Медико-соціальні аспекти здоровя населення. Роль сімейного лікаря в популяризації здорового способу життя, профілактики захворювань. Перспективні технології розвитку здоровя, профілактичне харчування, «Школи здоровя». Оцінка поширеності факторів ризику в розвитку основних хронічних неінфекційних
НазваМедико-соціальні аспекти здоровя населення. Роль сімейного лікаря в популяризації здорового способу життя, профілактики захворювань. Перспективні технології розвитку здоровя, профілактичне харчування, «Школи здоровя». Оцінка поширеності факторів ризику в розвитку основних хронічних неінфекційних
Дата канвертавання31.01.2013
Памер117.61 Kb.
ТыпДокументыМЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

ІЗ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ-СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ 6 КУРСУ (ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ «МЕДИКО-ПРОФІЛАКТИЧНА СПРАВА»)


Тема: Медико-соціальні аспекти здоровя населення. Роль сімейного лікаря в популяризації здорового способу життя, профілактики захворювань. Перспективні технології розвитку здоровя, профілактичне харчування, «Школи здоровя». Оцінка поширеності факторів ризику в розвитку основних хронічних неінфекційних захворювань та розробка профілактичних заходів з урахуванням синдромального підходу.


Актуальність теми:

На тлі беззаперечних успіхів сучасної медичної науки і практики загальну тривогу викликає зростання онкологічних, серцево-судинних захворювань, туберкульозу, діабету, тенденція до їх «помолодіння» та хронізації перебігу. Усе це має безпосереднє відношення до населення України. Так, публікація матеріалів доповіді Робочої групи Європейського товариства кардіологів зі статистики серцево-судинної захворюваності та смертності (2004) дала змогу привернути увагу соціологів і медиків до цих катастрофічних показників на теренах України. За цими даними смертність від усіх причин у європейських країнах в останнє десятиріччя (на 100 тис. населення) становила: в Ісландії — 1169, Швеції — 1234, Греції — 1248, Норвегії — 1396, Англії — 1506, Болгарії — 2101, Польщі — 2500, Росії — 2881, Україні — 2940 (!). Як видно, останній показник удвічі перевищує аналогічний в країнах Європи. Левову частку (54,1 %) серед причин смертності займає смертність від серцево-судинних захворювань. Звідси — чимало важливих питань. Чому в Україні неухильно зменшується тривалість життя? Чому прогнозується подальше зниження цього показника? Чому чисельність населення України постійно зменшується і натепер становить лише 46 млн чоловік (із 52 млн на час набуття незалежності)? Чому, наприклад, частота інсультів в Україні перевищує аналогічний показник у розвинутих країнах Європи в 11–13 разів? У чому полягають причини такого парадоксу, по суті, кризи нашої медицини?Причин багато, однак перш за все їх слід розглядати у соціальній площині, оскільки відомо, що заходи медичного характеру спроможні позитивно вплинути на стан здоров'я населення лише у межах 10 — 2 %. Так, в Україні прийнята «Концепція розвитку охорони здоров'я». Однак і далі негативний вплив на стан здоров'я населення спричиняють все зростаюче забруднення довкілля, сумнівної якості харчові додатки та отрутохімікати у продуктах і загалом незбалансоване за вітамінним та мікроелементним складом харчування, радіаційний фон як відлуння Чорнобиля, реклама пива на телебаченні, закриття спортивних залів і відсутність елементарних умов для заняття спортом у школах, зростання наркоманії, некероване захоплення молоді комп'ютерними іграми із садистським нахилом та ін. Тому на сучасний стан зростає роль сімейного лікаря в популяризації здорового способу життя, профілактики захворювань, в организациї профілактичного харчування, «Школ здоровя». Йому необхідно знати основні фактори ризику в розвитку хронічних неінфекційних захворювань та вміти розроблять профілактичні заходи з урахуванням синдромального підходу.

Цілі навчання.

Загальна мета: засвоїти основні медико-соціальні показники здоровя населення, принципи здорового способу життя та організації профілактичного харчування, «Школ здоровя» », оцінувати фактори ризику в розвитку основних хронічних неінфекційних захворювань та розробляти профілактичні заходи з урахуванням синдромального підходу.

Конкретні цілі:

 1. Вміти визначати сутність поняття “здоров’я”

 2. Знати, що здоров’я вміщує біологічні, соціальні та

психологічні аспекти; 
3. Аналізувати вплив на стан здоров’я людини негативних чинників;
4. Аналізувати реакцію організму на вплив негативних факторів і

можливості організму адаптуватися до цих факторів;
5. Знати характерні ознаки здоров’я;
6. Вміти оцінювати загальний рівень здоров’я родини;

7. Знати головні категорії здорового способу життя;

8. Знати основні вимоги раціонального харчування та профілактичного

харчування;

9. Вміти оцінюваті фактори ризику в розвитку основних

хронічних неінфекційних захворювань та розробляти профілактични

заходи з урахуванням синдромального підходу.


Визначення та забезпечення вихідного рівня знань-умінь

Цілі вихідного рівня:

 1. Знати основні рівні здоров’я суспільства;

 2. Знати сутність поняття “здоров’я”;

 3. Знати взаємозв’язок суспільного, групового й індивідуального рівня здоров’я;

 4. Знати ознаки здоров’я і його кількісну оцінку;

 5. Знати “Третій стан” людини і його характеристику;

 6. Знати вплив способу життя на здоров’я людини;

 7. Знати вплив несприятливого навколишнього середовища на стан здоров’я.

 8. Знати клініко-морфологічну характеристику та основні діагностичні критерії основних хронічних неінфекційних захворювань.

 9. Знати основні методи обстеження та принципи лікування хворих на основні хронічні неінфекційни захворювання.

Для того, щоб з’ясувати, чи відповідає вихідний рівень Ваших знань необхідному, виконайте запропоновані завдання (еталони відповідей подані після останнього завдання).


Завдання 1

Дайте визначення поняттю здоров'я індивіда:

А) Здоров'я - це стан повного фізичного і соціального благополуччя;

В) Здоров'я - це гармонійна єдність біологічних і соціальних якостей людини;

С) Здоров'я індивіда - це процес збереження і розвитку психічних, фізіологічних, біологічних особливостей людини, його оптимальної трудової здатності, соціальної активності при максимальній тривалості активного життя;

Д) Здоров'я - це стан повного фізичного, психічного і соціального благополуччя;

Е) Здоров'я - це стан повного фізичного благополуччя при відсутність хвороб і фізичних дефектів. Д

Завдання 2

Виберіть основні медико-соціальні показники здоров'я населення:

А) Народжуваність, смертність, природний приріст населення, дитяча смертність, частота народження недоношених дітей, середня тривалість життя, первинна інвалідність. захворюваність;

В) Народжуваність, смертність, природний приріст населення, дитяча смертність середня тривалість життя, захворюваність, питома вага здорових людей серед загальної кількості людей

С) Смертність, природний приріст населення, дитяча смертність, частота народження недоношених дітей, середня тривалість життя, первинна інвалідність захворюваність;

Д) Народжуваність, природний приріст населення, дитяча смертність, частота народження недоношених дітей, середня тривалість життя, захворюваність;

Е) Народжуваність, смертність, природний приріст населення, дитяча смертність, частота народження недоношених дітей


Завдання 3

Згідно даним ВОЗ, співвідношення умов, що впливають на здоров'ї, таке: А) умови і спосіб життя, живлення — 50 %; генетика і спадковість — 20 %; зовнішнє середовище, природні умови — 20 %; охорона здоров'я — 10 %;

В) умови і спосіб життя, живлення — 20 %; генетика і спадковість — 30 %; зовнішнє середовище, природні умови — 20 %; охорона здоров'я — 10 %.

С) умови і спосіб життя, живлення — 10 %; генетика і спадковість — 30 %; зовнішнє середовище, природні умови — 40 %; охорона здоров'я — 20 %. Д) умови і спосіб життя, живлення — 10 %; генетика і спадковість — 30 %; зовнішнє середовище, природні умови — 20 %; охорона здоров'я — 40 %.

Е) умови і спосіб життя, живлення — 20 %; генетика і спадковість — 10 %; зовнішнє середовище, природні умови — 20 %; охорона здоров'я — 50 %.


Завдання 4

Дайте визначення поняттю – «здоровий спосіб життя»:

А) спосіб життя окремої людини з метою профілактики хвороб і зміцнення здоров'я;

В) сталі, типові для історично-конкретних соціальних стосунків форми індивідуального, групового життя і діяльності людей, що характеризують особливості їх спілкування, поведінки і складу мислення в різних сферах;

С) спосіб, форми і умови індивідуальної і колективної життєдіяльності людини, типові для конкретно-історичних соціально-економічних стосунків;

Д) дотримання правил особистої і суспільної гігієни, володіння навиками першої допомоги;

Е) відмова від шкідливих звичок: куріння, вживання наркотиків, вживання алкоголю.


Завдання 5

Дайте визначення поняттю «раціональне харчування»:

А) Живлення з обмеженням жирів і вуглеводів;

В) Дієта збалансована по складу але нізкокаллорійная (до 2000ккал)

З) Живлення з обмеженням білків, жирів і вуглеводів;

Д) Дієта збалансована по складу але висококаллорійная (більш 2000ккал);

Е) Дієта збалансована по білках, жирах, вуглеводах і каллоріям згідно підлоги, зросту, кліматичних умов, професії.


Еталони відповідей: 1-С, 2-А, 3-А, 4-А, 5-Е.


Джерела інформації вихідного рівня:

 1. Вялков А. И., Райзберг Б. А., Шиленко Ю. В. Управление и экономика здравоохранения: Учебное пособие / Под. ред. А. И. Вялкова. – М.: ГЭОТАР – МЕД, 2002.- 328 с. – ( Серия «XXI век» ).

 2. А. Миняев, Н. И. Вишняков, В. К. Юрьев, В. С. Лучкевич. Социальная медицина и организация здравоохранения. I том, II том, 1997.

 3. Лисицын Ю.П. Общественное здоровье и здравоохранение: Учебник. – М.:ГЭОТАР-МЕД, 2002.- 520 с.

 4. Решетников А.В. Социология медицины (введение в научную дисциплину) : Руководство.- М.: Медицина, 2002. –976с.

 5. Денисов И.Н., Мовшович Б.Л. Общая врачебная практика: внутренние болезни – интернология : практическое руководство – М. : ГОУ ВУНМЦ МЗ РФ, 2001. – 496 с.

 6. Синячкнко О.В. Игнатенко Г.А. Пропедевтика внутренних болезней: Учебное пособие.-Донецк:Донечина, 1999.-548с.Зміст навчання.

Теоретичні питання, що розглядаються на занятті:


 1. Медико-соціальні показники здоровя населення.

 2. Здоровий способ життя, роль сімейного лікаря в популяризації здорового способу життя и профілактики захворювань.

 3. Профілактичне харчування, «Школи здоровя»

 4. Фактори ризику в розвитку основних хронічних неінфекційних захворювань.

 5. Розробка профілактичних заходів з урахуванням синдромального підходу при основних хронічних неінфекційних захворюваннях.Граф логічної структури теми заняття

Граф логічної структури


Сімейний лікар

Первинна медико-санітарна допомога хворим на захворювання терапевтичного профілю за місцем проживання включає заходи з:

Своєчасного (раннього) виявлення хвороб

Формування здорового способу життя

профілактики:
первинна
діагностики
Економічна категорія: рівень життя

вторинна
лікування
третинна
медичної реабілітації
Соціологічна категорія: якість життя

четвертинна
Санітарно-гігієнічна освіта населення
Соціально-психологічна категорія: стиль життя
Соціально-економічна категорія: устрій життяДжерела інформації:


1. Загальна практика – сімейна медицина: Навчальний посібник/ За редакцією О.В. Синяченка. – Донецьк: Норд-Прес, 2011. – 670 с.

2. Поліклінічна справа і сімейний лікар/ За редакцією Є.Я. Склярова, І.О. Мартинюка, Б.Б. Лемішкіна. – Київ: Здоров’я, 2003. – 636 с.

3. Поликлиническая терапия: Учебник для студентов высших учебных заведений /Б.Я. Барт, В.Ф. Беневская, С.С. Соловьев и др.; Под ред. Б.Я. Барта. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. - 300 экз.

4. Поликлиническая терапия: Учебник для студентов медицинских вузов. /Г.И. Сторожаков, И.И. Чукаева, А.А. Александров. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 100 экз.

5. Куличенко Л.Л., Колесникова И.Ю., Ивахненко И.В., Чернышев Е.П. Особенности ведения больных в амбулаторных условиях: Учебное пособие для самостоятельной работы студентов 6 курса лечебного факультета и интернов. – Волгоград, Изд-во ВолГМУ, 2004.

6. Наказ № 507 від 28.12.2002 р. «Про затвердження нормативів надання медичної допомоги та показників якості медичної допомоги».

7. «Положення про медико-соціальну експертизу, «Положення про індивідуальну програму реабілітації та адаптації інвалідів» - Постанова Кабінету Міністрів України від 22.02.1994р № 83.

8. «Порядок організації та проведення медико-соціальної експертизи» - Постанова Кабінету Міністрів України від 04.04.1994 р. № 221.


Орієнтировочна основа дій


Алгоритм


За допомогою граф логічної структири теми заняття, алгоритмів, розгляньте теоретичні питання теми та виконайте наступні ситуаційні завдання-моделі.

Завдання 1

Хворий С., 63 років, звернувся до терапевта дільничної поліклініки зі скаргами на біль у колінних суглобах при фізичному навантаженні, порушення ходи. Після обстеження терапевт зробив висновок про наявність у хворого остеоартрозу. При наявності яких ознак остеоартрозу необхідно направити хворого на консультацію до травматолога з ціллю вирішення питання про необхідність ендопротезування?

Завдання 2

У хворої В., 32 років, після ретельного обстеження діагностовано системний червоний вовчак. У якому випадку їй може бути призначено комбіновану пульс-терапію?

Завдання 3

У хворої Н., 40 років, ревматоїдний артрит високого ступеня активності з розвитком плевриту, перикардиту та ураженням нирок у вигляді гломерулонефриту без ХНН. Який варіант терапії треба вибрати у цьому випадку?

Інші тестові завдання виповніть самостійно (еталони відповідей не наводяться) у письмовій формі для надання їх викладачеві для перевірки.

1. Хвора М., 35 лероків, бухгалтер, впеше визначено діагноз ревматоїдного артрита, активність 1-2 ст., ПФС 1-2. Оцініть працездатність.

А. працездатна,

В. тимчасово непрацездатна,

С. інвалід Ш групи,

Д. інвалід П групи,

Е. інвалід І групи.


 1. Пацієнт Л., 21 рік, переніс гостру ревматичну лихоманку з уаженням серця. Яку тривалість біцилінопрофілактики Ви будете йому рекомендувати?

А. 1 рік,

В. 2 роки,

С. 3 роки,

Д. 5 років,

Е. більше 5 років.


3. Яке з обстежень є необхідним як для визначення діагнозу остеопороз, так і для контролю ефективності його лікування?

А. іонізований Са крові,

В. Са, Р, Mg крові,

С. паратгормон,

Д. денситометрія хребта,

Е. Ро-дослідження хребта.


4. У хворої Ж., 32 років, філолога, СЧВ, хронічний перебіг, активність 1 ст., з ураженням шкіри - «метелик», волосся-алопеція, суглобів (артралгії), гематологічним синдромом та імунологічними розладами. Загострення - рідко. Приймає 12 мг медролу. Оцініть працездатність.

А. працездатна,

В. тимчасово непрацездатна,

С. інвалід Ш групи,

Д. інвалід П групи,

Е. інвалід І групи.


5.Лікар підозрює у хворого реактивний артрит. Які обстеження для виявлення можливого інфекційного агента він призначить хворому?

А. мазки з уретри,

В. IgG до хламидії трахоматіс,

С. обстеження на УГІ методом ПЛР,

Д. обстеження на ієрсініоз та псевдотуберкульоз,

Е. всі вищеозначені обстеження у комплексі.


6. Що не вдноситься до «малих» критерієв гострої ревматичної лихоманки?

А. артралгії,

В. лихоманка,

С. хорея,

Д. ШОЕ,

Е. подовження інтервалу PQ.


7. У хворого С., 35 років, продавця спортивних товарів, хронічний аутоімунний тиреоідит, тиреотоксикоз першого ступеня. Оцініть працездатність.

А. працездатен,

В. тимчасово непрацезден,

С. інвалід Ш групи,

Д. інвалід П групи,

Е. інвалід І групи.


8. Хвора Ф., 52 роки, працівник банку, страждає на цукровий діабет, тип 2, легкого ступеню. Оцініть працездатність.

А. працездатна,

В. тимчасово непрацездатна,

С. інвалід Ш групи,

Д. інвалід П групи,

Е. інвалід І групи.


9. Яка повинна бути кратність відвідування ендокринолога хворим на аутоімунним тиреоідит?

А. 1 р/2 роки,

В. 1 р/рік,

С. 2 р/рік,

Д. 3-4 р/рік,

Е. 1 р/місяць.


10. У хворого Р., 50 років, юриста, після резекції шлунку виявлено зниження рівня Hb до 105 г/л, еритроцитів до 3,7 Т\Л, КП-0,78.Оцініть працездатність.

А. працездатен,

В. тимчасово непрацездатен,

С. інвалід Ш групи,

Д. інвалід П групи,

Е. інвалід І групи.

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Медико-соціальні аспекти здоровя населення. Роль сімейного лікаря в популяризації здорового способу життя, профілактики захворювань. Перспективні технології розвитку здоровя, профілактичне харчування, «Школи здоровя». Оцінка поширеності факторів ризику в розвитку основних хронічних неінфекційних iconМолодь обирає здоров'Я: здоровим бути вигідно?
Мета І завдання: поглибити знання студентів з проблеми здорового способу життя; формувати уявлення студентів про репродуктивне здоров’я;...

Медико-соціальні аспекти здоровя населення. Роль сімейного лікаря в популяризації здорового способу життя, профілактики захворювань. Перспективні технології розвитку здоровя, профілактичне харчування, «Школи здоровя». Оцінка поширеності факторів ризику в розвитку основних хронічних неінфекційних iconБулатова М. М. Енциклопедія олімпійського спорту в запитаннях І відповідях: 2-е вид./ М. М.
Мета І завдання: сприяння інтернаціональному вихованню; гуманістичному, патріотичному І всебічному розвитку особистості; формуванню...

Медико-соціальні аспекти здоровя населення. Роль сімейного лікаря в популяризації здорового способу життя, профілактики захворювань. Перспективні технології розвитку здоровя, профілактичне харчування, «Школи здоровя». Оцінка поширеності факторів ризику в розвитку основних хронічних неінфекційних iconЗдоров’я та медико-біологічні основи фізичного виховання у внз
Це вказує на те, що здоров'я слід розглядати як цілісний гармонійний стан людини, який залежить від самосприйняття І самопочуття,...

Медико-соціальні аспекти здоровя населення. Роль сімейного лікаря в популяризації здорового способу життя, профілактики захворювань. Перспективні технології розвитку здоровя, профілактичне харчування, «Школи здоровя». Оцінка поширеності факторів ризику в розвитку основних хронічних неінфекційних iconАкадемія медичних наук україни міністерство охорони здоров'я інститут фтизіатрії І пульмонології ім. Ф. Г. Яновського амн україни діагностика ранньої стадії хронічного бронхіту у хворих на туберкульоз легень (методичні рекомендації)
Начальник Управління профілактики соціально небезпечних хвороб, сніду та формування здорового способу життя моз україни

Медико-соціальні аспекти здоровя населення. Роль сімейного лікаря в популяризації здорового способу життя, профілактики захворювань. Перспективні технології розвитку здоровя, профілактичне харчування, «Школи здоровя». Оцінка поширеності факторів ризику в розвитку основних хронічних неінфекційних iconУрок №11
Мета: сформувати в учнів поняття про вплив на здоров’я тютюнового диму та про шкоду куріння. Виховувати прагнення до здорового способу...

Медико-соціальні аспекти здоровя населення. Роль сімейного лікаря в популяризації здорового способу життя, профілактики захворювань. Перспективні технології розвитку здоровя, профілактичне харчування, «Школи здоровя». Оцінка поширеності факторів ризику в розвитку основних хронічних неінфекційних iconЗатверджено рішенням районної ради від
Лікарня є закладом охорони здоров я, який забезпечує різноманітні потреби населення в галузі охорони здоров’я шляхом надання медико-санітарної...

Медико-соціальні аспекти здоровя населення. Роль сімейного лікаря в популяризації здорового способу життя, профілактики захворювань. Перспективні технології розвитку здоровя, профілактичне харчування, «Школи здоровя». Оцінка поширеності факторів ризику в розвитку основних хронічних неінфекційних iconТема: Основні складові здоров’я людини
України, її майбутнє. Розвивати бажання вести активний спосіб життя, дбати про свій фізичний І духовний стан. Виховувати корисні...

Медико-соціальні аспекти здоровя населення. Роль сімейного лікаря в популяризації здорового способу життя, профілактики захворювань. Перспективні технології розвитку здоровя, профілактичне харчування, «Школи здоровя». Оцінка поширеності факторів ризику в розвитку основних хронічних неінфекційних iconРегламент (ЄС) No 882/2004 Європейського Парламенту та Ради від 29 квітня 2004 року
Директорат e – Безпека продуктів харчування: здоров’я рослин, здоров’я тварин та добробуту, міжнародні питання

Медико-соціальні аспекти здоровя населення. Роль сімейного лікаря в популяризації здорового способу життя, профілактики захворювань. Перспективні технології розвитку здоровя, профілактичне харчування, «Школи здоровя». Оцінка поширеності факторів ризику в розвитку основних хронічних неінфекційних iconПлан перевірок дотримання санітарно-епідеміологічного законодавства суб’єктами господарювання з розділу комунальної гігієни
Ступінь ризику господарської діяльності суб’єкта для безпеки життя І здоров’я населення, навколишнього природного середовища (високий,...

Медико-соціальні аспекти здоровя населення. Роль сімейного лікаря в популяризації здорового способу життя, профілактики захворювань. Перспективні технології розвитку здоровя, профілактичне харчування, «Школи здоровя». Оцінка поширеності факторів ризику в розвитку основних хронічних неінфекційних iconПлан перевірок дотримання санітарно-епідеміологічного законодавства суб’єктами господарювання з розділу комунальної гігієни
Ступінь ризику господарської діяльності суб’єкта для безпеки життя І здоров’я населення, навколишнього природного середовища (високий,...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка