Духоýныя творы кампазітара Ганны Кароткінай
НазваДухоýныя творы кампазітара Ганны Кароткінай
Дата канвертавання23.01.2013
Памер41.95 Kb.
ТыпДокументы
Духоýныя творы кампазітара Ганны Кароткінай
Ганна Кароткiна - кампазiтар, лаўрэат Прэміі Беларускага прафсаюза работнікаў культуры, сакратар Рэвiзiйнай камiсii Беларускага саюза кампазiтараý, член Беларускага таварыства сучаснай музыкi, Мiжнароднай асацыяцыi ”Мастаццтва i адукацыя XXI стагоддзя“.

Ганна Кароткiна – аýтар сiмфанiчных, харавых, арганных твораý. У творчасцi кампазiтара асноýнае мейсца займаюць творы духоýнага зместу, адраджаючыя музычныя жанры, звязаныя з Бiблейскiм Словам. Кампазiтар прадстаýляла Беларусь на Мiжнародным форуме кампазiтараý i дырыжораý у рамках Мiжнароднага фестываля цэркоýнай музыкi ”Хайноýка“ (Беласток, Польшча, 2006).

Значную дзейнасць ажыццяýляе кампазiтар па захаванню нацыянальнай спадчыны. На працягу больш за 17 гадоў займаецца вывучэннем і расшыфроýкай праваслаýных пеýчых ноталінейных зборнiкаý XV-XVII ст. Iрмалагiёнаý з аддзела рэдкай і рукапіснай кнігі Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі. Выступала з дакладам на VI навуковых чытаннях памяці Л.Мухарынскай (1997), IV Міжнародных Кірыла-Мефодьеўскіх чытаннях (1998).

Кампазітар даследуе спадчыну Францыска Скарыны. З дакладам ”Прадмова Ф.Скарыны да Псалтыры. Вопыт рэлiгiязнаýчага аналiзу“ Г.Кароткiна выступiла на пленарных пасяджэннях Мiжнародных канференцый: ”Скарына i наш час“ (Гомельскi дзяржаýны унiверсiтэт імя Ф.Скарыны, 2008), ”Сімяон Полацкі: светапогляд, грамадска-палітычная і літаратурная дзейнасць“ (Дзяржаўны гісторыка-культурны музей-запаведнік, г. Полацк, 2009).

Пытанне аб расшыфроýцы песнапення XII ст. Багародзiца, якое з’яýлялась гімнам ВКЛ, разглежваецца ý выступленнi Г.Кароткiнай на пленарным пасяджэнні мiжнароднай канферэнцыi ”Вялiкае княжства Лiтоýское i яго суседзi у XIV-XV ст.“ да 600-годдзя Грунвальдскай бiтвы (Дзяржаýая акадэмiя навук, г. Гродна, 2010). Кампазітар прадставіла ýласны варыянт расшыфроýкі песнапення Багародзiца па рукопісу 1619 г. Biblioteki Jagiellonskiej і яго ýвасабленне ý уласным творы ”Грунвальд“ для аргана і літаýр.

Духоýныя творы Г.Кароткiнай шырока выконваюцца на мiжнародных фестывалях i конкурсах у Беларусi i за мяжой. Сярод больш значных: Беларусь-”Праваслаýных песнапенняý“, ”Беларуская музычная восень“, Духоýной музыкі ”Залатагорская ліра“ (Мінск), арганнай музыкі ”Званы Сафii“, ”Старажытнай і сучаснай музыкі“ (Полацк); «Дні Славянскага пісьменства“ (Паставы), ”Сярэднявечнай культуры“ (Навагрудак); Германiя- Мiжнародны летнi фестываль (Вiтенберг), Мiжнародны фестываль арганнай музыкi (Гросрёшын), Мiжнародны арганны фестываль St. Petrus Canisius (Фрыдрыхсхафен), Мiжнародны фартэпiянны конкурс (Брэмен), Мiжнародны арганны фестываль "Bliz aus Grenz" (Нойбрандэрбург); Аýстрыя: Мiжнародны летнi фестываль арганнай музыкi (Грац); Iталiя: 50-ы Мiжнародны конкурс харавой музыкi "Guido d'Arezzo" (Арэцца); Iспанiя: Мiжнародны конкурс харавой музыкi (Tolosa); Польша: канцэртныя залы Малага тэатра, Акадэмii музыкi iмя Ф.Шапэна (Варшава), Мiжнародны фестываль сучаснай арганнай і камернай музыкi (Легнiца), Мiжнародны фестываль царкоýнай музыкi (Хайноýка), Мiжнародны фестываль арганнай i камернай музыкi (Уронкi); Украіна: Мiжнародны конкурс маладых выканаýцаý "Мастаццтва ХХI стагоддзя" (Ворзэль,); Расiя: I Мiжнародны конкурс пiянiстаý, фартепiянных дуэтаý i камерных ансамбляў iмя М.Юдзiнай (Санкт-Пецербург), II Мiжнародны фестываль юных пiянiстаý «Срэбранае возера» (Гатчына), арганны канцэрт «Блiкi Каляд» (Башкiрская Дзяржаýная фiлармонiя, Уфа).

У 2009 годзе у буйнейшым выдаведстве свету «Кампазiтар» г. Санкт-Пецербурга быý выдадзены зборнiк арганных твораý Г.Кароткiнай.

Як паказчык мiжнароднага прызнання творчасці кампазітара сведчыць факт уключэння сюiты кампазiтара «Фрэскi» для аргана у рэпертуарны рэестр сусветнай арганнай лiтаратуры: Клаус Бэкман ”Repertorium Orgelmusik“ (выд.: Шотт, Германiя, 2000).

У 2009 годзе ý Минску ý выдаведстве ”Новая музычная кампания“ выйшаý сольны кампакт-дыск рэлігійнай музыкі кампазітара ”Асветнiкi Беларусi ý духоýнай музыцы. Кампазiтар Ганна Кароткiна“.

Духоýныя творы кампазiтара выдадзены на кампакт-дысках:

  • ”Арганная музыка. Выканаýца

- Ксенiя Пагарэлая“ (арган Сафiйскага сабора г. Полацка),

  • ”Пад твою мiласць“ (хор

правослаýнага брацства ва iмя Архiстратiга Мiхаiла);

  • ”Арганы Беларусi. Полацкi Сафiйскi Сабор“.
Паэма ”Грунвальд“ для аргана і літаýр Г.Кароткiнай, створаная ý 2010 годзе і прысвечаная 600-годдзю Грунвальдскай бітвы – значны твор героіка-патрыятычнага жанру ý сучаснай беларускай музыцы. поспехам выканан у вялікай зале Белдзяржфiлармонii і на дзяржаýных мерапрыемствах да 600-годдзя Грунвальдскай бітвы: -Міжнародный фестываль сярэднявечнай культуры (г. Навагрудак); -Міжнародная навуковая канференцыя ”Вялікае княжства Літоýскае і яго суседзі ý XIV-XV ст.“ (НАН Беларусі, г. Гродна); -канцэрт на адкрыцці выстаýкі твораý беларускіх мастакоý, прысвечаных Грунвальдскай бітве (Гродненскі дзяржаýны гісторыка - археалагічны музей).


korotkinoj@mail.ru


Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Духоýныя творы кампазітара Ганны Кароткінай iconПраблема асабістага шчасця ў творы І. Мележа\ Палеская хроніка
Мэта: Раскрыць значэнне вобразаў Ганны І васіля, унутраны свет герояў; развіваць звязную мову, выпрацоўваць навыкі параўнальнага...

Духоýныя творы кампазітара Ганны Кароткінай iconГосударственные праздники, праздничные дни, памятные даты Республики Беларусь
Напалеона Орды, беларускага кампазітара, піяніста, педагога, музычнага пісьменніка, мастака

Духоýныя творы кампазітара Ганны Кароткінай iconЯк духоўнага пачатку ў творы, «выказвання» пісьменніка пра свет пэўнай эмацыянальнай І мысліцельнай рэакцыі на з'явы рэчаіснасці, І
Структурнасць І ўзаемападпарадкаванасць як аспекты суадносін паміж зместам І формай. Прасторавая злітнасць І непадзельнасць зместу...

Духоýныя творы кампазітара Ганны Кароткінай iconУ "Званках на Свабоду" слухачы адгукаюцца на ўзнагароджаньне расейскай журналісткі Ганны Паліткоўскай пасьмяротна прэміяй "За разьвіцьцё дэмакратыі"
У “Званках на Свабоду” слухачы адгукаюцца на ўзнагароджаньне расейскай журналісткі Ганны Паліткоўскай пасьмяротна прэміяй “За разьвіцьцё...

Духоýныя творы кампазітара Ганны Кароткінай icon1871 1943) нямецкi празаік I паэт, аўтар мiстычных апавяданняў I раманаў гатычнае скiраванасцi. Найбольш вядомыя яго творы "Павучыха" (Die Spinne)
Найбольш вядомыя яго творы “Павучыха” (Die Spinne), “Альраўнэ” (Alraune), “Смерць барона фон Фрыдэля” (Der Tod des Barons Jesus Maria...

Духоýныя творы кампазітара Ганны Кароткінай iconГэтая аповесць, як I iншыя творы Быкава, што я прачытаў, пра вайну. Апiсання ваенных дзеянняў у творы не шмат, больш старонак адведзена апiсанню настрою I
Але Вiцька так нiколi не зрабiў бы. Ён добра разумее, што ўсе воiны галодныя. Таму, забраўшы падманам сала ў Пшанiчнага, Вiцька прапануе...

Духоýныя творы кампазітара Ганны Кароткінай iconЗаўкі на выкананне песні для Ганны нібыта ад сына чытаецца па ролях
Мэта ўрока: даць характарыстыку герояў п'есы, паказаць сутыкненне розных жыццёвых філасофій; развіваць уменне дзяцей карыстацца літаратурнымі...

Духоýныя творы кампазітара Ганны Кароткінай iconСтук у дзверы. Увагодзіць гурт дзяцей
Радзіме, з ведання яе гісторыі, з пашаны да спадчыны. У старажытнай Беларусі быў такі звычай : ведаць свій радавод да пятага калена....

Духоýныя творы кампазітара Ганны Кароткінай iconТворы, якiя выкарыстоўваюцца ў складзе спектакляў І іншых тэатральна-відовішчных прадстаўленняў

Духоýныя творы кампазітара Ганны Кароткінай iconДагэтулешняя празаічная творчасць Філіпа Топала ўключае ўсяго тры невялікія творы, якія разам змяшчаюцца менш чым на 100 старонках, І, тым не менш
Філіпа Топала ўключае ўсяго тры невялікія творы, якія разам змяшчаюцца менш чым на 100 старонках, І, тым не менш, дазваляюць гаварыць...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка