I. ÚVod
НазваI. ÚVod
старонка1/13
Дата канвертавання23.01.2013
Памер0.6 Mb.
ТыпДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
MASARYKOVA UNIVERZITA BRNO

FILOZOFICKÁ FAKULTA

HISTORICKÝ ÚSTAV


OSOBNOST JOSEFA BATELKY

VE SPOLEČENSKÝCH PROMĚNÁCH

20. STOLETÍ

BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE


Vypracoval: Adam Chroust

Vedoucí práce: prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D.


BRNO 2011


Poděkování


Rád bych poděkoval všem, kteří mi byli nápomocni při zpracovávání mé bakalářské diplomové práce.

Zejména děkuji prof. PhDr. Jiřímu Hanušovi, Ph.D. za vedení práce, podnětné rady, cenné připomínky a ochotnou spolupráci v průběhu zpracovávání tématu. Dále chci poděkovat všem pamětníkům, se kterými jsem měl možnost hovořit. Bez jejich ochoty by práce vznikala velice obtížně.


Prohlášení


Prohlašuji, že jsem bakalářskou diplomovou práci vypracoval samostatně pod vedením

prof. PhDr. Jiřího Hanuše, Ph.D. K práci jsem použil literatury a pramenů uvedených v seznamu.


V Brně 13. 5. 2011.

…………………………………………....

Adam Chroust

obsah:

I. ÚVOD 5

II. ZÁVĚR 79

III. ENGLISH SUMMARY 81

IV. PRAMENY, LITERATURA A INTERNETOVÉ ZDROJE 87I. ÚVODZabývat se ve své bakalářské diplomové práci životem, dílem a příběhem člověka z církevního prostředí ve vírech dějinných zlomů 20. století jsem zvažoval od počátku studia. Na modelovém příkladu jednoho člověka ukazuji příběh křesťana, faráře Českobratrské církve evangelické, v politickém dění doby. Nebyl osobností, kolem které by se točily dějiny, ale je dobré i na tyto osobnosti upozornit v kontextu událostí. Tento člověk, shodou okolností z rodiny, je výborný modelový příklad ke zkoumání osudu křesťana. Dobře jsem si uvědomoval, že není běžné psát o svém předkovi, a v žádném případě jsem nechtěl svojí prací Josefa Batelku nepřiměřeně oslavovat, i když dle získaného svědectví pamětníků to byl člověk opravdu výjimečný. Především jsem chtěl ukázat, že život Josefa Batelky byl nejen velmi zajímavý, ale hlavně se v něm odrážely události české historie 20. století. Celý jeho život byl těmito událostmi zásadně ovlivňován a to nejen v osobní rovině, ale i v jeho politickém přesvědčení a v jeho povolání. Díky tomuto neobvyklému propojení nepovažuji za bezpředmětné se jeho životem blíže zabývat, jelikož má vypovídající hodnotu nejen v rámci rodiny, ale ukazuje na obecnější věci, jako je např. určitý typ duchovního v protestantském prostředí a vliv nacismu a později komunismu na život hluboce věřícího křesťana. Obzvláště mě zaujaly některé paradoxy způsobené společenskou situací a z dnešního hlediska mnohým těžko pochopitelné. Týkají se např. změny přípravy na lukrativní povolání architekta za teologické studium, situace, kdy přátelé a spolužáci jsou ve válce postaveni na nepřátelské strany a to jejich přátelství zničí, či paradox vstupu studenta teologie a bytostného idealisty do KSČ. V rozhodování výběru osobnosti k tomuto zkoumání hrál také roli přístup k široké škále materiálů z dochovaného archivu.


Začal jsem shromažďovat prameny ke své práci a měl jsem štěstí v tom, že jsem měl k disposici bohatý rodinný archiv Josefa Batelky, obsahující nejen osobní doklady, indexy a legitimace různých organizací, ve kterých byl členem, ale také část osobní korespondence, koncepty důležitých dopisů, kázání i rukopisy básní a nejrůznějších článků do novin či církevního tisku.


Dalším významným zdrojem informací byl velmi přehledně uspořádaný bohatý archiv evangelického sboru v Novém Městě na Moravě. Zde jsem nalezl úřední korespondenci z dob působení Josefa Batelky, jeho osobní zápisky a statistiky. Také církevní archiv evangelického sboru v Opatovicích, který je ovšem daleko chudší, ale též velmi zajímavý, mi poskytl několik cenných informací.


Po prostudování dostupných archiválií jsem začal shromažďovat vzpomínky pamětníků. Vypracoval jsem seznam otázek, o kterých jsem se domníval, že mi podrobněji objasní některé události a období v životě Josefa Batelky, ke kterým bylo zachováno minimum informací. Postupně jsem několikrát navštívil 14 vytipovaných osob z různých prostředí, a natočil si jejich vzpomínky na diktafon. Tato činnost byla nesmírně zajímavá, a strávil jsem nad ní plných 100 hodin práce. Problém nastal při zpracování těchto vzpomínek. Z natočeného materiálu jsem se dozvěděl spoustu důležitých skutečností. Samozřejmě mi bylo jasné, že informace osobní povahy, byť pro rodinu dosud neznámé, nemohu ve své práci mnohdy použít. Přestože jsem se snažil být skromný v detailech osobního charakteru, bylo velice těžké zajímavé poznatky z práce vyřazovat, a některé z nich bylo nutné v zájmu kontinuity příběhu v textu zachovat. Snažil jsem se vyzvednout a tematizovat problémy, které se dají zobecnit pro celou společnost.


Další problém se vzpomínkami pamětníků je ten, že z jejich vyprávění se z pochopitelných důvodů vytratil jakýkoli negativní charakter výpovědí. Vím, že jistě i Josef Batelka musel dělat chyby a dopouštět se omylů. Jelikož jsem chtěl více zpracovat jeho období života za komunismu, současně s touto prací jsem zažádal o lustraci jeho svazku vedené tehdejší StB. Bohužel mi bylo sděleno, že svazek Josefa Batelky byl krátce před Sametovou revolucí skartován, a dochoval se pouze jeho registrační protokol. Chtěl jsem pracovat s protokoly z jeho výslechů, zprávami od informátorů i s udavačskými dopisy, které na jeho osobu byly prokazatelně psány. Více podkladů se bohužel nedochovalo, a tato otázka v práci není ošetřena, jak bych si přál.

K začlenění života Josefa Batelky do dějin 20. století jsem používal dostupnou historickou literaturu, již uvádím v seznamu literatury. Mým cílem bylo vyložit jeho život v historickém kontextu českých dějin 20. století a na názorných, často i osobních příkladech ukázat, že i na životních osudech jednotlivce má smysl provádět podobná zkoumání. Josef Batelka se účastnil řady aktivit, které byly regionálně i celostátně zajímavé a lze říci, že byl u spousty momentů naší historie, které hýbaly společností.

Práci člením do jednotlivých kapitol, dokumentujících osudy Josefa Batelky v toku času na pozadí důležitých společenských změn. Každá kapitola je opatřena úvodem k dobové politické a společenské situaci. Pro názvy kapitol volím mnohdy termíny, které zcela neodpovídají užívané terminologii. Dělám tak ve víře, že právě tyto mají v kontextu mé práce lepší vypovídací hodnotu, než ty běžně známé a historickou vědou používané. V první kapitole s názvem 27. 7. 1919 – 1939 MASARYKOVSKÁ REPUBLIKA hodlám představit Batelkovu rodinu a dětství, první zkušenosti s evangelickou církví, studijní léta ve Vídni, kontakt s fašismem a nucený pomnichovský odsun z pohraničí. Druhá kapitola, nazvaná 1939 – 1945 DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA odkrývá Batelkovy válečné osudy, studia architektury na ČVUT, události 17. listopadu 1939, deportaci a následné přežívání v koncentračním táboře až po zapojení do odboje na konci války. Třetí kapitola 1945 – 1948 BENEŠOVA REPUBLIKA pojednává o krátkých třech letech poválečné Benešovy republiky. Batelkův život v této době poznamenalo především studium teologie a filozofie a oči mu otevřelo krátké členství v KSČ. Čtvrtá kapitola, nazvaná 1948-1968 PRVNÍ DVĚ DEKÁDY KOMUNISMU, představuje Josefa Batelku na vrcholu životních sil. Od počátku farářských služeb a s tím spojených problémů s režimem, přes události Pražského jara 1968 a následný vpád vojsk Varšavské smlouvy do Československa až po kandidaturu na synodního seniora ČCE. Pátá kapitola 1969 – 1989 DRUHÉ DVĚ DEKÁDY KOMUNISMU posouvá tu čtvrtou o dalších dvacet let a Batelkovy osudy představuje na pozadí těžkostí a otupělosti normalizačního režimu. Ukončena je podkapitolou s příznačným názvem Dokud stojím na nohou, ve které se již sedmdesátiletý farář Českobratrské církve evangelické, unavený věčným bojem a perzekucemi ze strany totalitního režimu, konečně může nadýchnout čerstvého vzduchu svobody. Poslední kapitola, nazvaná 1989 – 1999 DEKÁDA PO SAMETOVÉ REVOLUCI, dokumentuje Batelkovu činnost literární, členství ve Svazu protifašistických bojovníků a odchod na věčnost v roce 1999.

Ve své práci jsem chtěl ukázat, že osud Josefa Batelky více než osud jiných lidí zobrazuje dějiny 20. století, a že jeho osud byl dobou silně ovlivněn a směřován. Zároveň jsem si uvědomil, že silnou osobnost životní okolnosti nezlomí a že tedy není pravdivá teorie, že za různá pokřivení charakteru může to či ono politické zřízení případně ta či ona doba.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

I. ÚVod iconSlovo na úvod

I. ÚVod iconALŽirija geografija Uvod

I. ÚVod iconUvod V antropologijo in teologijo misijonov 4

I. ÚVod iconI. ÚVod II. Historie zámku kynžvart

I. ÚVod icon1. Úvod d o práce s počítačem při analýze dat

I. ÚVod icon1. uvod
Druga kot pojem, odvisen od družbenega dojemanja nje same, tretja pa kot platonični ideal, ki ne izvira iz specifičnih dejavnikov,...

I. ÚVod iconJazyková analýza ruských chrématonym z tematické oblasti „cukrovinky
Русская ономастика (Бондалетов, 1983), dále publikace Лексикология русского языка (Пете, 1996), Úvod do obecné onomastiky (Šrámek,...

I. ÚVod iconUvod V študij klasične filologije Kratka predstavitev rimskega prava
Leges regiae); gre za vrsto predpisov in ukrepov, ki so jih sprejeli posamezni rimski kralji (antični zgodovinarji, poročevalci in...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка