Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
НазваСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
старонка1/6
В І Вернадського
Дата канвертавання31.01.2013
Памер0.6 Mb.
ТыпДокументы
  1   2   3   4   5   6
Сумський державний університет

Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ

0-542-33-10-39 library.sumdu.edu.ua | library_ssu@ukr.net


Нові надходження літератури

Поточний інформаційний список

листопад-грудень 2009 року


Представлено видань (назв) всього: 536

Книг: 233 (наукових – 114, підручників – 119), дисертацій – 3,

звітів – 13, РЖ – 3, авторефератів – 204, журналів – 80

1. Наука в цілому
001(477:495.6) У45

Українсько-македонський науковий збірник. – Вип. 4. – К.: НАН Укр. Нац. б-ка Укр. ім. В.І. Вернадського, 2009. – 444 с.-

З обмінного фонду

Кільк. прим.: 2 (Схов. – 2)

2. Документація. Книги
002.1(075.8) Ш35

Швецова-Водка, Г.Н. Общая теория документа и книги: учеб. пос. / Г.Н.Швецова-Водка. – М.-К.: Рыбари; Знання, 2009. – 487 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)

3. Комп’ютерна наука і технологія
004.8(063) І-73

Інтелектуальні системи в промисловості і освіті (ІСПО)-2009: Тези доповідей Другої міжнародної науково-технічної конференції (Суми, 3-5 грудня 2009 року) / Редкол.: А.С. Довбиш, О.А.Борисенко, С.П. Шаповалов. – Суми : СумДУ, 2009. – 148 с.

Кільк. прим.: 2 (Стен. – 1, ДБВі. – 1)4. Управління. Менеджмент
005(075.8) С42

Скібіцька, Л.І. Менеджмент підприємницької діяльності: навч. пос. Кн.1. Організація бізнесу / Л.І.Скібіцька, О.М.Скібіцькиій. – К. : Кондор, 2009. – 896 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 2 (НауЗ. – 2)005:659(075.8) Т38

Тєлєтов, О.С. Рекламний менеджмент: підручник /О.С.Тєлєтов. – Суми : Університетська книга, 2009. – 365 с.

+ Гриф МОН.

Кільк. прим.: 50 (КМар. – 3, Шост. – 1, ІКон. – 1,

Прил. – 2, НБар. – 1, НРом. – 1, НОхт. – 1, Абон. – 35, НауЗ. – 3, Стен. – 1, ДБВі. – 1)005.2(477)(082) Ш32

Шаян, Л.П. Нариси про українське управління / Л.П.Шаян. – К. : ТОВ "Група компаній "Динаміка", 2009. – 144 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)005.21:339.94 С83

Стратегія виходу фірми на іноземний ринок (на прикладі німецької компанії «МЕТРО Кеш енд Кері»): монографія /М.О.Джаман, А.М.Асаул, Ю.В.Баша, В.Г.Смирнова. – Полтава: РВВ ПУСКУ, 2009. – 122 с. – Дар автора.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)005.21:658 Е45

Економічна стратегія розвитку підприємств : монографія / За ред. В.К. Данилка. – Житомир : ЖТДУ, 2009. – 326 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)005.31(075.8) С89

Сумець, О.М. Основи операційного менеджменту: теоретичний аспект і практичні завдання (Доступ з локальної мережі СумДУ): підручник / О.М.Сумець. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К. : Професіонал, 2006. – 480 с. + Гриф МОН.005.51(075.8) Т19

Тарасюк, Г.М. Планування комерційної діяльності : навч. посіб. / Г.М.Тарасюк. – К. : Каравела, 2008. – 400 с. + Гриф МОН. – (Вища освіта в Україні).

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)005.52(075.8) Г75

Грабовецький, Б.Є. Економічний аналіз (Доступ з локальної мережі СумДУ): навч. пос. / Б.Є.Грабовецький. – К. : ЦУЛ, 2009. – 256 с. + Гриф МОН.005.642.6(075.8) С42

Скібіцька, Л.І. Тайм-менеджмент: навч. пос. /Л.І.Скібіцька. – К. : Кондор, 2009. – 528 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 2 (НауЗ. – 2)005.8(075.8) Т19

Тарасюк, Г.М. Управління проектами: навч. посіб. /Г.М.Тарасюк. – 3-тє вид. – К. : Каравела, 2009. – 320 с.

+ Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)005.915 И99

Івахненков, С.В. Фінансовий контролінг: методи та інформаційні технології / С.В.Івахненков, О.В.Мелих. – К.: Знання, 2009. – 319 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)005.915(075.8) К78

Крамаренко, Г.О. Фінансовий менеджмент (+Доступ з локальної мережі СумДУ): підручник / Г.О.Крамаренко, О.Є.Чорна. – 2-ге вид. – К. : ЦУЛ, 2009. – 520 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)005.915:336.225(075.8) П44

Податковий менеджмент : конспект лекцій. У 2-х частинах. для студ. спец. 7.050104 "Фінанси" усіх форм навчання. Ч.1 /Уклад.: О.В. Зайцев, 0.В. Галахова. – Суми : СумДУ, 2009. – 137 с.

Кільк. прим.: 82 (НОхт. – 5, НРом. – 5, НБар. – 5, НКон. – 5, Шост. – 5, НовС. – 5, ДБВі. – 1, Абон. – 48, НауЗ. – 2, Стен. – 1)005.915:338.2(063) М34

Матеріали науково-практичної конференції "Управління фінансово-економічною безпекою", 28 серпня 2009 року / Відп. за вип. А.М. Куліш. – Суми: СумДУ, 2009. – 108 с.

Кільк. прим.: 2 (Стен. – 1, ДБВі. – 1)005.915:658.152(075.8) П53

Польшаков, В.І. Інвестиційний менеджмент: навч. пос. /В.І.Польшаков, Н.В.Ткаленко. – К. : Кондор, 2009. – 168 с.

+ Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)005.95(075.8) У67

Управління персоналом: конспект лекцій / Уклад.: М.М.Петрушенко, Г.М.Шевченко. – Суми: СумДУ, 2009. – 89 с.

Кільк. прим.: 32 (НРом. – 1, НОхт. – 1, Абон. – 25, НауЗ. – 3, ДБВі. – 1, Стен. – 1)005.95/.96:[37+02](083.133) Т80

Труханович, Л.В. Персонал учреждений образования, библиотек: сборник должностных и производственных инструкций / Л.В.Труханович, Д.Л.Щур. – М. : Финпресс, 2008. – 160 с.

Кільк. прим.: 1 (ТМКБ. – 1)005.95/96:336.71(075.8) С91

Сушко, Н.М. Менеджмент персоналу в банках (Доступ з локальної мережі СумДУ): навч. пос. / Н.М.Сушко. – К.: ЦУЛ, 2008. – 146 с. + Гриф МОН.005:658.56 В26

Векслер, Е.М. Менеджмент якості (Доступ з локальної мережі СумДУ): навч. посіб. / Е.М.Векслер, В.М.Рифа, Л.Ф.Василевич. – К. : Професіонал, 2008. – 320 с. + Гриф МОН.005:658.8(075.8) М27

Маркетинговий менеджмент (Доступ з локальної мережі СумДУ): навч. посібник / За ред. М.І. Белявцева, В.Н. Воробйова. – К.: ЦУЛ, 2006. – 407 с. + Гриф МОН.

5. Культура
008(075.8) І-24

Івашина, О.О. Загальна теорія культури / О.О.Івашина. – К.: Изд. дом "Києво-Могилянська академія", 2008. – 215 с.

+ Гриф МОН. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)008(075.8) К90

Культурологія: теорія та історія культури (Доступ з локальної мережі СумДУ): навч. посіб. / За ред. І.І. Тюрменко. –

3-тє вид., перероб. та доп. – К. : ЦУЛ, 2010. – 370 с. + Гриф МОН.008(075.8) П44

Подольська, Є.А. Кредитно-модульний курс культурології : навч. посіб. / Є.А.Подольська, В.Д.Лихвар, Д.Є.Погорілий. – К.: ЦУЛ; Фірма "Інкос", 2006. – 368 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)008(076.1) К90

Культурология в вопросах и ответах : уч. пос. для ин. студ. /Е. Бондарева, Е. Величко, А. Момрик, О. Редькина, Н. Шевель. – К.: Книга плюс, 2009. – 142 с.

Кільк. прим.: 1 (ПОин. – 1)

6. Бібліографія. Бібліографічні покажчики
01/02(031) Б59

Библиотечная энциклопедия. – М.: Пашков дом, 2007. – 1300с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)012:94:378.12(477.52) В58

Власенко Валерій Миколайович : бібліографічний покажчик (до 50-річчя від дні народження) / Упоряд. В.А. Нестеренко. – Суми: ФОП Кальченко О., 2009. – 84 с. – (Бібліографічні покажчики). – Дар автора.

Кільк. прим.: 2 (Стен. – 1, ДБВі. – 1)016(477)"1861/1917" К53

Книга в Україні, 1861-1917 : матеріали до репертуару укр. кн. Вип. 12. Ч. 1. О-От / С.Й. Петров, С.С. Петров, В.Ю. Омельчук. – К.: НАН України ім. В.І. Вернадського, 2009. – 671 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)016(477)"1861/1917" К53

Книга в Україні, 1861-1917 : матеріали до репертуару укр. кн. Вип. 12. Ч. 2. От-Ош / С.Й. Петров, С.С. Петров, В.Ю. Омельчук. – К. : НАН України ім. В.І. Вернадського, 2009. – 615 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)016:94(477) І-90

Історія України: науково-допоміжний бібліографічний покажчик за 2007 рік / Упоряд.: Т. Приліпко, Н. Вощевська та ін. – К. : Арістей, 2009. – 756 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)7. Бібліотечна справа
02(477)(09)"19" Д79

Дубровіна, Л.А. Бібліотечна справа в Україні в ХХ столітті : монографія / Л.А.Дубровіна, О.С.Онищенко. – К., 2009. – 530 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)021.85(477)(09),1918/2008" М19

Малолєтова, Н.І. Міжнародний книгообмін національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського. 1918-2008. Започаткування. Становлення. Розвиток / Н.І.Малолєтова, Р.Л.Красій. – К.: НАН Укр. Нац. б-ка Укр. ім. В.І. Вернадського, 2009. – 144 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)025.171(477)"185/193" М71

Міщук, С.М. Збирання та наукове описування рукописно-книжкової спадщини України (друга половина XIX - 30-ті роки XX ст.) / С.М.Міщук ; Відп. ред. Л.А. Дубровіна. – К. : Генеза, 2009. – 380 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)025.4

Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського: Розділ: "М технологія деревини. Виробництва легкої промисловості. Поліграфічне виробництво. Фотокінотехніка". Підрозділ "М9 Фотокінотехніка". – К. : НАН Укр. Нац. б-ка Укр. ім. В.І. Вернадського, 2009. – 227 с.

Кільк. прим.: 2 (Схов. – 2)025.4(09) С32

Сербін, О. Бібліотечно-бібліографічні класифікації: історична еволюція та сучасні тенденції розвитку: монографія /О.Сербін. – К. : НАН Укр. Нац. б-ка Укр. ім. В.І. Вернадського, 2009. – 139 с.

Кільк. прим.: 2 (Схов. – 1, ДБВі. – 1)
  1   2   3   4   5   6

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
В62 Водні ресурси: використання, охорона, відтворення, управління: Рекомендаційний список. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...

Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Більше знати про снід не зайве: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2007. 17с

Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Аналіз І прогноз глобальних економічних процесів //Фінансовий ринок України. – 2009. – № – С. 3-7

Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Волосюк М. В. Розвиток промислово-інноваційного комплексу України за пріоритетними напрямами// Проблеми науки. 2007. № С. 13 19

Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Бутко В. Украина в водовороте мирового перепроизводства капиталов// Финансовые рынки и ценные бумаги. 2008. №4

Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Академічна наука Харківщини. До 90-річчя Національної академії наук України / Уклад. К. К. Прядкін. – Х., 2008. – 31 с. – Дар

Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Про освіту: Закон України, 8 грудня 2006 року. К.: Парламентське видавництво. 2006. С. 1 39

Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Бантон, В. Д. Л. Природа та особливості економічної нестабільності в Україні / В. Д. Л. Бантон // Економіка та держава. – 2010. –...

Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Про наукові парки : закон України від 25 червня 2009 р. №1563-vi / Україна. Закони // Наука та інновації. – 2010. – Т. 6, № – С....

Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Андрусенко, Н. Україна в рейтингу конкурентоспроможності країн світу / Н. Андрусенко // Праця І зарплата. – 2009. – №19. 20 травня....

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка