Пытанні да экзамену па курсу Гісторыя Беларусі
НазваПытанні да экзамену па курсу Гісторыя Беларусі
Дата канвертавання01.02.2013
Памер30.61 Kb.
ТыпДокументы
Пытанні

да экзамену па курсу "Гісторыя Беларусі

(у кантэксце сусветнай цывілізацыі)"

для студэнтаў І курса негістарычных

спецыяльнасцей 2010/2011 навуч.год 1. Прадмет і задачы вывучэння гісторыі Беларусі ў сусветным кантэксце.

 2. Фармацыйны і цывілізацыйны падыходы да вывучэння гісторыі.

 3. Каменны век на тэрыторыі Беларусі

 4. Бронзавы век на тэрыторыі Беларусі.

 5. Ранні жалезны век на тэрыторыі Беларусі.

 6. Пачатак рассялення славян па тэрыторыі Беларусі і славянізацыя балтаў.

 7. Станаўленне дзяржаўнасці на ўсходнеславянскіх тэрыторыях.

 8. Полацкае і Тураўскае княствы ў ІХ–ХІІІ ст.

 9. Сацыяльна-эканамічнае развіццё беларускіх зямель у ІХ-ХІІІ ст.

 10. Культура Беларусі ІХ-ХІІІ ст. у кантэксце агульнаеўрапейскага культурнага працэсу.

 11. Феадальная раздробленасць на ўсходнеславянскіх тэрыторыях.

 12. Барацьба з агрэсіяй крыжакаў на балцкія і славянскія тэрыторыі ў Х-ХІІІ ст.

 13. Нашэсце мангола-татараў на Ўсходнюю і Цэнтральную Еўропу.

 14. Перадумовы і пачатковы этап фарміравання ВКЛ.

 15. Цэнтралізатарская палітыка вялікіх князёў літоўскіх ў канцы ХІІІ - XIV ст.

 16. Знешняя палітыка ВКЛ у апошняй чвэрці XIV – пачатку XV ст.

 17. Унутрыпалітычнае становішча ВКЛ у апошняй чвэрці XIV – першай палове XV ст.

 18. Дзяржаўны лад і органы дзяржаўнага кіравання ВКЛ у XV-XVI ст.

 19. Фарміраванне заканадаўства ВКЛ.

 20. Дачыненні ВКЛ з Маскоўскай дзяржавай у канцы XV - першай палове XVI ст.

 21. Феадальнае землеўладанне і сялянская гаспадарка ў XIV - першай палове XVIст.

 22. Аграрная рэформа Жыгімонта ІІ Аўгуста.

 23. Сацыяльна-эканамічнае развіццё гарадоў Беларусі ў XIV-першай палове ХVII ст.

 24. Рэфармацыя і Контррэфармацыя на беларускіх землях.

 25. Берасцейская ўнія і утварэнне уніяцкай царквы.

 26. Культура Беларусі ў XIV-XVI ст.

 27. Асноўныя канцэпцыі паходжання беларускай народнасці і назвы “Белая Русь”.

 28. Лівонская вайна на тэрыторыі Беларусі і наступствы.

 29. Люблінская ўнія і ўтварэнне Рэчы Паспалітай.

 30. Статут ВКЛ 1588 г. і яго значэнне ў захаванні дзяржаўна-прававога статуса ВКЛ.

 31. Казацка-сялянская вайна і яе падзеі на тэрыторыі Беларусі.

 32. Война Расіі супраць Рэчы Паспалітай 1654 – 1667 г.

 33. Палітычны крызіс Рэчы Паспалітай і спробы сацыяльна-палітычных рэформ у 60- 90-х гг. XVІІІ ст.

 34. Падзелы Рэчы Паспалітай. Паўстанне пад кіраўніцтвам Т. Касцюшкі.

 35. Культура Беларусі ў ХVII – XVIII вв.

 36. Асноўныя мерапрыемствы расійскага самадзяржаўя ў Беларусі ў канцы XVIII – пачатку ХІХ ст.

 37. Беларусь у вайне 1812 г.

 38. Сацыяльна-эканамічнае развіццё Беларусі ў першай палове ХІХ ст.

 39. Грамадска-палітычны рух у Беларусі ў першай палове ХІХ ст.

 40. Культура Беларусі ў першай палове ХІХ ст.

 41. Аграрная рэформа 1861 г. і асаблівасці яе ажыццяўлення ў Беларусі.

 42. Буржуазныя рэформы 60-70 гг. ХІХ ст.

 43. Паўстанне 1863 г. ў Беларусі. К. Каліноўскі.

 44. Развіццё капіталістычных адносін у сельскай гаспадарцы і прамысловасці Беларусі ў другой палове ХІХ ст.

 45. Фарміраванне беларускай нацыі.

 46. Культура Беларусі ў другой палове ХІХ ст.

 47. Грамадска-палітычны рух у Беларусі ў другой палове ХІХ – пачатку ХХ ст.

 48. Рэвалюцыя 1905-1907 гг. і яе падзеі на тэрыторыі Беларусі.

 49. Беларусь у гады Першай сусветнай вайны.

 50. Беларускі нацыянальны рух у пачатку ХХ ст.

 51. Культура Беларусі ў пачатку ХХ ст.

 52. Лютаўская рэвалюцыя на Беларусі.

 53. Кастрычніцкая рэвалюцыя і ўсталяванне савецкай улады ў Беларусі.

 54. Абвяшчэнне Беларускай Народнай Рэспублікі.

 55. Утварэнне Беларускай савецкай сацыялістычнай рэспублікі.

 56. Палітычнае і эканамічнае становішча БССР у гады правядзення "новай эканамічнай палітыкі".

 57. Ажыццяўленне індустрыялізацыі і калектывізацыі ў Савецкай Беларусі.

 58. Грамадска-палітычнае жыццё Беларусі у канцы 20-х – 30-х гг. ХХ ст.

 59. Развіццё культуры ў БССР у 20-30-я гг. ХХ ст.

 60. Заходняя Беларусь у складзе Польшчы (1921-1939гг.)

 61. Пачатак Другой сусветнай вайны.

 62. Пачатак Вялікай Айчыннай вайны.

 63. Гітлераўскі акупацыйны рэжым на тэрыторыі Беларусі ў гады Вялікай Айчыннай вайны.

 64. Партызанскі і падпольны рух у Беларусі у гады Вялікай Айчыннай вайны.

 65. Вызваленне Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў.

 66. Грамадска-палітычнае жыццё Беларусі у другой палове 40-х – 80-х гг. ХХ ст.

 67. Развіццё эканомікі Беларусі ў 50 - 80-я гг. ХХ ст.

 68. Культура Беларусі ў другой палове 40-х – 80-я гг. ХХ ст.

 69. Абвяшчэнне і заканадаўчае афармленне дзяржаўнай незалежнасці Рэспублікі Беларусь.

 70. Асноўныя тэндэнцыі грамадска-палітычнага развіцця Рэспублікі Беларусь у 90-х гг. ХХ – пачатку ХХІ ст.

 71. Асноўныя накірункі сацыяльна-эканамічнага развіцця Рэспублікі Беларусь у 90-х гг. ХХ – пачатку ХХІ ст.

 72. Духоўнае і культурнае жыццё беларускага народа на мяжы ХХ - ХХІ ст.

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Пытанні да экзамену па курсу Гісторыя Беларусі iconПытанні да экзамену па курсу "гісторыя беларусі"
Гісторыя Беларусі як навука І вучэбная дысцыпліна. Роля гісторыі ў сучасным грамадстве

Пытанні да экзамену па курсу Гісторыя Беларусі iconПытанні да экзамену па курсу Гісторыя Беларусі
Культура Беларусі ІХ-ХІІІ ст у кантэксце агульнаеўрапейскага культурнага працэсу

Пытанні да экзамену па курсу Гісторыя Беларусі iconПытанні да экзамену па курсу
Прадмет, значэнне І мэты курса “Гісторыя Беларусі”(у кантэксце сусветнай цывілізацыі). Перыядызацыя гісторыі Беларусі. Крыніцы вывучэння...

Пытанні да экзамену па курсу Гісторыя Беларусі iconПытанні да экзамену па курсе з 09. 2012г
Прадмет, значэнне І мэты курса «Гісторыя Беларусі». Крыніцы па гісторыі Беларусі

Пытанні да экзамену па курсу Гісторыя Беларусі iconПытанні да экзамену па курс
Прадмет, значэнне І мэты курса «Гісторыя Беларусі». Перыядызацыя гісторыі Беларусі. Асноўныя крыніцы вывучэння гісторыі Беларусі

Пытанні да экзамену па курсу Гісторыя Беларусі iconЭкзаменацыйныя пытанні па курсу "Гісторыя Беларусі" на 2009/2010 навучальны год
Актуальнасць І неабходнасць вывучэння гісторыі Беларусі. Перыядызацыя гісторыі Беларусі

Пытанні да экзамену па курсу Гісторыя Беларусі iconПытанні да экзамену па гісторыі Беларусі (ч ) для студэнтаў 2 курса гістарычнага І завочнага факультэтаў спец."Гісторыя айчынная І ўсуагульная" І "Гісторыя. Ангілійская мова"
Адміністрацыйна-тэрытарыяльнае афармленнне беларускіх зямель у складзе Расійскай імперыі (канец XVIII – першая палова ХІХ ст.)

Пытанні да экзамену па курсу Гісторыя Беларусі iconПытанні да заліку па курсу "Гісторыя Беларусі" на 2012/2013 навучальны год
Засяленне беларускіх зямель. Фарміраванне этнічных супольнасцей. Галоўныя перыяды этнічнай гісторыі Беларусі

Пытанні да экзамену па курсу Гісторыя Беларусі iconЭкзаменацыйныя пытанні па курсу «гісторыя беларусі» для студэнтаў інжынерна-эканамічнага факультэта бдуір (2008/09 вучэбны год)
Засяленне беларускіх зямель. Характарыстыка даіндаеўрапейскага перыяду этнічнай гісторыі Беларусі

Пытанні да экзамену па курсу Гісторыя Беларусі iconПытанні да практычных заняткаў па курсу ‘Гісторыя замежнай літаратуры (XVII-XIX ст.)’ Філалагічны факультэт, бду
Пытанні да практычных заняткаў па курсу ‘Гісторыя замежнай літаратуры (XVII-XIX ст.)’

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка