты, исследование. М., 1994. 189 с.

Котлярчук А. Шведы ў гісторыі і культуры беларусаў. Выд. 2-е, папр. і дап. Вільня, 2007. 328 с.

Мальцев А.Н. Россия и Белоруссия в середине ХУІІ в. М., 1974. 255 с.

Прыбытка Г. Барацьба магнацкіх груповак у другой палове ХУІІ – пачатку ХУІІІ ст. // Спадчына. 1995. № 5. С. 32 – 90.

Прыбытка Г.В. Барацьба магнацкіх груповак у Вялікім княстве Літоўскім у сярэдзіне ХУІІ ст. (1655—1668 гг.): Аўтарэф. ... дыс. к-та гіст нав. Мн., 2000. 18 с.

Сагановіч Г. Невядомая вайна: 1654 – 1667. Мн., 1995. 144 с.

Т э м а 3. Міжнароднае становішча і знешняя палітыка
Рэчы Паспалітай і ВКЛ (канец ХVІІ — першая палова ХVІІІ ст.)


 1. Палітычны крызіс Рэчы Паспалітай і аслабленне яе міжнародных пазіцый.

 2. Пачатак Паўночнай вайны 1700-1721 гг. і дыпламатыя ВКЛ.

 3. Расійскія і шведскія войскі ў Беларусі. Баявыя дзеянні і дыпламатыя 1708—1709 гг.

 4. Соймы Рэчы Паспалітай 1710 і 1717 гг. Вынікі Паўночнай вайны для Рэчы Паспалітай і ВКЛ.

 5. Узмацненне залежнасці Рэчы Паспалітай ад Расіі, Прусіі і Аўстрыі ў 1720—1750-х гг.
1   2   3   4   5   6   7

Падобныя:

Гісторыя знешняй палітыкі Беларусі Тыпавая вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасцях iconГісторыя беларусі вучэбная праграма дысцыплины абавязковага кампанента для спецыяльнасці
Вучэбная праграма дысцыпліны абавязковага кампанента “Гісторыя Беларусі” складзена на аснове Тыпавой вучэбнай праграмы для вышэйшых...

Гісторыя знешняй палітыкі Беларусі Тыпавая вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасцях iconГісторыя Беларусі Тыпавая вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасці
Начальнік упраўлення вышэйшай І сярэдняй спецыяльнай адукацыі Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь

Гісторыя знешняй палітыкі Беларусі Тыпавая вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасцях iconМетэаралогія І кліматалогія тыпавая вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасцях
П. А. Каўрыга, дацэнт кафедры агульнага землязнаўства Беларускага дзяржаўнага універсітэта, кандыдат геаграфічных навук, дацэнт

Гісторыя знешняй палітыкі Беларусі Тыпавая вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасцях iconФалькларыстыка тыпавая вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасцях
Кавалёва Р. М. – дацэнт кафедры тэорыі літаратуры ўстановы адукацыі «Беларускі дзяржаўны універсітэт», кандыдат філалагічных навук,...

Гісторыя знешняй палітыкі Беларусі Тыпавая вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасцях iconЗнешняя палітыка Рэспублікі Беларусь Тыпавая вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасці
Старшыня Вучэбна-метадычнага аб’яднання вышэйшых навучальных устаноў Рэспублікі Беларусь па гуманітарнай адукацыі

Гісторыя знешняй палітыкі Беларусі Тыпавая вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасцях iconЛацінамоўная літаратура беларусі тыпавая вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасці
Начальнік упраўлення вышэйшай І сярэдняй спецыяльнай адукацыі Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь

Гісторыя знешняй палітыкі Беларусі Тыпавая вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасцях iconТыпавая вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасцІ
Кафедра беларускай літаратуры Установы адукацыі “Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Ф. Скарыны”

Гісторыя знешняй палітыкі Беларусі Тыпавая вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасцях icon"Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарыны"
Гісторыя Беларусі” складзена на аснове Тыпавой вучэбнай праграмы для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасцях: 1-21 03 01 “Гісторыя...

Гісторыя знешняй палітыкі Беларусі Тыпавая вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасцях iconМетады дыстанцыйных даследаванняў Тыпавая вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў п а спец ыя льн а с ці : 1
Прарэктар па вучэбнай I выхаваучай працы Дзяржаўнай установы адукацыі «Рэспубліканскі інстытут вышэйшай школы»

Гісторыя знешняй палітыкі Беларусі Тыпавая вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасцях iconМетодыка выкладання класічных моў Тыпавая вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасці
Начальнік упраўлення вышэйшай І сярэдняй спецыяльнай адукацыі Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка