Тематичний план 5 Програма курсу 5 > Плани лекцій 7 Плани семінарських занять 9 > Теми для написання реферативних робіт 11 Питання для підготовки до заліку 11 > Список рекомендованої літератури 13
НазваТематичний план 5 Програма курсу 5 > Плани лекцій 7 Плани семінарських занять 9 > Теми для написання реферативних робіт 11 Питання для підготовки до заліку 11 > Список рекомендованої літератури 13
Дата канвертавання24.01.2013
Памер139.57 Kb.
ТыпПрограма
Цінні папери і фондова біржа

Зміст

1. Вступ 4

2. Тематичний план 5

3. Програма курсу 5

4. Плани лекцій 7

5. Плани семінарських занять 9

6. Теми для написання реферативних робіт 11

7. Питання для підготовки до заліку 11

8. Список рекомендованої літератури 13

Вступ

Викладання навчального курсу дисципліни “Біржове право” передбачено дати студентам знання і вміння користуватися категорійно-понятійним апаратом, ознайомити із сучасним станом діяльності фондових і товарних бірж.

Ефективне функціонування сучасного ринку прямо залежить від постійно продукованого ринкового середовища. Важливим його елементом є ринкова інфраструктура, що являє собою систему підприємств і організацій, які забезпечують рух товарів, послуг, грошей, цінних паперів, робочої сили. До таких установ належать товарні і фондові біржі.

Товарну біржу можна розглядати, по-перше, як економічну категорію, що відображає складову частину ринку, специфіка якого полягає в особливій оптовій формі торгівлі товарами з визначеними характеристиками: масовість, стандартність, взаємозаміна. По-друге, це – господарські об'єднання (товариства) продавців, покупців і торговців-посередників з метою створення умов для торгівлі, полегшення, прискорення торгових угод та операцій. Члени товарної біржі, якими можуть бути як посередницькі фірми (брокерські, ділерські), так і виробничі й банківські установи, інвестиційні компанії, окремі громадяни, згідно з установленими біржовими правилами укладають угоди купівлі-продажу товарів за цінами, що складаються безпосередньо у ході торгів залежно від їх попиту і пропозицій.

Фондова біржа – це організований ринок, на якому власники цінних паперів здійснюють через членів біржі, що виступають як посередники, угоди купівлі-продажі. Контингент членів біржи складається із торговців цінними паперами та кредитно-фінансових інститутів.

Зазначимо, що цінні папери емітентів, які допущені до біржової торгівлі, повинні пройти лістинг. Для цього емітент повинен відповідати біржовим умовам: кількість акціонерів, розмір статутного фонду, ринкова вартість акцій, відповідний обсяг, продаж тощо. Члени біржи і державний орган, який контролює їх діяльність (державна комісія з цінних паперів і фондового ринку) визначають правила ведення біржових операцій, режим, що регулює допуск їх до котировки. Під час вивчення цього курсу студенти повинні знати предмет біржового права, вміти характеризувати сутність відносин у цій сфері законодавства України, вміти користуватися відповідними нормами права, розв’язувати професійні завдання.

Тематичний план

Тема 1. ПОНЯТТЯ ТА ЮРИДИЧНІ ОЗНАКИ БІРЖІ.

Тема 2. ФУНКЦІЇ, ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ БІРЖІ

Тема 3. ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРНОЇ БІРЖІ.

Тема 4. ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ФОНДОВОЇ БІРЖІ.

Тема 5. ВИДИ БІРЖОВИХ УГОД.

Тема 6. ПРАВИЛА ТОРГІВЛІ НА ТОВАРНІЙ БІРЖІ.

Тема 7. ПРАВИЛА ТОРГІВЛІ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ НА ФОНДОВІЙ БІРЖІ.

Тема 8. ПРАВОВИЙ СТАТУС І ФУНКЦІЇ ПЕРШОЇ

ФОНДОВОЇ ТОРГІВЕЛЬНОЇ СИСТЕМИ (ПФТС).

Програма курсу

Тема 1. Поняття та юридичні ознаки біржі:

Організаційно-правова форма бірж.

Відмінність бірж від ярмарку.

Об'єкти операцій товарної біржі.

Об'єкти операцій фондової біржі.

Ф'юзерсні та опціонні біржові угоди.

Форвардні біржові угоди.

Тема 2. ФУНКЦІЇ, ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ БІРЖІ:

Біржа як організатор ринку.

Поняття біржового котирування.

Арбітражні функції бірж.

Принципи діяльності бірж.

Юридичні права бірж.

Обов'язки бірж.


Тема 3. ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ТОРВАНОЇ БІРЖІ:

Товарна біржа як організований ринок.

Організаційно-правова форма товарної біржі.

Характеристика Закону України "Про товарну біржу".

Внутрішні нормативні акти товарної біржі.

Обов'язки товарної біржі.

Юридичні права товарної біржі.

Тема 4. ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ФОНДОВОЇ БІРЖІ:

Фондова біржа як організований ринок цінних паперів.

Організаційно-правова форма фондової біржі.

Характеристика Закону України “Про цінні папери і фондову біржу”.

Внутрішні нормативні акти фондової біржі.

Обов'язки фондової біржі.

Юридичні права фондової біржі.

Тема 5. ВИДИ БІРЖОВИХ УГОД:

Поняття біржових угод.

Поняття біржових операцій.

Критерії біржових угод.

Поняття фондового контракту.

Поняття ф'юзерсного контракту.

Поняття опціонного контракту.

Біржові угоди із заставою.

Тема 6. ПРАВИЛА ТОРГІВЛІ НА ТОВАРНІЙ БІРЖІ:

Правила, що регулюють порядок здійснення біржових операцій товарній біржі.

Процедура біржового арбітражу на товарній біржі.

Порядок здійснення та реєстрації біржових операцій.

Поняття хеджування на товарній біржі.

Поняття опціонної угоди на товарній біржі.

Тема 7. ПРАВИЛА ТОРГІВЛІ НА ФОНДОВІЙ БІРЖІ:

Характеристика законодавства, що регулює правила торгівлі на фондовій біржі.

Внутрішні нормативні акти фондової біржі, що регулюють правила торгівлі.

Правовий статус членів фондової біржі.

Правове регулювання державної реєстрації фондових бірж в Україні.

Правове регулювання операцій з акціями акціонерних товариств на фондовій біржі.

Тема 8. ПРАВОВИЙ СТАТУС І ФУНКЦІЇ ПЕРШОЇ ФОНДОВОЇ

ТОРГОВЕЛЬНОЇ СИСТЕМИ (ПФТС):

Умови допуску (лістинг) цінних паперів до офіційного та неофіційного котирування. Правова характеристика Положення про організаційно оформлені позабіржові торговельно-інформаційні системи, затвердженого наказом Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 328 від 23.12.1996 р.

Правова характеристика арбітражного комітету першої фондової торговельної системи.

Правова характеристика інших внутрішніх нормативних актів першої фондової торговельної системи.

Повноваження саморегулівної організації згідно із Законом України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”.

ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ

Тема 1. ПОНЯТТЯ ТА ЮРИДИЧНІ ОЗНАКИ БІРЖІ:

1. Організаційно-правова форма бірж.

2. Об'єкти операцій товарної біржі.

3. Об'єкт операцій фондової біржі.

Література: 3, 6, 12, 13, 16, 17, 19, 37, 40, 48, 49, 54.


Тема 2. ФУНКЦІЇ, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ БІРЖІ:

1. Біржа як організатор ринку.

2. Арбітражні функції бірж.

3. Юридичні права та обов'язки бірж.

Література: 1, 3, 11, 12, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 39, 48, 50, 54.

Тема 3. ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРНОЇ БІРЖІ:

1. Зміст Закону України “Про товарну біржу”.

2. Організаційно-правова форма товарної біржі.

3. Юридичні права та обов'язки товарної біржі.

Література: 3, 5, 6, 12, 17, 19, 20, 26, 27, 32, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 48, 49, 54.

Тема 4. ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ФОНДОВОЇ БІРЖІ:

1. Зміст Закону України “Про цінні папери і фондову біржу”.

2. Організаційно-правова форма фондової біржі.

3. Юридичні права та обов'язки фондової біржі.

Література: 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 36, 42, 47.

Тема 5. ВИДИ БІРЖОВИХ УГОД:

1. Поняття та суть біржових угод і біржових операцій.

2. Поняття та суть форвардного, ф'ючерсного й опціонного контрактів.

3. Біржові угоди із заставою.

Література: 3, 6, 8, 13, 23, 24, 25, 31, 37, 42, 51.

Тема 6. ПРАВИЛА ТОРГІВЛІ НА ТОВАРНІЙ БІРЖІ:

1. Правове регулювання біржових операцій на товарній біржі.

2. Поняття і суть хеджування.

3. Процедура внутрішнього арбітражу на товарній біржі.

Література: 3, 4, 12, 19, 37, 39, 40, 41, 48, 54.


Тема 7. ПРАВИЛА ТОРГІВЛІ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ НА ФОНДОВІЙ БІРЖІ:

1. Правове регулювання біржових операцій на фондовій біржі.

2. Правове регулювання операцій з акціями акціонерних товариств на фондовій біржі.

3. Процедура внутрішнього арбітражу на фондовій біржі.

Література: 1, 2, 7, 9, 10, 16, 17, 24, 31, 33, 37, 42, 51, 52, 53.

Тема 8. ПРАВОВИЙ СТАТУС І ФУНКЦІЇ ПЕРШОЇ ФОНДОВОЇ ТОРГОВЕЛЬНОЇ СИСТЕМИ:

1. Правова характеристика “Положення про організаційно оформлені позабіржові торговельно-інформаційні системи”, затвердженого наказом Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 328 від 23.12.1996 р.

2. Умови допуску ( лістингу) цінних паперів до офіційного та неофіційного котирування на ПФТС.

3. Правова характеристика арбітражного комітету першої фондової торговельної системи.

Література: 2, 4, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 24, 30, 33, 39, 42, 51, 52, 53.

ІІЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Тема 1. ПОНЯТТЯ ТА ЮРИДИЧНІ ОЗНАКИ БІРЖІ:

1. Організаційно-правова форма бірж.

2. Об'єкти операцій товарної біржі.

3. Об'єкти операцій фондової біржі.

4. Ф'ючерсні та опціонні біржові угоди.

Тема 2. ФУНКЦІЇ, ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ БІРЖІ:

1. Поняття біржі як організованого ринку.

2. Поняття біржового котирування.

3. Положення про внутрішній арбітраж бірж.

4. Принципи діяльності та юридичні права бірж.

Тема 3. ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРНОЇ БІРЖІ:

1. Організаційно-правова форма товарної біржі.

2. Зміст Закону України “Про товарну біржу”.

3. Арбітражний комітет товарної біржі.

4. Права та обов'язки товарної біржі.

Тема 4. ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ФОНДОВОЇ БІРЖІ:

1. Організаційно-правова форма фондової біржі.

2. Зміст Закону України “Про цінні папери і фондову біржу”.

3. Арбітраж фондової біржі.

4. Права та обов'язки фондової біржі.

Тема 5. ВИДИ БІРЖОВИХ УГОД:

1. Поняття та суть біржових угод і біржових операцій.

2. Поняття та суть форвардного контракту.

3. Поняття та суть ф'ючерсного контракту.

4. Біржові угоди із заставою.

Тема 6. ПРАВИЛА ТОРГІВЛІ НА ТОВАРНІЙ БІРЖІ:

1. Правове регулювання здійснення біржових операцій на товарній біржі.

2. Процедура внутрішнього арбітражу на товарній біржі.

3. Поняття і суть хеджування.

4. Правові ознаки опціонної угоди.

Тема 7. ПРАВИЛА ТОРГІВЛІ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ НА ФОНДОВІЙ БІРЖІ:

1. Правове регулювання здійснення біржових операцій на фондовій біржі.

2. Процедура внутрішнього арбітражу на фондовій біржі.

3. Правове регулювання операцій з акціями акціонерних товариств на фондовій біржі.

4. Права та обов'язки фондової біржі під час торгівлі цінними паперами.


Тема 8. ПРАВОВИЙ СТАТУС І ФУНКЦІЇ ПЕРШОЇ ФОНДОВОЇ ТОРГОВЕЛЬНОЇ СИСТЕМИ (ПФТС):

1. Правова характеристика “Положення про організаційно оформлені

позабіржові торговельно-інформаційні системи”, затвердженого

наказом Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку №

328 від 23.12.1996 р.

2. Умови допуску (лістингу) цінних паперів до офіційного та

неофіційного котирування на ПФТС.

3. Правова характеристика арбітражного комітету першої фондової

торговельної системи.

4. Правова характеристика інших внутрішніх нормативних актів

першої фондової торговельної системи.

ТЕМИ ДЛЯ НАПИСАННЯ РЕФЕРАТИВНИХ РОБІТ

1. Світовий досвід діяльності фондових бірж.

2. Світовий досвід діяльності товарних бірж.

3. Принципи діяльності національної асоціації ділерів США.

4. Роль брокерів і ділерів на товарній біржі.

5. Роль брокерів і ділерів на фондовій біржі.

6. Юридичні санкції з боку Державної комісії з цінних паперів та

фондового ринку фондовій біржі за правопорушення на

фондовому ринку.

7. Правовий статус саморегулівних організацій на ринку цінних паперів.

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ

1. Поняття та суть біржової діяльності.

2. Правовий статус товарної біржі.

3. Правовий статус фондової біржі.

4. Організаційно-правова форма товарної біржі.

5. Умови допуску (лістингу) цінних паперів до офіційного та

неофіційного котирування на першій фондовій торговельно-

інформаційній система (ПФТС).

6. Умови допуску (лістингу) цінних паперів до котирування на фондових біржах.

7. Правова характеристика арбітражних комітетів (комісій) товарних бірж.

8. Правова характеристика арбітражних комітетів (комісій) фондових бірж.

9. Правова характеристика арбітражних комітетів (комісій) торговельно-інформаційних систем.

10. Внутрішні нормативні акти товарних бірж.

11. Внутрішні нормативні акти фондових бірж.

12. Процедура внутрішнього арбітражу на товарній біржі.

13. Процедура внутрішнього арбітражу на фондовій біржі.

14. Поняття хеджування під час операцій на біржах.

15. Правове регулювання біржових операцій на фондовій біржі.

16. Правове регулювання біржових операцій на товарній біржі.

17. Правове регулювання операцій з акціями акціонерних товариств на фондовій біржі.

18. Права та обов'язки фондової біржі під час торгівлі цінними паперами.

19. Характеристика Закону України “Про цінні папери і фондову біржу”.

20. Арбітраж фондової біржі.

21. Права та обов'язки фондової біржі.

22. Поняття та суть біржових угод і біржових операцій.

23. Поняття та суть біржового форвардного контракту.

24. Поняття та суть біржового ф'ючерсного контракту.

25. Біржові угоди із заставою.

26. Види біржових угод.

27. Правила торгівлі на товарній біржі.

28. Правове регулювання здійснення біржових операцій на товарній біржі.

29. Принципи діяльності та юридичні права бірж.

30. Правова характеристика товарної біржі.

31. Організаційно-правова форма товарної біржі.

32. Зміст Закону України “Про товарну біржу”.

33. Арбітражний комітет товарної біржі.

34. Права та обов'язки товарної біржі.

35. Правова характеристика фондової біржі.

36. Організаційно-правова форма фондової біржі.

37. Поняття біржі як організованого ринку.

38. Поняття біржового котирування.

39. Положення про внутрішній арбітраж бірж.

40. Правова характеристика арбітражного комітету першої фондової торговельної системи (ПФТС).

41. Умови допуску (лістингу) цінних паперів до офіційного та неофіційного котирування на першій фондовій торговельній системі (ПФТС).

42. Правова характеристика асоціації ділерів США.

43. Зміст Закону України “Про товарну біржу”.

44. Правова відмінність товарної біржі від ярмарку.

45. Об'єкти операцій товарної та фондової біржі.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Агроскин В. “Что такое фондовая биржа”. М., 1991.

2. Алехин Б. Рынок ценных бумаг. М., 1991.

3. Аптекарь С., Чумаченко Н. Комплексное исследование функционирования бирж на рынке Украины // Экономика Украины № 12. 1994.

4. Ваnk fоr international settelement. 60-th Аnnuаl Rероrt: p. 140.

5. Богатых Е. А. Гражданское и торговое право. М., 1996.

6. Биржевая деятельность. Учебник. Под ред. А. Г. Грязновой, Р. В. Корнеевой, В. А. Галанова. М., Финансы и статистика. 1995. 240 с.

7. Бороздин П. Ю. Ценные бумаги и фондовый рынок. Учебное пособие. М., Институт экономики и права. 1994. 170 с.

8. Буренин А. Н. Фьючерсные, форвардные и опционные рынки. М., Тривола. 1995. 240 с.

9. Голосов В. Международный рынок ценных бумаг // Российский экономический журнал, № 6. 1992.

10. Драчев С. Фондовые рынки СІПА. М., 1991. 11. Данилов Ю. Фондовые биржи // Биржевые ведомости, № 6. 1991.

12. Ещенко С. Биржа: задачи и функции // Экономика Украины, № 3. 1994.

13. Жуков Е. Ф. Ценные бумаги и фондовые рынки. М., Банки и биржи. 1995. 224 с.

14. Загорский В. С. Ринок цінних паперів. Львів, Львівська комерційна академія, 1995. 171 с.

15. Закон України “Про О банках и банковской деятельности”, 1992.

16. Закон Украины “О ценных бумагах и фондовой бирже”, 1992.

17. Закон Украины “Об ограничении монополизма и обеспечении свободной конкуренции в предпринимательской деятельности” // Голос Украины. 2 мая 1992.

18. Колесник В. В. Введение в рынок ценных бумаг. К., А.Л.Д., 1995. 176 с.

19. Круглова Н. Ю. Хозяйственное право. М., 1997.

20. Конспект лекций по экономической теории.

21. Кейнс Д. Общая теория занятости, процента и денег. 22. Коваленко А. Международный рынок ценных бумаг. М., Диалог. 1994.

23. Климович С. Фондовый рынок: уроки Западной Европы. // Финансовая газета, № 11. 1994.

24. Кузнецова Н. С., Назарчук І. Р. Ринок цінних паперів в Україні: правові основи формування та функціонування. К., Юрінком Інтер, 1998. 527 с.

25. Лысенков Ю. М., Фетюхина Н. В. Рынок ценных бумаг. Основные понятия и термины. К., Киевский институт банкиров Украины, 1995. 164 с.

26. Мамутов В. К., Чувпило О. О. Господарське право зарубіжних країн. К., 1996.

27. Мартельянов В. С. Хозяйственное право: Курс лекций. Т. 1. Общие положения. М., 1994.

28. Миркин Я. М. Ценные бумаги и фондовый рынок. М., Перспектива, 1995. 534 с.

29. Мозговой О. Н. Фондовый рынок Украины. Изд. УАННП Феникс, К., 1997. 275 с.

30. Мозговой О. Н. Профессионалы фондового рынка. К., УАННП Феникс, 1997. 38 с.

31. Мозговой О. Н. Сделки на фондовом рынке. К., УАННП Феникс, 1997. 34 с. 32. Маслов С. Уроки рынка ценных бумаг. 1992. Финансовая газета. 1993.

33. Мочерный. Основы экономической теории.

З4. Мусатов В. Фондовая биржа // Вопросы экономики. № 7. 1991.

З5. Орлов В. Все о фондовой бирже. М., 1991.

36. Окунев В. Руководство по биржевым операциям. М., 1991.

37. Основы немецкого торгового хозяйственного права. М., 1995.

38. Павленко А., Пастухов А., Войчак А. Концепция и организационно-экономические принцицы развития национального рынка Украины // Экономика Украины, № 3. 1994.

39. Рубин Ю. Товарные и фондовые биржи. М., 1991.

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Тематичний план 5 Програма курсу 5 > Плани лекцій 7 Плани семінарських занять 9 > Теми для написання реферативних робіт 11 Питання для підготовки до заліку 11 > Список рекомендованої літератури 13 iconПрограма лекційного курсу, плани семінарських
Робоча навчальна програма // Н. Є. Толкачова, Ю. В. Цвєткова. – Київ нац ун-т імені Тараса Шевченка, юрид ф-т. – К., 2010. 64 с

Тематичний план 5 Програма курсу 5 > Плани лекцій 7 Плани семінарських занять 9 > Теми для написання реферативних робіт 11 Питання для підготовки до заліку 11 > Список рекомендованої літератури 13 iconПерелік питань для самостійного вивчення
З кожної теми студент має бути ознайомленим не менше, чим з 2-3 роботами з означеного переліку літератури, що додається до планів...

Тематичний план 5 Програма курсу 5 > Плани лекцій 7 Плани семінарських занять 9 > Теми для написання реферативних робіт 11 Питання для підготовки до заліку 11 > Список рекомендованої літератури 13 icon1 Розклад первіснообщинного ладу та виникнення держави І права. Держава І право країн Стародавнього Сходу. Держава І право Стародавнього Вавилону
Додаткові плани семінарських занять та контрольні питання курсу „Історія держави І права зарубіжних країн”

Тематичний план 5 Програма курсу 5 > Плани лекцій 7 Плани семінарських занять 9 > Теми для написання реферативних робіт 11 Питання для підготовки до заліку 11 > Список рекомендованої літератури 13 iconНавчальна програма теми лекцій інструктивно-методичні матеріали до семінарських занять методичні вказівки до індивідуальних семестрових завдань для самостійної роботи студентів
Методичні вказівки до індивідуальних семестрових завдань для самостійної роботи студентів

Тематичний план 5 Програма курсу 5 > Плани лекцій 7 Плани семінарських занять 9 > Теми для написання реферативних робіт 11 Питання для підготовки до заліку 11 > Список рекомендованої літератури 13 iconКалендарно-тематичний план практичних занять з педіатрії для студентів IV курсу І медичного факультету Тема Години 1Функціональні гастроінтестінальні розлади у дітей 4,0
Рахіт. Гіпервітаміноз «Д». Білково-енергетична не- 4,0 26. 10. 10; 16. 11. 10 достатність у детей

Тематичний план 5 Програма курсу 5 > Плани лекцій 7 Плани семінарських занять 9 > Теми для написання реферативних робіт 11 Питання для підготовки до заліку 11 > Список рекомендованої літератури 13 iconПитання для підготовки до заліку (іспиту)
Організаційно-управлінські та психологічні компоненти процесу управління закладами середньої освіти

Тематичний план 5 Програма курсу 5 > Плани лекцій 7 Плани семінарських занять 9 > Теми для написання реферативних робіт 11 Питання для підготовки до заліку 11 > Список рекомендованої літератури 13 iconПроект програми, підручник факультативного курсу для 9 класу м. Хмельницький
Навчальний посібник призначений для вчителів математики та учнів 9 (10-11) класу для занять факультативу, підготовки до олімпіад,...

Тематичний план 5 Програма курсу 5 > Плани лекцій 7 Плани семінарських занять 9 > Теми для написання реферативних робіт 11 Питання для підготовки до заліку 11 > Список рекомендованої літератури 13 iconПрограма курсу "релігієзнавство" тематичний план. Лекції
Релігієзнавство як наука, його історичний розвиток. Релігія як суспільне явище, її структура та функції. (2г)

Тематичний план 5 Програма курсу 5 > Плани лекцій 7 Плани семінарських занять 9 > Теми для написання реферативних робіт 11 Питання для підготовки до заліку 11 > Список рекомендованої літератури 13 icon«природа шукає друга» (з мульти медійною презентацією) Програма проведення
Звіт про роботу та плани на майбутнє адео „Легіони Землі” – виступ керівника асоціації

Тематичний план 5 Програма курсу 5 > Плани лекцій 7 Плани семінарських занять 9 > Теми для написання реферативних робіт 11 Питання для підготовки до заліку 11 > Список рекомендованої літератури 13 iconКалендарний план лекцій І практичних занять з фармакогнозії для студентів ІІ курсу медичного факультету №4
Алкалоїди, визначення, типи класифікацій, загальна характеристика. Особливості збору лрс, яка містить алкалоїди. Класифікація лр,...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка